< All Topics
Print

(185) Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19

(185) Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19.

I den här studien påvisar man att Covid-19-patienter som saknar antikroppar i IgG-klassen mot coronaviruset OC43 (även kallat HCoV-OC43) – och mer specifikt dess nukleotid-kaspel som även används av flera cirkulerande coronavirus – genomlider ett svårare Covid-19-sjukdomsförlopp, oavsett om de producerar tillräckligt med anti-SARS-2-S-antikroppar (aS).

Därmed indikerar den här studien indirekt att SARS-2-S-giftinjektionerna är dåligt genomtänkta ur ett neutraliseringsperspektiv, i och med att de bara siktar på att inducera anti-S-antikroppar och anti-S-T-celler (de sistnämnda förstörs ju ändå dessutom i hög grad av de syncytium-konstrukt som skapas av giftinjektionerna…) och inte några anti-N-antikroppar (aN).

I studien visade man även på att de sjukaste Covid-19-patienterna också var de som hade högst nivåer av IgG-aS, vilket innebär att deras immunförsvar behövde producera mer IgG-aS för att mota bort SARS-2-S-proteinerna i blodomloppet, men vilket ju då får till följd att den inflammatoriska och autoimmuna aktiviteten i blodet ökar, detta då aS har en autoreaktivitet och vid höga nivåer kan inducera anti-idiotypiska antikroppar riktade mot aS, vilka tenderar att slå ut (bland annat, men inte begränsat till endast) ACE2 och därmed är inflammatoriska.

Taggar: ++, aN, Ig[X], SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/v8kb33zw

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.