< All Topics
Print

(106) Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors

(106) Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors.

I den här studien påvisas att SARS-CoV-2-S-proteinet är en antagonist för nAChR (det vill säga nAChR:s normala funktion störs ut och blockeras av SARS-2-S-proteinet).

nAChR är involverad i att balansera och dämpa inflammationer genom att nedreglera produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner – så SARS-2-S-proteinets blockering av nAChR kan accelerera redan existerande inflammatoriska förlopp, och detta bör sättas i samband med att SARS-2-S-proteinet ju enligt flera andra referenser kan uppreglera inflammatoriska processer genom andra mekanismer.

Så SARS-2-S-proteinet både höjer inflammatorisk aktivitet (genom andra mekanismer) och nedreglerar dämpningen av denna inflammatoriska aktivitet genom att hämma nAChR.

Andra intressanta fynd som klart och tydligt pekar på att det här viruset är konstruerat av de kriminella psykopaterna inom amerikanska NIH, Eco”health” och CCP-kinas motsvarigheter (som ju har bekräftats samarbeta med att ta fram det här viruset) är att man i studien hittar en peptid-domän som motsvarar andra kända nAChR-toxiner (nervgifter, helt enkelt), men som inte är närvarande i andra coronavirus. Detta talar starkt för att brottslingarna som konstruerade viruset med flit har petat in denna peptid-domän, just för att erhålla en nAChR-antagonism.

Det bör även noteras att mikroglia-celler – vars inflammatoriska aktivitet kraftigt uppregleras av SARS-2-S-proteinet via bland annat TLR2 och TLR4 – uttrycker nAChR – så dessa cellers inflammatoriska aktivitetet regleras kraftigt upp av SARS-2-S-proteinet, genom en samtidig induktion av inflammatoriska processer följt av nedreglering av anti-inflammatoriska mekanismer i samma celler. Nettoresultatet av detta är signifikant inflammation i hjärnan. Då SARS-2-giftinjektionerna ju innehåller mRNA-kod för SARS-2-S-proteinet så är slutsatsen av detta att SARS-2-giftinjektionerna bidrar starkt till inflammatorisk aktivitet i hjärnan, i synnerhet hos personer som redan har en förhöjd baseline-inflammation i hjärnan.

https://tinyurl.com/swwnzw6

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.