< All Topics
Print

(190) I ett dokument från EU-“myndig”heten EMA, rörande SARS-2-S-giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande…

(190) I ett dokument från EU-“myndig”heten EMA, rörande SARS-2-S-giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande formulering: “Reagents used in active substance manufacturing and in the establishment of the MCB and WCB are the only materials of animal origin used in the manufacture of BNT162b2. The applicant has identified contamination of the product by Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) agents as the main theoretical risk associated with these ingredients and it is deemed of minimal risk.“.

Phraudzer har alltså tagit med ämnen i SARS-2-S-giftinjektionerna som kan skapa TSE – en progressiv neuro-degenerativ sjukdom som innefattar att det uppstår progressivt växande hål i hjärnan, men vi ska tydligen inte misströsta, då “myndig”heten EMA försäkrar oss om att risken för TSE till följd av denna ingrediens är “minimal”.

Dock visar ju massor av övriga referenser i den här artikeln på hur inflammation och skador på CNS tillfogas av SARS-2-S-giftinjektionerna, så den TSE-orsakande giftinjektionsingrediensen är inte ensam med att utverka inflammatorisk stress och skada på hjärnan, vilket ökar sannolikheten för att just denna biverkning ska “få ett genomslag”.

Detta textavsnitt finns med på sidan 31 av 140 i det härunder bifogade dokumentet.

https://tinyurl.com/5jjkur6v

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.