< All Topics
Print

(114) Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection

(114) Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection.

I den här studien beskrivs hur patienter fick ögonskador och/eller ögoninflammationer efter att ha misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna. Det bör dock noteras att en del patienter redan hade en historik med skador eller inflammationer i ögon innan SARS-2-giftinjektionerna.

Så förutom nytillkomna skador, så följer detta mönstret etablerat i andra referenser, med att SARS-2-giftinjektionerna accelererar underliggande sjukdomar. Gissningsvis uppstår dessa ögonproblem som en kombination av transient förhöjt serum-retinol post-giftinjektionerna i kombination med inflammerade kapillärer.

https://tinyurl.com/ffakwk7m

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.