< All Topics
Print

(42) Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice

(42) Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice.

I den här studien påvisar man att proteinet Annexin A2 behövs för att upprätthålla blod-hjärn-barriären (BBB), samt att hålla nere produktionen av inflammatoriska mediatorer hos makrofagerna. Man upptäckte även att vita blodkroppar tog sig in i hjärnan på försöksdjuren som inte producerade ANXA2. Dessa fynd ska sättas i samband med referens #58 där man upptäckte att aS mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot just ANXA2.

Således är giftinjektionerna kapabla att öka inflammationen i hjärnan, då de alltså leder till förhöjd aANXA2-aktivitet, vilket alltså i sin tur gör BBB mer genomtränglig för vita blodkroppar och makrofager, vars produktion av inflammatoriska mediatorer därtill alltså ställs upp av bristen på ANXA2. Giftinjektionerna ökar alltså per den här mekanismen baseline-inflammationen i hjärnan, i synnerhet hos de som redan har en pågående inflammation i hjärnan.

https://tinyurl.com/y6rh6umc

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.