< All Topics
Print

(74) Anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain antibody evolution after mRNA vaccination

(74) Anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain antibody evolution after mRNA vaccination.

Observandum: Preprintet som tidigare utgjorde referens #74 är nu ersatt med den i Nature publicerade versionen av artikeln.

I den här studien fann man att bredden på anti-SARS-2-S-protein-antikroppsbiblioteket efter giftinjektionerna var smalare än antikroppsbiblioteket som resulterade av en naturligt genomgången infektion hos en icke-giftinjicerad individ.

Man fann även att aS-biblioteket hos de giftinjicerade inte utvecklades väl vid påföljande giftinjiceringar, vilket alltså talar mycket starkt för att giftinjektionerna etablerar Original Antigenic Sin riktad mot SARS-2-S-proteinet från giftinjektionerna vilket alltså inte matchar i synnerhet de muterade SARS-2-varianterna.

Därmed så skadar giftinjektionerna – i värsta fall permanent – kroppens förmåga att skapa ett brett register av aS verksamma mot SARS-2-viruset, vilket kan innebära att de giftinjicerade kan få SARS-CoV-2 hur många gånger som helst, eller åtminstone få viruset upprepade gånger tills dess att deras immunförsvar har nollställts och nya effektiva neutraliserande antikroppar kan skapas.

Samtidigt påvisade man en fortsatt affinitetsförbättring för aS-biblioteket hos icke-giftinjicerade som hade genomlidit en SARS-2-infektion.

Även i den här studien fann man för övrigt att giftinjektionerna primärt leder till IgG-antikroppar (vilka finns i blodet) och att nivåerna av IgA och IgM var låga även efter en andra giftinjektion. Men SARS-2-viruset invaderar kroppen via slemhinnorna, och där behövs just IgA- och IgM-antikroppar. Så inte nog med att giftinjektionerna skapar ett smalt lågkvalitativt aS-bibliotek, de inducerar även fel sorts antikroppsserier som inte finns närvarande vid virusets primära attackvägar.

https://tinyurl.com/ys7n5m4n

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.