< All Topics
Print

(109) The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis

(109) The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis.

I den här forskningsrapporten så visar man att SARS-CoV-2 tar sig in i flera delar av hjärnan, inklusive hypothalamus, och att ACE2-receptorn fungerar som invasionsväg även i hjärnan. Då SARS-2-giftinjektionerna ger upphov till höga koncentrationer SARS-2-S-proteiner, så kommer dessa S-proteiner att kunna ta sig in även i hjärnan, och orsaka skador och dysregleringar dokumenterade i övriga referenser.

Just att även hypothalamus invaderas av SARS-CoV-2, via S-proteinet, är illvarslande, eftersom att några andra referenser visar att aktivering av inflammatoriska mekanismer i hypothalamus orsakar förtidigt åldrande hos försöksdjur. Således bör man tills vidare anta att SARS-2-giftinjektionerna i värsta fall kan orsaka förtidigt åldrande, då de transient höga koncentrationerna SARS-2-S-protein de ger upphov till, alltså kan ta sig in i och inflammera hypothalamus.

https://tinyurl.com/28jvd4c9

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.