< All Topics
Print

(60) Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity

(60) Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity.

I den här artikeln beskrivs hur väl expresserat ANXA2 är på celler i moderkakan och blodkärl. Man undersökte kvinnor som fått missfall, och upptäckte att cirka 15% av dem hade signifikant aANXA2-aktivitet i blodet, mot endast cirka 2% av kvinnor som ej fått missfall.

Den här studien talar tillsammans med referensen #59 således för att SARS-2-S-giftinjektionerna har en steriliserande effekt på kvinnor, då referens #59 ju beskriver hur aS mot SARS-CoV-S-proteinet är korsreaktiva mot ANXA2, vilket även aS mot SARS-CoV-2-S-proteinet bör vara, på grund av likheterna mellan S-proteinerna dessa virus emellan.

Taggar: aANXA2, ANXA2, Sterilitet
https://tinyurl.com/n2axzfat

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.