< All Topics
Print

(103) Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children

(103) Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children.

I den här studien kikade man på 15 barn och ungdomar 14 av 15 var pojkar) som fick myokardit SARS-2-giftinjektionerna. I de allra flesta fallen föreslår biomarkörerna och de kliniska fynden att myokarditen inte var särskilt allvarlig – men, myokardit kan egentligen inte diagnosticeras fullt ut utan invasiva mätmetoder. Så man vet alltså inte egentligen hur mycket av hjärtat som kan ha skadats, i synnerhet på längre sikt, av SARS-2-giftinjektionerna.

Det bör också noteras att innan SARS-2-giftinjektions-cirkusen inleddes så räknades myokardit alltid som ett allvarligt tillstånd som gav långsiktiga skador och nedsättningar, och tenderade att leda till en förtida död. Nu bara viftar man bort myokarditen med ursäkten att “den kliniska bilden är lindrig”, och kör på.

https://tinyurl.com/mk4cwm26

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.