< All Topics
Print

(34) Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study

(34) Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study.

I den här studien påvisar man att risken för hjärtattack och stroke är förhöjd en tid efter Covid-19. Man föreslår – långt ner i texten och nästan i förbifarten – att det är nedregleringen av ACE2 som ligger bakom detta.

Den enda komponenten av SARS-2-viruset som kan reglera ned ACE2 är alltså dess S-protein.

Därför är det extremt konstigt att “forskarna” därpå föreslår att giftinjektioner med just detta ACE2-nedreglerande S-protein är en bra lösning på SARS-2-pandemin.

Deras studie visar ju just att risken för strokes och hjärtattacker efter Covid-19 är förhöjd, och de spekulerar själva i att det är nedreglering av ACE2 som kan vara en av faktorerna. Hur kan de då rekommendera S-protein-giftinjektioner?

Taggar: ACE2, Hjärtattacker, SARS-CoV-2, Stroke
https://tinyurl.com/ymzw2kpp

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.