< All Topics
Print

(120) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals

(120) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals.

I den här studien med 52238 sjuk”vårds”anställda som underlag, så fann man att inga anställda som tidigare haft en SARS-2-infektion (2579 tidigare SARS-2-smittade totalt, varav 1359 inte hade tagit SARS-2-giftinjektionerna heller) blev smittade igen under studietiden. Den här artikeln har inte direkt att göra med biverkningar från SARS-2-giftinjektionerna, utan visar att personer med naturliga infektioner har en extremt låg risk att bli smittade igen.

Den här referensen kan vara bra för att hantera rabiata giftinjektions-förespråkare, vars neurologi har genomlidit ett totalhaveri och renderat dem neo-vaxschister, då delvis på grund av att SARS-2-S-proteinerna tar sig genom BBB och orsakar neurologisk inflammation, enligt andra referenser.

https://tinyurl.com/yxkc23hd

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.