< All Topics
Print

(50) SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome

(50) SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome.

I den här studien påvisar man att SARS-CoV-2-RNA kan genomgå “reverse transcription” vilket innebär att hela eller (mer troligt) delar av RNA-koden från viruset kan skrivas in i cellernas DNA.

Då även mRNA kan undergå “reverse transcription”, först då genom att konverteras till cDNA, så finns det all anledning att misstänka att giftinjektionerna skadliga mRNA-koder också kan tas upp och undergå “reverse transcription” i vissa celler, och då ingå i deras DNA-bibliotek. Detta är särskilt farligt om det inträffar hos celler i benmärgen som sitter i de fickorna där nya immunförsvarsceller selekteras fram baserat på deras “recognition of self” – om “self” helt plötsligt innefattar S-proteinet så kan det leda till att personen saknar initiala B- och T-celler som kan bekämpa infektionen.

Tills vidare ska detta biverkningsspår dock ses som osannolikt, i brist på ännu mer stödjande bevisning. Men de “läkare” (inklusive exempelvis en helt okunnig kvinnlig överläkare i Stockholmsområdet) som har uttalat sig i diverse medier och påstått att risken för “reverse transcription” av mRNA, har 100% fel. Risken är absolut inte noll, och det är dessutom knappast den enda biverkningsmekanismen dessa giftinjektioner har knutna till sig.

https://tinyurl.com/38pce5xa

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.