< All Topics
Print

(180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines

(180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines.

I den här studien gick man genom inrapporterade biverkningar från cirka 40000 personer som hade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer och Morderna, och den insamlade datan från den här gruppen visade att cirka 1,9% av dem som injicerats med mRNA-kod för toxiska SARS-2-S-proteiner fick olika slags hudutslag efter den första SARS-2-S-giftsprutan, medan 2,3% av de som inte uppvisade några biverkningar efter den första SARS-2-S-giftsprutan, istället uppvisade dessa biverkningar efter den andra -giftsprutan.

Totalt sett uppvisade cirka 4% av de SARS-2-S-giftinjicerade i den undersökta gruppen hudutslag efter antingen den första eller den andra SARS-2-S-giftinjektionen de utsattes för.

https://tinyurl.com/9c4kr4t8

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.