(207) Severe Hepatocellular Liver Injury After COVID-19 Vaccination Without Autoimmune Hepatitis Features: A Case Series

(207) Severe Hepatocellular Liver Injury After COVID-19 Vaccination Without Autoimmune Hepatitis Features: A Case Series.

I den här fallserie-rapporten beskrivs hur två patienter som misshandlats med mRNA-SARS-2-S-giftinjektioner från giftinjektionsföretaget Phraudzer, utvecklade hepatit med förhöjda leverenzym-värden, men däremot inte autoimmuna indikationer.

https://tinyurl.com/2p86rfkn

(206) Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial

(206) Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial.

I denna “BMJ investigation” klarläggs omfattande forskningsfusk hos det kriminella företaget Phraudzer, som alltså har förfalskat data och hittat på data för att framställa deras ytterst hälsovådliga SARS-2-S-protein-giftinjektion i en positiv dager. Så alla pro-SARS-2-S-giftinjektions-pajasar som påstår att “[SARS-2-S-giftinjektionerna] är väl testade och utvärderade” har helt fel – inte nog med att absolut inga långtidsstudier och säkerhetsstudier har gjorts – Phraudzer förfalskade även data till de få studier som faktiskt gjordes.

https://tinyurl.com/texx2m7y

(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine

(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine.

I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath. Då “morbilliform rash:es” kan uppstå av reaktiverade patogener, så är det tänkbart att SARS-2-S-giftinjektionerna personen misshandlades med orsakade dessa utslag genom immunosuppresserande effekter.

Det är även tänkbart att autoimmuna reaktioner orsakade av de oerhört toxiska PEG-lipiderna som används i mRNA-giftinjektionerna resulterade i dessa utslag.

https://tinyurl.com/a623hfps

(203) The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity

(203) The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity.

I den här utmärkta vetenskapliga artikeln av Palmer och Bhakdi går man genom kinetics för Phraduzer-SARS-2-S-giftinjektionernas biodistribution och spridning genom kroppen – baserat på den dokumentation som Phraudzer blev tvungna att lämna in till Japans myndigheter i samband med Phraudzers ansökan om tillstånd för deras SARS-2-S-giftinjektioner att nyttjas i Japan – samt den därpå följande biosyntesen av SARS-2-S-proteinet.

Baserat på den data som Phraudzer själva överlämnade, så drar Palmer och Bhakdi slutsatsen att myndigheterna och Phraudzer i masskopi underlåtit att rapportera om riskerna och skadeverkningarna knutna till SARS-2-S-giftinjektionerna.

Man belyser även “complement pathway”-attacker på celler som tar upp Phraudzer-SARS-2-S-giftinjektionernas kodbitar (genom presentation i MHC-komplexen vilket retar immunförsvaret) samt hur dessa “complement pathway”-angrepp i sig är blodproppsinducerande, hur SARS-2-S1-protein som hamnar i blodomloppet triggar blodproppsbildning, ger upphov till systemvida vaskulit, de ingående PEG-lipidernas (däribland ALC-0159 och ALC-0315) toxicitet och karakteristika vilka gör dem svårare för kroppen att bryta ner än “vanliga” lipider, att moderkakan med största sannolikhet tar upp en större procent av PEG-lipiderna än de flesta andra organen vilket därmed kraftigt ökar risken för missfall (massmord, alltså), shedding av SARS-2-S-protein till bebisar via bröstmjölken, med mer.

https://tinyurl.com/922rfpz3

(202) The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses

(202) The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses.

I den här studien så påvisade man – förutom låg neutraliserande effekt resulterande av Phraudzers SARS-2-S-giftinjektioner mot många cirkulerande SARS-CoV-2-varianter – att SARS-2-S-giftinjektionerna omprogrammerar immunförsvarsresponsen på TLR4- och TLR7/8-agonister.

Man fann i studien att de SARS-2-S-giftinjicerades immunförsvar inte längre utverkade en stark immunrespons på påträffade bakterier och misstänkta virusinfektioner – detta då TLR4 och TLR7/8 är involverade i anti-bakteriell-, anti-viral- och anti-tumör-signalering. Samtidigt noterade man att svampinfektioner post SARS-2-S-giftinjicering utverkade ett starkare inflammatoriskt svar (troligen då alltså för starkt). Immunförsvaret dysregleras således av SARS-2-S-giftinjektionerna, till att utverka otillräckliga immunsvar mot bakterier och virus, medan ett överinflammatoriskt immunsvar induceras av svampinfektioner.

I studien påvisade man att de SARS-2-S-“Wild Type” typade SARS-2-S-giftinjektionerna (i det här fallet från Phraudzer) utverkade en något lägre neutraliserande respons mot Alpha-varianten av SARS-CoV-2, medan det SARS-2-S-giftinjektions-förstörda immunförsvaret hade mycket svårare att utverka en neutraliserande respons mot Beta-varianten av SARS-CoV-2.

I studien påvisade man även att det framför allt är antikroppar av IgG-klass som induceras av SARS-2-S-giftinjektionerna – och antikroppar i IgG-klassen finns primärt i blodomloppet. Man visade samtidigt att SARS-2-S-giftinjektionerna nästan inte alls inducerade några antikroppar i IgM-klassen, vilket är den typ av aS som behövs för att stoppa infektioner av SARS-CoV-2 på ett tidigt stadium. SARS-2-S-giftinjektionerna ger alltså bara ADE-främjande IgG-antikroppar, istället för neutraliserande IgM-antikroppar.

I studien visade man även att SARS-2-S-giftinjektionerna (åtminstone de från Phraudzer) knappt skapar någon T-cellsimmunitet, förutom mot en variant.

IFN-svaret på TLR7/8-agonister var även lägre efter SARS-2-S-giftinjicering, vilket innebär att immunförsvarsresponsen mot TLR7/8-provocerande patogener (virus och svampar, framför allt), alltså har dysreglerats efter SARS-2-S-giftinjiceringen.

Man mätte även upp ett lägre TNF-Alpha- och IL-[X]-svar på patogen-provokation, post-SARS-2-S-giftinjicering, förutom mot C. Albicans (en svamp) där responsen istället tenderade att vara förstärkt. TLR4-responsen på LPS post SARS-2-S-giftinjicering, visade sig vara sänkt, så var även fallet för TLR7/8-provokationer.

https://tinyurl.com/38x8vfc9

(198) Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans

(198) Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans.

Detta är den bitvis kriminellt formulerade studien som fullkomligt inkompetenta svenska mainstream-medier slog upp stora positiva rubriker om.

Vad studien egentligen visar – om man läser den faktiska datan inklusive “the supplemental data tables”  och inte bara ordvrängandet från “forskarna” och “journalisterna” – är detta:
I) Att bara blott cirka 10-15% av de giftinjektions-resulterande antikropparna var neutraliserande (en katastrofalt låg siffra). När kroppen själv gör antikroppar mot SARS-CoV-2 så tenderar 50-90% av dem att vara neutraliserande.
II) Att det inte blir i *närheten* samma antal klonade aktiverade B-celler efter SARS-2-S-giftinjektionerna, jämfört med andra existerande giftinjektioner mot andra virus.
III) Att T-cells-responsen inducerad av SARS-2-S-giftinjektionerna gick ner till baseline efter 42 dagar. Då man inte har mätt på hur pass effektiva dessa T-cellers “antenner” är, så gissar jag på att de flesta av dem är lika dåliga som de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna skapar – detta då T-cellers och B-cellers receptorer sållas fram på samma sätt.
IV) Den celltyp som enligt studien regleras upp 1000-falt efter SARS-2-S-giftinjektionerna – och som både medierna och “forskarna” försökte få till att bli någonting positivt – är makrofager, som käkar upp bakterier eller döda celler, vilket indikerar att att omfattande autoimmun vävnadsdestruktion pågår efter SARS-2-S-giftinjektionerna (se avsnitten ovanför om “complement pathway”-angrepp på celler med SARS-2-S-protein-fragment i sina MHC:s), alltså att vävnad i hela kroppen (vi vet att SARS-2-S-giftinjektionernas toxiska innehåll sprids genom hela kroppen och att det inte stannar kvar på giftinjektionsstället) har förstörts och skadats så allvarligt av SARS-2-S-giftinjektionerna så att makrofagerna rycker ut för att käka upp dem.
V) De omfattande autoimmuna angreppen som SARS-2-S-giftinjektionerna ledde till, höjde nivåerna av IFN i blodet, vilket indikerar omfattande inflammation.
VI) I “studien” mätte man upp TLR-aktivering och aktivering av dendritiska celler (antigen-presenterande immunförsvarsceller) cirka 20 dagar efter SARS-2-S-giftinjiceringen, vilket föreslår att immunförsvaret har överhopats av överproduktion av SARS-2-S-proteinet även 3 veckor efter SARS-2-S-giftinjiceringen, vilket “läkare” och “myndig”heter sa inte skulle inträffa. TLR-aktiveringen ska sättas i samband med övriga referenser som visar att SARS-2-S-proteinet aktiverar bland annat TLR2 och TLR4 – vilket är extremt inflammatoriskt (sepsis-style…).

Detta samlade totalfiasko vrider alltså våra gravt efterblivna och extremt korrupta “journalister” och de avskum till forskare som har skrivit ihop studien, till att bli någonting positivt.

https://tinyurl.com/tmbc9yx6

(195) Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings

(195) Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings.

I den här fallrapporten beskrivs de kliniska fynden hos en 22-årig koreansk man som avrättades (via hjärtattack som en följd av omfattande myokardit) av Phraudzers SARS-2-S-giftinjektioner. Artikelförfattarna noterar att bland de som drabbas av myokardit efter att ha misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner, så är de kliniska fynden heterogena brottsoffren emellan, vilket försvårar utredningsarbetet.

https://tinyurl.com/r2hzmjxj

(190) I ett dokument från EU-“myndig”heten EMA, rörande SARS-2-S-giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande…

(190) I ett dokument från EU-“myndig”heten EMA, rörande SARS-2-S-giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande formulering: “Reagents used in active substance manufacturing and in the establishment of the MCB and WCB are the only materials of animal origin used in the manufacture of BNT162b2. The applicant has identified contamination of the product by Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) agents as the main theoretical risk associated with these ingredients and it is deemed of minimal risk.“.

Phraudzer har alltså tagit med ämnen i SARS-2-S-giftinjektionerna som kan skapa TSE – en progressiv neuro-degenerativ sjukdom som innefattar att det uppstår progressivt växande hål i hjärnan, men vi ska tydligen inte misströsta, då “myndig”heten EMA försäkrar oss om att risken för TSE till följd av denna ingrediens är “minimal”.

Dock visar ju massor av övriga referenser i den här artikeln på hur inflammation och skador på CNS tillfogas av SARS-2-S-giftinjektionerna, så den TSE-orsakande giftinjektionsingrediensen är inte ensam med att utverka inflammatorisk stress och skada på hjärnan, vilket ökar sannolikheten för att just denna biverkning ska “få ett genomslag”.

Detta textavsnitt finns med på sidan 31 av 140 i det härunder bifogade dokumentet.

https://tinyurl.com/5jjkur6v

(189) Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2

(189) Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2.

I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av reaktivering av herpes-viruset Varicella Zoster (VZV) efter att patienterna hade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer – med kliniska symptom manifesterade mellan 7-20 dagar efter senaste giftinjektions-misshandelstillfället.

Man spekulerar i artikeln om huruvida det kan vara en SARS-2-S-giftinjektions-inducerad dysreglering av T-cells-profilen som kan tänkas ligga bakom dessa post-giftinjektions-utbrott.

https://tinyurl.com/2jrebkvc

(188) Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report

(188) Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report.

I den här studien beskrivs hur en multisjuk 82-årig kvinna som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer, därpå genomled reaktivering av Hepatit C. Reaktiveringen av viruset (på grund av Phraudzers SARS-2-S-giftinjektion) resulterade därpå i patientens död, efter att först ha orsakat hepatit och därpå följande hepatisk koma. Dödsfallet inträffade 23 dagar efter misshandeln med Phraudzer-sprutan, och redan 5 dagar efter misshandelstillfället konstaterades kraftigt förhöjda värden av leverenzymer, vilket indikerar hepatit.

https://tinyurl.com/yn7tn4yj

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.