< All Topics
Print

(73) Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?

(73) Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?

I den här artikeln ifrågasätts om inte mer data behövs för giftinjektionerna och om man har förhastat sig. Bland problemen som den eminente Peter Doshi tar upp är 1) att giftinjektionerna vid artikelns publicering fortfarande inte var formellt godkända, utan endast hade ett nödgodkännande; 2) att både 666 (J&J), Phraudzer och Morderna hade brutit upp placebo-grupperna och erbjudit dem att ta giftinjektionerna efter att FDA utfärdade ett nödgodkännande (man förstörde således studien som skulle ligga till grund för både nödgodkännandet och formella godkännandet, i en horribel uppvisning i groteskt forskningsfusk – se mer information om detta i kategorin Forskningsfusk ovanför), vilket gör att det inte längre går att effektivt se hur pass farliga preparaten är då det saknas en kontrollgrupp; 3) och slutligen tar Doshi upp att inga biodistributions-studier har gjorts på SARS-2-giftinjektionerna – giftinjektionstillverkarna vet således inte var den livsfarliga mRNA-koden och S-proteinerna hamnar i kroppen (fast som andra källor visar så vet man att mRNA-koden sprids över hela kroppen, vilket går stick i stäv mot vad man har påstått för de stackare som misshandlas med giftsprutorna i fråga.

https://tinyurl.com/2tytbr7k

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.