< All Topics
Print

(78) Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination

(78) Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination.

I den här studien visar man att Phraudzers giftinjektioner inte skapar (aN) mot SARS-2, vilka tenderar att ha störst bredd – och det vore givetvis konstigt då SARS-2-giftinjektionerna inte innehåller mRNA-kod för SARS-2-virusets N-kapsel.

Man visar samtidigt att aN skapas av naturlig infektion – och då N-kapseln är någonting som viruset inte har råd att mutera hur som helst, så innefattar en bred och hållbar steriliserande immunitet även aN-verksamhet, vilket SARS-2-giftinjektionerna alltså inte skapar.

Studien mätte också upp aS av IgG-typ, men då IgG-antikroppar finns i blodomloppet och ej kan exporteras till slemhinnor, lymfsystemet och liknande ytor, där SARS-2-viruset först angriper kroppen, så har injektanterna ingen nytta av IgG-serien. Huruvida man mätte på förekomsten av IgA och IgM som antingen finns i eller kan exporteras till slemhinnor och lymfsystemet, framgår inte av studien vad jag kan se.

Man ägnade även mycket tid åt att beskriva att aST-svaret på en SARS-CoV-2-infektion och SARS-2-giftinjicering var likartat – men man verkar inte ha besvarat frågan kring vilka vävnadsmarkörer som de SARS-2-giftinjektions-inducerade anti-S-T-cellerna förses med. Om det visar sig att giftinjektionerna mestadels inducerar aST:s med fel vävnadsmarkörer, så har de giftinjektionsskapade T-cellerna dessvärre av ytterst begränsad effekt, för att de helt enkelt migrerar till fel platser. Detta är en kritisk fråga, och studien förefaller inte svara på detta.

Studieförfattarnas svammel om att giftinjektionerna ger en likartad immunitet som en naturlig infektion, beträffande T-celler, måste således skrivas av tills vidare, då det helt enkelt saknas data på kritiska frågor. Studien kan därmed inte anses argumentera för att giftinjektionerna ger ett T-cells-svar som närmar sig det som erhålls av en naturligt genomgången infektion.

https://tinyurl.com/3thc7tcu

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.