< All Topics
Print

(123) Young adult mortality in Israel during the COVID-19 crisis

(123) Young adult mortality in Israel during the COVID-19 crisis.

I den här artikeln påvisar författarna en kraftig ökning av mortaliteten hos 20-49-åringar i framför allt Israel under i synnerhet Februari-Mars 2021 då SARS-2-giftinjektionskampanjen där nådde dessa årskullar. Att notera är att man finner tydliga ökningar i mortaliteten även vid låga giftinjektionstäckningstal, vilket tydligt varslar om toxiciteten hos SARS-2-giftsprutorna. Författarna jämför sedan Israel med Satansbritannien och Ungern som har kört liknande hetsiga SARS-2-giftinjektionskampanjer som Israel, och jämför dessa 3 länders genomsnittliga mortalitetsökningar mot mindre SARS-2-giftinjektions-psykotiska länder, varpå det tydligt framgår att SARS-2-giftinjektionskampanjerna sammanfaller med mycket signifikanta ökningar av mortaliteten hos 20-49-åringar.

https://tinyurl.com/cdnvumym

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.