< All Topics
Print

(100) SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19

(100) SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19.

I den här studien visar man att blodpropparna som skapas av SARS-2-S1-proteinet tenderar att bli betydligt mer svårupplösta än “normala” blodproppar. Man visar även att SARS-2-S1-proteinet leder till hyperaktivering av blodplättar, varpå de frisätter bland annat PF4, vilket ska sättas i samband med studier som visar att vissa injektanter som redan har aPF4-aktivitet riskerar att utveckla mycket omfattande blodproppar efter SARS-2-giftinjicering.

Man visar klart och tydligt – fotografiska bevis finns – att den S1-protein-medierade aktiveringen av blodplättarna leder till att omfattande fibrin-väv bildas, vilket under in vivo-förhållanden alltså leder till en mycket kraftigt ökad risk för blodproppar.

Då SARS-2-giftinjektionerna leder till en omfattande frisättning av i synnerhet S1-proteiner, som alltså enligt den här referensen kan leda till att svårupplösta blodproppar bildas, så är den här referensen ett mycket tungt argument mot giftinjektionerna, som häri klart demonstrerats vara kapabla att direkt inducera blodkoagulation, fibrin-väv, och sedermera blodproppar.

https://tinyurl.com/2p87xuum

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.