< All Topics
Print

(199) Testicular Atrophy and Hypothalamic Pathology in COVID-19: Possibility of the Incidence of Male Infertility and HPG Axis Abnormalities

(199) Testicular Atrophy and Hypothalamic Pathology in COVID-19: Possibility of the Incidence of Male Infertility and HPG Axis Abnormalities.

Den här artikeln är ett inledande försök att kasta ljus på minskad testosteron-produktion på grund av svåra SARS-CoV-2-infektioner. Man spekulerar i artikeln kring en potentiell negativ feedback-loop mellan delar av hjärnan (hypothalamus) och testiklarna.

Denna studien ensam ska inte ses som ett tungt bevis mot SARS-2-S-giftinjektionerna, då den inte innehåller direkta mekanistiska förklaringar eller bevis kring exakt hur SARS-CoV-2 (eller dess S-protein) kastrerar genom neuro-inflammation – men är i samband med andra källor som påvisar att SARS-2-S-proteinet påverkar TLR4 och aktiverar NF-kB-pathways även i hjärnan (i synnerhet i mikroglia-cellerna som är spridda genom hela hjärnan) och på så vis orsakar inflammation i hjärnan, naturligtvis av yttersta vikt.

https://tinyurl.com/yztbf788

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.