< All Topics
Print

(136) Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19

(136) Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19.

I den här studien påvisar man att personer som har genomlidit ett svårt Covid-19-förlopp uppvisar en intelligensförlust om motsvarande cirka 7 IQ-punkter då de testas en tid efter sjukdomen.

Jag menar att detta beror på 1)  S- och S1-proteinerna, genom deras inhibition av ACE2 vilket leder till förhöjda nivåer av Angiotensin 2, vilket i sin tur bildar inflammatoriska komplex med ATR1 och därpå resulterar i inflammationer i kapillärerna. 2) SARS-2-mRNA-giftinjektionerna skadar även blodkärlen genom att provocera fram “complement pathway”-angrepp på celler i hela kroppen som börjat producera SARS-2-S-proteinet efter administration av SARS-2-giftsprutorna. 3) Den resulterande mängden SARS-2-S-proteiner fria i blodet är också mycket högre efter SARS-2-mRNA-giftinjektionerna jämfört med de allra flesta naturliga Covid-19-förloppp (se mer information om detta i sektionen “BIODISTRIBUTION…”). 4) Slutligen noterar jag att den i studien uppmätta IQ-förlusten inte behöver vara permanent och inte behöver indikera en permanent förlust av gråa nervceller – det kan röra sig om att vita hjälparceller och mikroglia-celler runt de gråa nervcellerna har försatts i ett inflammatoriskt (se referenser som visar att SARS-2-S-proteinet aktiverar inflammatoriska mekanismer via bland annat TLR2 och TLR4) och hypoxiskt (beroende på inflammerade blodkärl som inte släpper genom lika mycket blodkroppar som tidigare) tillstånd, varpå de gråa nervcellerna i närheten fungerar sämre. Detta sistnämnda tillstånd kan i så fall väntas sakta gå över, såvida inte SARS-2-injektanten fortsätter med att ta ännu fler farliga giftinjektioner.

https://tinyurl.com/ceawhrjj

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.