(130) First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2

(130) First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2.

I den här studien gjorde man en obduktion på en 86-årig man som avrättades med en av Phraudzers giftinjektioner. Man påstår i studien att mannen dog av SARS-CoV-2. Man detekterade inte aN reaktiva mot SARS-CoV-2-virusets N-kapsel, utan endast aS. Detta föreslår att SARS-CoV-2-viruset exporterades till blodomloppet och därpå genom ADE-effekter importerades in i inre organ via de giftinjektionsskapade IgG-aS som saknar neutraliserande verkan.

Utöver detta bör noteras att mannen först hamnade på sjukhuset utan ett positivt SARS-CoV-2-test, cirka 2 och ½ vecka efter att han misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna. Detta indikerar att mannens initiala komplikationer och sjukdomsbild kan ha skapats av SARS-2-giftinjektionernas S-protein-storm (och möjligen även autoimmuna komplikationer från de giftinjektionsinducerade aS och anti-idiotypiska antikroppar riktade mot de giftinjektionsskapade aS – vilket innebär att anti-ACE2-aktiviteten ställs upp vilket är pro-inflammatoriskt).

https://tinyurl.com/5xy6namu

(127) Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study

(127) Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study.

I den här studien fann man att de som giftinjicerades med giftinjektionerna från Phraudzer i januari 2021 hade en 2.26 gånger högre risk för att få genombrottsinfektioner (företrädesvis av Delta-varianten) i juni-juli 2021 i Israel, jämfört med de som giftinjicerades med samma giftinjektionstyp i april 2021. Man satte upp grupper bland annat matchade för ålder, så SARS-2-giftinjektions-fanatikerna behöver inte ens försöka med det argumentet, tack.

SARS-2-giftinjektionerna håller alltså bara i cirka 5-6 månader, därpå erhåller den fullförgiftade injektanten så kallad ADE och blir genombrottsinfekterad.

Studien indikerar även i viss mån att Original Antigenic Sin (OAS) etableras av giftinjektionerna, men det går också att bortförklara genombrottsinfektionerna bara på basis av fallande antikroppsnivåer några månader efter senaste giftinjektionen.

https://tinyurl.com/rzjfcpb8

(121) Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant

(121) Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant.

Den här studien visar att SARS-2-giftinjicerade som genomlider en genombrottsinfektion har samma nivåer av åtminstone Delta-varianten av SARS-CoV-2-viruset som icke-giftinjicerade som infekteras av Delta-varianten. Man ser även att RT-PCR “Cycle Threshold”-värdena ligger på <=30 för både giftinjicerade som genomlider en genombrottsinfektion av Delta, och oskyldiga icke-injicerade, vilket indikerar att SARS-2-giftinjektionerna alltså inte stoppar replikeringen av Delta-viruset hos de giftinjicerade – vilket innebär att SARS-2-giftinjicerade är lika potenta smittspridare som de oskyldiga som inte har tagit några SARS-2-giftinjektioner. Vad värre är – hela 33% av genombrottsinfektionerna har RT-PCR Ct-värden under <20, vilket innebär mycket kraftig infektion och hög viral titer.

https://tinyurl.com/khevs6wh

(120) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals

(120) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals.

I den här studien med 52238 sjuk”vårds”anställda som underlag, så fann man att inga anställda som tidigare haft en SARS-2-infektion (2579 tidigare SARS-2-smittade totalt, varav 1359 inte hade tagit SARS-2-giftinjektionerna heller) blev smittade igen under studietiden. Den här artikeln har inte direkt att göra med biverkningar från SARS-2-giftinjektionerna, utan visar att personer med naturliga infektioner har en extremt låg risk att bli smittade igen.

Den här referensen kan vara bra för att hantera rabiata giftinjektions-förespråkare, vars neurologi har genomlidit ett totalhaveri och renderat dem neo-vaxschister, då delvis på grund av att SARS-2-S-proteinerna tar sig genom BBB och orsakar neurologisk inflammation, enligt andra referenser.

https://tinyurl.com/yxkc23hd

(104) Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort

(104) Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort.

I den här studien från Israel, så visar man att giftinjektionernas verkan mot SARS-2 avtar efter bara cirka 150 dagar. Därefter blir de giftinjicerade återigen fruktsamt infekterade av SARS-2, möjligen även tack vare ADE-effekter skapade av giftinjektionen.

Just den här studien fastslår dock inte att ADE-effekter verkligen äger rum, det kan också röra sig om att antikroppstitrarna bara faller under skyddande nivåer. ADE avskrivs däremot inte heller av den här studien, i synnerhet inte då ADE för särskilt aS av IgG-typ redan är bekräftat av andra referenser.

https://tinyurl.com/j5y7uzkm

(83) Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam

(83) Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam.

I den här studien fastslår man att giftinjektionerna har begränsad verkan på SARS-CoV-2-Delta-varianten ur ett smittspridningsperspektiv. Aktiv transmission av samma subvariant av Delta ägde rum bland den smittade sjukhuspersonalen. Man fann även att de giftinjicerade som genomled en genombrottsinfektion hade låga nivåer av (hög-kvalitativa) neutraliserande antikroppar (oavsett hur pass allvarliga symptomen var).

Dessutom finner man att de giftinjicerade som i studien genomled genombrottsinfektioner hade 251 gånger högre (!) viral titer än vad icke-giftinjicerade i samma region uppmättes ha vid SARS-CoV-2-infektion under Mars och April 2020. Dock kan man inte rakt av påstå att detta innebär att giftinjektionerna leder till en högre viral titer än vad en SARS-2-infektion utan giftinjektioner leder till, eftersom att Delta-varianten inte fanns i cirkulation under Mars och April 2020 – så jämförelsen är alltså mellan både olika virus-varianter (“wild type” och tidig Alpha mot Delta) och olika giftinjektionsstatus (icke-injicerade mot giftinjicerade).

https://tinyurl.com/a364vdsz

(13) Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals

(13) Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals.

I den här studien fann man att sannolikheten för att bli infekterad av SARS-2-varianten B.1.351 (Beta) var högre hos de som hade tagit Phraudzer-giftinjektionerna, jämfört med icke-förgiftade. Man fann även att partiellt Phraudzer-förgiftade hade en högre sannolikhet att bli infekterade med B.1.1.7 (Alpha) jämfört med icke-förgiftade. Detta beror på att giftinjektionerna skapar i första hand icke-neutraliserande antikroppar.

https://tinyurl.com/y9zrfsc3

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.