Huvudmaterial

Allmänt om giftinjektioners biverkningar och toxicitet

Antikroppar & Antibody-Dependent Enhancement (of Entry)

Autoimmuna tillstånd efter giftinjektionerna

Bakgrundsartiklar

Biodistribution av giftinjektionernas innehåll

Blodkroppar förstörs av giftinjektionerna

Blodkärlen inflammeras efter giftinjektionerna

Blodproppar efter giftinjektionerna

Cancer skapas och/eller accelereras av giftinjektionerna

Forskningsfusk / Obfuskation

Graphene Oxide - toxicitet

Graviditeter termineras av giftinjektionerna

Hjärtat förstörs av giftinjektionerna

Huden förstörs av giftinjektionerna

Immunförsvaret förstörs av giftinjektionerna

Lungorna förstörs av giftinjektionerna

Magnetisk spot & Magnetofection & Mikrochip

Mensrubbningar

Mortalitetsstudier

Muskler bryts ned av giftinjektionerna

Neurologiska sjukdomar efter giftinjektionerna

Nicotine Acetylcholine Receptors (nAChR) - interaktion med SARS-2-S-proteinet

Njurarna skadas av S-proteinet

Reverse Transcription

Senescens inducerad av SARS-2-S-proteinet

Shedding av S-proteinet

S-proteinets toxicitet & pro-inflammatoriska effekter

Steriliserande effekter av anti-S-antikroppar och andra autoreaktiva antikroppar

Steriliserande effekter (indirekt) av Antibody-Dependent Enhancement of Entry

T-Celler – effekter av giftinjektionerna

Ögonskador

Övriga artiklar