< All Topics
Print

(77) Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens

(77) Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens.

I den här artikeln går man genom delar av det vetenskapliga underlaget kring hur icke-steriliserande och på andra sätt lågkvalitativa vaccin driver på så kallad “immune escape”, och man berör även hur icke-steriliserande vaccin driver på ADE (vilket är nästan samma sak).

SARS-2-giftinjektionerna uppfyller alla kraven på att vara icke-steriliserande “vaccin”/giftinjektioner, då flera referenser i den här jätteartikeln beskriver hur SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna inducerar 1) framför allt icke-neutraliserande antikroppar och 2) mestadels IgG-antikroppar, vilket är fel sorts antikroppar ett vaccin mot respiratoriska virus i första hand ska inducera. SARS-2-giftinjektionerna ska därför ses som värdelösa ur medicinsk synvinkel, det enda de åstadkommer är ökad smittspridning genom att åsamka injektanterna en icke-neutraliserande och begränsad immunitet (som efter ett tag verkar övergå i ADE och ökad risk för sjukdom).

https://tinyurl.com/wxub94jk

Tags:
Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.