(200) Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis

(200) Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis.

Den här studien visar att framför allt höga nivåer av aS ger upphov till ADE för SARS-CoV-2, via Fc-gamma-R2.

Vid naturlig infektion så ställer kroppen själv in antikroppsnivåerna till det som krävs för att vinna över sjukdomen – men kroppen tillverkar även antikroppar mot övriga delar av viruset, såsom N-kapseln, med fler strukturella komponenter. SARS-2-S-giftinjektionerna däremot, syftar till att provocera fram endast väldigt höga nivåer av aS – således ger SARS-2-S-giftinjektionerna effektiv ADE till SARS-CoV-2, mycket mer så än vad en naturligt genomliden SARS-2-infektion (vilken resulterar i höga mängder neutraliserande antikroppar) gör.

Men det är värre än så – för studien visar även att så kallade bAbs-aS skapar ADE, men inte nAbs-aS – och SARS-2-S-giftinjektionerna leder enligt andra referenser häri till en aS-produktion som till cirka 85-90% består av bAbs.

SARS-2-S-giftinjektionernas aS är således mycket potenta induktorer vad beträffar ADE – mycket mer så än vad naturliga infektioner ens i närheten av.

https://tinyurl.com/3exh7n85

(185) Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19

(185) Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19.

I den här studien påvisar man att Covid-19-patienter som saknar antikroppar i IgG-klassen mot coronaviruset OC43 (även kallat HCoV-OC43) – och mer specifikt dess nukleotid-kaspel som även används av flera cirkulerande coronavirus – genomlider ett svårare Covid-19-sjukdomsförlopp, oavsett om de producerar tillräckligt med anti-SARS-2-S-antikroppar (aS).

Därmed indikerar den här studien indirekt att SARS-2-S-giftinjektionerna är dåligt genomtänkta ur ett neutraliseringsperspektiv, i och med att de bara siktar på att inducera anti-S-antikroppar och anti-S-T-celler (de sistnämnda förstörs ju ändå dessutom i hög grad av de syncytium-konstrukt som skapas av giftinjektionerna…) och inte några anti-N-antikroppar (aN).

I studien visade man även på att de sjukaste Covid-19-patienterna också var de som hade högst nivåer av IgG-aS, vilket innebär att deras immunförsvar behövde producera mer IgG-aS för att mota bort SARS-2-S-proteinerna i blodomloppet, men vilket ju då får till följd att den inflammatoriska och autoimmuna aktiviteten i blodet ökar, detta då aS har en autoreaktivitet och vid höga nivåer kan inducera anti-idiotypiska antikroppar riktade mot aS, vilka tenderar att slå ut (bland annat, men inte begränsat till endast) ACE2 och därmed är inflammatoriska.

Taggar: ++, aN, Ig[X], SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/v8kb33zw

(155) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases

(155) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases.

I den här artikeln beskrivs hur aS och aN mot SARS-CoV-2 är korsreaktiva mot flera protein i kroppen, vilket innebär att SARS-2-S-giftinjektionerna som provocerar fram en påtvingad hög grad av just aS, kan leda till autoimmuna sjukdomstillstånd, så länge som nivåerna av aS är förhöjda (och med tanke på hur starka SARS-2-S-giftinjektionerna är, så kan de leda till att LLPC’s induceras vilka sedan producerar SARS-2-S-aS i flera decennier).

Flera studier visar att nivåerna av antikroppar som tillverkas är lägre vid en naturlig infektion av SARS-CoV-2, vilket innebär lägre risk för autoimmuna följder av en naturlig infektion, jämfört med SARS-2-S-giftinjektionerna som tvingar fram en onödigt mycket starkare immunförsvarsrespons (så att giftinjektionstillverkarna kan stå och peka på “titta hur mycket antikroppar våra [SARS-2-S-giftinjektioner] gav upphov till, våra [giftsprutor] är jättebra, köp våra aktier för de ska upp i värde”. Det är bokstavligen så pass kriminellt vilseledande som frågan om induktionen av antikroppsnivåerna post SARS-2-S-giftinjektionerna har hanterats.

https://tinyurl.com/8df7w8t8

(130) First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2

(130) First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2.

I den här studien gjorde man en obduktion på en 86-årig man som avrättades med en av Phraudzers giftinjektioner. Man påstår i studien att mannen dog av SARS-CoV-2. Man detekterade inte aN reaktiva mot SARS-CoV-2-virusets N-kapsel, utan endast aS. Detta föreslår att SARS-CoV-2-viruset exporterades till blodomloppet och därpå genom ADE-effekter importerades in i inre organ via de giftinjektionsskapade IgG-aS som saknar neutraliserande verkan.

Utöver detta bör noteras att mannen först hamnade på sjukhuset utan ett positivt SARS-CoV-2-test, cirka 2 och ½ vecka efter att han misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna. Detta indikerar att mannens initiala komplikationer och sjukdomsbild kan ha skapats av SARS-2-giftinjektionernas S-protein-storm (och möjligen även autoimmuna komplikationer från de giftinjektionsinducerade aS och anti-idiotypiska antikroppar riktade mot de giftinjektionsskapade aS – vilket innebär att anti-ACE2-aktiviteten ställs upp vilket är pro-inflammatoriskt).

https://tinyurl.com/5xy6namu

(78) Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination

(78) Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination.

I den här studien visar man att Phraudzers giftinjektioner inte skapar (aN) mot SARS-2, vilka tenderar att ha störst bredd – och det vore givetvis konstigt då SARS-2-giftinjektionerna inte innehåller mRNA-kod för SARS-2-virusets N-kapsel.

Man visar samtidigt att aN skapas av naturlig infektion – och då N-kapseln är någonting som viruset inte har råd att mutera hur som helst, så innefattar en bred och hållbar steriliserande immunitet även aN-verksamhet, vilket SARS-2-giftinjektionerna alltså inte skapar.

Studien mätte också upp aS av IgG-typ, men då IgG-antikroppar finns i blodomloppet och ej kan exporteras till slemhinnor, lymfsystemet och liknande ytor, där SARS-2-viruset först angriper kroppen, så har injektanterna ingen nytta av IgG-serien. Huruvida man mätte på förekomsten av IgA och IgM som antingen finns i eller kan exporteras till slemhinnor och lymfsystemet, framgår inte av studien vad jag kan se.

Man ägnade även mycket tid åt att beskriva att aST-svaret på en SARS-CoV-2-infektion och SARS-2-giftinjicering var likartat – men man verkar inte ha besvarat frågan kring vilka vävnadsmarkörer som de SARS-2-giftinjektions-inducerade anti-S-T-cellerna förses med. Om det visar sig att giftinjektionerna mestadels inducerar aST:s med fel vävnadsmarkörer, så har de giftinjektionsskapade T-cellerna dessvärre av ytterst begränsad effekt, för att de helt enkelt migrerar till fel platser. Detta är en kritisk fråga, och studien förefaller inte svara på detta.

Studieförfattarnas svammel om att giftinjektionerna ger en likartad immunitet som en naturlig infektion, beträffande T-celler, måste således skrivas av tills vidare, då det helt enkelt saknas data på kritiska frågor. Studien kan därmed inte anses argumentera för att giftinjektionerna ger ett T-cells-svar som närmar sig det som erhålls av en naturligt genomgången infektion.

https://tinyurl.com/3thc7tcu

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.