SARS-CoV-2-giftinjektionernas toxicitet och biverkningar – version 12

SARS-CoV-2-GIFTINJEKTIONERNAS TOXICITET OCH BIVERKNINGAR – VERSION 12

Författare: Jan Malmberg
Peer Review: Jan Malmberg (jag själv, bra va?)

Senast uppdaterad: 2022-12-07 15:12.
Totalt 377 referenser, varav 322 är vetenskapliga referenser (310 unika + 11 dubblett-länkar + 1 triplett-länk i olika biverkningskategorier).

INLEDNING.

Den här artikeln handlar om de så kallade “vaccinen mot Covid-19” (hädanefter “giftinjektioner” och derivat därav) och deras horribla biverkningar. Samtliga nu existerande giftinjektioner utverkar sina skador direkt och indirekt via de tre proteinen S, S1 och S2, där S1 och S2 är komponenter av S-proteinet, vilka tenderar att frisättas i kroppen efter klyvning.

Det är även viktigt att förstå att detta är ett “work in progress” efter hand som nya vetenskapliga studier och indikationer kommer fram. Därför måste läsaren anta att nedanstående slutsatser eventuellt har ändrats på något sätt efter publiceringstidpunkten.

ANSVARSFRISKRIVNING.

Big Phraudma-brottslingarna som försöker tjäna pengar på de hälsovådliga SARS-2-giftinjektionerna (som enligt vissa auktoriteter skulle kunne vara biologiska vapensystem [117]) har ju varit förslagna och listiga och skaffat sig massor av ansvarsfriskrivningar som villkor för att diverse länders hopplöst korrupta och/eller outbildade politiker och “myndig”heter ska få köpa in giftsprutorna. Så då har jag en egen ansvarsfriskrivning jag med som följer här nedan. Att scrolla förbi den per vilken metod som helst innebär att man godkänner denna friskrivning till fullo.

1. Informationen i den här artikeln är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt. Läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst i den här artikeln, måste använda eget omdöme i relation till artikelns innehåll. Samtliga åtgärder som vidtas eller inte vidtas med anledning av den här artikeln sker helt och hållet på läsarens risk.

2. Samtliga artikelförfattare och andra personer associerade med framställan av den här artikeln och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen i den här artikeln (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

3. Den här artikeln inklusive delar av artikeln får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften överhuvudtaget. Den här artikeln inklusive delar av artikeln och får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.

NYCKELKONCEPT ATT FATTA.

1. Så gott som samtliga skadeverkningar som SARS-CoV-2-viruset leder till, leder även själva S-proteinet i sig till, inklusive då det S-protein som produceras efter mRNA-giftinjektionerna, som på grund av vissa modifieringar i vissa avseenden är farligare än det ursprungliga S-proteinet [3]. Så alla länkar ni ser i listan härunder med skadeverkningar från SARS-CoV-2:s S-protein(er) är direkt överförbara på S-proteinet skapat av/via mRNA-giftinjektionerna eller som finns löst i andra typer av Covid-19-giftinjektioner. De andra giftinjektionerna med vektorvirus eller löst S-protein (protein-vaccin), innehåller alltså också S-proteiner som är lika farliga.

Notera att samma resonemang gäller även för en mycket stor del av de som diagnosticeras med Covid-19 kort efter att de har utsatts för giftinjektionerna – en stor del av har alltså fått skador på grund av giftsprutorna men på grund av att RNA för SARS-CoV-2 nu finns i deras kroppar, så ger RT-PCR-tester en missvisande signal – det som egentligen detekteras är i majoriteten av fallen alltså RNA-resterna från giftinjektionerna, och inte RNA från riktiga SARS-CoV-2.

2. SARS-2-viruset finns vid mildare infektioner normalt sett inte i någon större mängd eller alls (i termer av vad som är mätbart) i blodomloppet. Men efter giftinjektionerna så sprids både viruspartiklar eller S-proteiner eller mRNA-kod för S-proteiner i blodomloppet (beroende på giftinjektionstyp) på ett sätt som annars inte sker förrän en infektion har blivit väldigt allvarlig [366]. Det produceras även mer “lösa” (eller innehåller från början) S-proteiner efter giftinjektionerna än jämfört med en naturlig infektion [3], vilka just på grund av att de är lösta, lättare kan göra skada genom hela kroppen. Mer information om detta finns framför allt i avsnittet “BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL” i referens-avsnitten längre ner.

FÖRKORTNINGAR OCH TERMER.

aANXA2 = En autoreaktiv antikropp mot Annexin A2, ett membran-protein som finns expresserat både av nervceller i hjärnan samt av celler i placentan (moderkakan). aANXA2-aktiviteten har visat sig vara förhöjd då höga nivåer av aS föreligger.

Abs = Antikropp(ar), ospecificerat.

ACE = Angiotensin 1 Converting Enzyme. ACE är ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. ACE konverterar inaktiva Angiotensin 1 (AT1) till aktiva Angiotensin 2 (AT2), som tillsammans med ATR1/2 bildar inflammatoriska komplex. Ju högre nettoaktiviteten hos ACE är i kroppen, desto mer ökar inflammationen och risken för blodproppar och vissa typer av elektriska impulsfel i hjärtat stiger.

ACE2 = Angiotensin 2 Converting Enzyme. ACE2 är ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. Lungorna har en högre koncentration av ACE2-expresserande celler än många andra organ. ACE2 denaturerar inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 som då inte bildar ett inflammatoriskt komplex med ATR1. ACE2 blockeras av S-proteinet från både viruset och framför allt giftinjektionerna [3], som leder till en mycket hög halt fria S-proteiner i blodomloppet under framför allt cirka 7-21 dagar efter senaste S-protein giftinjektionen – vilket gör att RAS destabiliseras i pro-inflammatorisk riktning under exakt samma tidsperiod, med potentiellt dödliga konsekvenser.

ADE, Antibody-Dependent Enhancement, Antibody-Dependent Enhancement of Entry = ADE är en paraply-term som innefattar olika typer av förstärkning av sjukdomar via antikroppar mot en viss patogen (antingen samma patogen som orsakar sjukdomen som antikropparna riskerar att förstärka, eller en annan patogen). ADE äger rum på olika sätt, däribland I) att viruset lättare kan invadera vissa celltyper då det bekläs av bAbs (se nedan), II) överproduktion av dåliga antikropparna konkurrerar ut naturliga antikroppar och andra högkvalitativa antikroppsserier genom indirekt inhibition, III) dåliga antikroppar är under vissa omständigheter på andra sätt dysreglerande och kan förstärka inflammatoriska processer och förlopp.

Adjuvanter = Adjuvanter är inflammatoriska ämnen som används i traditionell injektions-teknologi. Adjuvanterna är tillför att öka den inflammatoriska responsen i området där ett “vaccin” injiceras, för att få upp antikroppsresponsen på det antigen man injicerat. Problemet är bara att barn skadas extra mycket av detta om de har höga nivåer retinol i blodet, vilket de flesta barnen i Väst har, då retinol läcker in i försvagade celler och konverteras till det extremt destruktiva ämnet retinolsyra. Givetvis innebär denna mekanism att Wakefield och andra som har varnat för att injektioner kan inducera neurologiska skador has barn, har rätt. För äldre barn med en större kroppsvolym reduceras problemet, så det gäller framför allt på bebisar (som får 20+ injektioner i USA, ett land med hög prevalens av autism) och spädbarn. Hos något större ungdjävlar är problemet mindre, speciellt om injektionerna sprids ut i tid. I SARS-CoV-2-sammanhang så visar det sig att PEG-lipiderna som används för att kapsla in mRNA-koden i giftinjektionerna, i sig är ett adjuvant som kraftigt ökar inflammationen.

Akatisi = En samlingsterm för neurologiska störningar som bland annat innefattar ofrivilliga muskelrörelser (“restless”-syndrom) samt Parkinsonism.

Alfa-Bungarotoxin = Alfa-Bungarotoxin, ofta förkortat som A-BTX, är ett ormgift i klassen Bungarotoxiner. Studier demonstrerar att SARS-2-S-proteinet – som skapas i stora mängder efter giftinjicering med mRNA-kod för detta skadliga protein – har minst en domän som interagerar med nAChR:s på nästan precis samma sätt som A-BTX gör. SARS-2-giftinjektionerna kan alltså med rätta bokstavligen sägas vara ormgift.

aN = Anti-N-antikropp. En antikropp som reagerar på nukleotidkapslar för ett eller flera virus.

Angiotensin [n] = En serie hormon som används för att reglera blodflödet, vanligen genom ökning av blodtrycket samt kärlsammandragningar. Angiotensin 1 (AT1) är den inaktiva versionen som bildas först. Angiotensin 2 (AT2) som är aktiv bildas av AT1 via ACE-receptorn. Angiotensin 2 kan därpå interagera med ATR1/2 vilket då bildar ett pro-inflammatoriskt komplex. Formen Angiotensin 1,7 (AT1,7) verkar ha anti-inflammatoriska och positiva effekter. AT1,7 bildas av ACE2-receptorn från AT2.

Annexin A2, ANXA2 = Annexin A2 är ett protein som förefaller vara involverat i I) förflyttningar av celler (exempelvis vid reparationsprocesser), II) den strukturella integriteten i bindväven och hur olika vävnadstyper ansluter till varandra, III) men även i den intra-cellulära strukturen. IV) ANXA2 är även kritiskt för att moderkakan ska utvecklas på rätt sätt, speciellt tidigt under graviditeten.

Anti-idiotypisk antikropp = En antikropp som reagerar på en annan antikropps receptor. Antikroppars receptorer är i sig antigener, och vid höga halter av en viss typ av antikroppar kan därför antikroppar mot dessa förstnämnda antikroppar skapas. Detta sker vid svår Covid-19 – patienterna utvecklar först Anti-S-antikroppar (aS), och löper därefter en stor risk att, särskilt om aS-koncentrationerna är höga, utveckla (anti-idiotypiska) anti-aS-antikroppar – dessa anti-aS-Abs kommer då att kunna inhibera ACE2, vilket orsakar ännu mer sekundära inflammationer och skadeverkningar. Givetvis är denna risk även mycket hög efter giftinjektionerna, i synnerhet mRNA-giftinjektionerna som provocerar fram artificiellt höga nivåer av just aS’s. Ett starkt immunsvar på giftinjektionerna medför alltså en risk för därpå följande autoreaktiva ACE2-inhiberande antikroppar.

AP-1 = AP-1 står för “Activator Protein 1”. AP-1 reglerar vilka gener som ska transkriberas som svar på stimulin som cytokiner, tillväxthormon, stress och infektioner. Bland resultaten av AP-1-aktivering är – beroende på vilket subsystem som aktiveras – apoptos, celldelning, senescens, differentiering, med mer.

aPF4 = Anti-Platelet Factor 4-antikropp.

aPL = Anti-Phospholipid-antikropp(ar). I kategorin aPL ingår bland annat anti-Cardiolipin-antikroppar, men även andra antikroppar som råkar vara korsreaktiva mot Cardiolipin. aPL är autoreaktiva antikroppar, som alltså ingår i autoimmuna sjukdomstillstånd.

APS = AntiPhospholipid Syndrome. APS innebär att autoreaktiva antikroppar från immunförsvaret skapar blodproppar.

ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS kännetecknas av omfattande inflammationer i lungorna vilket leder till att alveolerna blir partiellt och till slut i värsta fall helt vätskefyllda, vilket gör att gasutbytet i lungorna reduceras kraftigt. Tillståndet är livshotande. SARS-CoV-2-infektioner kan orsaka ARDS, tillståndet förefaller vara drivet av S-proteinets inflammatoriska egenskaper.

aS = Anti-S-antikropp. Utvecklas av kroppens B-celler som svar på S-, S1- och S-2-proteinerna.

aST = Anti-S-T-cell. En T-cell som har receptorer verksamma mot något av SARS-2-S-proteinerna.

AT2, ATII = Angiotensin II, en aktiv form av Angiotensin (se ovan).

ATR1 = AngioTensin II Receptor 1. ATR1 reagerar med Angiotensin II och bildar ett inflammatoriskt komplex med detta. Det bör noteras att normala nivåer och aktivitet av Angiotensin II och ATR1 är en del av homeostasen. Förhöjda nivåer innebär dock högre inflammation och ökad risk för blodproppar och plötsliga hjärtstopp. Mer traditionellt använda förkortningar är AT1R eller AT2R men jag tycker de är sämre och kör därför med ATR1.
ATR2, ATR3, ATR4 = AngioTensin II Receptor 2/3/4 är sämre kartlagda, men förefaller också ha Angiotensin 2 (ATII) som sin primära ligand.

Autoreaktiva antikroppar = Antikroppar som uppvisar reaktion mot kroppsegna proteiner. Det bör noteras att en del processer i kroppen avsiktligen regleras med autoreaktiva antikroppar, vanligen då i låga koncentrationer. Förhöjda koncentrationer av dem ger autoimmuna tillstånd.

bAbs = Bindande antikropp, vilken inte har en neutraliserande verkan och därmed ytterst begränsad skyddsverkan. bAbs medierar dessutom ADE. Bindande antikroppar inducerar inte någon strukturell deformation av sitt mål, utan inhiberar endast målet temporärt genom relativt svaga Van der Waals-bindningar. Det har visat sig i multipla studier (se referenslistan) att giftinjektionerna leder till en mycket låg andel nAbs mot SARS-CoV-2, och att det mest är ineffektiva och sjukdomsförstärkande bAbs som skapas av giftsprutorna.

Blod-hjärn-barriären (BBB) = Blod-hjärn-barriären (BBB) utgörs av kärlväggarna i hjärnan, som är mycket tätare än i resten av kroppen, vilket är en viktig del i att förhindra att infektioner i hjärnan uppstår, och/eller att ämnen som är adversiva för hjärnans funktion kan nå nervcellerna. SARS-2-S-proteinet som giftinjektionerna innehåller och/eller ger upphov till, har visat sig kunna degradera BBB på flera olika sätt.

BRCA 1/2 = Gener involverade i reparation och stabilisering av DNA, vilket förhindrar en canceriserings-pathway. S2-proteinet från viruset samt giftinjektionerna har visat sig interagera med BRCA 1 och BRCA 2.

Cardiolipin = Ett mitokondriellt protein. Dysreglering av cardiolipin syns vid vissa canceriseringar.

CD4+ T-celler = Även kallade för T-hjälpar-celler. Dessa T-celler assisterar övriga delar immunförsvaret genom inflammatorisk signalering, men även genom att ställa in närliggande immunförsvarsceller på rätt typ av angripare (virus eller bakterier eller parasiter, och så vidare). De uppreglerar också antikroppstillverkning samt styr delvis vilken sorts antikroppar som ska tillverkas.

CD8+ T-celler = En typ av T-celler som uttrycker CD8+ i cellmembranet. Vanligen arbetar dessa T-celler med att ta bort patogener och tumörceller.

CNS = Central Nervous System, centrala nervsystemet. Hit räknas hjärnan och ryggraden.

“Complement pathway” = “Complement Pathway” är en samlingsterm för flertalet immunförsvarsmekanismer som tenderar att startas av bland annat antikroppar. Det finns flera olika “Complement Pathways” sett till olika typer av triggers, vilken kaskad som aktiveras, vilka delar av immunförsvaret som är aktiverade i att fullfölja responsen, med mer. I SARS-2-sammanhang är “complement pathway” av intresse eftersom att det har visat sig att giftinjektionerna på direkta och indirekta sätt leder till överaktivering av “complement pathway” i hela kroppen, inklusive hjärtat. Den mest omedelbara inkopplingen av “complement pathways” äger rum någon eller några dagar efter att cellerna har börjat producera livsfarliga S-proteiner och visar dem via sina MHC:s, vilket till slut leder till att antikroppar mot dessa S-proteiner börjar initera attacker mot dessa celler.

D-Dimer, D-Dimer-test = En typ av test på patienters blod, som detekterar proteinfragment som kallas för D-dimer. Dessa D-dimer-protein skapas då blodproppar löses upp. Positiva utslag erhålls både om 1) blodplättarna har angripits av immunförsvaret och/eller 2) om skador på blodkärl har uppstått och reparerats på ett sätt som har skapat en tillräckligt stor blodpropp. I kontexten med giftinjektionerna så menar vissa läkare på att positiva D-Dimer-test även kan innebära att omfattande skador på kapillärnätverket i hela kroppen, och i synnerhet i lungorna, har uppstått.

DENV = Dengue-viruset. Dengue-viruset är med som en tagg då det har visat sig att antikroppar mot antingen Dengue-viruset, Zika-viruset och SARS-CoV-2 kan ge ADE-effekter åt de övriga två virusen, och vice versa.

DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc = En serie receptorer monterade på immunförsvarsceller, vilka har bevisats ha hög affinitet för ACE2, och vilka kan facilitera invasion av SARS-CoV-2-viruset. Giftinjektionerna ger således ADE till samtliga celler som expresserar DC-SIGN, L-SIGN, MR-Fc och MGL-Fc, då de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna ger upphov till, fraktar ut SARS-CoV-2-viruset till blodomloppet, där de bristfälligt neutraliserande och bindande antikropparna istället alltså orsakar ADE per dessa receptorer.

EBC, Exhaled Breath Condensate = EBC är kondenserad utandningsluft, som kan innehålla virus, bakterier, svampsporer, protein, med mer.

EMF = ElektroMagnetiskt Fält. EMF:er uppstår överallt där elektroner rör sig, men uppträder i per instrument mätbar magnitud som regel endast kring sådant som exempelvis elektronik, motorer, generatorer och ledningar av olika slag, samt kring vissa naturligt förekommande fenomen.

Epitopes = Epitop står för den del av en främmande partikel eller virus / bakterie / svamp / parasit som immunförsvaret ser och arbetar mot.

EUA = Emergency Use Authorization, något som den kriminella amerikanska myndigheten FDA kan utfärda för diverse “läke”medel mot specifika åkommor, under förevändningen att inga andra effektiva preparat får existera mot samma åkomma. I fallet med SARS-CoV-2 och Covid-19 så har korrupta FDA utfärdat helt illegala EUA’s för de diverse livsfarliga giftinjektionerna som den här sidan handlar om, medan exempelvis preparat som vitamin D3, vitamin C, HCQ, IVM, med fler, samtidigt har bevisade effekter mot Covid-19. EUA-tillstånden för giftinjektionerna är således inte bara regelvidriga, utan moraliskt förkastliga.

FcR = Fc-receptorer finns uttryckta på flera typer av immunförsvarsceller, samt blodplättar och mastceller. Fc-receptorer är involverade i ADE.
FcRIIb = En receptor som har demonstrerats vara involverad i ADE för SARS-1-viruset. Troligen ger aS mot SARS-2 även ADE via FcRIIb, som då nedregleras. Då FcRIIb är involverad i att bekämpa svampinfektioner, så kan kontakt med SARS-2-viruset i kombination med hög halt aS ge indirekt ADE åt svampinfektioner. Men inhibition av FcRIIb kan också destabilisera inflammationssignalering i ökande riktning, då FcRIIb är involverad i denna signalering.

FDA = Food & Drug Administration, en genomkorrupt och genomkriminell amerikansk “myndig”het som jobbar med att – på uppdrag av bland annat “läke”medelsmaffian och livsmedelsproducenter, samt förskingringsbolag och storbanker – förgifta, försvaga och i en lagom långsam takt avrätta den amerikanska befolkningen på ett sätt som samtidigt gör att oligarkerna kan stoppa oerhörda summor pengar i egen ficka. FDA bör omedelbart klassificeras som en terroristorganisation.

Ferroportin = Ferroportin exporterar järn från insidan av celler till utsidan (i matsmältningssystemet används detta för att få ut järn upptaget ur kosten till blodomloppet), och är den hittills enda kända intra-cellulära järnexportören i kroppen. Ferroportin är tillsammans med Hepcidin regulatorer av järnhomeostasen; hepcidin binder till ferrorportin och deaktiverar det, om nivåerna av järn i blodomloppet är för höga, vilket medför att mindre järn släpps ut ur matsmältningsapparaten, levern och makrofager.

Flagellin = Ett (även till utseendet obehagligt) svans-liknande bakteriellt protein som bakterier använder för att förflytta sig själva. Mordernas patent gör gällande att de möjligen har inkluderat mRNA-kod för flagellin i sina giftinjektioner, något som är obekräftat för tillfället, men som om det stämmer inte bara är en skandal, utan adderar till den hyperinflammatoriska responsen på giftinjektionerna, då flagellin detekteras av TLR5.

Genombrottsinfektioner (Breakthrough infections) = Så kallade “genombrottsinfektioner” är en eufemism för en eller flera samtidigt inträffande fenomen. En genombrottsinfektion uppstår när en viss patogen bryter genom (resterna av) immunförsvaret hos någon som är “vaccinerad” mot samma patogen. Även om genombrottsinfektioner ibland kan bero på låg metabolism och ofördelaktig hormonprofil, så beror de flesta genombrottsinfektioner i SARS-CoV-2-sammanhang på att giftinjektionerna inducerar framför allt lågkvalitativa bAbs som inte kan neutralisera viruset, vilka istället då ger ADE till viruset, så att en genombrottsinfektion kan äga rum. Nu cirka 1 år in i giftinjektionskatastrofen börjar genombrottsinfektionerna dessutom få en allt större karaktäristika av att involvera OAS.

Giftinjektion = Injektionerna som enligt korrupta politiker, idiotiska byråkrater, och kriminella storföretag skydda mot SARS-CoV-2 men inte gör det (annat än på kort sikt, om den giftinjicerade överlever S-protein-stormen), alltså samtliga just nu existerande anti-SARS-CoV-2-injektioner.

GO (Graphene Oxide) = Ett omtvistat ämne som används i många biomedicinska tillämpningar. Grafenoxid kan bland annat inducera apoptos i makrofager (och förmodligen även andra cell-linjer som expresserar TLR4), och förefaller ställa upp produktionen av ROS (se nedan) i de celler som kommer i kontakt med det. Se mer källor längre ner.

Hepcidin = Hepcidin reglerar aktiviteten hos Ferroportin, vilket i sin tur reglerar hur pass mycket eller lite järn som flödar ut och in ur makrofager, levern och celler i matsmältningsapparaten.

HIF1A, HIF-1-Alpha = Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha. HIF1A regleras upp av celler som lider av syrebrist. HIF1A signalerar att ökad vaskularisering behövs i området. HIF1A regleras ofta upp av canceriserade celler. (HIF1A suppresseras av vitamin C vilket indikerar att vitamin C fungerar som en elektronväxlare vid behov.)

HSP A5, HSP70, GRP78 = HSP står för Heat Shock Protein. HSP A5/GRP78 och GRP70 är involverade i att dämpa inflammatoriska förlopp, och S-proteinet förefaller antagonistiskt interagera med dessa HSP’s. HSP70 är involverat i att hindra prion-sjukdomsförlopp – blockeringen av GRP70 via S-proteinerna förefaller accelerera underliggande prion-sjukdomar.

ICAM-1, VCAM-1 = ICAM-1 och VCAM-1 är membranproteiner som används av celler i kärlväggar samt immunförsvarsceller. Proteinerna är till för att “dra in” immunförsvarsceller från blodomloppet in i inflammerade regioner.

IFN-1 = Interferon-1. IFN-1-klassen är primärt anti-virala och sekundärt anti-tumör-signaleringsmolekyler.

Ig[X]-antibody = Ig[X], där [X] är utbytbart, denominerar en antikroppstyp. IgA-typen är kritisk för att upprätthålla immuniteten genom att skydda slemhinnor, och matsmältningsapparaten. IgD-typen är en hitintills något bristfälligt kartlagd kategori av antikroppar – IgD-typen förefaller främst sitta monterat i B-cellers membran, där deras funktion verkar vara att (vid kontakt med ett immunogeniskt ämne som just den B-cellens IgD-antikroppar kan reagera mot) stimulera B-cellen till att mogna. IgE-typen tenderar att vara bara en fraktion av den totala mängden antikroppar, men är kritiska för immuniteten mot parasiter. IgG-typen är en typ av antikroppar som framför allt finns i blodet (IgG representerar 75% av antikropparna i blodet).  IgM-typen förefaller framför allt tillverkas i mjälten, och finns i blodomloppet och kan transporteras till slemhinnor.

IL-6 = InterLeukin-6. IL-6 fungerar i en immunförsvarskontext – tillsammans med andra cytokiner – som en pro-inflammatorisk, feberinducerande, proteinsyntes-höjande, B-cells-stödjande cytokin. IL-6 fungerar dock som en anti-inflammatorisk myokin i frånvaro av vissa andra cytokiner. Förhöjda nivåer av IL-6 syns vid neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease, Parkinsonism, med fler.

Integrin & RGD = Integriner är transmembran-proteiner som används för att koppla ihop celler, men även koppla celler till extracellulära strukturer. RGD är en struktur av tre aminosyror (Arg-Gly-Asp) som binder till Integriner.

KIM-1 / TIM-1 = KIM-1 står för “Kidney Injury Molecule-1”, vilken även går under namnet TIM-1 och HAVCR-1. Receptorn har redan tidigare bekräftats vara en invasionsväg för HAV, EBV och DENV, och aDENV har enligt flera referenser (se nedan) ADE-effekter till sig för ZIKV och SARS-CoV-2. KIM-1 / TIM-1 utgör ännu en mekanism per vilken SARS-2-giftinjektionerna kan leda till akuta njurskador (AKI) och lungskador.

LLPC = Long-Lived Plasma Cell, en typ av B-cell som har “mognat” och vanligen migrerat till benmärgen eller några andra specifika ställen, där LLPC:en “sitter monterad” och spottar ur sig 2000 – 10000 antikroppar per sekund, per LLPC.

LPS = LPS står för LipoPolySaccharide, och kallas ofta även för endotoxin. LPS är en komponent av bakteriers membran, och kroppen har många system för att detektera och reagera på LPS för att skydda kroppen från bakteriella infektioner. Då bakterier kan invadera celler utan att förstöra dem, så har celler inte sällan även inåtblickande LPS-detektorer av olika slag.

MAO-A, MAO-B = MonoAmine Oxidase A & B. MAO A & B är involverade i att metabolisera serotonin och dopamin. Dysreglering av endera har negativa effekter; serotonin är ett energisänkande hormon, och dopamin kan vid för höga koncentrationer undergå autoxidation vilket skapar ROS och metaboliter som tros vara involverade i Parkinson’s Disease.

MAPK/ERK = MAPK står för Mitogen-Activated Protein Kinase, och kallades tidigare för ERK. MAPK kan kortfattat beskrivas som en slags mellanhand – eller “on/off”-switch mellan signalering från cellens utsida till transkription inne i cellens DNA. Aktivering – “on” – av MAPK/ERK uppreglerar bland annat celldelning. Om MAPK låses i endera läget blir resultatet dysreglering av cellens verksamhet, och potentiellt cancerisering.

MAS receptor = Ett protein som kan interagera med Angiotensin 1,7 och då utverkar anti-inflammatoriska effekter som motverkar effekterna av AT2+ATR1-komplexet. MAS är därmed en del av RAS.

MDM2 = MDM2 står för Mouse Double Minute 2 Homolog. MDM2:s uppgift är att reglera ned tumörsuppressorn p53. Tillverkningen av MDM2 har visats kraftigt uppregleras av S-proteinet, så giftinjektionerna skapar alltså eller accelererar canceriseringar även genom den här mekanismen.

MERS, MERS-CoV = Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirus. Ett coronavirus som också nyttjar ett S-protein för invasion av celler. S-proteinet monterat på MERS-CoV är dock inte helt identiskt med vare sig det som SARS-CoV eller SARS-CoV-2 nyttjar, och ansluter till proteinet DPP4 istället för ACE2.

MHC = Major Histocompatibility Complex, ett membranprotein som används av celler för att presentera proteinfragment från proteiner de har tillverkat. MHC används för att immunförsvaret ska kunna se vilka celler som har blivit kapade av ett virus, eller har canceriserats, eller på annat sätt börjat spåra ur och producera fel proteiner eller för den delen fel mängd av kroppsegna proteiner sett till var cellerna är placerade, etcetera. Celler kapade av ett virus kommer att presentera fragment av dessa virus-proteiner i sina MHC:s, och cellen löper då en ökad risk att utsättas för angrepp från immunförsvaret.

mRNA = Messenger RNA, en kodbit gjord för att läsas av och användas av ribosomerna i cellerna, för att tillverka de partiklar som mRNA-kodbiten kodar för.

nAbs = Neutraliserande antikroppar. En neutraliserande antikropp förstör strukturellt sitt anfallsmål, till skillnad från bindande antikroppar (bAbs), som inte inducerar strukturell deformation av målet, utan endast temporärt inhiberar det genom relativt svaga Van der Waals-bindningar. Kroppens immunförsvar gör – om man inte har tagit giftinjektioner – företrädesvis neutraliserande antikroppar för att bekämpa patogener, inklusive SARS-CoV-2. Däremot har det alltså visat sig att giftinjektionerna leder till en mycket låg andel nAbs mot SARS-CoV-2.

nAChR = nicotinic AcetylCholine Receptor. En receptor för neurotransmittern acetylcholine. nAChR är bland annat involverade i nedregleringen av inflammatoriska processer, och SARS-2-S-proteinet har visat sig dysreglera nAChR:s anti-inflammatoriska signalering genom att antagonistiskt inhibera nAChR och förhindra normal nAChR-funktion.

Naturlig infektion = Avser en SARS-CoV-2-infektion (oavsett variant) som genomlids utan att den smittade dessförinnan har misshandlats med en eller flera SARS-2-S-giftinjektioner.

NF-kB = Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells. NF-kB är ett cellkomplex som utgör ett snabbverkande svar på stressorer såsom cytokiner, ROS, tungmetaller, UV-strålning, oxiderat kolesterol och patogener av oika slag. Överaktivering av NF-kB syns vid exempelvis autoimmuna tillstånd, kroniska inflammationer, neurologiska sjukdomstillstånd, och cancerisering.

NL63 (även HCoV-NL63) = Ett coronavirus som orsakar luftvägsinfektioner hos människor. Oftast är förloppen milda (“vanlig förkylning”).

NLRP3 Inflammasome = Inflammasom är multi-protein-komplex som byggs ihop av olika inflammatoriska mediatorer. NLRP3-komplexet aktiveras bland annat av så kallade “DAMPs” (Damage-Associated Molecular Patterns) och “PAMPs” (Pathogen-Associated Molecular Patterns), det vill säga skade-associerade respektive patogen-associerade molekylära signaturer. Inflammationer och infektioner kan således aktivera NLRP3. Det har även visat sig att SARS-2-S-proteinet kan aktivera NLRP3 Inflammasome:t.

OAS = Original Antigenic Sin. OAS innebär att kroppen tenderar att reagera på samma sätt vid påföljande infektioner av en viss patogen, som den gjorde första gången den stötte på patogenen – oaktat mindre mutationer. Detta sker genom B- och T-minnesceller och eventuellt etablerade LLPC’s. Om det initiala immunsvaret på exempelvis SARS-2-S-proteinet som giftinjektionerna innehåller (direkt eller indirekt) är lågkvalitativt, vilket flera studier visar att det är, så leder detta till att den giftinjicerade kan bli sjuk i Covid-19 hur många gånger som helst tills dess att immunförsvaret eventuellt nollställs beträffande SARS-2-S-proteinet. Ju fler boosters folk tar, desto djupare förankras den lågkvalitativa giftinjektions-skapade OAS-responsen för S-proteinet, genom LLPC’s och olika slags minnesceller.

p53 = Ett protein som stabiliserar och skyddar cellkärnan och förhindrar cancerisering. S2-proteinet från viruset och giftinjektionerna har visat sig interagera starkt med p53.

PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cell, en paraplyterm för alla celler i blodomloppet som har en cellkärna. I denna kategori ingår T-celler, B-celler, NK-celler och monocyter/makrofager.

PCR = Polymerase Chain Reaction, en metod som används för att kopiera och amplifiera ett stycke genetisk kod för vidare analys.
RT-PCR = Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction, vilket används för att detektera förekomsten av SARS-CoV-2 i tester från patienter.
RT-PCR Cycle Threshold = Hur många cykler av RT-PCR man behöver köra för att få fram detekterbara mängder kod från ett visst virus. Ju färre cykler som krävs för att detektera viruset, desto större mängd virus har personen som tog provet som analysera sannolikt. Kriminella “myndig”heter i USA tricksar sedan giftinjektionskampanjerna inleddes med antalet cykler som krävs för full-förgiftade respektive icke-förgiftade – på de som har fått giftinjektioner kör man ett lägre antal cykler, medan man fortsätter köra mycket höga cykeltal på personer som inte har fått giftsprutorna. På så vis försöker “myndig”heterna att dölja dels urusel “vaccine efficiency” men även potentiell ADE för de som har tagit giftinjektionerna.

PEG-lipider = Ämnen som används för att skapa kapslarna till mRNA-giftinjektionerna. Dessa tillverkas av ett kinesiskt bolag (!), som på sin hemsida i en sektion gör gällande att de kan kapsla in “graphene oxide” (GO) i PEG. Däremot är det ännu inte bekräftat att giftinjektionernas PEG faktiskt innehåller GO. PEG-lipiderna används även som adjuvanter, då de har bekräftats inducera en mycket signifikant inflammatorisk respons.

Pericyte = En typ av “hjälparcell” som finns runtomkring blodkärl och kapillärer i hjärnan, och hjälper både neuron och andra celler runtomkring på olika sätt. Dessa celler är även en nyckelkomponent i att upprätthålla blod-hjärn-barriären.

Perikardit = Inflammation i hjärtsäcken.

PF4 = Platelet Factor 4. PF4 räknas som en cytokin och chemokin, och släpps ut från aktiverade blodplättar. PF4 ökar blodets koagulation genom att hämma heparin- och heparin-liknande molekyler. Ett väl avpassat PF4-svar är således en del av sårläkning och inflammationer.

PI3K/AKT/mTOR pathway = Ett komplex intra-cellulärt signaleringssystem som styr cellers aktivitetsnivåer, delar av metabolismen, stamcellsaktivitet, synaps-förstärkning, med mer.

Prion = En serie proteiner som används av hjärnan, och som tenderar att klustras ihop under normala operationer och sedan avvecklas under vila. Under näringsbrist kan avvecklingen av dessa prion-kluster med tiden hindras och de kan istället växa till sig och börja inhibera eller i värsta fall förstöra nervceller. Detta syns vid en rad neurodegenerativa tillstånd.

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) = PAH är ett tvåstegsförlopp, där 1) först någonting skadar kapillärnätverket i lungorna och korkar igen tillräckligt stora delar av det, varpå 2) hjärtat sedermera skadas då det hela tiden försöker jobba hårdare för att pressa blod genom lungorna. Tyvärr finns det många indikationer på att S-proteinet kan orsaka detta tillstånd, i synnerhet S-protein löst i blodomloppet, vilket alltså inträffar efter SARS-2-giftinjektionerna, men även vid svår Covid-19 (ej vid lättare Covid-19, med nuvarande data).

RAS = Renin-Angiotensin-Systemet. I RAS ingår ett stort antal proteiner/enzymer/receptorer/hormoner som är intressanta ur ett SARS-CoV-2-perspektiv, däribland ACE, ACE2, ATR1, AT1, AT2, AT1,7, med mer. RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning av SARS-CoV-2-S-proteinet, både från själva viruset och från giftinjektionerna (som dessutom kan inducera autoreaktiva anti-ACE2-antikroppar). Delkomponenter av RAS kan mycket allvarligt destabilisera blodkärl lokalt och orsaka blodproppar, men även remodulera hjärtats elektriska signatur, vilket kan orsaka hjärtstopp. RAAS står för Renin-Angiotensin-Aldosterone-Systemet, men ur ett SARS-2-giftinjektions-perspektiv är Angiotensin (RAS) mer relevant än Aldosterone (RAAS).

RBC = Red Blood Cell, röd blodkropp. Röda blodkroppar transporterar gasmolekyler (CO, CO2 och O2 primärt) genom kroppen.

Reverse Transcriptase = Reverse Transcriptase är en serie enzym som kan ta främmande RNA- och DNA-koder som har kommit in i cellerna, och skriva in dem i cellens egna DNA.

RhoA = RhoA är ett protein vars funktioner inte är särskilt väl kartlagda ännu. En av funktionerna verkar knuten till eventuell strukturell deformation hos ACE2, vilket alltså S-proteinet verkar kunna utlösa, med påföljande RhoA-aktivering som följd. RhoA verkar vara involerat i cellers differentiering, delningsfrekvens, mobilitet, transkription, med mer.

ROS = Reactive Oxygen Species, fria radikaler på svenska. Dessa bildas framför allt av Complex 1 i Electron Transport Chain i mitokondrierna, både vid syrebrist och ett för högt O2-tryck, och oxidativ stress som leder till rubbningar i ETC.

S-protein (även ‘S’), S1, S2, RBD, NTD, SARS-2-S, SARS-2-S1, SARS-2-S2 = S-proteinet är själva spike-proteinet som sitter monterat på SARS-CoV-2-viruset, och som är virusets primära (och möjligen enda direkta) invasionsverktyg. S-proteinet i sig består av flera domäner, såsom S1, S2, RBD, som S-proteinet tenderar att delas upp i av proteaser och furin och andra proteinklyvande mekanismer. S1 är förmodligen den farligaste delkomponenten av S-proteinet, och tenderar alltså att frisättas som en separat enhet. S2-komponenten förefaller inte vara frisatt i lika hög grad som S1, och har också ytterst farliga biverkningsmekanismer knutna till sig. RBD står för “Receptor Binding Domain” och är en del av S1-komponenten. NTD står för N-Terminal Domain, en del av S1 som inte verkar vara involverad i anslutningen till ACE2. En av de mest grundläggande biverkningsmekanismerna (bland många andra) är att S-proteinet från både SARS-CoV och SARS-CoV-2 har visat sig leda till nedreglering av ACE2, utan samtidig nedreglering av ACE, vilket innebär att RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning.

SARS-CoV, SARS = Ett coronavirus som härjade omkring i början på 2000-talet, och som har stora likheter med det nu aktuella SARS-CoV-2. Även SARS-CoV använder ACE2 som invasionsväg för att ta sig in i celler, varpå forskning om SARS-CoV:s S-protein är mycket intressant ur ett SARS-CoV-2-perspektiv. S-proteinet är dock “bara” cirka 80% identiskt mellan virusen, så man kan inte automatiskt anta att allting som gäller för SARS-CoV-S även gäller för SARS-CoV-2-S.

SARS-CoV-2, SARS-2 = Ett coronavirus som förefaller vara skapat av Phraudci, Devilczak, Hell Gates + andra väst-globalister i samarbete med CCP, och med flit utsläppt. SARS-2-virusets primära skadeverkan sker genom S-proteinet och dess sub-enheter S1 och S2.
B.1.1.7 (Alpha) = En variant av SARS-CoV-2.
B.1.351 (Beta) = En variant av SARS-CoV-2.

Senescence, Cellular Senescence, Paracrine Senescence = “Cellular senescence” är ett begrepp som innefattar celler som har gått ner i ett slags “permanent eller semi-permanent viloläge” där de inte längre fullföljer de funktioner som väntas av dem, givet vilken vävnad de befinner sig i. Senescenta celler tenderar även att producera mer ROS och andra inflammatoriska mediatorer än normalt fungerande celler. Tillståndet är inte nödvändigtvis permanent, och kan reverseras av många substanser. “Paracrine Senescence” innebär att en sensecent cell har börjat producera signalsubstanser som instruerar närliggande celler att också bli senescenta. På svenska stavas “senescence” istället senescens.

Stamceller = Stamceller är helt eller partiellt icke-differentierade celler, som kan bli nya stamceller eller nya differentierade celler. Korrekt fungerande stamceller är kritiska för att normal reparation av vävnader ska kunna upprätthållas.

Syncytin-1 = Syncytin-1 är ett cellfusions-protein, som är viktigt för att moderkakan ska bildas på rätt sätt, och därpå kunna fästa till livmoderväggen. En studie (se referenserna) fann att post-SARS-2-giftinjektionerna så ökade anti-Syncytin-1-antikroppar med 1,5 till 5,5 gånger – vilket studieförfattarna givetvis försökte tona ned eftersom att de flesta forskare är alldeles för fega för att säga som det är.

Syncytium = Syncytium är större cellkomplex som innehåller flera cellkärnor, som resulterar av fusion av närliggande celler av samma eller olika sorter. Vissa syncytium är avsiktliga, exempelvis i muskelvävnad inklusive hjärtat. S-proteinet från SARS-CoV-2 eller giftinjektionerna skapar dock dysfunktionella syncytium som riskerar att canceriseras. “Oavsiktliga syncytium” har dessutom i vissa vävnadstyper demonstrerats effektivt tömma blodet på PBMC’s, i synnerhet T-celler, vilket är immunförsvarsnedsättande.

Titin = Kroppens största protein, som finns i muskelvävnad, däribland i hjärtmuskeln.

TMRPSS2, TMPRSS13 = Transmembrane Protease, Serine [n]. Inte mycket är känt om TMPRSS2:s biologiska funktioner, däremot finns “begynnande” data för TMPRSS13 som föreslår att det är inblandat i neurologiska processer. TMPRSS2 är i Covid-19-sammanhang mest känt som ett membranprotein som tillsammans med ACE2 kan ge SARS-CoV-2 en möjlighet att invadera en cell. TMPRSS2 klyver delar av virusets S-protein vilket möjliggör membranfusion mellan viruset och värdcellen.

TNF-alpha = Tumor Necrosis Factor Alpha, en cytokin som används av immunförsvaret. Beroende på vilken receptor TNF-alpha tas emot i, så kan TNF-alpha vara antingen pro-inflammatorisk och pro-celldöd, eller pro-reparation och celldelning, men dess nettoeffekt förefaller vara pro-inflammatorisk. Förhöjda TNF-alpha-nivåer föreligger vid neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease, Parkinsonism, med fler. TNF-alpha är en kraftfull induktor av den inflammatoriska mekanismen NF-kB.

TLR = Toll-Like Receptor. En serie receptorer som är involverade i att känna av främmande ämnen. TLR2 är ett membranprotein som reagerar på många ämnen från virus, bakterier och svampar – TLR2 aktiveras även av SARS-2-S-proteinet. TLR4 känner exempelvis av LPS från bakterier (endotoxin), och signalerar immunförsvaret samt ställer upp produktionen av bland annat serotonin. Flera studier har bekräftat att S-proteinet från SARS-2-viruset samt då även mRNA-giftinjektionerna, fungerar som en agonist för TLR4 vilket i sin tur aktiverar NF-kB, vilket alltså innebär att S-proteinet är ytterst inflammatoriskt. TLR5 reagerar på det bakteriella proteinet flagellin (se ovan), vilket enligt Mordernas egna patent kan vara inkluderat i deras giftinjektioner, något som ännu dock ska ses som inte helt bekräftat. TLR7 är en intra-cellulär detektor av mRNA från virus (och aktiveras av mRNA-giftinjektionerna), och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av tumörsuppresserande ämnen. TLR8 är också en intra-cellulär detektor som reagerar på ssRNA från virus samt PAMP’s (återkommande mönster hos mikrober) och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av NF-kB och andra antivirala responser.

Vaskulit = Inflammation i blodkärlen.

VIPIT (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia) = VIPIT är ett tillstånd som innebär att immunförsvaret efter en giftinjektion har börjat angripa blodplättarna, vilket vid blodplättarnas förstörelse frisätter pro-trombotiska faktorer i blodet, vilket kan skapa eller förvärra blodproppar. Ibland även kallat VITT.

Wild type = Den ursprungligen detekterade varianten av SARS-CoV-2.

STORLEKSFÖRHÅLLANDEN

Måttenheter:
1 mm (millimeter) = 1000 μm (mikrometer
1 μm (mikrometer) = 1000 nm (nanometer)

Biologiska exempel:
– Makrofag (en typ av vit blodkropp): 21 μm = 21000 nm
– Röd blodkropp (RBC): 6-8 μm = 6000-8000 nm
– SARS-CoV-2 respiratoriska partiklar: 4,7 μm = 4700 nm
– Blodplätt: 2-4 μm = 2000-4000 nm
– mRNA och RNA: 100-tals nm
– PEG-lipid-kapslar med mRNA-kod: 10-tals till 100-tals nm
– SARS-2-S-protein: 0,35 nm

HÄNDELSEFÖRLOPP VID SARS-COV-2-S-mRNA-GIFTINJICERING (gäller Phraudzer, Morderna, AstraZatanca, 666, Sputnik V, med fler):

Efter giftinjicering med mRNA-giftinjektioner – som under flera månader endast hade ett nödgodkännande (Emergency Use Authorization) [73], och fortfarande inte verkar vara tillgängliga i godkänt format utan förefaller fortfarande endast användas i det nödgodkänt formatet för att rädda giftinjektionstillverkarna undan det ansvar som följer med att nyttja ett formellt godkänt preparat – innehållandes kod för det hälsovådliga SARS-CoV-2-S-proteinet, så äger följande händelseförlopp rum:

1. Den livsfarliga mRNA-koden sprids genom hela blodomloppet till hela kroppen [29], däribland levern, mjälten och hjärnan, men även benmärgen, äggstockarna och binjurarna [3, 39, 54, 64, 65, 366]. Giftinjektionstillverkarna har påstått att så inte är fallet, men de har alltså inte gjort några studier på detta som bevisar att mRNA-koden skulle stanna nära injektionsplatsen [73, 366]. Distributionen är dock inte uniform – beroende på anatomiska skillnader och andra individuella skillnader förmodligen knutna till genomsnittlig cellmembrankomposition i olika vävnadstyper, så hamnar olika mängd mRNA-paket på olika ställen. Lymfsystemet, levern, benmärgen (!) och mjälten verkar hos den genomsnittliga injektanten ackumulera en hel del toxisk mRNA-kod [366]. Det finns även indikationer på att blodplättarna tar upp mRNA-lipidkapslarna och därpå börjar transkribera det ytterst hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, för att i ett senare skede hamna under attack från immunförsvaret [98, 99].

2. Celler som börjar transkribera mRNA-koden för de livsfarliga SARS-2-S-proteinerna [301], erhåller direkt därpå negativa effekter av de stigande intracellulära nivåerna av S-, S1- och S2-enheter. SARS-2-S-proteinet klyvs nämligen intracellulärt av intracellulära proteaser. S-, S1- och S2-proteinerna börjar således utverka negativa biverkningar i form av störningar på samtliga proteiner och system som reagerar mot/på/med S-, S1- och S2-proteinerna [9, 105, 152], däribland cellulär senescens och skada på cellens DNA via ökad bildning av ROS per SARS-CoV-2-S-proteinerna [158].
Bland dessa inledande biverkningar är formation av onaturliga syncytium med närliggande celler, samt disruption av DNA-reparationsmekanismer såsom p53 [9, 101] och BRCA1/2 [101], samt aktivering av NF-kB via TLR2 [317] och TLR4 [172, 310, 313], vilket försätter cellerna – i synnerhet makrofager – som tagit upp giftinjektionen i ett inflammatoriskt tillstånd [152, 300, 310, 313, 317]. Makrofagerna kan sedan knuffa andra närliggande celler in i inflammatoriska tillstånd genom kemisk signalering.
Vad beträffar Mordernas giftinjektion, så finns det indikationer på att den kan innehålla inte bara för SARS-CoV-2-S-proteinet utan även mRNA-kod för bakterie-proteinet flagellin [63], vilket i så fall också lär utverka ännu okänd destabilisering av cellerna, även innan det eventuellt monteras i membranet och därpå orsakar kraftiga inflammationer via TLR5-aktivering [339].

3. PEG-lipiderna som kapslar in den hälsovådliga SARS-2-S-mRNA-koden frisätts och skapar inflammationer och allergiska reaktioner, som blir kliniskt märkbara hos vissa personer [3, 39, 165]. Detta förefaller vara avsiktligt, då dessa PEG-lipider även fungerar som adjuvanter. PEG-lipiderna höjer bland annat TNF-alpha (vilket är förhöjt även vid neurodegenerativa tillstånd). PEG-lipiderna driver också på skapandet av oavsiktliga syncytium-formationer, vilka förstör immunförsvaret och tenderar att canceriseras.

4. Cellerna som olyckligtvis tagit upp och börjat transkribera mRNA-koden för de livsfarliga SARS-2-S-proteinerna, kommer att börja montera dessa proteiner, eller fragment av dem, på sina MHC’s, vilka immunförsvaret börjar reagera på [3, 173]. Risken finns även att cellerna som börjat transkribera mRNA-koden för S-proteinerna börjar monterat dem i sina cellmembran, likt viruset gör [32].
SARS-2-S-proteinet i mRNA-giftinjektionerna är en aning modifierat på några ställen, för att få en aminosyra-signatur som närmre motsvarar den som mänskliga proteiner har. Därmed ökar syntesen av det mRNA-giftinjektions-resulterande S-proteinet dramatiskt jämfört med syntesen av S-proteinet och andra komponenter av SARS-CoV-2 vid en naturlig infektion [3, 117].
Det något modifierade SARS-2-S-proteinet har även med flit – av giftinjektionstillverkarna – givits mycket stora likheter med mänskliga proteiner [52], vilket innebär att så snart som cellerna börjar producera S-proteinet, så kommer deras processer och mekanismer att börja dysregleras på för närvarande ej fullständigt kartlagda sätt, i och med att S-proteinet tack vare dessa likheter kan interagera både agonistiskt och antagonistiskt med ett mycket stort antal proteiner i cellen – vilket alltså innebär att cellerna som börjar producera S-proteinet omedelbart dysregleras på ett eller flera sätt.

5. Efter cirka 3-7 dagar har det specifika immunförsvaret arbetat upp tillräckliga mängder av aS -producerande B-celler och aST-volymer [78], vilket leder till direkta immunförsvarsangrepp på celler och blodplättar som har transkriberat S-proteinet och monterat det på sina MHC:s och/eller i membranet [96, 173].
Dessa celler förstörs genom olika angreppsformer, däribland “complement pathway”-attacker [326], medan lösa S-proteiner i blodet neutraliseras av aS, dock inte tillräckligt snabbt för att S-proteinet inte ska hinna dels detekteras [96], och dels utverka skador dessförinnan. Hos en del SARS-2-injektanter verkar detta leda till att Rhabdomyolysis (muskelnedbrytning) [129] uppstår.
Sepsis kan förekomma hos en del personer som misshandlas med SARS-2-S-giftinjektionerna, detta då SARS-2-S-proteinet agerar som en agonist för TLR2 och TLR4, vilken ställer upp bland annat NF-kB men även andra inflammatoriska pathways [300, 309, 317, 320] samtidigt som SARS-2-S-proteinet nedreglerar och antagonistiskt hämmar nAChR:s [333] vilka bland annat nedreglerar inflammationer [106].

6. Efter att immunförsvaret och PEG-lipiderna har börjat orsaka läckor i kärlväggarna genom inflammationer och “complement pathway”-angrepp, så börjar mRNA-koden läcka djupare in i vävnaderna, vilket sedermera resulterar i att immunförsvaret börjar utverka direkta angrepp på vävnaderna (och inte bara på kärlväggarna) då djupare lager av vävnad börjar producera SARS-2-S-proteinet [64, 306, 326]. Kombinationen av immunförsvarsangrepp djupare in i vävnaderna i kombination med direkt inflammatoriska effekter från SARS-2-S-proteinet i sig [57], leder till generellt sett förhöjda inflammatoriska mediatorer och därtill relaterad immunförsvarsverksamhet, i hela kroppen [173]. En del av detta verkar yttra sig i mensrubbningar [53], som kan bero på förhöjd östrogen-aktivitet.

Efter detta initiala förlopp följer nedanstående biverkningsmekanismer. En del av dem överlappar i tid och beskrivning delvis mot ovanstående punkter.

PRIMÄRA BIVERKNINGSMEKANISMER.

1. ÖVERPRODUKTION AV RETINOLSYRA TILL FÖLJD AV PÅTVINGADE RETINOL-UTSLÄPP FRÅN LEVERN I KOMBINATION MED SKADADE CELLMEMBRAN.

Överproduktionen av retinolsyra är en av de tidigast aktiverade biverkningsmekanismerna post SARS-2-giftinjicering.

Denna biverkning har troligen två samtidigt inträffande ursprung:
1. Det ena ursprunget förefaller vara att levern tvingas att ofrivilligt släppa ifrån sig obundet retinol, då levern angrips av de toxiska mRNA-paketen som bland annat ansamlas i levern.
2. Utöver detta så försvagas cellmembranen [10] av mRNA-kapslarnas lipider [3] (något som andra giftinjektioners adjuvanter i allmänhet gör [293]) och denna cellmembrans-försvagning pågår även i ett något senare skede då produktionen av S- och S1-protein är igång, då detta leder till “complement pathway”-attacker på celler som producerar S-protein (vilket tenderar att skada membranen även i närliggande celler i viss mån), men även genom att SARS-2-S-proteinet direkt degraderar och försvagar cellmembran genom att ensamt och/eller tillsammans med ACE2 dra ut fettsyror ur membran [55].

Försvagade cellmembran släpper in extra mycket retinol i cellerna (utöver vad som redan sker genom importfunktioner för obundet serum-retinol och retinol bundet via RBP), vilket sedermera konverteras till retinolsyra – och retinolsyra är farligt för kroppen [10] då det är en kraftfull inducerare av inflammatorisk gen-expression och därpå följande produktion av inflammatoriska cytokiner som kraftfullt provocerar immunförsvaret. Förhöjda halter av retinolsyra leder till en omedelbar höjning av bland annat stresshormonet PTH, som frisätter kalcium ur benvävnaden och tänderna (tandskador efter giftinjektionerna kan alltså delvis bero detta, förutom skador på kapillärerna per övriga mekanismer beskrivna i den här artikeln), för att försöka buffra retinolsyran, men även till förhöjd produktion av stress- och reparationshormoner såsom serotonin och östrogen.

Retinolsyra kan inflammera epitelvävnad i hela kroppen, alltså blodkärl och hud [142], och kan ensamt orsaka svåra skador eller död vid högre koncentrationer [10]. Omfattande retinolsyra-inflammationer föråldrar kroppen och tömmer ut förrådet av stamceller, genom att hyperaktivera stamcellerna. Retinolsyra-överskottet post-giftinjicering kan vara en av anledningarna till hudutslag en del drabbas av efter att ha misshandlats med giftsprutorna [316], men även autoimmuna mekanismer triggade av giftsprutorna kan ligga bakom detta [329]. Även traditionella giftinjektioner med traditionella adjuvanter orsakar dessa problem, inklusive neurologiska problem [325], vilket talar starkt för att ökad retinolsyra-produktion orsakas av adjuvanter och “complement pathway”-angrepp generellt sett.

Det ovan beskrivna förloppet med retinolsyra-produktion förstärks eventuellt även av eventuell förekomst av “graphene oxide” i PEG-lipiderna som används för att kapsla in mRNA-giftinjektionerna. PEG-lipiderna försvagar cellmembranen [3], varpå retinol läcker in. Om PEG-lipiderna kan bekräftas innehålla så kallad “graphene oxide” – än så länge oklart även om vissa indikationer på det finns [28, 48, 71] – så kommer denna GO att göra cellmembranen ännu svagare och mer permissibla för retinol, detta då GO har en förmåga att särskilt vid laddningsförändringar [49, 71] kunna “spränga” cellmembran det står i kontakt med.

Grafenoxid kommer även att göra stora skador på röda blodkroppar, vilka också kommer att ta upp retinol och konvertera det till retinolsyra. Fotografiska bevis på GO-skadade RBC’s finns redan; GO förefaller dränera elektroner från RBC’s membran, vilket deformerar dem [28].
Grafenoxid inducerar även apoptos i makrofager (och förmodligen i andra cell-linjer som uttrycker TLR4), samt verkar uppreglera cellers produktion av ROS [148]; det sistnämnda kan förmodligen inducera inflammatoriska fenotyper och senescens i många cell-linjer, vilket utgör funktionsförluster och ökad inflammation.
Notera att det finns ännu inga 100%-iga bevis för att giftinjektionerna innehåller “graphene oxide”, endast vissa starka indikationer i den riktningen [48, 71]. Vetenskapliga källor kring “graphene oxide” och dess nyttjande i biomedicinska sammanhang finns längre ner.

Vidare, PEG-lipiderna som ingår i mRNA-giftinjektionernas kapslar har demonstrerats inducera överproduktion av ROS i flera olika typer av celler. Dessa PEG-lipid-kapslar tenderar även att ställa upp produktionen av inflammatoriska mediatorer, däribland cytokiner (vilket gör att de även fungerar som adjuvanter) [3]. Detta bidrar sannolikt till försvagade cellmembran i känsliga cell-linjer, varpå retinol kan läcka in i dem och konverteras till retinolsyra.

Ögonen är känsliga för förhöjda nivåer av i synnerhet obundet serum-retinol, vilket högst troligt stiger post administration av SARS-2-giftinjektionerna. Vissa typer av ögonskador efter giftinjektionerna [114, 228, 359] kan därför delvis bero på transient förhöjt serum-retinol. Även vävnadsområden som är skadade sedan tidigare och har en högre andel celler med lågkvalitativa cellmembran löper risk att ta upp extra mycket retinol och inflammeras (igen) – exempelvis har fenomenet “Radiation Recall” bekräftats kunna induceras av Phraudzers SARS-2-giftinjektioner [142].

2. SKADOR PÅ BLODOMLOPPET & KAPILLÄRER; INDUKTION AV BLODPROPPAR.

I andra hand uppstår skador på blodomloppet på grund av SARS-2-S-proteinerna som resulterat av giftinjektionerna (antingen har de nyproducerats, som av mRNA-giftinjektionerna, eller så utgör de själva SARS-2-S-giftinjektionen om giftinjektionen är en så kallad protein-giftinjektion) [29]. SARS-2-S-proteinet och dess subenhet S1 dysreglerar och nedreglerar ACE2 i cellerna i kärlväggarna och blodplättarna [39, 45, 57, 89, 93, 108, 146, 169, 170, 328, 352], vilket får dem att inflammeras [9, 89, 108, 113, 154, 290, 328, 347, 352], vilket medför ökad senescens hos dessa celler [158], med inflammationer och funktionsförlust i kärlväggarna [149, 158, 355, 363] som följd. SARS-2-S-proteinet påverkar även andra receptorer expresserade i kärlrik vävnad, såsom KIM-1 / TIM-1 / HAVCR1 [150], med ännu inte fullt kartlagda dysregleringar som följd.

SARS-2-S-proteinet orsakar även frisättning av mACE2 till blodomloppet (då kallas det sACE2), och dessa sACE2-proteiner binds sedan effektivt upp av SARS-CoV-2-partiklar som ju har cirka 30-40 SARS-2-S-protein ytmonterade – detta leder till ett överskott på ATII vilket tillsammans med ATR1 aktiverar olika inflammatoriska mekanismer [169, 170].

Ia) Immunförsvarsangrepp på SARS-2-S-protein-producerande celler (inklusive direkt och indirekt på blodplättar [98, 99]) som förstör cellerna (och degraderar närliggande cellers membran och kan orsaka att retinol läcker in i dem). Celler som tagit upp mRNA-koden för SARS-2-S-proteinet börjar producera och montera S-proteinfragment på sina MHC:s, vilket immunförsvaret ser, och därpå angrips cellerna med SARS-2-S-proteiner eller fragment av dem i sin MHC:s av immunförsvaret [3]. Att detta leder till skador i hela blodomloppet bekräftas bland annat av obduktioner som påvisar spår av “complement pathway”-angrepp på blodkärlen, inklusive mikrocirkulationen inuti organen [326, 355].
Hos personer där blodplättarna tar upp en stor del av giftinjektionernas innehåll, så kommer blodplättarna att utsättas för angrepp från immunförsvaret med resulterande trombocytopeni som följd och deras innehåll läcker ut, vilket sedan 1) kan inducera anti-PF4-antikroppar (aPF4) som adderar ytterligare till angreppen på blodplättar och/eller 2) kan förstärka innan SARS-2-giftinjektionerna pre-existerande aPF4-aktivitet till att skapa ännu mer omfattande angrepp på blodplättarna. Detta ger sedan upphov till omfattande blodkoagulation och -proppbildningar i hela kroppen [98, 99, 326]. Detta kan mätas bland annat med D-Dimer-test [29, 32, 99, 222, 326].

Ib) Immunförsvarsangrepp på Flagellin-producerande celler (inklusive direkt och indirekt på blodplättar) som förstör cellerna (och degraderar närliggande cellers membran och kan orsaka att retinol läcker in i dem). Denna biverkningsmekanism är tills vidare att betrakta som inte helt säkerställd, och gäller tills vidare bara för Mordernas SARS-2-giftinjektioner – detta då Mordernas SARS-2-giftinjektions-relaterade patent indikerar att de kan ha nyttjat mRNA-kod för det bakteriella proteinet Flagellin [63] för att använda det som en adjuvant [339]. Detta gör att Mordernas giftinjektioner, förutom att de på vissa sätt är starkare (och därmed farligare) än exempelvis Phraudzers giftinjektioner, har en väsentligt förhöjd förmåga att skada blodkärlen och kapillärnätverket genom “complement pathway”-angrepp.

II) Blockering av ACE2 genom S- och S1-proteiner [3, 9, 45, 57, 89, 113, 146, 169, 170, 287, 328] och/eller anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar korsreaktiva mot ACE2 [26, 287], vilket orsakar omfattande inflammationer genom överaktivering av RAS-pathway:en ATR1+AT2 [57, 89, 113, 150, 169, 170, 328], vilket givetvis kan resultera i kapillärer som korkas igen, detta då ATR1+AT2 resulterar i ett inflammatoriskt komplex som även ökar benägenheten till lokal blodproppsbildning [89].

III) Immunförsvarsangrepp genom “complement pathway” på celler där S- eller S1-proteinet har fastnat i ACE2-receptorer [290], vilket de modifierade S-proteinerna från giftinjektionerna har en ökad tendens att göra då de har modiferats för att undgå “membrane clearance” via ACE2 [3], vilket alltså innebär skador på bland annat kärlväggarna som på det här sättet kan korkas igen [290].

IV) Resulterande blodplättsansamlingar som kan bli blodproppar [29, 32, 54, 98, 99, 277, 352] som fastnar i de minsta kapillärerna vilket i värsta fall täpper igen dem helt och stryper syretillförseln regionalt [29, 32], i synnerhet på de ställena där giftinjektionerna har orsakat andra skador och blodplättarna kan själva vara under attack efter att ha tagit upp mRNA-kod för S-proteiner och börjat producera dem (se subsektionen #I ovanför).
Den generella thrombositeten ökar hos de som har tagit giftinjektionerna [29, 32, 54, 89, 100, 131, 146, 277, 326, 347], bland annat genom att S1-enheten har en RGD-domän som interagerar med Integrin vilket kan skapa blodproppar [119].

V) Syncytium via utstickande S2-enheter. Risken finns även att celler som producerar S-proteinet, monterar S-, S1- och/eller S2-proteinet i sina cellmembran på ett liknande sätt som viruset gör [32]. Detta kan sedermera leda till att abnorma syncytium skapas [164]. Dessa syncytium dränerar sedan blodet på vita blodkroppar samt är abnormt fungerande och tenderar att med tiden canceriseras [156, 157].

VI) Induktion av antikroppar som är pro-trombotiska. S-proteinet leder till induktion av antikropps-serier som är korsreaktiva och har en aPL-effekt [66], vilket ökar risken för blodproppar [61]. Även anti-PF4-antikroppar (aPF4) förefaller antingen induceras av giftinjektionerna, eller så förstärks redan existerande förekomst av aPF4 då blodplättarna förstörs av immunförsvaret [98, 99, 131, 326]. Det är för tillfället inte helt klarlagt om giftinjektionerna kan ny-inducera aPF4, eller om de bara indirekt kan öka på redan existerande aPF4-tillverkning och -aktivitet.
Det finns även teorier som går ut på att det är vissa adenovirus-proteiner som orsakar induktionen av aPF4-aktivitet, snarare än SARS-2-S-proteinet [346], vilket i så fall skulle avgränsa delar av biverkningsbilden som involverar PF4 och aPF4-aktivitet till vektorvirus-giftinjektionerna.

VII) Dysreglering av GRP78, vilket är pro-trombotiskt och kan leda till åderförkalkning [88, 90].

VIII) S1-proteinet triggar bildning av en fibrinolys-resistent fibrin-väv – vilket är ett prerekvisit för grunden till blodproppar [100]. Då S1-proteinet frisätts i blodet (framför allt – men inte uteslutande – indirekt) av SARS-2-mRNA-giftinjektionerna efter några dagar, så ökar risken för omfattande blodproppar från ungefär dag #3 efter SARS-2-S-giftinjicering.

IX) Utslagning av VSEL-stamceller via SARS-CoV-2-S-proteinet genom överaktivering av inflammatoriska mekanismer. SARS-CoV-2-S-proteinet är kapabelt att slå ut minst två typer av VSEL:s (en typ av små stamceller) som krävs för att säkerställa nyproduktionen av röda blodkroppar och även reparation av blodkärlen [113].

X) Blodplättsaktivering via SARS-2-S-proteinet. Då SARS-2-S-proteinet leder till blodplättsaktivering [146], så ökar den generella thrombositeten i blodet efter administration av giftinjektionerna – det vill säga risken för blodproppsbildning ökar dramatiskt.

När SARS-2-S-protein-tillverkningen kommer igång (detta gäller då främst mRNA-SARS-2-S-giftinjektionerna) så kan alltså både cellerna som tillverkar SARS-2-S-proteinet slås ut, men den mängd S-, S1- och S2-proteiner som därpå läcker ut, kan fastna i andra celler med ACE2-receptorer [3, 9, 169], och leda till att även de förstörs av immunförsvaret – och innan immunförsvaret hinner göra det kan destabiliseringen av RAS-komplexet via ACE2-inhibitionen [45, 57, 89, 150, 169, 170, 328, 352] leda till inflammatoriska skador på i första hand kärlväggarna – detta då ACE2 som blockeras av S-proteinet, är ansvarigt för att denaturera pro-inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 [3, 89, 113, 150, 169, 170, 328]. Således är en förlust av ACE2 (vilket giftinjektionerna alltså leder till) inflammatoriskt [9, 45, 89, 113, 169, 170, 287, 328, 352].

Destruktionen av kapillärer och inflammation av kärlväggar [9, 29, 32, 54, 154, 158, 290, 326, 347, 351, 355] i hela kroppen leder därpå till omfattande blodproppsbildning, inklusive mikroblodproppar [352, 355], vilket sedan leder till skador i samtliga organsystem i hela kroppen (vilket vad beträffar skador på hjärnan och hjärtat har en tendens att bli permanenta skador), vilket är en stor del av förklaringen till den mycket breda omfattningen på skador som källorna längre ner målar upp en bild av [3, 29, 32].

En av de mest signifikanta biverkningarna som kan resultera av destabiliseringen av RAS-systemet, i kombination med den signifikant ökade thrombositeten post-giftinjektionerna, är utvecklingen av det svåra tillståndet Pulmonary Arterial Hypertension (PAH), som har en hög dödlighet [3, 29, 32].

Dysregleringen av blodkoagulationsfaktorer och -mekanismer, som tas upp och nämns i avsnitten IV, VI, VII, VIII, X ovanför, ökar därpå den indirekta risken för en rad olika neurologiska sjukdomstillstånd, däribland ALS, Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, MS, epilepsi, stroke, med fler neurologiska problem och sjukdomar [160].

3. SKADOR PÅ OCH DYSREGLERING AV IMMUNFÖRSVARET.

I) Omfattande Antibody-Dependent Enhancement of Entry (ADE) [3, 12, 79, 81, 168, 358] som beror dels på att SARS-2-giftinjektionerna inducerar lågkvalitativa icke-neutraliserande antikroppar (bAbs) [14, 35, 37, 74, 82, 83, 86, 94, 124, 132, 163] vilka efter cirka 3-6 månader (och ibland mycket tidigare än så [130]) börjar avta och då riskerar att förstärka (istället för att neutralisera) infektioner av SARS-CoV-2-varianter i allmänhet [13, 27, 84, 87, 118, 121, 124, 127, 132, 145, 163, 365], och som även beror på att antikroppsnivåerna avtar dramatiskt efter några månader. Denna kombination av ADE och fallande antikroppsnivåer kan leda till genombrottsinfektioner [83, 104, 121, 124, 127, 130, 163, 340, 341, 365] och i värsta fall mycket svåra sjukdomsförlopp, dels genom att antikropparna i sig kan uppreglera vissa inflammatoriska processer [27], och dels via export av viruset till blodomloppet där celler med receptorerna FcR(x) [81, 82, 86, 93, 94, 168, 358], DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc och MGL-Fc, förutom självklara ACE2 då, också kan börja ta upp viruset eller reagera på det. Injektanterna riskerar även att bli superspridare av viruset, genom dessa icke-neutraliserande antikroppar som giftinjektionerna har belagt dem med [77, 83].
Denna ADE-problematik – alltså att (i synnerhet) giftinjektioner (men även i en lägre grad naturliga infektioner) kan inducera icke-neutraliserande så kallade “bindande antikroppar” (bAbs), vilka istället förstärker sjukdomsförloppet när den injicerade sedermera stöter på det riktiga viruset, har sedan länge varit en känd risk bekräftad i studier på bland annat kattviruset FIPV [161]. ADE-problematiken är alltså inte en biverkningsmekanism som är unik för SARS-2-S-giftinjektionerna.
Ett annat stort potentiellt problem som inte ska ses som bekräftat tills vidare utan endast utgör en teoretisk möjlighet med de bevis jag känner till just nu, är om den stora mängden IgG-aS som giftinjektionerna provocerar fram, leder till en nedreglering av expressionen av en eller samtliga typer av FcR:s som dessa IgG-aS reagerar med. I så fall kan det leda till att de delar av immunförsvaret som arbetar med att neutralisera svampinfektioner med potentiellt dödliga konsekvenser [95] – detta är då fråga om en indirekt ADE-effekt för en annan patogen än den som antikropparna ursprungligen är riktade mot.
En annan aspekt rörande just ADE-risken, är att flera studier faktiskt visar att bara EN SARS-2-giftinjektion ger det starkaste skyddet mot SARS-CoV-2, och faktiskt ger ett i genomsnitt bättre kliniskt utfall både än en naturlig infektion utan föregående SARS-2-giftsprutor, men även ett bättre utfall än de som har tagit två eller SARS-2-giftsprutor [125, 330]. Så om man nu tvunget vill ta en SARS-2-giftinjektion för att skydda sig mot SARS-CoV-2, så finns det alltså anledningar att bara ta en enda injektion. Då undviker man också att vid fler än ett tillfälle utsätta sig själv för hög risk för horribla biverkningar. Personligen kan jag inte rekommendera dessa SARS-2-giftinjektioner till någon även med ovanstående i beaktande, då risken för massor av andra horribla biverkningar helt enkelt är för hög.
Tyvärr är så kallade “läkare”, “forskare” och andra giftinjektionsadministratörer som sjuksköterskor med mer, groteskt outbildade om ADE, och kan därför på grund av sin genomsnittliga extrema inkompetens inte varna patienter om faran med ADE vid SARS-2-giftinjicering [21]. En annan sak som sjuk”vårds”personal är groteskt okunniga om är den försvinnande / närmast obefintligt låga risken för genombrottsinfektioner hos personer som redan har haft en SARS-CoV-2-infektion utan att först ha tagit SARS-2-giftinjektionerna [120], och deras okunskap gör att de tenderar att sprida desinformation vilket gör att personer som inte behöver SARS-2-giftsprutorna ändå i många fall uppmanas att ta dem.

II) Induktion av företrädelsevis fel sorts antikroppar & T-celler som inte kan neutralisera viruset omedelbart vid infektionen. Antikroppar som omedelbart kan neutralisera viruset vid en infektion, är av IgA-typ – dessa dominerar i slemhinnorna. Studier (och fallrapporter) visar dock att giftinjektionerna företrädelsevis skapar IgG-genererande plasmaceller [35, 74, 78, 96, 111, 145] istället för IgA och IgM vilka är mycket mer relevanta för ett respiratoriskt virus – och IgG-antikroppar finns framför allt i blodomloppet. Giftinjektionerna skapar alltså inte bara mestadels lågkvalitativa bindande antikroppar (se subsektion I omedelbart ovanför) utan renderar även fel sorts plasmaceller som inte omedelbart stoppar en SARS-2-invasion hos den giftinjicerade.
Det visar sig dessutom att det framför allt är IgG-antikroppar (som giftinjektionerna alltså till majoriteten inducerar) som är involverade i ADE-processer via FcR:s [81, 82, 86, 168, 358].
T-celler har vävnadsmarkörer på sina ytor, och migrerar till en specifick vävnadstyp som uttrycker samma vävnadsmarkörer, för att där leta efter problem och faror bland cellerna [126]. De studier som påstår att T-cells-svaret på SARS-2-giftinjektionerna motsvarar det som resulterar av en naturlig infektion förefaller inte ta med frågan om vävnadsmarkörer [78, 126]]. Så just nu finns det inga bevis som har kommit till min kännedom om att majoriteten av aST-cellerna som skapas av SARS-2-giftinjektionerna egentligen har någon större verkan mot SARS-2-viruset i slemhinnorna där viruset först angriper den smittade.
Det finns även studier som visar att de aST-celler som giftinjektionerna ger upphov till, inte evolverar lika brett, och därmed blir det SARS-2-giftinjektionsutvecklade aST-cellsbiblioteket inte lika brett som det bibliotek en naturlig SARS-CoV-2-infektion resulterar i [147].
Likt studierna som visar att antikropps-svaret faktiskt blir bäst av bara en SARS-2-giftinjektion, så finns det även studier som indikerar att de som redan har haft en SARS-CoV-2-infektion bara bör ta maximalt 1 SARS-2-giftinjektion, ur ett T-cells-perspektiv [125] – dock är det ingenting jag vill rekommendera på grund av alla andra allvarliga biverkningar.

III) Utkonkurrens av existerande antikroppsbibliotek genom överstimulering av en smal serie B-celler [39] inklusive i värsta fall utkonkurrens av så kallade “naturliga antikroppar” som är verksamma mot flera typer av patogener [124].

IV) Utslagning/försvagning av delar av existerande immunförsvar, per flera olika mekanismer. Exempelvis kan LLPC-biblioteket i benmärgen och lymfsystemet försvagas TNF-alpha-påslag efter giftinjektionerna [162] då detta kan tvinga fram migration/förlust av LLPC:s (oklar magnitud, kan vara en insignifikant biverkning hos många).
Ännu allvarligare är att då giftinjektionernas innehåll även hamnar i lymfsystemet, så kommer immunförsvarscellerna där att ta upp mRNA-koden och transkribera den och montera S-protein på sin yta, vilket därpå leder till att dessa immunförsvarsceller slås ut av andra delar av immunförsvaret [306]. Detta innebär att de giftinjicerade utvecklar vad man allt oftare kallar för VAIDS, eller V-AIDS – Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome, en giftinjektions-inducerad AIDS helt enkelt. Det finns indikationer inklusive klinisk data från SARS-2-S-giftinjicerade, på att detta inte bara är en teoretisk risk [173].

V) Skapande av syncytium i (bland annat) lungorna [157, 164], som dränerar blodet på CD8+ och CD4+ T-celler vilket utgör en kraftig – och med en tills vidare okänd duration – immunförsvarsförsvagning (det är bland annat denna försvagning av immunförsvaret som vissa personer med autoimmuna tillstånd upplever som en positiv biverkning av giftinjektionerna) [156].

VI) Etablering av Original Antigenic Sin (OAS) baserat på SARS-2-S-proteinet, vilket innebär att de giftinjicerade personerna löper en stor risk att producera primärt de undermåliga antikropparna från SARS-2-giftinjektionerna vid påföljande kontakt med SARS-2-viruset [74, 124, 365] – de giftinjicerade löper därmed en stor risk att kunna bli sjuka i SARS-2/Covid-19 flera gånger i rad [15, 340, 341, 365], då antikropparna från giftinjektionerna alltså inte är neutraliserande i tillräckligt hög grad [14, 74, 163]. Denna risk är mycket lägre hos de som har genomlidit en naturlig infektion [15, 68, 74].
OAS innebär även att neutraliseringsförmågan mot varianter av SARS-2 är begränsad mot varianter såsom Alpha, Delta, Gamma, Lambda [84, 127, 163] då alla giftinjektioner som gavs inducerade ett initialt svar baserat på “Wild Type”-SARS-2-S-proteinet [124]. Detta verkar enligt tillgänglig statistik och studier nu även gälla för Omikron [340, 341, 365].
OAS innebär även att förmågan att utveckla antikroppar mot andra annars immunogeniska delar av viruset – exempelvis N-kapseln – går helt eller delvis förlorad, med en hittills okänd “time to reset”.

VII) Omprogrammering av immunförsvarsresponsen på TLR2-, TLR4-, TLR5- (?) och TLR7/8-agonister, vilket innebär en generellt sänkt eller på andra sätt icke-gynnsamt modifierad immunförsvarsrespons mot bakterier och virus (respektive).

VIII) En icke-neutraliserande initial respons mot vissa SARS-CoV-2-varianter [14, 37, 74, 84, 85, 87, 124, 145, 163], vilket medför att den giftinjicerade kan ha viruset i blodomloppet längre och i högre grad än icke-giftinjicerade samt kan sprida viruset mer effektivt omkring sig än icke-giftinjicerade [77, 365].

IX) Makrofager dysregleras till en semi-permanent inflammatorisk aktivitet [80, 82, 93, 152]. Makrofager (inklusive mikroglia-celler i hjärnan) och andra immunförsvarsceller som uttrycker TLR2 och TLR4, får sin inflammatoriska NF-kB-pathway aktiverad av SARS-2-S-proteinet [310, 313, 317]. Detta leder till en förhöjd baseline-inflammation i kroppen. Det bör noteras att det även finns studier som visar att makrofager *inte* dysregleras till en förhöjd inflammatorisk aktivitet även per ADE-effekter av en naturlig infektion [168].

X) Dålig hållbarhet på de SARS-2-S-giftinjektions-inducerade antikropparna, vilka avtar efter bara några månader [104, 145, 153]. Å andra sidan är aS tämligen autoreaktiva, så på många sätt är detta egentligen inte en särskilt dålig nyhet.

De olika immunförsvarsförsvagningarna leder till att många giftinjicerade erhåller en återaktivering av dormanta virus, däribland virus i herpes-klassen [3, 39, 64, 167, 299, 306]. Giftinjektionerna kan även ge ADE till andra virus, såsom Dengue-viruset [18, 19]. Det kan till och med visa sig vara så att ADE föreligger mellan antikropparna för SARS-CoV-2 <-> Dengue-viruset <-> Zika-viruset [20], vilket alltså innebär att de SARS-2-giftinjicerade riskerar att skapa ADE- samt OAS-förhållanden för dessa 3 virus genom giftinjektionerna, vilket alltså ökar risken för injektanterna att bli symptomatiskt sjuka i av DENV och ZIKV.

Giftinjektionerna renderar inte något särskilt effektivt skydd mot SARS-CoV-2-infektioner [83, 84, 85, 121, 127, 163], speciellt inte jämfört med naturliga infektioner [68, 74, 120, 318].

4. AUTOIMMUNA TILLSTÅND.

S-proteinet har dessvärre cirka 30-talet epitop som har likhet med kroppsegna proteiner [3, 52, 143, 364]. Detta medför att de giftinjektions-inducerade aS har en signifikant potential att vara autoreaktiva och slå på ett eller flera kroppsegna protein – alltså autoimmunitet [1, 3, 11, 22, 24, 25, 26, 59, 143, 287, 354, 362, 364].

Påtvingad (över)produktion av anti-S-antikroppar (aS) som bland annat kan få följande konsekvenser:

I) Sterilisera kvinnor genom aANXA2-aktivitet tillsammans med immunförsvarsreaktionerna i avsnitt #2 ovanför [59, 60, 66] samt även genom aPL-aktivitet [61].
II) Via aANXA2-aktivitet [59, 66] leda till autoimmuna angrepp på nervceller [42].
III) Dysreglera metabolismen och orsaka direkta vävnadsskador via anti-Cardiolipin-Abs [25] och aS med korsreaktivitet mot däribland mitokondriella proteiner, vilket även kan trigga cancerisering genom att anti-Cardiolipin-Abs (aPL) [22, 24, 25] dysreglerar mitokondrier.
IV) Skapa blodproppar genom produktion av pro-trombotiska autoreaktiva antikroppar [25, 61, 326], vilka i sin tur alltså bidrar till att destabilisera koagulationssystemet, vilket i sin tur kan leda till en rad olika neurologiska sjukdomstillstånd [160].
V) Reagera mot muskelproteinet titin som naturligtvis finns i bland annat hjärtat [143].
VI) Leda till “complement pathway”-angrepp mot flera vävnadstyper som de giftinjektions-inducerade aS uppvisar korsreaktivitet mot [1, 3, 80, 143, 354].
VII) Produktionen av höga halter av aS kan sedermera ge upphov till så kallade anti-idiotypiska antikroppar mot anti-S-antikroppen [26, 287], vilket kan ge följande problem:
i) Autoimmuna reaktioner mot ACE2 (som nämnt och beskrivet ovanför i avsnitt #2 under den aktuella rubriken) [26, 287];
ii) Autoimmuna reaktioner mot DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc, vilket kan ge upphov till ett stort antal biverkningar.
VIII) Övrig adversiv signalering (som inte nödvändigtvis innefattar ovan angivna mekanismer) av autoreaktiva antikroppar, vilket leder till skador och dysreglering [364].

Utöver autoimmunitet medierad av aS även:
VIII) Autoimmuna angrepp på inre organ som har tagit upp mRNA-koden, däribland levern [162, 291, 292, 308, 354].
IX) Autoimmunitet i allmänhet kan triggas via kronisk uppreglering av NF-kB [67, 363], vilket giftinjektionerna kan aktivera via TLR2, TLR4 [172, 310, 313, 317] och ATR1+ATII [57].
X) Dysreglering av makrofager till ett hyperinflammatoriskt tillstånd vilket leder till omfattande vävnadsskador [80, 82].
XI) Dysreglering av GRP78 [88] vilket syns vid autoimmuna tillstånd [90, 92].
XII) Autoimmuna angrepp på hudlagren [162, 329, 351, 362].
XIII) Induktion eller upptrissning av existerande aPF4-produktion [98, 99].

Bland autoimmuna komplikationer post misshandel med SARS-2-S-giftinjektioner finns bland annat förvärring samt de novo-uppkomst av Multipel Skleros (MS) och andra neurologiska sjukdomstillstånd som inbegriper demyelinisering [166].

Dr. Nathan Thompson har i ett videoklipp presenterat klinisk data och bevis från en av hans patienter som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner, vilket orsakade en blodkroppsprofil (svår reduktion av specifika adaptiva immunförsvaret) som enligt Dr. Thompson motsvarar svår autoimmunitet [173].

5. CANCERISERING.

Cancerisering och “acceleration” av redan canceriserade områden, genom
I) potentiell dysreglering och/eller reduktion/förlust av CD8+ och CD4+ T-celler och andra slags killer-celler inriktade på bekämpning av tumörceller vilket ökar sannolikheten för canceriseringar att fortsätta växa till sig [156, 173, 306] +
II) dysreglering av immunförsvarscellers reaktioner på signalering från TLR4, TLR7 och TLR8 (endast begynnande bevis på att TLR7 och TLR8 dysregleras) +
III) inhibition och/eller dysreglering av tumör-suppressorerna p53 [9] och BRCA1/2 – detta sker genom S2-proteinet som har bevisats interagera starkt med p53 och BRCA1/2 [101], men även genom S1-proteinet som har visat sig uppreglera MDM2 [9] som i sin tur nedreglerar p53 +
IV) anti-Cardiolipin-Abs [22, 24, 25, 30] som kan penetrera och dysreglera celler med försvagade cellmembran (se ovan) men även reagera mot Cardiolipin-fragment som presenteras på cellers MHC-proteiner +
V) induktion av syncytium (bland annat lungorna) och Cell-In-Cell-formationer, vilka tenderar att förekomma i tumörer – dessa syncytium dränerar dessutom blodet på CD8+ och CD4+ T-celler, vilket innebär att immunförsvaret förstörs, inklusive de T-celler som reagerar på tumöriserade celler [156, 157, 164] +
VI) igensatta kapillärer (se avsnitt 2 ovanför samt övriga källor längre ner) leder till att mikro-syresättningen faller, varpå fler vävnader ställer upp HIF1A-signaleringen på grund av den ökade syrebristen resulterandes av de igensatta kapillärerna. I områden som redan lider av partiell syrebrist så riskerar alltså giftsprutorna att knuffa dem över kanten genom att direkt strypa blodtillförseln, vilket alltså leder till att cancerisering kan resultera via ökad HIF1A-signalering +
VII) SARS-2-S-proteinet agerar som en agonist för TLR4 vilket aktiverar NF-kB [172, 300, 309], vilket ofta är aktiverat i tumörer och canceriseringar; S-proteinet är även en agonist för TLR2 [317], vilket aktiverar NF-kB vilket som just nämnt är aktivt i tumörer och canceriseringar +
VIII) inhibitionen av ACE2 via S-proteinet och anti-aS [26, 287, 328] leder till ökad ACE-aktivitet vilket uppreglerar aktiviteten hos ATR1 och ATR2 vilket syns i inflammationer och canceriseringar [17, 57] +
IX) vektor-virus-giftinjektionerna kan eventuellt orsaka cancer, detta då man har mätt upp att mänskliga adenovirus gör det hos försöksdjur [39, 302]. I giftinjektionsfallet är rollerna omvända, men det saknas studier som förkastar eller bekräftar den här hypotesen, eftersom att alla bara ville prångla ut alternativt injicera sig med horribla gifter utan att göra minsta lilla efterforskning kring dessa ytterst hälsovådliga preparat +
X) uppreglering av inflammatoriska pathways som NF-kB [172], AP-1 via MAPK, genom signalering via ATR1 [57], systemiskt förhöjda IL-6-nivåer [44, 45, 57, 58, 62], vilket är pro-canceriserande +
XI) mitokondriell dysreglering och hämmande av ATP-produktion (vilket kan inducera cancerisering), både på grund av S1-enheten och full-längds-S-proteinet [336] +
XII) aktivering av MAPK/ERK i åtminstone vissa cell-linjer, vilket ju uppreglerar celldelning [360].

Fall av explosivt växande tumörer kort efter SARS-2-S-giftinjicering har konstaterats [151, 355, 356].

6. ACCELERERAT ÅLDRANDE VIA AKTIVERING AV NF-KB-SIGNALERING I (BLAND ANNAT) HJÄRNAN.

S1-proteinet har demonstrerats vara en agonist för TLR4 [172, 300, 310], och TLR4 aktiverar bland annat NF-kB, vilket är en pro-inflammatorisk mekanism [67, 309, 313, 320, 321]. SARS-2-S-proteinet visar sig även skicka pro-inflammatoriska signaler genom TLR2 [317], med resulterande aktivering av NF-kB [320] och därpå produktion av inflammatoriska mediatorer. Studier visar även att SARS-2-S-proteinet kan aktivera NF-kB i pericyterna som upprätthåller BBB, med därpå följande funktionsförlust och inflammatoriskt beteeende som följd [154] – (vilket även har demonstrerats för celler i lungorna [363]).

Djurförsök visar att möss som får EN injektion som överaktiverar NF-kB i hjärnan, får en livslängd som är 15-30% kortare än möss som inte fick injektionen – detta då hypothalamus förefaller vara en regulator av livslängden genom systemisk hormonell signalering. Således kan man på goda grunder anta att giftinjektionerna, som ju innehåller eller skapar även S1-proteiner, ger upphov till denna livslängdsförkortande signalering genom (S1 + TLR4) + (S-proteinet + TLR2) -> aktiverat NF-kB och produktion av inflammatoriska mediatorer -> “åldrande” hormonell signalering från hjärnan.
För de som har misshandlats med SARS-2-giftinjektioner från Morderna, så kan man möjligen behöva lägga till NF-kB via TLR5-aktivering via bakterie-proteinet Flagellin till ovanstående [63, 339].

Då giftinjektionernas innehåll sprids systemiskt genom kroppen, så hamnar det även i hjärnan [46], och då SARS-CoV-2 har bekräftats kunna ta sig in i hypothalamus [109], så innebär det att även SARS-2-S-proteinet från giftinjektionerna kan ta sig in. Vi vet naturligtvis ingenting om hur stark denna åldrande effekt kan tänkas bli, eftersom att absolut inga som helst trovärdiga långtidsstudier har gjorts på giftinjektionerna.

SARS-2-S-proteinet kan även aktivera NF-kB via ATR1-signalering [57], så TLR2- och TLR4-expression behövs inte för att en cell ska få NF-kB aktiverad av S-proteinet. Hos personer med LPS i blodet, så kan NF-kB-signaleringen bli ännu starkare, då kombinationen av SARS-2-S-proteinet och LPS visar sig vara en stark effektuator av NF-kB [62] med en resulterande signifikant höjning av IL-6 och TNF-alpha [62]. TNF-alpha i sig är en mycket potent aktivator av NF-kB, så när S-proteinet hamnar i hjärnan så finns det många sätt som inflammation via bland annat TNF-alpha kan aktivera NF-kB [314], vilket bland annat kan resultera i föråldrande effekter på hela organismen (se ovan).

7. SKADOR PÅ (I SYNNERHET) HJÄRTAT, LUNGORNA OCH NJURARNA.

S-proteinet kan även utverka andra direkta skador på vävnader, exempelvis hjärtat som effektivt förstörs av bland annat S-protein-medierad fusion mellan cellkonstrukten i hjärtat, vilket orsakar elektriska rubbningar i hjärtat och får det att inte längre fungera som det ska.

Just hjärtat verkar vara föremål för flera olika adversiva mekanismer direkt relaterade till giftsprutorna [29, 32, 33, 34, 172]. Dessa mekanismer verkar bland annat resultera i en högre risk för myokardit [33, 103, 172, 279, 295, 297, 311, 312, 315, 355] och perikardit [33, 279, 312, 315, 357]. Man har exempelvis demonstrerat att hjärtmuskelceller reagerar på SARS-2-S-proteinet och även dess subenhet S1 genom TLR4, vilket demonstrerades aktivera NF-kB och leda till inflammation och förstorat hjärta [172].

Samtliga organ och platser i kroppen där kärlväggarna är läckande [55], riskerar att ta upp mRNA-kod för S-proteinet, vilket därpå leder till att det börjar transkriberas inne i cellerna, vilket i sin tur alltså leder till immunförsvarsangrepp på cellerna – organ kan alltså hamna under direkt attack från immunförsvaret, på grund av giftinjektionerna [306, 308, 326].

Lungorna utsätts också för angrepp på olika sätt, som delvis verkar bero på autoimmuna angrepp – bland annat medierade via Fc-gamma-R-signalering som konverterar makrofager till ett hyperinflammatoriskt tillstånd [80, 93] – [312] som kanske även beror på anti-idiotypiska antikroppar med anti-ACE2-aktivitet.

Ett annat sätt som lungorna förstörs av på grund av SARS-2-giftinjektionerna, är genom att SARS-2-S-proteinerna som ovan nämnt nedreglerar ACE2 vilket medför att RAS destabiliseras genom att dess inflammatoriska axel ACE + AT1 -> AT2+ATR1 överaktiveras, på grund av bortfallet av den anti-inflammatoriska axeln ACE2 + AT2 -> AT1,7 + MAS receptor [113, 169, 170, 352]. Detta medför att baseline-inflammationen i lungorna ökar [363], varpå de skadas. Om samtidig infektion (av vilken respiratorisk patogen som helst dessutom) förekommer, så kan detta leda till att det livshotande tillståndet ARDS induceras [328].
Det har även demonstrerats att SARS-2-S1-enheten i synnerhet orsakar allvarlig lunginflammation med inslag av bland annat NF-kB-aktivering [172], samt att SARS-2-S1-enheten degraderar barriärfunktionen i lungorna [363].

Ytterligare ett annat sätt som alveolär-cellerna i lungorna kan skadas på, beror av deras eventuella upptag av SARS-2-mRNA-koden från giftinjektionerna, och påföljande produktion av S-proteinet (som i viss mån klyvs till S1- och S2-proteiner); S2-proteinet har visat sig kunna störa produktionen av telomeras, vilket kan leda till att de drabbade alveolär-cellerna åldras i förtid [105].

Lungorna skadas även genom att i synnerhet S2-komponenten av SARS-CoV-2-S-proteinet, har visat sig inducera omfattande syncytium-bildningar i bland annat lungorna [157, 164], och dessa syncytium förlorar merparten av de ingående cellernas ursprungliga funktioner, samt tömmer blodet på bland annat CD4+ och CD8+ T-celler, samt verkar canceriseras i högre grad [156]. Man bör därmed givetvis starkt misstänka SARS-2-S-giftinjektionerna som direkt orsak till snabba och explosiva lungcancerfall som inträffat relativt kort efter att den drabbade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektionerna.

SARS-2-S-proteinet aktiverar även MAPK/ERK i åtminstone celler i lungorna, vilket ju uppreglerar celldelning. Så kärlväggarna i lungorna förtjockas på ett skadligt och oavsiktligt sätt [363], och dessutom kan eventuell cancerisering i lungorna få en förstärkning av att SARS-2-S-proteinet alltså inducerar mer celldelning genom aktivering av MAPK/ERK [360].

Då SARS-2-S-proteinet har visat sig fungera som en nAChR-antagonist och -hämmare på ett sätt som liknar effekterna hos ormgiftet Alpha-Bungarotoxin (A-BTX) [333, 334, 335], så är det möjligt att en del hjärtfel och hjärtstopp kort efter giftinjektionerna orsakas just per den här mekanismen (SARS-2-S-proteinet blockerar hos en del injektanter kanske tillräckligt med nAChR för att orsaka arrytmier eller hjärtattacker).

Studier från SARS-CoV, som härjade för cirka 20 år sedan, visar att IgG-antikroppar riktade mot dess S2-enhet är autoreaktiva och skadar epitelvävnad i lungorna [364], vilket talar för att även SARS-2-S-giftinjektionerna orsakar liknande skador per IgG-aS riktade mot SARS-2-S2, detta då SARS-2-S-giftinjektionerna ju har demonstrerats i första hand inducera just IgG-aS [35, 74, 78, 96, 111, 145].

Njurarna tenderar även att skadas av SARS-2-giftinjektionerna [149, 351], förmodligen beror detta på att njurarna uttrycker ACE2 och därmed löper en risk att erhålla lokal RAS/RAAS-destabilisering då SARS-2-S-proteinerna börjar läcka ut i blodomloppet en kort tid efter SARS-2-giftinjektionsadministrationen. Njurarna kan även skadas venom att SARS-2-S-proteinet fäster på receptorn KIM-1 [150], som även expresseras i lungorna och där oftast kallas TIM-1, vilket dels orsakar dysreglering men även import av det inflammatoriska SARS-2-S-proteinet in i cellerna.

8. FÖRHÖJNING AV INFLAMMATORISK AKTIVITET I KROPPEN.

Då S-proteinet har visats tas upp av makrofager [152] (via FcR [82, 93, 358], eller till och med produceras av dem om de tar upp mRNA-koden direkt), så kommer en del av dessa makrofager som har konverterat till sin “odödliga form” (ett läge där makrofagernas apoptos är deaktiverad och de lever 1-2+ år eller mer) att pumpa ut inflammatoriska cytokiner under sin livstid, detta eftersom att SARS-2-S-proteinet aktiverar inflammatoriska processer i makrofagerna via TLR2 och TLR4 [300, 317] men även genom aktivering av NLRP3 [358].
För SARS-2-giftinjektioner från Morderna så kan man behöva lägga till inflammatorisk aktivering via TLR5 till listan över inflammatoriska responser, eftersom att Mordernas egna patent för deras SARS-2-giftinjektioner indikerar att dessa giftinjektioner även kan innehålla mRNA-kod för bakterieproteinet Flagellin som provocerar just TLR5 [63, 339].

Förhöjd aS-aktivitet har även visat sig kunna dysreglera makrofager till ett hyperinflammatoriskt tillstånd via FcR, vilket orsakar svåra vävnadsskador [80, 82, 93, 152, 358].

SARS-2-S-proteinet har även visat sig nedreglera expressionen av ACE2 [9, 89, 93, 146, 328] utan en samtidig nedreglering av ACE. Detta innebär att RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning, eftersom att ATII då inte konverteras till anti-inflammatoriska AT1,7 utan istället kan interagera med ATR1 och bilda ett inflammatoriskt komplex [45, 89, 113, 328]. De förhöjda nivåerna av Angiotensin 2 som effektueras av inhibitionen av ACE2 [169] kan i sin tur reglera upp produktionen av IL-6 och TNF-alpha, vilket är inflammatoriskt [89]. TNF-alpha kan i sin tur ytterligare orsaka en nedreglering av membranbundet ACE2 som “sheddas” och hamnar i blodomloppet [93], där det enligt vissa studieresultat kan leda till effektivare SARS-CoV-2-invasion av andra celler.

Hos äldre personer som har Alzheimer’s Disease (eller är på väg att utveckla en kliniskt konstaterad sådan sjukdom) så kommer de förhöjda halterna av Aβ 1-42 leda till att ACE2 binds upp i ännu högre grad då SARS-2-S-proteinerna börjar läcka ut i blodomloppet, detta då man har konstaterat att Aβ 1-42 ökar bindningsaffiniteten mellan SARS-2-S-proteinet och ACE2 [171]. Denna ACE2-inhibition leder till att RAS destabiliseras i pro-inflammatorisk riktning, som angivet i förra stycket – äldre personer med begynnande demens utsätts alltså för ett extra starkt inflammatoriskt påslag av SARS-2-S-giftinjektionerna.

Det verkar även som att SARS-2-S-proteinets kontakt med ACE2 leder till aktivering av den inflammatoriska MAPK/ERK pathway [146], samtidigt som förhöjda nivåer av ROS induceras av SARS-2-S-proteinet vilket sedermera leder till att PI3K/AKT/mTOR-vägen nedregleras vilket leder till en sorts autofagi som sedan tenderar att övergå i celldöd [159].

SARS-2-S-proteinet har även visat sig reglera upp bland annat IL-6 [158], vilket tenderar att vara förhöjt vid neurodegenerativa sjukdomstillstånd [45, 57, 58, 62, 82, 152, 303]. De flesta neurodegenerativa tillstånd accelereras avsevärt om de systemiska nivåerna av inflammatoriska mediatorer är förhöjda.

Hos personer som av olika anledningar (inflammerade tarmväggar, exempelvis) redan har LPS i blodomloppet, så kommer SARS-2-S-proteinet att bilda ett hyperinflammatoriskt komplex med LPS och reglera upp produktionen av inflammatoriska cytokiner, däribland TNF-alpha [162] och IL-6 [62]. TNF-alpha är i sig en potent aktivator av det inflammatoriska komplexet NF-kB [314].

Bland övriga inflammatoriska processer som kan triggas av SARS-2-S-proteinet finns bland annat artrit [70]. Delar av S1-enheten kan även trigga oxidativ stress och förhöjd produktion av ROS [76, 152], vilket är inflammatoriskt.

SARS-CoV-2-S-proteinet interagerar även med Heat Shock Proteins, däribland HSP A5 / GRP78 [88]. Dessa proteiner är involverade i en rad olika processer, bland annat att dämpa inflammatoriska förlopp [92]. SARS-2-S-proteinet verkar antagonistiskt binda till vissa HSP:s och hindrar dem på så vis från att dämpa inflammationer.

SARS-CoV-2-S-proteinet blockerar även antagonistiskt ut nAChR [106], och då nAChR bland annat är involverad i att nedreglera inflammationer, så utverkar SARS-2-S-proteinet en signifikant uppreglering av inflammatoriska processer.

SARS-CoV-2-S-proteinet kan även aktivera den inflammatoriska mekanismen NLRP3, vilken kan leda till celldöd via pyroptos. Än så länge har man demonstrerat att detta sker i VSEL:s [113] samt blodkroppar [358]. Mekanismerna är dels direkt uppreglering av NLRP3 då SARS-2-S-proteinet interagerar med ACE2, och dels genom att Angiotensin 2 tillsammans med ATR1 bildar ett inflammatoriskt komplex som aktiverar NLRP3 [113]. ACE2 som nedregleras och blockeras av SARS-2-S-proteinet är annars ansvarigt för att konvertera Angiotensin 2 till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7.

Det är nu även bevisat att SARS-2-giftinjektionerna kan inducera de hyperinflammatoriska tillstånden MIS-A, MIS-C (och som det kallas i vissa rapporter, MIS-V, där V står för “Vaccine”) [345], detta eftersom att S-proteinet både direkt och indirekt har så många inflammatoriska och destabiliserande mekanismer knutet till sig. Den enda gemensamma nämnaren mellan SARS-2-giftinjektionerna och SARS-CoV-2 är just S-proteinet.

9. NEUROLOGISKA SKADOR, INKLUSIVE ÖKAD RISK FÖR SKADLIGA PRION-KONSTRUKT.

Då – i synnerhet det något modifierade – S-proteinet i giftinjektionerna innehåller 5 stycken sekvenser av samma sort som tros kunna inducera och/eller förvärra pågående skadliga prion-konstrukt, så riskerar de S-protein-produktionsresulterande giftinjektionerna att inducera nya eller påskynda pågående prion-sjukdomar och tillstånd som ALS, Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, med fler neurodegenerativa tillstånd [3, 38, 39, 40, 43], vilket bland annat Dr. Hoffe vittnar om sker med hans patienter som misshandlats med Morderna-SARS-2-giftinjektioner [116].

Skadliga prioner riskerar att bildas i levern och mjälten där mRNA-koden för de hälsovådliga prion-liknande S-proteinen koncentreras, och därpå riskerar prion-fragmenten att transporteras upp till hjärnan via vagus-nerven, för att där orsaka och påskynda prion-sjukdomar [3, 39, 40, 43].

SARS-2-S-proteinet interagerar antagonistiskt med GRP78 [88], som bland annat är ansvarigt för att binda till skadliga protein-konformationer (däribland farliga prion-bildningar) och försöka lösa upp dem alternativt blockera dem från att spridas vidare [90, 91]. SARS-2-S-giftinjektionerna leder alltså även på detta sätt till en dubbelsmocka i form av ökad induktion av farliga prion-konformationer och samtidig nedreglering av en av mekanismerna som är till för att motverka dem.

Hjärnan hotas även direkt av den ökade risken för blodproppar [34, 45, 100, 160]; mikro-blodproppar i hjärnan verkar vara en tänkbar faktor bakom personlighetsförändringar, minnesproblem och generella IQ-förluster hos en del som tar SARS-2-S-giftinjektionerna.

En annan vanlig neurologisk biverkning post-giftinjektionerna är övergående Parkinsonism, ofta diagnosticerad som Guillain-Barré [41, 355] eller “transient akatisi”. Tills vidare indikerar referensmaterialet att permanenta skador på dopaminergiska celler förmodligen resulterar av giftinjektionerna, så även de som drabbas av övergående Parkinsonism och akatisi, har sannolikt gjort det mer troligt att de manifesterar permanent Parkinsonism/akatisi senare i livet.

Flera studier visar att i synnerhet S1-proteinet har en avsevärd förmåga att degradera och penetrera BBB, vilket därpå skapar neurologiska problem [44, 46, 54, 56, 108, 154, 336].

Blod-hjärn-barriären (BBB) degraderas på flera olika sätt av giftinjektionerna, däribland genom att aS har visat sig även vara korsreaktiva mot ANXA2 och alltså ha aANXA2-aktivitet [59, 66]. ANXA2 behövs för att upprätthålla BBB (och kärlväggar i allmänhet [60] och för att hålla nere produktionen av inflammatoriska mediatorer i makrofager [42]. Således kan giftinjektionerna även via aANXA2-aktivitet orsaka inflammation i hjärnan och därpå följande neurologiska sjukdomstillstånd.

SARS-2-S-proteinet degraderar även BBB genom direkt upptag via ACE2-receptorer i BBB [46, 56, 154, 336], vilket degraderar BBB:s funktion och höjer inflammatoriska mediatorer (vilket i praktiken innebär ökad inflammation i hjärnan [108]), däribland IL-6 och TNF-alpha [44, 45, 57, 58, 62, 152, 154, 162, 310]; TNF-alpha aktiverar i sin tur NF-kB [314]. Flera studier pekar på att pericyterna som upprätthåller BBB dysregleras och börjar producera inflammatoriska mediatorer av olika slag, dels genom NF-kB [154, 309]. Pericyterna skadas också av SARS-2-S-protein-inducerad överproduktion av ROS (vilken verkar delvis bero på att S1-enheten och S-proteinet dysreglerar mitokondrierna [336]), samt lipidperoxidering [309].

Hjärnans och nervsystemets egna makrofager, så kallade mikroglia-celler, dysregleras också avsevärt av S-proteinet då mikroglia-celler uttrycker både TLR2 och TLR4 [320, 321] som SARS-2-S-proteinet aktiverar [172, 300, 310, 317] – varpå mikroglia-cellerna börjar producera inflammatoriska mediatorer som IL-6 [82], TNF-alpha [82], och deras NF-kB-aktivitet ökar [314] samtidigt som TLR4 (som SARS-2-S-proteinet agonistiskt interagerar med) uppregleras, vilket ytterligare kan öka inflammationen [310, 313, 321]. Även celler som inte expresserar TLR2 och TLR4 kan få en ökad NF-kB-aktivitet av S-proteinet, via ATR1-signalering [57]. Exempelvis fallrapporten i referens #111 [111] talar för att det SARS-2-giftinjektions-resulterande S-proteinet först degraderat BBB och därpå inducerad en inflammatorisk respons i både pericyter och mikroglia-celler.

Överaktivering av TLR2 och TLR4 (och TLR) hos mikroglia-cellerna i hjärnan syns vid flertalet neurodegenerativa sjukdomstillstånd som ALS, Alzheimer’s Disease och Parkinson’s Disease [320]. Således kan man fastslå att SARS-2-giftinjektionerna ökar sannolikheten för att injektanterna ska utveckla dessa och liknande neurodegenerativa sjukdomstillstånd. Mordernas giftinjektioner som dessutom möjligen innehåller mRNA-kod för det bakteriella proteinet Flagellin [63], kommer i så fall även att trigga TLR5-aktiviteten hos mikroglia-cellerna, detta då Flagellin triggar TLR5 [339].

SARS-2-S1-proteinet visar sig även ha ett antal regioner som kan öka aktiviteten i acetylkolinesteras [76], med än så länge okända konsekvenser.

SARS-2-S-proteinet har även visat sig fungera som en antagonistisk hämmare av receptorn nAChR [106] – och nAChR är bland annat involverad i att hämma inflammationer genom att nedreglera produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner – vilket alltså innebär att SARS-2-S-proteinet först inducerar inflammatoriska processer bland annat genom ovan beskrivna förlopp, och sedan bromsar SARS-2-S-proteinet nedregleringen av dessa inflammationer genom att blockera nAChR. Dysreglering och inhibition av nAChR visar också vara en del av olika slags hörselnedsättningar [107], så det är högst tänkbart att SARS-2-giftinjektionerna har en förmåga att accelerera hörselproblem. SARS-2-S-proteinet har även visat sig fungera likt nervgiftet Alpha-Bungarotoxin (A-BTX) [334, 335] i interaktionen med nAChR:s [333], så SARS-2-giftinjektionerna bör kunna orsaka skador och dysreglering av nervsystemet på liknande sätt som A-BTX orsakar, dock är alla BTX:s farliga på ett dosberoende sätt, och det är ännu inte kartlagt vilken effektiv dos av A-BTX-liknande effekter som SARS-2-giftinjektionerna ger upphov till.

S1-enheten och full-längds-S-proteinet har även visat sig orsaka dysreglering av transporten av molekyler genom cellerna som utgör BBB [336], vilket innebär att molekyler som inte hör hemma i hjärnan kan släppas in, medan molekyler som är avsedda att transporteras till hjärnan, inte kommer in i hjärnan som avsett.

SARS-CoV-2-S-proteinet kan möjligen även uppreglera NLRP3-aktiviteten i celler i hjärnan som uttrycker ACE2 (se tidigare avsnitt för mer detaljer), även om det ännu inte är bevisat specifikt för celler i hjärnan ännu.

Det är allmänt känt att SARS-CoV-2-infektioner oftast åtföljs av någon slags påverkan på luktsinnet (antingen bortfall, eller distortion av lukter och smaker), och det finns även bevis på att SARS-2-giftinjektionerna kan orsaka samma typ av problem [342].

På grund av de ovan beskrivna mekanismerna i avsnitten #2 och #9 så har man mätt upp signifikanta IQ-förluster hos personer som har genomlidit svåra Covid-19-förlopp [136]. Då det är virusets S-protein som leder till de inflammatoriska effekterna, så följer därav att de som tar SARS-2-giftinjektionerna löper en signifikant risk att skada sin hjärna.

Det visar sig även att däribland DNA-repareringsmekanismen BRCA1 är nedreglerat vid Alzheimer’s Disease [343], och SARS-2-S-proteinet interagerar starkt med p53 och BRCA1/2 vilket förefaller dämpa deras aktivitet [101]. Så hos personer som har en läckande BBB (vilket SARS-2-S-proteinet för övrigt också bidrar till, se avsnitten ovanför) så riskerar SARS-2-mRNA-koden att tas upp direkt av gråa nervceller, och därpå disrupteras dessa då reparationstakten av DSB:s (Double-Strand Breaks) minskar eller stannar av då BRCA1 otillgängliggörs.

Fall av neuropati har konstaterats efter misshandel med SARS-2-S-giftinjektioner, vilket har tillskrivits möjliga allergiska reaktioner mot PEG-lipiderna i mRNA-SARS-2-S-giftinjektionerna [165]. Man har även konstaterat Multiple Skleros (MS) och andra neurologiska sjukdomstillstånd som inbegriper demyelinisering, både de novo samt förvärring av existerande sjukdoms- och symptombild [166]. Bells pares (“Bell’s Palsy” på engelska) – en i de flesta fallen övergående skada på en eller flera av ansiktsnerverna – har även konstaterats redan under de inledande “studierna” (som i mångt och mycket var extremt bedrägligt forskningsfusk) av SARS-2-S-giftinjektionerna från Phraudzer och Morderna, vilket mainstream-“medierna” sedan försökte hjälpa giftinjektionstillverkarna att dölja [361].

10. TRANSKRIPTION AV OAVSIKTLIGA mRNA-FRAGMENT.

EMA har i ett av sina dokument avslöjat att mRNA-tillverkningsprocessen även resulterar i kontamination med ofullständiga mRNA-fragment, som därpå givetvis riskerar att också transkriberas av kroppen i den giftinjicerade [3, 39]. Det är just nu okänt vilka mRNA-fragment som typiskt riskerar att bildas – om någon särskild sorts fragment har en förhöjd risk att skapas, vill säga – och därmed är det okänt vilka pseudo-protein detta riskerar att skapa, och vilka biverkningar dessa riskerar att ha.

11. STERILITET & MISSFALL.

Då de toxiska mRNA-paketen från (åtminstone Phraudzers) giftinjektionerna hamnar även i äggstockarna [54, 64, 65], så finns det dessvärre en risk att immunförsvarsangrepp på celler i äggstockarna som tar upp koden och börjar producera SARS-2-S-protein skadar äggstockarna så allvarligt att en viss % av kvinnor steriliseras genom giftinjektionerna [39].

Studier visar även att risken för missfall om man ger giftinjektionerna under de första 20 veckorna, är cirka 80% eller ännu högre än så [75, 102, 332].

Se även avsnittet om sterilisering via aANXA2-aktivitet i avsnitt #4 ovanför, samt Dr. Hoffes öppna brev till Kanads “sjukvårds””myndig”heter [116].

SARS-2-giftinjektionerna kan även ge upphov till en (någorlunda) temporär steriliserande effekt via ADE – även moderkakan kan nämligen infekteras av SARS-CoV-2, och då SARS-2-giftinjektionerna ger upphov till framför allt lågkvalitativa bAbs-aS av IgG-typ, så föreligger en icke-insignifikant risk att en SARS-2-giftinjicerad gravid kvinna som smittas av SARS-CoV-2 efter att ADE-effekterna har börjat göra sig gällande, kan få viruset exporterat till moderkakan av bAbs-aS-IgG, vilket därpå kan leda till att moderkakan infekteras av SARS-CoV-2 vilket kan innebära att fostret skadas eller dör [139].

Det finns indikationer på att S-proteinet från coronavirusen SARS-CoV, MERS-CoV och SARS-CoV-2 rent allmänt kan leda till negativa utfall för foster [140, 141].

12. ALLMÄN & ÖVRIG DYSREGLERING.

Då S-proteinet har 300+ sekvenser om 6 peptider i rad, och 27 sekvenser om 7 peptider i rad, som är identiska med kroppsegna proteiners sekvenser [52], så kommer S-proteinet även att destabilisera ett stort antal andra processer i kroppen som inte redan har nämnts i föregående avsnitt. Järnhomeostasen exempelvis verkar signifikant dysregleras av S-proteinets likhet med proteiner som ingår i järnhomeostasen. Det finns även bevis på att metaboliska processer kan dysregleras på olika sätt med ökad bildning av ROS och NO som följd [76].

SARS-CoV-2-S-proteinet binder även till HSP A5/GRP78 [88] och dysreglerar förmodligen på så vis processer det är involverat i [90, 91, 92].

SARS-CoV-2-S-proteinet har även en RGD-domän i S1-enheten, vilken förefaller interagera agonistiskt med proteinet Integrin – detta triggar dels blodproppar, men även aggressiv vaskularisering som kan disruptera organen där denna mekanism aktiveras [119].

SARS-CoV-2-S-proteinet binder även till KIM-1 / TIM-1 / HAVCR1 som är expresserad i bland annat njurarna och lungorna [150]. Den fulla vidden av denna dysreglering är tills vidare okänd.

13. ÖGONSKADOR.

SARS-2-giftinjektionerna kan också ge upphov till ögonskador [114, 359]. Mekanismerna är troligen bland annat en kombination av förhöjt serum-retinol post-administration av giftsprutorna i kombination med systemiska skador på kapillärnätverket i kroppen, så även då i ögonen.

Man har även konstaterat fall av demyeliniserande CNS-inflammationer som har påverkat ögonen, efter misshandel med SARS-2-S-giftinjektioner [166].

Fall av reaktivering av HSV-1 som kan orsaka herpes simplex keratitis, en typ av ögoninflammation, har också konstaterats post administration av SARS-2-S-giftinjektionerna [167].

14. MUSKELNEDBRYTNING.

Hos en del SARS-2-injektanter verkar muskelnedbrytning (Rhabdomyolysis [129]) uppstå en kortare tid efter administration av SARS-2-giftsprutorna [135]. Detta har troligen delvis att göra med att aS riktade mot SARS-CoV-2-S-proteinet förefaller vara autoreaktiva mot bland annat muskelproteinet Titin [143]. I minst ett dokumenterat fall ledde muskelskadorna orsakade av SARS-2-S-giftinjektionerna till att det uppstod ossifikation i skadad muskelvävnad vid giftinjektionsplatsen [353].

15. COVID-TÅR & HUDUTSLAG.

Så kallade “Covid-tår” kan uppstå även av SARS-2-giftinjektionerna [349, 350], vilket alltså mycket starkt talar för att SARS-2-S-proteinet är den utlösande faktorn bakom detta sjukdomstillstånd, då SARS-2-S-proteinet är den enda gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-giftinjektionerna.

Hudutslag är en annan bekräftad biverkning av SARS-2-S-giftinjektionerna [352].

SEKUNDÄRA BIVERKNINGSMEKANISMER.

1. SHEDDING AV SARS-2-S-PROTEIN FRÅN INJEKTANTER TILL ANDRA INJEKTANTER OCH OSKYLDIGA PERSONER.

Giftinjektionerna kan även spridas – då som färdigproducerade S-, S1- och S2-proteiner – till andra personer som inte har tagit dessa giftsprutor. Detta sker både genom utandning av exosom från de giftinjicerade som kan innehålla S-proteiner med mer [3], men även via direkt shedding av S-proteiner i utandningsluft [112]. Phraudzer varnar själva för risken att giftinjektionen kan “sheddas” till andra personer, i sin egen dokumentation kring studierna på SARS-2-giftinjektionerna [111]. Studier visar att minst 230-talet olika proteiner producerade av cellerna i lungorna och luftvägarna kan finnas i utandningsluften [137, 138], således kan även SARS-2-S-proteinet exhaleras av injektanterna (vilket Phraudzer alltså ju som nyss nämnt själva varnar för).

2. ACCELERATION AV VIRUS-MUTATIONER.

mRNA-giftinjektionerna leder till storskalig produktion av aS med procentuellt sett låg neutraliserande verksamhet. Dessa lågkvalitativa aS leder till en omfattande mutationsgrad hos SARS-CoV-2 – SARS-2-S-giftinjektionerna skapar nya mutationer av SARS-CoV-2-viruset [3, 117, 163].

3. INKORPORATION AV mRNA-KODEN FRÅN GIFTINJEKTIONERNA VIA REVERSE TRANSCRIPTION.

mRNA-koden från giftinjektionerna kan även tas upp i kroppens egen genetiska kod, via “reverse transcription”-mekanismer [3, 50, 51, 117, 344]. Detta är särskilt farligt för foster i en gravid kvinna som misshandlas med de exceptionellt farliga mRNA-giftinjektionerna, detta då fostret beroende på vilket stadium av tillväxt det är i, kan inkorporera koden för S-proteinet i sitt egen DNA, vilket kommer att resultera i ett barn som lider av fruktansvärda S-protein-triggade inflammationer, och dör långt i förtid. Det är dock även farligt för injektanterna, då en lågintensiv produktion av SARS-2-S-proteinet över tid resulterar i förhöjd inflammatorisk aktivitet och nedreglering och dysreglering av ACE2 vilket leder till en ökad aktivitet hos bland annat ATR1 och NF-kB.

4. MAGNETISK SPOT PÅ GIFTINJEKTIONSSTÄLLET OCH MIKROCHIP (!).

Giftinjektionsstället kan hos en signifikant andel av de giftinjicerade börja uppvisa magnetiska effekter. Det finns gott om anedokter kring detta på sociala medier med mer. Emedan de exakta mekanismerna som ligger bakom ännu är okända, så skulle det kunna röra sig om att man i giftinjektionerna har nyttjat experimentella tekniker för att öppna cellmembran genom magnetiska fält. Medicinsk teknik för att göra detta existerar bland annat i form av järnkoncentrerande proteiner som till slut genom koncentrationen av järn åstadkommer en lokalt radikalt annorlunda magnetisk miljö än vad som är normalt i människokroppens celler [4], men även via elektriskt fjärrstyrda “hydrogels” och andra liknande preparat som injiceras, och därefter kan modifieras och styras med EMF:er [5, 6, 7]. Till detta ska läggas begynnande bevis på att åtminstone vissa giftinjektions-samples innehåller någonting som ser ut att organisera sig självt till, och/eller redan vara, något som under mikroskop ser misstänkt likt ut mycket små mikrochip alternativt grafenoxid-strukturer och/eller så kallade “DNA crystals” – det bör dock noteras att i skrivande stund behövs det mer och bättre bevis för detta spår [338].

5. REAKTIVERING AV DORMANTA/NEDTRYCKTA VIRUS, BAKTERIER OCH ANDRA PATOGENER.

En biverkning som ibland kan visa sig långt senare, är att dormanta och nedtryckta virus och bakterier som det giftinjektions-förstörda immunförsvaret [173] inte längre klarar av att hålla i schack, reaktiveras [64]. Detta inkluderar virus i Herpes-klassen, Epstein-Barr-viruset, men även Tuberkulos, Toxoplasmos, med mer [167, 306].

6. MENSRUBBNINGAR.

Den omfattande uppregleringen av inflammatorisk verksamhet i kroppen på grund av reaktioner på PEG-lipiderna, vävnadsdestruktionen till följd av “complement pathway”-angrepp, ökade retinoid-aktiviteten, med mer, höjer halterna av stress- och reparations-hormonet östrogen under en tid efter giftinjektionerna. Detta kan hos vissa kvinnor yttra sig som förlängda menstruationscykler [53] och även kraftigt ökade blödningar sett till volymen [72].

UNDERRAPPORTERADE BIVERKNINGAR OCH ÖVERDÖDLIGHET PÅ GRUND AV AV SARS-2-GIFTINJEKTIONERNA

Biverkningsmekanismerna accelererar “all cause mortality” hos de giftinjicerade [123, 133, 134, 298, 324, 355, 356], genom skadorna och förstörelsen av kapillärnätverket i hela kroppen [32, 326, 355], ökad baseline-inflammation [1], autoimmunitet [3, 39] och andra mer specifika effekter nämnda ovanför. Givetvis får detta störst konsekvenser i områden med redan pågående inflammationer, cancerisering [355, 356] eller andra skador. Det innebär att alla personer som avlider av i stort sett vad som helst efter giftinjektionerna, särskilt om de dör inom de första 12 månaderna, ska anses ha helt eller delvis tagits av daga av giftinjektionerna.

Flera studier, statistik – samt uppgifter från försäkringsbolag [298] börjar nu måla upp en bild av dödstalen som giftinjektions-katastrofen skördar [69, 75, 123, 304, 305, 324, 337], samt vilka korrupta metoder (däribland tricks med vilka koder på inrapporterade biverkningar som faktiskt tas med…) som diverse länders “myndig”heter använder för att döljda biverknings- och dödstalen [69, 305, 322, 355]. I Tyskland har chefspatologen för en delstat gått ut med uppgiften att han bedömer att minst någonstans mellan 30-40% av de som dör inom några veckor efter att ha misshandlats med SARS-2-S-giftinjektionerna avlider just på grund av dessa giftinjektioner [115]. Dr. Hoffe vittnar om att han har flera patienter som har avrättats av SARS-2-giftinjektionerna [116].

Vissa studier & statistik – däribland statistik från giftinjektionsfirmorna Phraudzer och Morderna [133, 134, 324, 361] – pekar även på mycket högre incidens av en del biverkningar än de “officiellt” erkända siffrorna från så kallade “myndig”heter i Västvärlden [69, 315, 322]. I en extremt vilseledande “studie” – referens #133 – så maskerar Phraudzer att de giftinjicerade led 43% högre dödsfall än icke-injicerade, genom att bryta kontrollgrupperna och erbjuda dem den riktiga giftinjektionen, och därpå redovisar man inte dödssiffrorna på ett klart och tydligt sätt, vilket gör att en läsare som inte läser studien noggrant inte upptäcker att dödstalen i 6-månaderssstudien är 43% högre hos de som fick giftinjektionerna jämfört med placebo [133]. Morderna har gjort samma sak [134].

Ett annat tricks är att “myndig”heter, politiker och giftinjektions-tillverkare erkänner att några biverkningar föreligger [122], för att låtsas som att de är objektiva och verkligen bryr sig om allmänhetens bästa. Sedan trots varningarna, så fortsätter SARS-2-giftinjektionsprogrammet obehindrat.

Och i många fall har obfuskation och ett anti-vetenskapligt förhållningssätt maskerats som “seriös forskning”, i synnerhet beträffande vad SARS-2-giftinjektionerna kan göra med foster [102, 323, 332, 355]. Ett annat sätt varpå obfuskation sker, är helt enkelt genom att studieförfattarna inte kommenterar adversiva utfall, utan endast redovisar dem i rådatan, och sen inte tar upp resultaten till diskussion [330]. Detta är tämligen vanligt. Ytterligare en typ av forskningsfusk är att diverse “välrenommerade”/”välansedda” facktidningar tvingar bort kritiska och viktiga formuleringar ur pre-prints innan de accepteras [125] – allt i syfte att skydda de kriminella giftinjektionstillverkarna. Mainstream-“medierna” i Väst, det vill säga kriminella företag som mot makt och pengar sprider grovt vilseledande desinformation och lögner på daglig basis i de flesta större viktiga frågorna, har också varit behjälpliga i att försöka dölja förekomsten av biverkningar [361].

I vissa länder har nu protester riktade inte bara mot giftinjektions-pass och lockdown-restriktioner inletts, utan även direkta protester mot giftinjektionerna som alltså avrättar en alldeles för hög andel av de giftinjicerade [307]. Hittills har författaren bara sett uppgifter från ett lands mainstream-media – Taiwan – som erkänner att SARS-2-giftinjektionerna har avrättat fler personer än vad Covid-19 har gjort [331].

SARS-2-giftinjektions-förespråkare måste också konfronteras med det faktum att giftinjektionsfirmorna vägrar släppa sin rådata, vilket under rådande omständigheter är fullständigt oacceptabelt [327].

Eventuella invändningar mot detta flyttas direkt till papperskorgen – om i stort sett alla möjliga som dog av och med Covid-19 ska räknas som dödade av Covid-19, så ska samma princip gälla här för giftinjektionerna. Dessutom finns det mycket mer vetenskapligt stöd (se alla referenser i den här artikeln, exempelvis) för att räkna skade- och dödsfall väldigt brett efter giftinjektionerna, än för att räkna brett beträffande förmodade Covid-19-dödsfall.

VANLIGA MOTARGUMENT SOM ÄR OGILTIGA.

Felaktigt påstående #1: “SARS-2-S-proteinet från giftinjektionerna har andra aminosyror på några ställen och beter sig inte som S-proteinerna på SARS-2-viruset.”

Svar: Det modifierade SARS-2-S-proteinet som det kodas för i mRNA-giftinjektionerna är gjort för att undgå “membrane clearance” via ACE2 och inte importeras av cellerna särskilt i lika hög grad som det ursprungliga SARS-2-S-proteinet [3]. Giftinjektionsmakarna har påstått att detta gör att SARS-2-S-proteinerna inte tas upp av cellerna. Detta är fel på minst tre sätt.

För det första så är inhibitionen av “membrane clearance” av S-proteinet via ACE2-receptorn inte 100%-ig, så en del av S-proteinerna kommer att tas upp av cellerna ändå, och sedan delas i S1- och S2-enheterna inne i cellerna, av proteaser inne i cellerna, och därpå utverka skador.

För det andra så är en del av S-proteinets skademekanism just att det fäster på och inhiberar ACE2-receptorerna, och hindrar dem från att göra sitt jobb. Ju längre S-proteinet och dess subenheter finns fria i blodomloppet, desto längre hindrar de ACE2 från att göra sitt jobb med att omvandla potentiellt inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 [328].

För det tredje, risken finns att immunförsvarsceller och antikroppar ser/beklär den delen av S-proteinet som sticker upp från ett ACE2-protein där det sitter fast, och då kommer den cellen förmodligen att hamna under angrepp från immunförsvaret och förstöras eller skadas. Risken att detta ska ske ökar ju längre S-proteinet sitter fast i ACE2-proteinet utan att undergå “membrane clearance” och tas in i cellen istället (och om så sker, så gör S-proteinet skador även intracellulärt).

Felaktigt påstående #2: “En Covid-19-infektion är farligare än att ta [giftinjektionerna] då mängden virus i blodomloppet då man är sjuk är högre än antalet S-proteiner i blodet efter [giftinjektionerna].”

Svar: Detta påstående stämmer inte heller – mängden SARS-CoV-2 i blodet är obefintlig i allt annat än svåra Covid-19-förlopp, och även i majoriteten av dem är viruset inte uppmätbart i blodet även om prevalensen av SARS-2-vRNA i serum och plasma ökar hos de som är svårt sjuka i Covid-19.

Så gott som 100% av de som tar giftinjektionerna däremot, får SARS-2-S-, -S1- och -S2-proteiner i blodomloppet (och hjärnan [46]) med start cirka 3-5 dagar efter giftinjektionerna [96, 366]. Med andra ord, att ta giftinjektionerna motsvarar en mängd S-proteiner frisatt i blodomloppet, som med mycket stor marginal överstiger mängden S-proteiner som en genomsnittlig SARS-CoV-2-infektion (hos en icke-giftinjicerad!) ger upphov till [3].

Se mer information om detta i referensavsnittet “BIODISTRIBUTION AV SARS-2-GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL” längre ner.

Felaktigt påstående #3: “mRNA-[giftinjektionerna] kodar inte för hela SARS-2-S-proteinet, det är bara en liten del som finns i injektionerna.”

Svar: Även detta påstående är helt felaktigt – mRNA-giftinjektionerna kodar för ett full-längds SARS-2-S-protein [3, 301], som i vissa av giftinjektionerna har modifierats på några ställen [3].

Felaktigt/Farligt påstående #4: “Det är bra att [giftinjektionerna] leder till väldigt höga antikroppsnivåer!”

Svar: Nej absolut inte – aS är enligt flera studier länkade i den här artikeln direkt skadliga och autoreaktiva och kan alltså leda till en lång rad autoimmuna tillstånd [1, 14, 80, 284, 287, 364], och de giftinjektionsskapade aS är ändå av låg kvalitet [35, 124] och skyddar inte nämnvärt mot någonting, särskilt inte efter ett par månader efter den senaste giftinjektionen.
IgG-aS vilka är vad giftinjektionerna företrädesvis inducerar, kan även skapa förvärrade inflammationsresponser, då dessa antikroppar dysreglerar makrofager till den inflammatoriska M1-fenotypen [93] och på andra sätt kan få blodkroppar att dysregleras (eller självdö) i pro-inflammatorisk riktning (aktivering av NLRP3) [358].
Vid naturliga infektioner däremot, så producerar kroppen en lägre mängd aS och av högre kvalitet (=neutraliserande) [35], samt även antikroppar mot exempelvis N-kapseln (aN), vilket leder till att en naturlig infektion har en högre benägenhet att skapa en steriliserande immunitet.
Påtvingat höga nivåer av aS riskerar dessutom att leda till induktion av anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar, som då kommer att vara verksamma bland annat mot ACE2 [287], vilket är högst pro-inflammatoriskt.
De initialt höga nivåerna av aS några månader efter giftinjektionerna, leder även till att eventuella SARS-2-infektioner under en viss tidsrymd döljs för injektanten. Samtidigt visar studier att giftinjicerade sprider lika mycket virus runtomkring sig som icke-injicerade [330]. Så även på detta sätt är giftinjektionerna dåliga.

Felaktigt påstående #5: “[Giftinjektionernas] mRNA-kod försvinner ur kroppen efter bara några dagar.”

Svar: Inte enligt ett gäng listiga universitets-nissar i Danmark – de fann att giftinjektionernas mRNA gick att detektera i blodet i minst 28 dagar efter senaste giftinjektionen [286]. Judicial Watch har genom “FOIA requests” även fått fram att Phraudzers och 666:s (J&J) egna tester visade att genetisk kod från SARS-2-S-giftinjektionerna finns kvar i kroppen i minst cirka 3 månader efter administration av giftsprutorna [366].

Felaktigt påstående #6: “Man får bättre immunitet av [giftinjektionerna], än av en naturligt genomgången infektion utan att man har tagit SARS-2-S-[giftsprutorna] först.”

Svar: Nej [68, 74, 120, 124, 163, 365]. Flera studier visar att den SARS-2-S-giftinjektions-inducerade immuniteten är högst kortvarig [104]. I en av referenserna till den här artikeln finns däremot en studie på ADE skapat av SARS-CoV-2-aS, där man som kontroll använde SARS-CoV-antikroppar från någon som haft SARS-CoV 17 år tidigare – personen producerade alltså fortfarande antikroppar mot SARS-CoV trots att det hade gått 17 år sedan personen infekterats [86] – vilket givetvis går stick i stäv mot den grovt kriminella och gravt vilseledande propagandan från “myndig”heter och “journalister” där dessa så gott som helt värdelösa samhällsskikt har försökt påstå motsatsen. Då SARS-CoV och SARS-CoV-2 är väldigt likartade virus, så finns det ingen anledning att tro att en naturligt genomgången SARS-CoV-2-infektion (utan giftinjektioner) inte skulle leda till en långlivad immunitet även mot detta virus [120]. Risken för genombrottsinfektioner hos dem som har haft SARS-CoV-2-infektioner utan att först ha tagit några SARS-2-giftsprutor är mycket låg / obefintlig [120].

Dessutom visar statistiken från Sverige att R0-värdet är detsamma för såväl SARS-2-giftinjicerade [340, 341] som icke-giftinjicerade vilket visar att giftinjektionerna är så gott som totalt värdelösa förutom ett cirka 3 månader långt något förhöjt skydd mot svår Covid-19 som injektanten erhåller, under förutsättning att denne överlever den exceptionellt stora mängden potentiella biverkningar.

Felaktigt påstående #7: “Giftinjektionerna är noggrant testade och utvärderade i seriösa kliniska studier.”

Svar: Blankt nej på det. Samtliga giftinjektionstillverkare bröt placebo-kontrollgruppen efter att FDA gav SARS-2-S-giftinjektionerna ett nödgodkännande – därmed förstörde man alltså kontrollgrupperna i de så kallade “fas 3”-studierna, som nu alltså allihop är helt värdelösa [73, 133, 134]. Vi vet från datan från Phraudzers studie, att totalt 43% fler dödsfall (“All Cause Mortality”) registrerades hos de som fick giftinjektionerna [133, 134]. Så ja, till och med de brutna undermåliga studierna påvisade en mycket högre “All Cause Mortality” hos de som fick giftinjektionerna, jämfört med de som inte fick några SARS-2-S-giftinjektioner alls.
Utöver det så var de så kallade “fas 3”-“studierna” under 2020 felaktigt och undermåligt utformade, sett till vilken kohort som företrädesvis borde ha testats [348] – “fas 3”-“studierna” som användes som ursäkt för att ge diverse nödgodkännanden med mer, var alltså totalt skräp där man 1) dödade och lemlästade försökspersonerna i hög grad, för att sedan 2) försöka dölja detta på olika sätt, däribland genom att helt enkelt göra sig av med besvärande data.
Genom Judicial Watch har det även kommit fram att giftinjektionsföretagen Phraudzer och 666 (J&J) lutade sig på “riktlinjer” från globalistorganisationen FN:s underorgan WHO, för att strunta i att genomföra säkerhetsstudier och farmakologiska interaktionsstudier på respektive giftinjektionsfirmas SARS-2-S-giftinjektion [366]. Bägge dessa kriminella företag, som ägs och kontrolleras av bland annat ondskefulla globalister i Väst, lutade sig alltså på “riktlinjer” som andra globalist-organisationer hade dragit upp, för att *strunta* i att genomföra olika typer av säkerhetsstudier.

Felaktigt påstående #8: “Upptag in i mänskligt DNA, av RNA från själva viruset SARS-CoV-2 kan också förekomma, det är inte bara från [giftinjektionerna] det kan äga rum.”.
Förklarande kommentar: Detta felaktiga påstående har lanserats av flera mainstream-“journalister” i ett desperat försök att bortförklara att däribland en svensk studie nu har visat att mRNA-koden från SARS-2-S-giftinjektionerna tas upp och integreras i mänskligt DNA, vilket sker genom “reverse transcription” av mRNA-koden till cDNA, och därpå integration i DNA:t.

Svar: 1. Cell-linjen man testade på i den svenska studien som föranledde “debunking”-/”white washing”-försöket var leverceller, och vid ett genomsnittligt Covid-19-förlopp så når inte SARS-CoV-2 levern (det kan dock ske vid väldigt svåra sjukdomsförlopp). Däremot vet vi, utefter biodistributionsdata för SARS-2-S-giftinjektionerna, att mRNA-koden för de hälsovådliga SARS-2-S-proteinerna hamnar i bland annat levern, i relativt hög grad, de första dagarna efter giftinjektionen [64, 65, 203, 306]. Därmed är jämförelsen mellan en “reverse transcription” av SARS-CoV-2 in i en cell i luftväggarna och “reverse transcription” av SARS-2-S-koden i de inre organen, minst sagt haltande.

2. SARS-2-S-giftinjektionerna innehåller mRNA-kod för ett modifierat full-längds SARS-2-S-protein, där man har bytt ut vissa nyckel-aminosyror mot “mänskliga” sådana. Med andra ord – man har gjort om SARS-2-S-proteinet från ett virus-protein, till ett mer människoliknande protein, sett till de ingående aminosyrorna. Resultatet av detta är följande:
I) TLR7 och TLR8 reagerar inte på SARS-2-S-mRNA-koden från giftinjektionerna, och cellerna som tar upp de horribla mRNA-kodbitarna signalerar därmed inte per denna mekanism att de är invaderade av en patogen. Därmed utvecklas inte en fullvärdig naturlig immunrespons mot SARS-2-S-proteinet, i ett senare skede, utan snarare en ofullständig respons.
II) Ribosomerna hanterar SARS-2-S-mRNA-koden som om den vore ett mänskligt protein, vilket leder till en mycket hög produktion av SARS-2-S-protein inuti de celler som tar upp SARS-2-S-mRNA-koden. Normalt sett så “vill inte” ribosomerna producera särskilt hög grad av virus-protein, då dessa i första hand är konstruerade med aminosyror som ribosomerna har en lägre affinitet för att använda. Så produktionen av det riktiga SARS-CoV-2-S-virus-proteinet är alltså lägre än produktionen av det något modifierade SARS-2-S-proteinet från giftinjektionerna.

Därmed kan man inte jämföra eventuell “reverse transcription” av SARS-CoV-2-RNA:t med eventuell “reverse transcription” av SARS-2-S-mRNA-koden från giftinjektionerna. Giftinjektionerna sprids över hela kroppen ( = fler celler som riskerar att genomföra “reverse transcription”), och mRNA-koden från giftsprutorna är modifierad så att celler inte slår larm på rätt sätt (via TLR-komplexet) om att de har blivit invaderade av främmande patogener, och därmed kan cellerna överleva längre innan immunförsvaret (eventuellt) slår ut dem, vilket innebär att tiden de har på sig att genomföra “reverse transcription” av SARS-2-S-mRNA-koden från giftinjektionerna, vilken alltså inte framstår som särskilt främmande för cellerna, är högre. Dessa två faktorer ökar givetvis graden av “reverse transcription” från SARS-2-S-giftinjektionerna kontra en naturlig infektion, och förmodligen är differensen i termer av flera magnituder.

REFERENSMATERIAL.

Visa den här listan, länk för länk, för nästa defekta Duracell-kanin som blajar ur sig trams i stil med “finns inga studier på att [giftinjektionerna] skulle vara livsfarliga”.

POTENTIELLA & BEKRÄFTADE BIVERKNINGAR – LÄNKNUMMER:

Allergi & Anafylaktisk chock: 3, 116, 165
ALS: 38, 39, 160, 320
Alzheimer’s Disease: 38, 39, 160, 171, 285, 320, 343
ARDS: 328
Artrit: 70
Autism: 325
Autoimmunitet: 1, 3, 10, 11, 18, 22, 23, 24, 39, 52, 61, 66, 67, 70, 80, 90, 92, 143, 155, 162, 166, 173, 287, 291, 292, 293, 299, 306, 308, 312, 326, 328, 329, 346, 347, 354, 355, 357, 362, 364
Bells pares (Bell’s palsy): 361
Blodproppar: 11, 23, 25, 29, 32, 39, 45, 54, 69, 75, 89, 90, 98, 99, 100, 131, 146, 151, 160, 277, 326, 346, 347, 352, 355
Cancerisering: 9, 17, 39, 58, 101, 151, 156, 157, 160, 302, 306, 355, 356, 360
Covid-tår: 349, 350
Epilepsi: 160
Genombrottsinfektioner: 13, 15, 16, 83, 104, 120, 121, 127, 130, 161, 163, 173, 281, 318, 341, 365
Guillain-Barré: 41, 325, 355
Hepatit: 291, 292, 308, 354, 366
Hjärtattacker: 25, 34, 143, 333
Hudutslag: 142, 152, 162, 290, 316, 329, 349, 350, 351, 352, 362
Hörselproblem: 107
Inflammation: 17, 57, 62, 80, 93, 106, 154, 166, 169, 314, 321, 345, 347, 349, 350, 353, 358
Kastration: 284
Lungskador: 32, 105, 312, 355, 360, 363, 364
Magnetisk spot på injektionsstället: 4, 5, 6, 7
Menstruation: 53, 72, 282
MIS-A, MIS-C, MIS-V: 345
Multipel Skleros (MS): 2, 155, 160, 166, 325
“Myntrullar”: 28
Myokardit: 31, 33, 54, 75, 103, 172, 279, 295, 297, 311, 312, 315, 322, 355
Myoperikardit: 322
Neurologiska sjukdomar: 10, 38, 39, 42, 43, 44, 57, 58, 69, 76, 91, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 136, 151, 160, 165, 166, 285, 310, 313, 320, 321, 325, 333, 336, 342, 343, 361
Njurskador (AKI): 149, 150, 351
Ossifikation: 353
Parkinson’s Disease: 39, 43, 160, 303, 313, 320
PASC: 152, 287
Perikardit: 33, 54, 279, 312, 315, 322, 357
POTS: 22
Psykiska sjukdomar: 10
Pulmonary Arterial Hypertension (PAH): 3, 29, 32, 278
Reaktivering av patogener: 64, 167, 306
Rhabdomyolysis: 129, 135, 143, 353
Shedding: 3, 69, 111, 112, 137, 138
Smittspridning från injektanter: 330, 341
Sterilitet & Missfall: 39, 54, 59, 60, 61, 64, 69, 75, 102, 116, 139, 140, 141, 283, 284, 323, 332
Stroke: 25, 34, 45, 151, 160, 336, 355
Svampinfektioner: 95
Transversell Myelit: 293
Trombocytopeni: 39, 64, 98, 99, 131, 326, 346, 347
Tuberkulos: 306
V-AIDS: 156, 157, 167, 306
Vaskulit: 25, 113, 149, 158, 326, 336, 351, 355
Åderförkalkning: 90
Ögonskador: 114, 166, 167, 280, 359

ANDRA TAGGAR – LÄNKNUMMER:

666 (J&J): 33, 39, 41, 53, 281, 282, 297, 345, 366
aANXA2: 42, 59, 60, 66
ACE: 17, 21, 39, 45, 89, 285, 328
ACE2: 3, 9, 14, 17, 26, 34, 38, 45, 46, 55, 57, 89, 93, 108, 109, 113, 146, 154, 157, 159, 164, 169, 170, 171, 172, 285, 287, 290, 294, 309, 313, 328, 336, 352, 357, 363
ADE: 3, 12, 14, 18, 19, 20, 27, 39, 69, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 93, 94, 95, 104, 118, 127, 130, 132, 161, 163, 168, 169, 281, 330, 340, 358, 365
Adjuvanter: 27, 63, 293, 325, 339, 362
Alpha VOC (B.1.1.7): 13, 35, 37, 84, 153, 281
aN: 78, 130, 155, 284, 358
Angiotensin 1 (ATI): 17, 45, 285, 328
Angiotensin 1,7 (AT1,7): 17, 45, 113, 169, 285, 287, 290, 328
Angiotensin 2 (ATII): 17, 45, 113, 169, 285, 287, 290, 294, 328
Angiotensin 2 Receptor 1 (ATR1): 17, 45, 57, 89, 113, 169, 285, 287, 294, 328
Angiotensin 2 Receptor 2 (ATR2): 17
Anti-idiotypiska antikroppar: 26, 287, 328
ANXA2: 42, 59, 60, 66
AP-1: 57, 62
aPF4: 98, 99, 131, 346
aPL: 22, 23, 24, 25, 61
APS: 25
aS: 1, 2, 14, 26, 35, 37, 59, 61, 74, 78, 80, 81, 87, 94, 96, 124, 130, 143, 145, 149, 155, 163, 284, 285, 292, 294, 326, 330, 340, 345, 349, 350, 358
aST: 78, 96, 125, 126, 144, 147
AstraZatanca: 39, 43, 83, 99, 131, 167, 282, 297, 302, 307, 312, 326, 327, 330, 331, 346, 347, 354, 365
bAbs: 12, 14, 35, 37, 77, 86, 87, 124, 132, 144, 145, 161, 163, 168, 358, 364
Beta VOC (B.1.351): 13, 35, 37, 145
Biodistribution: 32, 44, 46, 54, 64, 65, 69, 70, 96, 126, 306, 366
Biosyntes av SARS-2-S: 3, 32, 39
Blod-Hjärn-Barriären (BBB): 42, 45, 46, 56, 108, 110, 154, 309
Blodplättar: 29, 64, 98, 99, 146, 358
BRCA 1/2: 101, 343
Bungarotoxin: 333, 334, 335
Censur: 69, 173
CNS: 160, 166
Complement Pathway: 12, 26, 290
CoronaVac: 70, 84
D-Dimer: 29, 32, 45, 69, 99, 326
Delta VOC (B.1.617.2): 37, 83, 87, 121, 127, 153, 163, 281, 294
DENV: 18, 19, 20, 81
ELISA: 283
EMA: 122
Epstein-Barr-virus (EBV): 306
EUA: 73, 133, 134
FcR: 12, 80, 81, 82, 86, 93, 94, 95, 131, 168, 358
FDA: 41, 73, 133, 134
FIPV: 161
Flagellin: 63, 320, 339
Forskningsfusk: 29, 69, 73, 125, 133, 134, 186, 288, 322, 327, 332, 348, 358
Gamma (P.1): 84
Giftinjektioner (allmänt): 10, 21, 39, 72, 117, 124, 126, 151, 161, 163, 166, 169, 293, 298, 299, 304, 305, 306, 322, 325, 327, 340, 348, 353, 355, 356
Grafenoxid: 28, 48, 49, 71, 148, 338
Herpes Zoster: 299, 306
HIF-1-alpha: 321
HSP: 88, 90, 91, 92
Hydrogel: 5, 6
Hypothalamus: 109
IFN: 152, 350, 362, 364
Ig[X]: 35, 74, 78, 80, 81, 86, 93, 96, 110, 124, 144, 145, 155, 168, 330, 351, 354, 358, 362, 364, 365
IL-6: 44, 45, 57, 58, 62, 82, 89, 152, 158, 303, 310, 317
Informed consent: 21
KIM-1 / LIM-1: 150
Korruption: 69, 117, 125, 133, 278, 305, 322, 323, 324, 327, 330, 348, 355, 361, 366
Lambda VOI (C.37): 84, 85
Lipidperoxidering: 309
LPS: 46, 62
Makrofager: 148, 152, 168, 300, 358
MAPK/ERK: 57, 89, 146, 300, 360
MAS receptor: 45, 113, 287
Massmord: 52, 69, 75, 102, 115, 117, 327, 332, 366
MDM2: 9
MERS-CoV: 12, 21, 45, 94, 140, 141, 157
MHC: 3
Mikrochip: 338
Mitokondrier: 9, 39, 336
Morderna: 29, 32, 33, 39, 53, 63, 71, 73, 74, 96, 98, 99, 102, 116, 122, 132, 134, 135, 149, 153, 166, 279, 281, 282, 286, 291, 294, 297, 318, 320, 327, 331, 332, 339, 349, 354, 357, 361, 362, 365
Mortalitetsstudier: 69, 115, 123, 337
nAbs: 14, 35, 37, 83, 86, 87, 124, 132, 144, 145, 161, 163, 168, 358, 364
nAChR: 106, 107, 333, 334, 335
NF-kB: 57, 62, 67, 154, 172, 300, 309, 310, 313, 314, 317, 320, 321, 363
NL63: 170
NLRP3 Inflammasome: 113, 310, 358, 362
Obduktioner: 326
Obfuskation: 3, 69, 102, 125, 279, 294, 311, 323, 327, 330, 332, 358, 361, 366
Omicron VOC (BA.1, BA.1.1, BA.2): 294, 365
Original Antigenic Sin (OAS): 35, 39, 74, 124, 127, 132, 294, 340, 365
Ospecifika immunförsvaret: 124
p53: 9, 101
PCR: 121, 340, 365
PEG-lipider: 3, 39, 71, 165, 362
PF4: 98, 99, 346
Phraudzer: 2, 13, 31, 33, 37, 38, 39, 43, 53, 64, 65, 71, 73, 74, 78, 85, 99, 102, 103, 104, 110, 111, 114, 122, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 142, 145, 147, 152, 153, 162, 163, 165, 166, 279, 280, 281, 282, 283, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 307, 308, 311, 315, 316, 318, 323, 324, 327, 329, 331, 332, 338, 342, 350, 351, 352, 354, 359, 361, 365, 366
PI3K/AKT/mTOR: 159
Prion: 3, 38, 39, 43, 69, 90, 91
RAS/RAAS: 14, 89, 113, 146, 150, 169, 170, 171, 328, 352
Retinol & retinolsyra: 10, 55, 142, 316
Reverse Transcription: 3, 50, 51, 117
ROS: 76, 148, 152, 158, 159, 309, 321
RSV: 21
Röda blodkroppar (RBC): 28, 48, 113, 358
SARS-CoV: 12, 18, 21, 27, 45, 59, 80, 81, 82, 86, 89, 93, 94, 140, 141, 157, 170, 328, 364
SARS-CoV-S-protein: 328
SARS-CoV-2: 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 37, 45, 50, 51, 52, 79, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 105, 109, 120, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 150, 155, 157, 158, 163, 165, 168, 169, 171, 284, 287, 290, 292, 294, 313, 318, 330, 358, 365
SARS-CoV-2-S-protein: 1, 2, 3, 8, 9, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 66, 76, 87, 88, 89, 93, 96, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 117, 124, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 169, 171, 172, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 300, 301, 306, 309, 310, 313, 317, 333, 336, 345, 346, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 363
Senescens: 57, 58, 158
Sialinsyra: 28
Stamceller: 113
Syncytium & Syncytin-1: 156, 157, 164, 283
Terrorism: 52, 69, 75, 355
TLR2: 317, 320
TLR4: 148, 172, 300, 310, 313, 320, 321
TLR5: 63, 320, 339
TNF-alpha: 44, 62, 82, 89, 93, 148, 152, 162, 303, 310, 314, 317, 321
Underrapportering: 33, 69, 72, 115, 117, 123, 133, 134, 298, 307, 315, 324, 337, 355, 361, 366
Vita blodkroppar (WBC): 156, 164, 173, 358
Wild Type: 84, 87, 163
ZIKV: 20
Östrogen: 53
Överdödlighet: 69, 115, 116, 117, 123, 133, 134, 298, 304, 305, 307, 324, 331, 337

ALLMÄNT OM GIFTINJEKTIONERS BIVERKNINGAR OCH TOXICITET:

– (10) Multiple Vaccinations and the Enigma of Vaccine Injury. [I den här översiktsartikeln föreslår man att giftinjektioner i allmänhet har en tendens att öka retinol-aktiviteten i kroppen. (Retinol konverteras till retinolsyra, som är exceptionellt giftigt.) Man går även genom forskningsunderlaget som påvisar att giftinjektioner i allmänhet är associerade med ökad mängd autoimmuna sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar. Man föreslår att detta alltså beror på att retinoid-kaskaden aktiveras vid giftinjicerande, vilket leder till kroniskt förhöjda nivåer av retinolsyra. Då SARS-2-giftinjektionerna innehåller antingen adjuvanter eller PEG-lipider som fungerar som adjuvanter, vilka rupturerar cellmembran, så leder giftinjektionerna till ökad frisättning av retinolsyra, vilket bidrar till att ställa upp kroniska inflammationer i kroppen.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Giftinjektioner (allmänt), Neurologiska sjukdomar, Psykiska sjukdomar, Retinol & retinolsyra
https://tinyurl.com/9erecxr7
– (3) Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. [En översiktsartikel som bland annat går genom konsekvenserna av de mindre modifikationerna som har gjorts av full-längds SARS-2-S-proteinet som mRNA-giftinjektionerna kodar för.]
Taggar: ++, ACE2, ADE, Allergi & Anafylaktisk chock, Autoimmunitet, Biosyntes av SARS-2-S, MHC, Obfuskation, PAH, PEG-lipider, Prion, Reverse Transcription, SARS-CoV-2-S-protein, Shedding
https://tinyurl.com/jfz3hdxz
– (11) mRNA vaccines — a new era in vaccinology [från 2018]. [I den här artikelns avsnitt “Safety” listas följande potentiella biverkningar av mRNA-giftinjektioner: förhöjd systemisk inflammation, långvarig produktion av det som det kodas för (väldigt farligt om det är S-proteiner…), stimulation av autoimmuna antikroppar, starka IFN-1 påslag vilka man ser även vid autoimmunitet, ödem, blodkoagulering och blodproppar!]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Blodproppar
https://tinyurl.com/3pvdzand
– (77) Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens. [I den här artikeln går man genom delar av det vetenskapliga underlaget kring hur icke-steriliserande och på andra sätt lågkvalitativa vaccin driver på så kallad “immune escape”, och man berör även hur icke-steriliserande vaccin driver på ADE (vilket är nästan samma sak). SARS-2-giftinjektionerna uppfyller alla kraven på att vara icke-steriliserande “vaccin”/giftinjektioner, då flera referenser i den här jätteartikeln beskriver hur SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna inducerar 1) framför allt icke-neutraliserande antikroppar och 2) mestadels IgG-antikroppar, vilket är fel sorts antikroppar ett vaccin mot respiratoriska virus i första hand ska inducera. SARS-2-giftinjektionerna ska därför ses som värdelösa ur medicinsk synvinkel, det enda de åstadkommer är ökad smittspridning genom att åsamka injektanterna en icke-neutraliserande och begränsad immunitet (som efter ett tag verkar övergå i ADE och ökad risk för sjukdom).]
Taggar: ++, ADE, bAbs
https://tinyurl.com/wxub94jk
– (212) ‘ASIA’ – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. [I den här artikeln – tyvärr bara abstrakt tillgängligt gratis – så går man genom det generella biverkningssyndromet ASIA, som alltså uppstår av giftinjektionernas adjuvanter. Givetvis är ASIA en stor del av de biverkningar som Andrew Wakefield förde på tal, och blev kriminellt smutskastad och angripen för, av kriminella idioter inom politiken, mainstream-medierna, och inte minst forskningsindustrin.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/6h4mds4u
– (241) Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism Diagnosis, NHIS 1997-2002. [I den här studien så visade man att risken för att amerikanska pojkar skulle utveckla autism, var 3-falt förhöjd hos pojkar som fick vaccinet som nyfödda bebisar, jämfört med de som antingen aldrig fick Hepatit B-vaccin, eller fick det först efter att ha fyllt 1 månad. Mekanismen är troligen förhöjd produktion av retinolsyra (ett ämne som figurerar i biverkningsbeskrivningarna ovanför) på grund av att cellmembranen ruptureras av adjuvanterna i injektionen, varpå retinol läcker in i cellerna och därpå konverteras till retinolsyra, som är exceptionellt giftigt.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/42uhdn6p
– (293) Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis. [I den här översiktsartikeln går man genom bevisen för att giftinjektioner i allmänhet även kan utlösa det ovanliga tillståndet transversell myelit. Man menar på att adjuvanterna sannolikt är huvudproblemet. Jag vill tillägga att andra referenser i källförteckningen pekar ut den förhöjda konverteringen av retinol till retinolsyra som ett problem post-giftinjicering, på grund av att adjuvanterna rupturerar cellmembranen och ökar inflödet av retinol i cellerna, varpå detta retinol konverteras till retinolsyra. Både retinol och retinolsyra har en förmåga att öka inflammatoriska mediatorer och stresshormon.]
Taggar: ++, Adjuvanter, Autoimmunitet, Giftinjektioner (allmänt), Transversell Myelit
https://tinyurl.com/4pvy45xy
– (325) Neurological adverse events associated with vaccination. [I den här artikeln går man genom inrapporterad data från diverse [giftinjektions]-övervakningssystem, och man finner då att giftinjektioner är associerade med neurologiska sjukdomar såsom autism (i synnerhet mässlings-injektioner), multipel skleros (i synnerhet hepatit B-injektioner), Guillain-Barré, med fler tillstånd. Man tar även upp en del kortvarigare neurologiska tillstånd post-injektioner. Artikeln diskuterar även bland annat huruvida adjuvanterna ger upphov till dessa tillstånd. Adjuvanternas uppgift är att orsaka hyperinflammationer och tvinga immunförsvaret att reagera på den toxiska blandningen skräp som har injicerats i offret.]
Taggar: ++, Adjuvanter, Autism, Giftinjektioner (allmänt), Guillain-Barré, Multipel Skleros, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/2p8ch8w5

ANTIKROPPAR & ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY:

– (12) Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. [I den här översiktsartikeln publicerad 9:e september 2020, innan SARS-2-giftinjektionsfiaskot rullades ut, så gick man genom det vetenskapliga underlaget för ADE – Antibody-Dependent Enhancement – ur ett SARS-2-perspektiv, framför allt då ADE via FcR och samt ADE genom icke-neutraliserande inflammations-inducerande antikroppar. Man varnade även för risken att giftinjektionerna kunde ge ADE till viruset genom att skapa antikroppar som medierar detta.]
Taggar: ++, ADE, bAbs, “Complement Pathway”, FcR, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/2ttmvhv2
– (13) Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals. [I den här studien fann man att sannolikheten för att bli infekterad av SARS-2-varianten B.1.351 (Beta) var högre hos de som hade tagit Phraudzer-giftinjektionerna, jämfört med icke-förgiftade. Man fann även att partiellt Phraudzer-förgiftade hade en högre sannolikhet att bli infekterade med B.1.1.7 (Alpha) jämfört med icke-förgiftade. Detta beror på att giftinjektionerna skapar i första hand icke-neutraliserande antikroppar.]
Taggar: ++, B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), Genombrottsinfektioner, Phraudzer
https://tinyurl.com/y9zrfsc3
– (14) The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies and targets both the NTD and the RBD. [I denna studie påvisas att det giftinjektions-resulterande antikroppsbiblioteket fungerar dåligt, så till vida att de flesta aS som skapas av giftinjektionerna inte är neutraliserande (nAbs), utan bara bindande (bAbs). I studien fann man även att kohorten som hade genomlidit en naturlig SARS-CoV-2-infektion hade en högre andel neutraliserande aS och lägre nivåer av aS totalt – vilket är bra eftersom att aS är autoreaktiva. Studien visar alltså att giftinjektionerna leder till lågkvalitativa bAbs vilka riskerar att leda till ADE och genombrottsinfektioner, men även att naturliga infektioner ger ett högkvalitativt aS-svar på lägre nivåer. Immunsvaret på en naturlig infektion medför alltså genomsnittligen en lägre risk för autoimmuna problem, samtidigt som effektiva neutraliserande aS (och aN:s) renderas. Studien visar även att vissa aS inhiberar ACE2, vilket kan innebära att ACE2 hindras att interagera med ATII även av aS, vilket i så fall alltså innebär att RAS/RAAS kan destabiliseras även av aS, vilket är inflammatoriskt. I så fall är det ännu ett tungt dråpslag mot giftinjektionerna som ju provocerar fram onödigt höga nivåer av aS (= onödigt hög inhibition av ACE2) som dessutom alltså håller en låg kvalitet. Ett annat potentiellt problem är att man fann att immunsvaret mot andra säsongs-coronavirus (hCov) förstärktes efter giftinjektionerna – men man gick aldrig in på kvaliteten på dessa antikroppar. Om antikropparna mot andra hCov:s som förstärktes av giftinjektionerna också är mestadels icke-neutraliserande så innebär det att de som tar giftinjektionerna alltså får ett sänkt immunförsvar mot vanliga förkylningsvirus.]
Taggar: ++, ACE2, ADE, aS, bAbs, nAbs, RAS/RAAS
https://tinyurl.com/f6229ahd
– (15) Nearly 40% of new COVID patients were vaccinated – compared to just 1% who had been infected previously. [Rapport om omfattande ADE-effekter i Israel. Utöver det så säger israeliska experter att naturlig infektion är bästa skyddet mot Delta.]
Taggar: Genombrottsinfektioner
https://tinyurl.com/ue27uk3
– (16) Diagram över infektioner i Vermont i Juli 2021 – infektionerna skjuter i höjden trots att Vermont är den mest giftinjicerade delstaten i USA.
Taggar: Genombrottsinfektioner
https://tinyurl.com/n32ef7ux
– (18) Covid-19 and dengue: Double punches for dengue-endemic countries in Asia. [Den här artikeln handlar om att korsreaktivitet föreligger mellan antikroppar mot SARS-2 och DENV vilka ger ADE till varandra, varpå giftinjektionerna alltså riskerar att ge ADE till inte bara SARS-2 utan även till DENV. Utöver det går artikeln in på att SARS-2 skapar autoreaktiva antikroppar – vilket innebär att giftinjektionerna mot SARS-2 riskerar att göra detsamma.]
Taggar: ++, ADE, Autoimmunitet, DENV, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/4eheh3c3
– (19) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and Dengue viruses. [Även den här studien påvisar likt referensen #18 korsreaktivitet mellan SARS-CoV-2 och DENV. Denna korsreaktivitet kan yttra sig på olika sätt, däribland genom “false positives” för endera viruset, men även genom att antikropparna mot ett av virusen riskerar att ge ADE till det andra viruset, och vice versa.]
Taggar: ++, ADE, DENV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/3fc5mp5p
— (20) Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus. [I den här artikeln beskriver man hur ADE föreligger mellan DENV och ZIKV, därför att antikropparna för det ena viruset inte neutraliserar det andra, och då ger ADE-effekter istället. Den här artikeln sammantagen med referenserna #18 och #19 visar att de som tar giftinjektionerna mot SARS-2, riskerar att skapa ADE för både Dengue-viruset och för Zika-viruset om det vill sig illa. Artikeln har dock endast en indirekt bäring på SARS-CoV-2 och giftinjektionerna.]
Taggar: ++, ADE, DENV, ZIKV
https://tinyurl.com/yckd6kkt
– (21) Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. [I den här artikeln begär artikelförfattarna att ADE förs på tal vid så kallad “informed consent”, vilket sällan sker nu, på grund av att läkare och andra giftinjektions-administratörer är outbildade och ointresserade.]
Taggar: ++, ADE, Giftinjektioner (allmänt), Informed Consent, MERS-CoV, RSV, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/5e87svj3
– (78) Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination. [I den här studien visar man att Phraudzers giftinjektioner inte skapar (aN) mot SARS-2, vilka tenderar att ha störst bredd – och det vore givetvis konstigt då SARS-2-giftinjektionerna inte innehåller mRNA-kod för SARS-2-virusets N-kapsel. Man visar samtidigt att aN skapas av naturlig infektion – och då N-kapseln är någonting som viruset inte har råd att mutera hur som helst, så innefattar en bred och hållbar steriliserande immunitet även aN-verksamhet, vilket SARS-2-giftinjektionerna alltså inte skapar. Studien mätte också upp aS av IgG-typ, men då IgG-antikroppar finns i blodomloppet och ej kan exporteras till slemhinnor, lymfsystemet och liknande ytor, där SARS-2-viruset först angriper kroppen, så har injektanterna ingen nytta av IgG-serien. Huruvida man mätte på förekomsten av IgA och IgM som antingen finns i eller kan exporteras till slemhinnor och lymfsystemet, framgår inte av studien vad jag kan se. Man ägnade även mycket tid åt att beskriva att aST-svaret på en SARS-CoV-2-infektion och SARS-2-giftinjicering var likartat – men man verkar inte ha besvarat frågan kring vilka vävnadsmarkörer som de SARS-2-giftinjektions-inducerade anti-S-T-cellerna förses med. Om det visar sig att giftinjektionerna mestadels inducerar aST:s med fel vävnadsmarkörer, så har de giftinjektionsskapade T-cellerna dessvärre av ytterst begränsad effekt, för att de helt enkelt migrerar till fel platser. Detta är en kritisk fråga, och studien förefaller inte svara på detta. Studieförfattarnas svammel om att giftinjektionerna ger en likartad immunitet som en naturlig infektion, beträffande T-celler, måste således skrivas av tills vidare, då det helt enkelt saknas data på kritiska frågor. Studien kan därmed inte anses argumentera för att giftinjektionerna ger ett T-cells-svar som närmar sig det som erhålls av en naturligt genomgången infektion.]
Taggar: ++, aN, aS, aST, Ig[X], Phraudzer
https://tinyurl.com/3thc7tcu
– (79) Studying SARS-CoV-2 infectivity and therapeutic responses with complex organoids. [I den här översiktartikeln nämner man och visar ADE i figur 1. Artikeln är med mest som en referens för att ytterligare reta giftinjektions-fanatiker som påstår att ADE skulle vara ett “fringe concept” som inte är bevisat föreliggande för SARS-2. Uppenbarligen anser Nature att ADE finns och är relevant för SARS-2. Då ADE medieras via antikroppar, så är givetvis ADE ytterst relevant då SARS-2-giftinjektionerna orsakar ADE och OAS vilket faciliterar invasioner av SARS-2-viruset.]
Taggar: ++, ADE, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/c4xc7nau
– (80) Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. [I den här studien som är gjord på SARS-1-resulterande aS av IgG-typ, så fann man att deras förekomst ledde till en slags autoimmun dysreglering av immunförsvarsresponsen från makrofagerna, genom bland annat Fc-gamma-R aktiverade av aS, vilket antyder att en Fc-gamma-R-relaterad ADE även pågick. Man bör vänta sig liknande resultat för aS för SARS-2, då virusen har liknande S-protein – och givetvis då även giftinjektionerna som ju tvingar fram överproduktion av aS. SARS-2-giftinjektionerna kan alltså leda till skador på lungorna vid kontakt med viruset, förutom att nedreglering av FcR leder till ökad risk för svampinfektioner med mer. Dessutom visar flera andra referenser att SARS-2-giftinjektionerna i första hand inducerar aS av IgG-typ – vilka alltså här visades dysreglera immunförsvarsresponsen och leda till svåra skador på lungorna.]
Taggar: ++, ADE, aS, Autoimmunitet, FcR, Ig[X], Inflammation, SARS-CoV
https://tinyurl.com/e5ssfr7y
– (81) The role of IgG Fc receptors in antibody-dependent enhancement. [I den här studien går man in på hur fenomenet ADE först upptäcktes i samband med Dengue-virus-epidemier. Man går därpå genom att SARS-1-deriverade aS ger ADE för SARS-1 via FcRIIb – som då potentiellt nedregleras. Då FcRIIb medierar immunitet mot bakterier och svampar, så kan SARS-2-giftinjektionerna alltså leda till att man via aS faciliterar infektioner av svampar och bakterier. Dessa infektioner kan pågå även subkliniskt och föråldrar och försvagar den giftinjicerade. En annan intressant detalj är att FcR som är involverade i första hand reagerar på IgG-antikroppar, vilket är den typ som SARS-2-giftinjektionerna i första hand verkar inducera. Så även på basis av induktionen av företrädesvis IgG verkar giftinjektionerna kunna ge ADE till SARS-CoV-2. Man bör dock notera att överensstämmelsen mellan aS för SARS-CoV och aS för SARS-CoV-2 inte är 100%, varpå man inte bör med 100%:s säkerhet föra över den här studiens slutsatser på de giftinjektions-skapade antikropparna.]
Taggar: ++, ADE, aS, DENV, FcR, Ig[X], SARS-CoV
https://tinyurl.com/5y2d5uex
– (82) The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19. [I den här artikeln antyder man – baserat på forskning på SARS-1 – att ADE-riskerna för SARS-CoV-2 mestadels består i  uppreglering av pro-inflammatoriska faktorer och nedreglering av anti-inflammatoriska faktorer, medierat via FcR. Detta har bäring på SARS-2-giftinjektionerna genom de giftinjektionsinducerade aS-IgG, vilka enligt referens #81 förefaller trigga ADE via FcR. Man nämner även referenser som indikerar att makrofagers produktion av TNF-alpha och IL-6 stiger meddelst ADE-processen via FcR, och dessa två inflammatoriska mediatorer är ju förhöjda vid flera neurologiska sjukdomstillstånd.]
Taggar: ++, ADE, FcR, IL-6, SARS-CoV, TNF-alpha
https://tinyurl.com/29e8yums
– (83) Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. [I den här studien fastslår man att giftinjektionerna har begränsad verkan på SARS-CoV-2-Delta-varianten ur ett smittspridningsperspektiv. Aktiv transmission av samma subvariant av Delta ägde rum bland den smittade sjukhuspersonalen. Man fann även att de giftinjicerade som genomled en genombrottsinfektion hade låga nivåer av (hög-kvalitativa) neutraliserande antikroppar (oavsett hur pass allvarliga symptomen var). Dessutom finner man att de giftinjicerade som i studien genomled genombrottsinfektioner hade 251 gånger högre (!) viral titer än vad icke-giftinjicerade i samma region uppmättes ha vid SARS-CoV-2-infektion under Mars och April 2020. Dock kan man inte rakt av påstå att detta innebär att giftinjektionerna leder till en högre viral titer än vad en SARS-2-infektion utan giftinjektioner leder till, eftersom att Delta-varianten inte fanns i cirkulation under Mars och April 2020 – så jämförelsen är alltså mellan både olika virus-varianter (“Wild Type” och tidig Alpha mot Delta) och olika giftinjektionsstatus (icke-injicerade mot giftinjicerade). ]
Taggar: ++, AstraZatanca, Delta VOC (B.1.617.2), Genombrottsinfektion, nAbs, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/a364vdsz
– (84) Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda. [I den här studien från Chile visar man att den kinesiska SARS-2-giftinjektionen CoronaVac – som också använder “Wild Type” SARS-2 – har en låg neutraliseringsförmåga mot Lambda-varianten. Neutraliseringsförmågan hos CoronaVac-förgiftade var 3,05 gånger lägre mot Lambda-varianten, 2,33 gånger lägre mot Gamma-varianten och 2,03 gånger lägre mot Alpha-varianten – jämfört med effekten mot “Wild Type”-varianten. Studieförfattarna menar på att giftinjektionen CoronaVac därmed har förlorat merparten av sin effektivitet mot de vid studietillfället cirkulerande SARS-2-varianterna i Chile. Emedan CoronaVac är en annan giftinjektionsteknologi än mRNA-giftinjektionerna, så innehåller/ger upphov till både CoronaVac och mRNA-giftsprutorna “Wild Type” SARS-2-S-proteiner. Man kan därmed utifrån den här studien göra en signifikant inferens om att även mRNA-giftsprutorna har liknande dåliga neutralisationsvärden mot Lambda, Alpha och Gamma (någonting som redan demonstreras i andra referenser).]
Taggar: ++, Alpha VOC (B.1.1.7), CoronaVac, Gamma (P.1), Lambda VOI (C.37), SARS-CoV-2, Wild Type
https://tinyurl.com/4td6x7mt
– (85) SARS-CoV-2 Lambda variant exhibits higher infectivity and immune resistance. [I den här studien testar man neutralisationsförmågan hos antikroppar inducerade av Phraudzers SARS-2-giftinjektion, och man finner då att Lambda är cirka 1,5 gånger mer resistent mot neutralisering jämfört med varianten D614G som verkar vara dess förälder.]
Taggar: ++, Lambda (C.37), Phraudzer
https://tinyurl.com/3naf2e9h
– (86) In vitro and in vivo functions of SARS-CoV-2 infection-enhancing and neutralizing antibodies. [I den här studien bekräftar man att omfattande ADE äger rum via bAbs-antikroppar mot SARS-CoV-2, dels i en ACE2-beroende mekanism (infektivitetsförhöjande affinitetsförändringar då bAbs ansluter till S-proteinet) och dels per den klassiska FcR-mekanismen. Vidare, ADE per FcR medieras framför allt av IgG-antikroppar som finns i blodomloppet, vilka 1) är de som framför allt induceras av giftinjektionerna enligt flera andra referenser och 2) inte stoppar viruset vid dess naturliga infektionsplatser (slemhinnorna). Det finns alltså inte längre något utrymme för att påstå att ADE inte har observerats för antikroppar mot SARS-2. En annan intressant sak är att man använder även SARS-CoV-antikroppar från en person som hade SARS-CoV för 17 år sedan. Det faktum att en person som hade SARS-CoV för 17 år sedan fortfarande har antikroppar mot det viruset, kastar givetvis hela hysterin om att även de som har haft en (1) SARS-CoV-2-infektion och utvecklat immunitet på naturlig väg måste ta giftinjektioner, helt över bord. Tyvärr läser inte giftinjektions-förespråkare någon som helst aktuell forskning – hade idioterna gjort det så hade de givetvis inte injicerat sig själva med extremt farliga preparat.]
Taggar: ++, ADE, bAbs, FcR, Ig[X], nAbs, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/st6tp886
– (87) Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination ? [I den här studien demonstrerar man att antikroppar verksamma mot “Wild Type” SARS-CoV-2 istället ger förstärkande ADE till Delta-varianten. Då Delta vid studietillfället var den dominerande varianten, så varnar man för att fortsätta använda SARS-2-giftinjektioner baserade på “Wild Type”-S-proteinet.]
Taggar: ++, ADE, aS, bAbs, Delta VOC (B.1.617.2), nAbs, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Wild Type
https://tinyurl.com/yrmmeh5d
– (35) SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2. [I denna studie demonstrerar man att antikropparna skapade efter mRNA-giftinjektionerna ej har en neutraliserande effekt, och är i stort sett helt värdelösa (de skyddar dock ändå en kortare tid på grund av deras stora mängd). Man påvisar att giftinjektionerna leder till en högre volym aS än en naturlig infektion, men det är egentligen inte alls ett bra tecken då aS har visat sig vara korsreaktiva mot kroppsegna proteiner, och dessutom är alltså de giftinjektions-skapade aS lågkvalitativa bAbs. Man visar även att de flesta B-celler som indukteras skapar antikroppar av IgG-typ, vilka endast finns i blodomloppet – därmed är merparten av de giftinjektionsskapade antikropparna alltså av fel sort för att kunna omedelbart bekämpa viruset, som ju först invaderar via slemhinnorna. Dessutom demonstrerar man att giftinjektionernas antikroppar ger en OAS-boost till S-proteinet på de vanliga förkylnings-coronavirusen OC43 och HKU1, vilket innebär att de som har tagit giftinjektionerna nu alltså har ett mycket sämre immunförsvar mot vanliga förkylningar, speciellt om OC43- eller HKU1-varianten de blir infekterade av har en tillräckligt muterad Spike som ytterligare undgår neutralisering från de urusla giftinjektions-skapade antikropparna. Man visar även att Alpha- och Beta-varianterna kan undgå neutralisering från de giftinjektions-skapade antikropparna.]
Taggar: ++, Alpha VOC (B.1.1.7), aS, bAbs, Beta VOC (B.1.351), Ig[X], nAbs, OAS, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/4mtccunj
– (36) Dr David Bauer: ‘Pfizer vaccine produces fewer key antibodies’. [Ett kort videovittnesmål från David Bauer, där han förklarar att Phraudzers giftinjektioner leder till en låg mängd neutraliserande antikroppar. Andra referenser påvisar att giftinjektionerna leder till en stor mängd lågkvalitativa bindande antikroppar, vilka medför hög risk för ADE och autoimmuna reaktioner till en liten nytta beträffande nullifiering av SARS-2-viruset. Man behöver slutligen bortse från Bauers slutkläm om boosters – man kan inte framgångsrikt boosta någonting som inte fungerar med samma sak som inte fungerar från början.]
Taggar: nAbs, Phraudzer
https://tinyurl.com/ycknt3wu
– (37) Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. [I den här studien fastlås det att giftinjektionerna förstör kroppens förmåga att skapa neutraliserande antikroppar mot varianter av SARS-2. Exempelvis finner man att antalet nAbs hos injektanter som har fått Phraudzers giftinjektioner var 5,8 gånger lägre mot Delta-varianten, 2,6 gånger lägre nAbs mot Alpha-varianten, och 4,9 gånger lägre mot Beta-varianten, än mot “Wild Type”. Giftinjektionerna fungerar alltså enligt den här studiens fynd, inte särskilt väl mot varianter, vilka ju är de enda som sprids aktivt nu. Man fann också att äldre personer – som giftinjektions-propagandan försöker påstå har nytta av giftsprutorna – fick lägst antal nAbs av giftinjektionerna. Studien påvisade även att de som “bara” tagit en giftinjektion fick ett ännu lägre antal neutraliserande antikroppar. Dessa sammantagna fiaskoartade resultat för giftinjektionerna, vinklade sedan artikelförfattarna till att hux-flux bli pro-giftinjektions-boosters.]
Taggar: ++, Alpha VOC (B.1.1.7), aS, bAbs, Beta VOC (B.1.351), Delta VOC (B.1.617.2), nAbs, Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/3stak338
– (104) Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort. [I den här studien från Israel, så visar man att giftinjektionernas verkan mot SARS-2 avtar efter bara cirka 150 dagar. Därefter blir de giftinjicerade återigen fruktsamt infekterade av SARS-2, möjligen även tack vare ADE-effekter skapade av giftinjektionen. Just den här studien fastslår dock inte att ADE-effekter verkligen äger rum, det kan också röra sig om att antikroppstitrarna bara faller under skyddande nivåer. ADE avskrivs däremot inte heller av den här studien, i synnerhet inte då ADE för särskilt aS av IgG-typ redan är bekräftat av andra referenser.]
Taggar: ++, ADE, Genombrottsinfektioner, Phraudzer
https://tinyurl.com/j5y7uzkm
– (127) Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study. [I den här studien fann man att de som giftinjicerades med giftinjektionerna från Phraudzer i januari 2021 hade en 2.26 gånger högre risk för att få genombrottsinfektioner (företrädesvis av Delta-varianten) i juni-juli 2021 i Israel, jämfört med de som giftinjicerades med samma giftinjektionstyp i april 2021. Man satte upp grupper bland annat matchade för ålder, så SARS-2-giftinjektions-fanatikerna behöver inte ens försöka med det argumentet, tack. SARS-2-giftinjektionerna håller alltså bara i cirka 5-6 månader, därpå erhåller den fullförgiftade injektanten så kallad ADE och blir genombrottsinfekterad. Studien indikerar även i viss mån att Original Antigenic Sin (OAS) etableras av giftinjektionerna, men det går också att bortförklara genombrottsinfektionerna bara på basis av fallande antikroppsnivåer några månader efter senaste giftinjektionen.]
Taggar: ++, ADE, Delta VOC (B.1.617.2), Genombrottsinfektioner, Original Antigenic Sin (OAS), Phrauzder, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/rzjfcpb8
– (74) Anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain antibody evolution after mRNA vaccination. [I den här studien fann man att bredden på anti-SARS-2-S-protein-antikroppsbiblioteket efter giftinjektionerna var smalare än antikroppsbiblioteket som resulterade av en naturligt genomgången infektion hos en icke-giftinjicerad individ. Man fann även att aS-biblioteket hos de giftinjicerade inte utvecklades väl vid påföljande giftinjiceringar, vilket alltså talar mycket starkt för att giftinjektionerna etablerar Original Antigenic Sin riktad mot SARS-2-S-proteinet från giftinjektionerna vilket alltså inte matchar i synnerhet de muterade SARS-2-varianterna. Därmed så skadar giftinjektionerna – i värsta fall permanent – kroppens förmåga att skapa ett brett register av aS verksamma mot SARS-2-viruset, vilket kan innebära att de giftinjicerade kan få SARS-CoV-2 hur många gånger som helst, eller åtminstone få viruset upprepade gånger tills dess att deras immunförsvar har nollställts och nya effektiva neutraliserande antikroppar kan skapas. Samtidigt påvisade man en fortsatt affinitetsförbättring för aS-biblioteket hos icke-giftinjicerade som hade genomlidit en SARS-2-infektion. Även i den här studien fann man för övrigt att giftinjektionerna primärt leder till IgG-antikroppar (vilka finns i blodet) och att nivåerna av IgA och IgM var låga även efter en andra giftinjektion. Men SARS-2-viruset invaderar kroppen via slemhinnorna, och där behövs just IgA- och IgM-antikroppar. Så inte nog med att giftinjektionerna skapar ett smalt lågkvalitativt aS-bibliotek, de inducerar även fel sorts antikroppsserier som inte finns närvarande vid virusets primära attackvägar.]
Taggar: ++, aS, Ig[X], Morderna, Original Antigenic Sin (OAS), Phraudzer
https://tinyurl.com/ys7n5m4n
– (132) Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. [I den här studien, som publicerades redan i Mars 2021 så påvisade man att SARS-2-giftinjektionerna från giftinjektionsföretagen Morderna och Phraudzer hade låg neutraliserande verkan mot flertalet redan då existerande varianter, och man påtalar även att det räcker med ganska få mutationer i S1-enheten för att SARS-CoV-2 ska undgå den begränsade och smala immuniteten som de “Wild Type”-baserade SARS-2-giftinjektionerna åsamkar injektanten. Man noterar dock att även mutationer i S2-enheten kan rendera giftinjektions-antikropparna relativt ineffektiva.]
Taggar: ++, ADE, bAbs, Morderna, nAbs, Original Antigenic Sin (OAS), Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/yckkkdp3
– (145) Correlates of Neutralizing/SARS-CoV-2-S1-binding Antibody Response with Adverse Effects and Immune Kinetics in BNT162b2-Vaccinated Individuals. [I den här studien demonstrerar man att Phraudzer-SARS-2-giftinjektionernas neutraliserande verkan börjar avta signifikant redan efter 28 dagar efter andra giftinjektionsdosen (med ett half-life på i genomsnitt cirka 68 dagar), och man finner att efter 6-7 månader har den genomsnittlige giftinjicerade inte längre någon mätbar neutraliserande effekt mot SARS-2-viruset. Man finner även att Phraudzers SARS-2-giftinjektioner inte renderar någon större neutraliserande effekt mot Beta-varianten, hos majoriteten av de giftinjicerade som ingår i studien. Likt andra liknande studier så finner man även i denna studien att merparten av antikropparna som induceras är av IgG-typen, vilken exklusivt finns i blodomloppet, samt en mindre andel IgM-antikroppar. För att uppnå en hög initial neutraliseringsförmåga mot SARS-CoV-2-infektioner krävs dock induktion av framför allt IgA och IgM snarare än IgG. Så den här studien visar också att fel sorts av antikroppar är de som primärt induceras av Phraudzer-injektionerna – därmed skyddar inte SARS-2-giftinjektionerna den injicerade från att bli smittad, utan kan bara under en begränsad period (innan ADE-effekter inträder) skydda den injicerade från svårare sjukdomar – detta till priset om potentiellt mycket svåra biverkningar inklusive döden.]
Taggar: ++, aS, bAbs, Beta VOC (B.1.351), Ig[X], nAbs, Phraudzer
https://tinyurl.com/2ump28fr
– (153) Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence. [I den här studien – som försöker påskina att SARS-2-S-giftinjektionerna är effektiva – så lyckas man istället att i tabell S2 klart illustrera att Phraudzers SARS-2-giftinjektioner börjar sluta att fungera efter cirka 115-dagar-strecket.]
Taggar: ++, Alpha VOC (B.1.1.7), Delta VOC (B.1.617.2), Morderna, Phraudzer
https://tinyurl.com/5adxju3w
– (163) The SARS-CoV-2 Delta variant is poised to acquire complete resistance to wild-type spike vaccines. [I den här studien visar man att Phraudzers SARS-2-S-giftinjektioner har en låg och därtill avtagande effektivitet mot SARS-CoV-2-varianten Delta, och särskilt mot subvarianten Delta 4+ – mer specifikt demonstrerades att Delta-varianterna undgår aS-nAbs skapade efter giftinjicering med SARS-CoV-2 “Wild Type”-viruset. Man visade också att Phraudzers SARS-2-S-giftinjektioner ger upphov till aS som ger ADE-förstärkning till Delta 4+ (istället för att neutralisera denna virus-variant) – vilket alltså föreslår att Delta-varianten har muterats fram och utvecklats på grund av den vitt spridda giftinjiceringen med SARS-2-S-“Wild Type”-injektioner, och att Delta-varianten alltså drar nytta av aS-nAbs inducerade av “Wild Type”-SARS-CoV-2. I studien visar man även att om möss injicerades med SARS-2-S-protein från Delta-varianten, så neutraliserade de resulterande antikropparna även Delta. Studien levererar därmed ett tungt dråpslag mot hela SARS-2-S-giftinjektionshetsen, eftersom att man indirekt påpekar att det smala biblioteket av aS som renderas av SARS-2-S-giftinjektionerna baserade på strikt “Wild Type”-S-proteinet, alltså inte fungerar för att skydda mot Delta, utan istället gör de SARS-2-S-giftinjicerade ännu sjukare.]
Taggar: ++, ADE, aS, bAbs, Delta VOC (B.1.617.2), Genombrottsinfektioner, Giftinjektioner (allmänt), nAbs, Phraudzer, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Wild Type
https://tinyurl.com/4zd7mcxe
– (168) Antibody-Dependent Enhancement of SARS-CoV-2 Infection Is Mediated by the IgG Receptors FcγRIIA and FcγRIIIA but Does Not Contribute to Aberrant Cytokine Production by Macrophages. [I den här studien visar man att antikroppar från personer som har haft och tillfrisknat från en naturlig infektion av SARS-CoV-2 ger mild ADE åt SARS-2-viruset – vilket per ADE-effekterna kan infektera makrofager – studien visar dock att makrofagerna som infekteras per ADE under en naturlig SARS-CoV-2-infektion inte börjar producera inflammatoriska cytokiner och chemokiner. Den här studien måste läsas i kontexten av följande: 1) naturlig infektion resulterar i en hög andel neutraliserande antikroppar (nAbs) som inte kan ge ADE eftersom att de förstör viruset vid bindningen (istället för att bara fästa till det, som bAbs gör), och 2) flera studier visar att mängden bindande antikroppar (bAbs) som bildas efter giftinjektionerna är cirka 400-500% högre än ett naturligt antikroppssvar. Således, om naturlig infektion med SARS-CoV-2, vilket ger en mycket hög andel neutraliserande antikroppar kan ge mild ADE, så bekräftar detta att giftinjektionernas mycket höga andel bindande antikroppar ger stark ADE åt SARS-2. SARS-2-S-giftinjektionerna förstärker således SARS-CoV-2-infektioner, speciellt efter att nivåerna av antikroppar minskar några månader efter senaste giftinjektionen med på många andra sätt skadliga SARS-2-S-proteiner. Vidare, studien visar även att den neutraliserande effekten av plasma från tillfrisknade individer är mycket hög – en utspädning om 1:400 krävs för att ADE-effekter ska börja bli mätbara.]
Taggar: ++, ADE, bAbs, FcR, Ig[X], Makrofager, nAbs, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/47x5z22r
– (177) Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. [I den här vetenskapliga studien visar man på att giftinjektionerna inte lyckats dämpa smittspridningen, utan snarare påvisas en viss positiv korrelation mellan %:en giftinjicerade i en psykfolkning och förekomsten av positiva tester från samma psykfolkning. Giftinjektionerna är alltså helt verkningslösa, och/eller producerar svåra biverkningar som dessutom resulterar i RT-PCR-utslag positiva för SARS-CoV-2. Take your pick.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/bkfts62b
– (185) Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19. [I den här studien påvisar man att personer som saknar antikroppar mot OC43 – en nukleotid-kaspel som används av flera cirkulerande coronavirus – genomlider svårare sjukdomsförlopp, oavsett om de producerar tillräckligt med anti-S-antikroppar. Därmed indikerar den här studien indirekt att giftinjektionerna är dåligt genomtänkta ur ett neutraliseringsperspektiv, i och med att de bara siktar på att inducera anti-S-antikroppar och anti-S-T-celler (de sistnämnda förstörs ju ändå dessutom i hög grad av de syncytium-konstrukt som skapas av giftinjektionerna…).]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/v8kb33zw
– (200) Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis. [Den här studien visar att framför allt höga nivåer av aS ger upphov till ADE för SARS-CoV-2. Vid naturlig infektion så ställer kroppen själv in antikroppsnivåerna till det som krävs för att vinna över sjukdomen – men kroppen tillverkar även antikroppar mot övriga delar av viruset, såsom N-kapseln, med mer. Giftinjektionerna däremot, syftar till att provocera fram endast väldigt höga nivåer av aS – således ger giftinjektionerna effektiv ADE till SARS-CoV-2, mycket mer så än vad naturligt genomliden SARS-2-infektion gör. Men det är värre än så – för studien visar även att så kallade bAbs-aS skapar ADE, men inte nAbs-aS – och giftinjektionerna leder till en aS-produktion som är cirka 85-90% bAbs. Giftinjektionernas aS är således mycket potenta vad beträffar ADE!]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/3exh7n85
– (202) The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. [I den här studien så påvisar man – förutom låg neutraliserande effekt hos Phraudzer-injektionen mot många cirkulerande SARS-2-varianter – att giftinjektionerna omprogrammerar immunförsvarsresponsen på TLR4- och TLR7/8-agonister, vilket i korthet innebär att den giftinjicerades immunförsvar inte längre utverkar en stark immunrespons på påträffade bakterier och misstänkta virusinfektioner – detta då TLR4 och TLR7/8 är involverade i anti-bakteriell-, anti-viral- och anti-tumör-signalering.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/38x8vfc9
– (230) Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals. [I den här studien från den 24:e november 2021, så påvisar man att SARS-2-S-giftinjektionerna lyckas ge Antibody-Dependent Enhancement åt Beta-, Gamma- och Delta-varianterna; infektionsrisken ökar. Man visar även att de som har genomlidit bekräftade SARS-2-infektioner tidigare, har ett bättre skydd mot de vid studietillfället cirkulerande SARS-2-varianterna. Giftinjektionerna har här alltså i ännu en studie demonstrerats ha negativ giftinjektionseffektivitet (VE). Studien utgör ett mycket tungt dråpslag mot de röster som vill göra gällande att ADE inte föreligger efter SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/bd6xn4zp
– (232) The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing. [I den här artikeln beskriver man vilket groteskt fiasko giftinjektionerna är – man tar upp exempel från de senaste månaderna som visar att 1) giftinjektionerna bromsar inte smittspridningen, 2) giftinjektionerna reducerar inte antalet virus hos de smittade, 3) giftinjektionerna verkar särskilt hos äldre ge ADE-förstärkta sjukdomsförlopp som i åtminstone ett exempel man tar upp som referens i artikeln, ledde till att flertalet giftinjicerade gamlingar dog på ett utbrott vid ett boende, medan de icke-injicerade bara utvecklade milda sjukdomsförlopp. I en enda artikel lyckas man alltså skjuta hål på massor av kriminellt felaktiga “talking points” som giftinjektions-ivrarna hela tiden kör med. Giftinjektionerna skyddar inte mot smitta, de får inte ner mängden virus, och de riskerar att ge ADE-förstärkta förlopp som är farligare än infektioner hos icke-giftinjicerade. Man avslutar abstraktet med att påpeka att politiker och andra brottslingar som ska ta beslut om restriktioner och lockdowns och annat elände i den vägen, bör ha i åtanke att de giftinjicerade alltså är minst lika effektiva smittspridare som de icke-giftinjicerade.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/3bkfer24
– (236) Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection. [I den här studien visar man att aS-nivåerna hos folk som har erhållit de livsfarliga SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer faller med cirka 40% per månad. Giftinjektionsmakarna har kompenserat för denna decay-rate genom att ställa upp mängden mRNA-kod i giftsprutorna till groteskt höga nivåer. Detta medför att de som har tagit giftinjektionerna först skadas av höga mängder S-proteiner, därpå skadas de även av aS som ju på vissa sätt alltså är korsreaktiva mot kroppsegna proteiner, och en kort tid efter giftinjektionerna har administrerats så faller aS-nivåerna så mycket att en förhöjd risk för ADE-förstärkta genombrottsinfektioner föreligger hos de giftinjicerade.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/3e6x7xr9
– (240) Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. [I den här studien kom man bland annat fram till att giftinjektionerna inte leder till en reduktion av mängden virus vid genombrottsinfektion med Delta-varianten hos giftinjicerade jämfört med en infektion av Delta hos icke-giftinjicerade. Den här studien visar därmed att giftinjektionerna åtminstone beträffande Delta-varianten knappast kan anses bromsa smittspridningen från de giftinjicerade.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/sdrsjust
– (243) Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. [I den här omtalade studien från Israel visar man att naturlig infektion gav ett skydd mot återinfektion som är mellan 6 och 27 gånger högre än att ha tagit giftinjektionerna, beroende på vilka modeller för återinfektion som användes. Studien visar klart och tydligt att giftinjektionernas verkansgrad mot i synnerhet Delta-varianten är mycket låg jämfört med naturlig infektion. Studien visar klart och tydligt att de giftinjicerade står för nästan 100% av alla genombrottsinfektioner. Studien totaldemolerar således allt pladder om att det är de icke-giftinjicerade som skulle stå för återinfektioner.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/5n8wrvn7
– (249) Mechanisms of SARS-CoV-2 Evolution Revealing Vaccine-Resistant Mutations in Europe and America. [I den här studien demonstrerar man att det är den giftinjicerade delen av befolkningen som driver fram giftinjektions-resistenta virusmutationer. Den här studien bevisar och/eller ger starkt stöd till att de som har tagit giftinjektionerna och inte har varit infekterade av SARS-2 innan de tog giftinjektionerna inte producerar anti-N-, anti-M- eller anti-ORF-antikroppar verksamma mot SARS-2-viruset utan bara lågkvalitativa aS inducerade av giftinjektionerna (alltså Original Antigenic Sin, OAS), och att giftinjektionerna skapar ADE till SARS-2. Kombinationen av ett OAS-svar fokuserat på lågkvalitativa aS, tillsammans med ADE-export av viruset till blodomloppet där långt fler celler fruktsamt kan invaderas av SARS-2-viruset, gör att den fullförgiftade delen av befolkningen är en mycket potent driver av virus-mutationer.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/fcjdhdsu
– (251) Risk of rapid evolutionary escape from biomedical interventions targeting SARS-CoV-2 spike protein. [I den här studien menar man på att sannolikheten för att SARS-CoV-2 snabbt muterar sig förbi giftinjektioner som endast fokuserar på S-proteinet är hög, och man pekar också på att dessa mutationer troligen kommer att äga rum snabbt, under positivt selekteringstryck skapat av giftinjektionernas lågkvalitativa icke-neutraliserande aS. Studien publicerades den 28:e april 2021, och dess slutsatser har därpå visat sig vara korrekta, då i synnerhet Delta och Omikron, men även andra subvarianter, redan har muterat sig förbi de värdelösa och hälsovådliga giftinjektionerna från Big Phraudma.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2p8fmd8k
– (253) Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease. [I den här översiktsartikeln går man genom några koncept som sorterar under paraplytermen “Antibody-Dependent Enhancement” (ADE).]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/3c7dkb3c
– (260) Role of antibody-dependent enhancement (ADE) in the virulence of SARS-CoV-2 and its mitigation strategies for the development of vaccines and immunotherapies to counter COVID-19. [I den här översiktsartikeln om ADE tar man upp följande “gems”. 1) Att ADE uppstår i relation till mängden icke-neutraliserande antikroppar – och som andra studier erlagda här ovanför visar, så skapar giftinjektionerna en mycket hög andel icke-neutraliserande antikroppar – giftinjektionerna orsakar alltså ADE för SARS-CoV-2, speciellt cirka 4-7 månader efter senaste giftinjektionen. 2) Man tar upp ADE för flera andra virus -däribland SARS-CoV – även i samband med injektioner mot dessa virus. 3) Man går genom bevis som föreslår att ett sätt att undvika ADE för giftinjektioner, är att välja ut en liten del av virusets S-protein att injicera med, istället för att använda “full-length spike protein”. Giftinjektionerna mot Convid-19? Ja de använder “full-length spike protein”, och som vi ser så har detta skapat omfattande ADE-problem. Giftinjektionsmakarna har alltså med flit bortsett från vetenskaplig data från flera virus, som starkt föreslår att man inte ska använda hela S-proteinet i injektionerna – utan endast utvalda delar av S-proteinet.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/mrzfvv2c
– (262) Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. [I den här studien, som använde SARS-CoV-2-smittade (bekräftat med RT-PCR-tester) visar man att 68% av de giftinjicerade har Ct-värden under 25, mot bara 63% av de icke-giftinjicerade. Detta innebär att de giftinjicerade är effektivare producenter virus än icke-giftinjicerade! När man genomförde tester på de med Ct-värden under 25, oavsett giftinjektionsstatus, så fann man att de 95% av de giftinjicerades labbprover innehöll “infectious units” av SARS-CoV-2 (alltså faktiska viruspartiklar), jämfört med bara 88% av de icke-giftinjicerade. De giftinjicerade är alltså 1) inte skyddade överhuvudtaget mot genombrottsinfektioner ( = giftinjektionerna är värdelösa) och 2) immuniteten som giftinjektionerna konfererar under några månader är steriliserande gentemot SARS-CoV-2 i lägre grad än det naturliga immunförsvaret. Studien är ett mycket tungt dråpslag mot hela giftinjektionshetsen.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2p8972kb
– (281) Infection with the SARS-CoV-2 Delta Variant is Associated with Higher Infectious Virus Loads Compared to the Alpha Variant in both Unvaccinated and Vaccinated Individuals. [I den här studien påvisade man att de giftinjicerade genomled en mycket högre grad av genombrottsinfektioner per Delta-varianten, än per Alpha-varianten – 28% respektive 12,4% – vilket alltså påvisar att Phraudzers ursprungs-giftinjektion har (ännu) sämre verkan mot Delta. I studien hittade man heller ingen skillnad i sjukhusinläggningsgrad mellan giftinjicerade och icke-giftinjicerade. Studien påvisar även att giftinjektionerna inte reducerar mängden “infectious units” giftinjicerade och icke-injicerade emellan beträffande Delta-varianten – däremot påvisade en viss reduktion av “infectious units” från giftinjicerade kontra icke-giftinjicerade beträffande Alpha-varianten, som ändå knappt är i cirkulation för tillfället. Så den här studien påvisar ytterst bristfälliga vinster för giftinjektionerna beträffande Delta-varianten – ingen reduktion i antalet virus, ökad andel genombrottsinfektioner jämfört mot Alpha – allt till priset om potentiellt horribla biverkningar och död.]
Taggar: ++, ADE, Alpha VOC, Delta VOC, Genombrottsinfektioner, 666 (J&J), Morderna, Phraudzer
https://tinyurl.com/54jwmynt
– (294) Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. [I den här studien finner man att både Phraudzers och Mordernas värdelösa mRNA-giftinjektioner renderar en klart NEGATIV giftinjektionseffektivitet (“vaccine efficiency”, VE) efter cirka 90 dagar, beträffande SARS-CoV-2-Omicron-infektioner, medan bägge giftinjektionerna fortfarande uppvisade någon slags giftinjektionseffektivitet mot Delta (dock inte i närheten av de 95-100% som Phraudzer själva försöker lura i alldårheten). Giftinjektionerna är alltså totalt värdelösa mot Omicron, som har ett avsevärt muterat S-protein. Den katastrofalt låga VE mot Omicron verkar indikera att de full-förgiftades kroppar INTE tillverkar nya aS-serier för att kontra Omicrons muterade spik! Termen för detta är “Original Antigenic Sin” – och utifrån den här danska studien kan jag inferera att de som har tagit de ursprungliga SARS-2-giftinjektionerna tidigare löper en stor risk att skadas allvarligt av eventuella Omicron-booster-giftinjektioner som innehåller ny mRNA-kod för Omicron-S-proteinet – detta eftersom att deras kroppar sannolikt (enligt den här danska studien!) kommer att fortsätta producera de ursprungliga aS-serierna även post Omicron-booster-giftsprutorna, men då inte kunna neutralisera och städa bort dessa S-protein effektivt! I så fall innebär det att nya Omicron-booster-giftinjektioner kan orsaka en kraftigt förhöjd ATR1+ATII-aktivitet i blodet på de giftinjicerade genom anti-ACE2-aktivitet utlöst av de nya Omicron-S-proteinerna, vilket i så fall är starkt inflammatoriskt, pro-trombotiskt, och riskerar att förvärra massor av pågående inflammationer och även utlösa hjärtattacker, med mer. Studien ska även anses utgöra obfuskation, detta då man retoriskt har försökt dölja informationen om den katastrofalt låga giftinjektionseffektiviteten som man redovisar i figuren och tabellen i studien. Läsare som inte tittar på dessa tabeller och diagram missar informationen om att giftinjektionerna har negativ effektivitet mot Omicron i synnerhet efter 2-3 månader.]
Taggar: ++, aS, ACE2, Angiotensin II, Angiotensin II Receptor 1, Delta VOC, Morderna, Obfuskation, Omicron VOC (BA.1, BA.1.1, BA.2), Original Antigenic Sin (OAS), Phraudzer, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2p8v52ma
– (318) Association of Prior SARS-CoV-2 Infection With Risk of Breakthrough Infection Following mRNA Vaccination in Qatar. [I den här studien visar man att giftinjektionernas så kallade “immunitet” är sämre än immuniteten hos de som har genomlidit en SARS-CoV-2-infektion och därefter tagit en giftinjektion från antingen Phraudzer eller Morderna. För Phraudzer-injektanter så visar det sig att 0,83% av de injicerade som inte hade genomlidit en SARS-CoV-2-infektion innan de tog giftsprutorna, genomled en genombrottsinfektion, mot bara 0,15% för dem som hade infekterats av viruset innan de tog giftsprutorna, under en 120-dagars-period post-giftinjicering. För Morderna-injektanter var siffrorna 0,35% respektive 0,11% under samma tidsrymd, vilket möjligen har att göra med att Mordernas giftsprutor har en drygt 3 gånger starkare dos av skadlig mRNA-kod, vilket om injektanten överlever, inducerar en högre mängd aS. Höga aS-nivåer är dock ingenting bra alls, då de enligt andra referenser (se sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND…” nedan) är korsreaktiva och skapar autoimmuna sjukdomstillstånd.]
Taggar: ++, Genombrottsinfektioner, Morderna, Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/jj2rubwd
– (340) Fortsatt ökning av antikroppar mot covid-19 under hösten. [Den svenska “myndig”heten FHM bekräftar i senaste uppdateringen av deras långsstudie om antikropps-prevalensen i befolkningen – publicerad 2022-02-08 – att att SARS-2-giftinjektionerna inte renderar någon som helst steriliserande immunitet. I den senaste uppdateringen så påvisar man att cirka 85% av de testade hade antikroppar mot SARS-CoV-2 vid senaste testomgången som genomfördes kring månadsskiftet November-December 2021. Sedan dessa tester genomfördes, så har FBM samtidigt rapporterat in hittills lite drygt 1 miljon nya SARS-CoV-2-positiva PCR-tester. Andelen personer i landet som har tagit SARS-2-giftinjektioner är enligt statistiken fram till och med 2022-02-09 cirka 78%. Så för att den här matematiken ska gå ihop och inte påvisa att SARS-2-giftinjektionerna är så gott som 100% värdelösa “all things considered”, så måste det bara vara icke-förgiftade som har blivit smittade sedan den här undersökningen genomfördes. Men så är inte fallet. FHM har erkänt i rapporten ( (341) Pressträff om covid-19, 20 januari 2022https://tinyurl.com/eaua6kzb (Taggar: Genombrottsinfektioner, Smittspridning från injektanter )) att R0-värdet och smittspridningen är det samma för icke-injicerade och SARS-2-giftinjicerade, så baserat på de svenska “myndig”heternas egen data-presentation så kan man alltså inte påstå att den extrema ökningen av SARS-2-positiva skulle bero endast på att de icke-giftinjicerade smittas. Vad som händer är istället att SARS-2-injektanterna har netto inget skydd alls av SARS-2-giftinjektionerna mot att bli smittade, och de drabbas i vissa fall även av ADE-effekter resulterande av SARS-2-giftinjektionerna. Det i termer av effektivitet uteblivna immunsvaret på Omikron-varianten hos injektanterna, beror förmodligen på en kombination av avklingande aS-nivåer (vilket ger ADE under en tidsperiod), men även på att ett Original Antigenic Sin-svar har etablerats hos injektanterna mot SARS-2-“wild type”-S-proteinet, vilket inte är i cirkulation längre, men som ändock triggas av SARS-CoV-2-varianterna (något som studier redan har påvisat är fallet för i synnerhet Delta). Detta gör att injektanternas immunsvar på Omikron är ineffektivt och icke-steriliserande, även i händelse av att de har kvar tillräckligt höga antikroppsnivåer och minnesceller för “wild type”-aS. Injektanterna löper alltså mycket hög risk att få SARS-CoV-2 flera gånger om, eftersom att de på grund av OAS-effekterna inte kan etablera en stark och precis immunrespons mot SARS-CoV-2-varianterna. Det var mot bakgrund av den här risken som jag själv, men även flera andra ur ett “appeal to authority”-perspektiv tyngre personer ganska tidigt under hösten 2021 gick ut och påtalade att SARS-2-injektanterna nu behövde isoleras fram till minst April 2022, för att hjälpa dem att i görligaste mån nollställa det giftinjektionsinducerade OAS-immunsvaret, innan det i stort sett permanenteras via utvecklingen av LLPC:s för ineffektiva “wild type”-inriktade aS, varpå individen har en närmast permanent ADE-risk och närmast permanent risk för autoimmuna komplikationer som i synnerhet aS-IgG har till sig.]
Taggar: ++, ADE, aS, Giftinjektioner (allmänt), Original Antigenic Sin (OAS), PCR
https://tinyurl.com/2p8nyu6y
– (130) First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. [I den här studien gjorde man en obduktion på en 86-årig man som avrättades med en av Phraudzers giftinjektioner. Man påstår i studien att mannen dog av SARS-CoV-2. Man detekterade inte aN reaktiva mot SARS-CoV-2-virusets N-kapsel, utan endast aS. Detta föreslår att SARS-CoV-2-viruset exporterades till blodomloppet och därpå genom ADE-effekter importerades in i inre organ via de giftinjektionsskapade IgG-aS som saknar neutraliserande verkan. Utöver detta bör noteras att mannen först hamnade på sjukhuset utan ett positivt SARS-CoV-2-test, cirka 2 och ½ vecka efter att han misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna. Detta indikerar att mannens initiala komplikationer och sjukdomsbild kan ha skapats av SARS-2-giftinjektionernas S-protein-storm (och möjligen även autoimmuna komplikationer från de giftinjektionsinducerade aS och anti-idiotypiska antikroppar riktade mot de giftinjektionsskapade aS – vilket innebär att anti-ACE2-aktiviteten ställs upp vilket är pro-inflammatoriskt).]
Taggar: ++, ADE, aN, aS, Genombrottsinfektioner, Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/5xy6namu
– (358) FcγR-mediated SARS-CoV-2 infection of monocytes activates inflammation. [I den här studien visar man hur antikroppar mot SARS-CoV-2 ger ADE-effekter till SARS-CoV-2-viruset, och låter det infektera i synnerhet CD16-expresserande blodkroppar, per FcR-medierad ADE via antikroppar mot SARS-CoV-2. Man visar även hur de per ADE-effekter infekterade blodkropparna tenderar att inflammeras och/eller självdö, per mekanismer som involverar aktivering av det starkt pro-inflammatoriska komplexet NLRP3. Studien ska även betraktas som en grad av ringa forskningsfusk och korruption, då man på två ställen i studien påstår att antikroppar deriverade av SARS-CoV-2-giftinjektionerna inte ger några ADE-effekter – men artikelförfattarna erlägger *inga* källor alls för detta. De har alltså bara kastat ur sig ett pro-“vaccin”-påstående på två ställen i texten, utan att ange en enda referens, vilket alltså är bedrägligt. Snarare visar deras studie indirekt på att SARS-2-S-giftinjektionerna absolut skapar ADE-effekter och inflammation av blodkroppar, detta då SARS-2-S-giftinjektionerna per andra källor i den här artikeln absolut inducerar artificiellt höga nivåer av IgG-aS, och det är framför allt IgG-klassen av antikroppar som är involverade i att skapa ADE-effekter som drabbar blodkropparna. Således visar studien indirekt på att SARS-2-S-giftinjektionerna leder till omfattande uppreglering av inflammatoriska faktorer i blodomloppet, då giftinjektionerna ju skapar höga nivåer av aS-IgG samtidigt som SARS-2-S-proteinet dessutom frisätts i blodomloppet och binder med dessa aS-IgG, vilka därpå infekterar CD-16-blodkropparna, och då alltså leder till kraftigt förhöjd pro-inflammatorisk aktivitet och signalering i blodomloppet.]
Taggar: ++, ADE, aN, aS, bAbs, Blodplättar, FcR, Forskningsfusk, Ig[X], Inflammation, Makrofager, nAbs, NLRP3 Inflammasome, Obfuskation, Röda blodkroppar (RBC), SARS-CoV-2, Vita blodkroppar (WBC)
https://tinyurl.com/4ytsk97u
– (365) Correlates of protection, viral load trajectories and symptoms in BA.1, BA.1.1 and BA.2 breakthrough infections in triple vaccinated healthcare workers. [I den här studien, där man av “mystiska skäl” inte hade någon icke-injicerad kontrollgrupp att jämföra med, så visade man på en mycket hög grad av genombrottsinfektioner av Omikron-varianter (22% av den giftinjicerade kohorten drabbades av genombrottsinfektioner under mätperioden), hos sjukvårdspersonal som hade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från AstraZatanca, Morderna och Phraudzer. Man påvisade även i studien att individer som hade haft en tidigare SARS-CoV-2-infektion uppvisade en robustare immunrespons. Studieresultaten indikerar även att booster-giftsprutorna gav ADE till Omikron-varianten av SARS-CoV-2, detta då en förhöjd “viral load” och låga Ct-tal på RT-PCR uppmättes hos de ny-giftinjicerade. Då man mätte på förekomsten av i synnerhet “Wild Type”-aS-IgG, så visar den här studien även på att SARS-2-giftinjektionerna etablerar en OAS-betyngd immunrespons – dock inkluderade inte forskarna någon icke-injicerad kontrollgrupp, så per den här studien upplyses vi inte om graden av OAS riktad mot SARS-CoV-2-WT hos icke-giftinjicerade kontra giftinjicerade. Förmodligen kan denna frånvaro av kontrollgrupp förklaras med den ohyggliga mängden fruktansvärt illasinnat grupptryck och kriminell propaganda som vårdpersonal i synnerhet utsattes för under SARS-CoV-2-pandemins och i synnerhet SARS-2-S-giftinjektionernas tidiga dagar.]
Taggar: ++, ADE, AstraZatanca, Genombrottsinfektioner, Ig[X], Morderna, Omicron VOC (BA.1, BA.1.1, BA.2), Original Antigenic Sin (OAS), PCR, Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/3j4m9x2r

AUTOIMMUNA TILLSTÅND EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (1) Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases. [I den här artikeln går man genom uppmätt autoreaktivitet från aS. Att påtvinga en stor produktion av aS, som giftinjektionerna gör, leder således till autoimmuna korsreaktioner så länge som nivåerna av aS förblir höga.]
Taggar: ++, aS, Autoimmunitet, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2ud9rtbv
– (22) Persistent Antiphospholipid Antibodies, Mast Cell Activation Syndrome, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome and Post-COVID Syndrome: 1 Year On. [Den här fallstudien beskriver hur en person utvecklade POTS och autoreaktiva antikroppar (anti-phospholipid-antikroppar, aPL) efter en SARS-CoV-2-infektion. Den här referensen ska sättas i samband med andra källor som gör gällande att S-proteinet kan leda till aPL-aktivitet, förmodligen genom att åtminstone en del aS-serier är korsreaktiva mot “phospholipids”. Därmed indikeras även att giftinjektionerna kan leda till aPL-aktivitet, eftersom att de ju är till för att skapa höga nivåer av just aS.]
Taggar: ++, aPL, Autoimmunitet, POTS, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/mkj4htmz
– (23) Prothrombotic autoantibodies in serum from patients hospitalized with COVID-19. [Den här studien påvisar att SARS-CoV-2-infektioner kunde skapa anti-phospholipid-antikroppar (aPL) hos en andel av försökspersonerna. Det som förmodligen ligger bakom är virusets S-protein, men det spekulerar man inte om i just den här referensen. Man tar även upp att ökad aPL-aktivitet är pro-trombotisk. Ensam utgör just den här referensen inte någon stark indikation mot giftinjektionerna, men den ska sättas i samband med övriga referenser som påvisar ett samband mellan just S-proteinet och aPL-aktivitet.]
Taggar: ++, aPL, Autoimmunitet, Blodproppar, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/f5s59bnc
– (24) Clinically identifiable autoreactivity is common in severe SARS-CoV-2 Infection. [I den här studien påvisar man att autoreaktivitet är vanligt förekommande vid allvarliga SARS-CoV-2-infektioner. Även i den här studien påvisar man anti-phospholipid-antikroppar (aPL), tillsammans med en rad andra autoimmuna antikroppar av olika slag. Referensen utgör ensam inget starkt bevis mot giftinjektionerna, utan ska sättas i kontext med andra referenser kring hur S-proteinet direkt och indirekt kan inducera autoreaktiva antikroppar.]
Taggar: ++, aPL, Autoimmunitet, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/2cu2nv5t
– (25) Clinically significant anticardiolipin antibodies associated with COVID-19. [I den här artikeln tar man upp att höga halter av aPL är associerat med svårare Covid-19-förlopp. Det är S-proteinet som tvingar fram detta, så att ta giftinjektioner med mycket höga halter S-proteiner riskerar att skapa höga nivåer av korsreaktiva antikroppar mot Cardiolipin, vilket i sin tur är kan leda till både APS och cancerisering.]
Taggar: ++, aPL, APS, Blodproppar, Hjärtattacker, Stroke, SARS-CoV-2, Vaskulit
https://tinyurl.com/248s8dkv
– (26) IgM autoantibodies recognizing ACE2 are associated with severe COVID-19. [I den här artikeln beskrivs hur antikroppar verksamma mot ACE2 kan skapas som en reaktion mot antikroppar mot S-proteinet (aS). Således löper de giftinjicerade stor risk att utveckla så kallade anti-idiotypiska antikroppar med reaktivitet mot ACE2, vilket i så fall skapar enorma inflammationer i blodkärlen då ACE2 alltså blockeras (vilket uppreglerar ATR1+ATII-aktiviteten, vilket är inflammatoriskt) och de ACE2-expresserande cellerna därpå utsätts för “complement”-pathway:en och förstörs eller skadas.]
Taggar: ++, ACE2, Anti-idiotypiska antikroppar, aS, “Complement pathway”, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/uyxr2fr4
– (27) Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. [I den här studien demonstrerar forskarna att giftinjektioner mot SARS-CoV, följt av kontakt med viruset, leder till omfattande skador på lungorna – på grund av att antikropparna orsakar hyperinflammation (vilket utgör en av ADE-mekanismerna). Då SARS-CoV och SARS-CoV-2 är väldigt lika varandra, så torde detta även gälla åtminstone i viss mån även för giftinjektionerna mot SARS-CoV-2. SARS-2-giftinjektionerna kan alltså väntas skapa antikropps-förstärkta skador på lungorna, efter påföljande kontakt med SARS-2-viruset.]
Taggar: ++, ADE, Adjuvanter, SARS-CoV
https://tinyurl.com/pe8rvr9y
– (88) SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses. [I den här artikeln tar man upp att SARS-CoV-2-S-proteinet (då antingen från viruset själv eller inducerad/från SARS-2-giftinjektionerna), binder till HSP A5/GRP78.]
Taggar: ++, HSP, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/usbysax7
– (155) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases. [I den här artikeln beskrivs hur aS och aN mot SARS-CoV-2 är korsreaktiva mot flera protein i kroppen, vilket innebär att SARS-2-S-giftinjektionerna som provocerar fram en påtvingad hög grad av just aS, kan leda till autoimmuna sjukdomstillstånd, så länge som nivåerna av aS är förhöjda (och med tanke på hur starka SARS-2-S-giftinjektionerna är, så kan de leda till att LLPC’s induceras vilka sedan producerar SARS-2-S-aS i flera decennier). Flera studier visar att nivåerna av antikroppar som tillverkas är lägre vid en naturlig infektion av SARS-CoV-2, vilket innebär lägre risk för autoimmuna följder av en naturlig infektion, jämfört med SARS-2-S-giftinjektionerna som tvingar fram en onödigt mycket starkare immunförsvarsrespons (så att giftinjektionstillverkarna kan stå och peka på “titta hur mycket antikroppar våra [SARS-2-S-giftinjektioner] gav upphov till, våra [giftsprutor] är jättebra, köp våra aktier för de ska upp i värde”. Det är bokstavligen så pass kriminellt vilseledande som frågan om induktionen av antikroppsnivåerna post SARS-2-S-giftinjektionerna har hanterats.]
Taggar: ++, aN, aS, Autoimmunitet, Ig[X], Multipel Skleros (MS), SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/8df7w8t8
– (269) Thyroid as a target of adjuvant autoimmunity/inflammatory syndrome due to mRNA-based SARS-CoV2 vaccination: from Graves’ disease to silent thyroiditis. [I den här studien går man genom några fall av sköldkörtel-problem post Convid-19-giftinjektionerna, och även en del bakgrundsfakta kring autoimmunitet efter olika slags giftinjektioner (ASIA). Samtliga fall man tar upp i studien innefattade utveckling av autoreaktiva antikroppar riktade mot sköldkörteln efter misshandeln med mRNA-giftinjektionerna – så skadebilden beror alltså inte bara på S-proteinerna och höga nivåer av autoreaktiva aS, utan tydligen har giftinjektionerna även lyckats inducera specifika antikroppar mot sköldkörteln hos de ingående patienterna. Man föreslår även att subklinisk sköldkörtel-inflammation post-giftinjektionerna förmodligen är avsevärt underdiagnosticerad.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yk7b26js
– (287) Development of ACE2 autoantibodies after SARS-CoV-2 infection. [I den här studien påvisar man att en signifikant andel av de kohorter som ingår och som har haft SARS-CoV-2-infektioner utvecklar antikroppar med anti-ACE2-aktivitet, vilka troligen är så kallat anti-idiotypiska antikroppar som reagerar på aS riktade mot i synnerhet S1-proteinet. Därmed visar studien även att giftinjektionerna riskerar att inducera anti-idiotypiska antikroppar med anti-ACE2-aktivitet – detta eftersom att mRNA-giftinjektionerna ju får kroppen att producera stora mängder S- och S1-protein. Studien föreslår också att de som lider av PASC kan ha nytta av giftinjektionerna, genom att giftsprutorna leder till en artificiellt hög nivå av aS som då kan interagera med eventuella anti-aS-antikroppar, och på så vis balansera ut de två serierna av antikroppar. Det riskerar dock bara att leda till ännu mer problem på sikt, eftersom att aS ställer till med mer besvär än att bara inducera anti-aS-antikroppar – dessutom kan en förhöjd nivå av aS istället permanentera produktionen av anti-aS-antikroppar via LLPC’s i värsta fall, vilket i så fall innebär enorma problem för injektanten, så snart aS-nivåerna lägger sig.]
Taggar: ++, ACE2, Anti-idiotypiska antikroppar, Angiotensin 1,7, Angiotensin II, Angiotensin II Receptor 1, Autoimmunitet, MAS receptor, PASC, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/wf4mcx5y
– (306) Dr Sucharit Bhakdi: Organs Of Dead Vaccinated Proves Auto Immune Attack -22/12/2021. [Ett videoklipp med Dr. Sucharit Bhakdi. I klippet beskriver Dr. Bhakdi resultatet av Arne Burkhardts (Burkhardt är en av de mest erfarna patologerna i Europa) obduktioner på ett 70-tal giftinjicerade avlidna, som “myndig”heterna hade försökt att underlåta att rapportera korrekt. Burkhardt fann att 90% av de giftinjicerade avlidna, i åldrarna 28-90 av bägge könen, hade spår av autoimmun attack på de inre organen från immunförsvaret, i synnerhet hjärtat och lungorna. Vissa av dem hade bara misshandlats med en giftinjektion. Dr. Bhakdi föreslår att detta bland annat beror på ett förlopp där kärlväggarna först försvagas av giftinjektionerna (vilket enligt referenserna här kan äga rum genom PEG-lipiderna som är inflammatoriska samt genom “complement pathway”-angrepp på epitelvävnaden i kombination med S-protein-inducerad funktionsförlust i epitelvävnaderna), och därpå läcker mRNA in i organen och tas upp av organen, och börjar sedan transkriberas av organen. Detta leder till slut till att immunförsvaret angriper organen direkt. Dr. Bhakdi går sedan in på att celler och delar av immunförsvaret i lymfkörtlarna slås ut av andra delar av immunförsvaret post-giftinjektionerna, eftersom att mRNA-koden sprids till lymfsystemet. Detta medför att de giftinjicerade utvecklar en typ av AIDS. Här vill jag tillägga att en del SLPC’s och LLPC’s sitter monterat i fickor i lymfsystemet, förutom i benmärgen, och det är framför allt utslagningen av de lymfsystem-monterade LLPC’s som ligger bakom den giftinjektions-inducerade formen av AIDS. Dr. Bhakdi går in på att detta leder till att dormanta virus och bakterier som kroppen annars trycker ned utan problem, reaktiveras post-giftinjektionerna. Detta inkluderar bland annat Epstein-Barr-viruset, men även Tuberkulos-bakterier, Herpes-virus, Toxoplasmosis, med fler livsfarliga patogener. Dr. Bhakdi avslutar med att lyfta fram den kraftigt ökade canceriseringen, vilket ju enligt den här artikelns referenser kan ske på flera sätt, men det sättet som Dr. Bhakdi lyfter fram här, har framför allt att göra med destruktionen av immunförsvaret och de lymfocyter som normalt sett annars patrullerar omkring och letar efter canceriserade celler och slår ut dem.]
Taggar: Autoimmunitet, Biodistribution, Cancerisering, Epstein-Barr-virus, Giftinjektioner (allmänt), Herpes Zoster, Reaktivering av patogener, SARS-CoV-2-S-protein, Tuberkulos, V-AIDS
https://tinyurl.com/538fbnyy
– (67) Regulation of NF-κB in Autoimmunity. [I den här översiktsartikeln beskriver man hur NF-kB tenderar att dysregleras och vara kroniskt överaktiverat vid autoimmuna tillstånd. Då giftinjektionerna på flera sätt åstadkommer en pro-inflammatorisk uppreglering av NF-kB per flera olika mekanismer (SARS-2-S-proteinet aktiverar TLR2 och TLR4 (oberoende av varandra), samt leder till en ökad aktivitet hos ATR1 + Angiotensin II på grund av inhibitionen av ACE2, dels genom S-proteinerna men potentiellt även genom induktion av anti-idiotypiska antikroppar riktade mot aS), så utgör den här artikeln ytterligare bevis på att giftinjektionerna kan orsaka autoimmuna sjukdomstillstånd, sannolikt i synnerhet hos personer som är på tröskeln till att redan utveckla sådana tillstånd. ]
Taggar: ++, Autoimmunitet, NF-kB
https://tinyurl.com/2p8hpu3f

BAKGRUNDSARTIKLAR:

– (89) ACE2, Much More Than Just a Receptor for SARS-COV-2. [Den här artikeln går genom delar av ACE2:s roll i Renin-Angiotensin-systemet. ACE2 konverterar (pro-inflammatoriska) Angiotensin 2 till Angiotensin 1,7 som har anti-inflammatoriska effekter via MAS-receptorn. Då SARS-CoV-2 ju invaderar celler via ACE2 genom S-proteinet, så leder såväl en SARS-CoV-2-infektion som administration av de S-protein-renderande giftinjektionerna till att ACE2 inhiberas (och i vissa celltyper även nedregleras), vilket gör att den pro-inflammatoriska konfigurationen av RAS/RAAS tar över. Man beskriver i artikeln hur ACE2 skyddar lungorna mot ärrbildning i samband med skador. Vidare beskrivs hur ACE + Angiotensin 2 + ATR1 leder till ökad inflammation, och också ökad risk för blodproppar och koagulation. Man beskriver även hur Angiotensin 2 inducerar JNK/MAPK (vilket är tätt knutet till NF-kB) och ökar utsöndringen av IL-6 och TNF-alpha. Man tar även upp att infektioner av SARS-CoV ledde till en nedreglering av ACE2, vilket då talar för att liknande effekter resulterar av SARS-CoV-2-infektioner. Den här referensen talar således starkt för att det är exceptionellt farligt att injicera mRNA-kod för ett S-protein som blockerar ACE2 och kan leda till dess nedreglering (och som andra referenser varnar för, leda till induktion av anti-idiotypiska antikroppar riktade mot ACE2), vilket då resulterar i en avsevärt förhöjd risk för blodproppar, och en förhöjd baseline-inflammation.]
Taggar: ++, ACE, ACE2, ATR1, Blodproppar, IL-6, MAPK/ERK, MAS receptor, RAS, SARS-CoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, TNF-alpha
https://tinyurl.com/rc3y954s
– (90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum. [I den här artikeln finns en del bakgrundsinformation om HSP A5, a.k.a. GRP78, som SARS-2-S-proteinet antagonistiskt förefaller inteagera med. GRP78 är bland annat involverat i att binda till felaktiga protein-konformationer, vilket är högst relevant då SARS-2-S-proteinet ju har visat sig ha flera regioner som strukturellt är kapabla att inducera skadliga Prion-konformationer. SARS-2-S-proteinet visar sig alltså både kunna inducera farliga prion-bildningar, och även enligt referens #88 binda till GRP78 som ska hjälpa till att motverka dessa konstrukt. Man nämner även att GRP78 tenderar att vara dysreglerat vid tillstånd som åderförkalkning, blodproppar och autoimmunitet.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Blodproppar, HSP, Prion, Åderförkalkning
https://tinyurl.com/7wh4vyvw
– (91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70). [I den här artikeln rapporterar man om försök som visar att möss vars HSP70 är blockerat eller saknas, genomlider accelererade prion-sjukdomar. Denna artikel ska ses som ett komplement till artikeln “SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses” i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND” ovanför. Det finns redan andra indikationer (se sektionen “NEUROLOGISKA SJUKDOMAR…” på att giftinjektionerna accelerar prion-sjukdomar, detta kan vara en av anledningarna. Det bör dock påpekas att HSP A5/GRP78 och HSP70 inte är exakt samma HSP, men de är närbesläktade och ligger i samma viktklass (vilket HSP:s tenderar att grupperas efter). Tills vidare är det därför enligt försiktighetsprincipen säkrast att anta att SARS-2-S-proteinet har en negativ verkan även på HSP70, frågan är bara till vilken grad (mindre eller mer verkan?). Den här referensen ger således tills vidare ytterligare stöd åt existerande indikationer på att SARS-2-giftinjektionerna kan ge upphov till och kanske framför allt accelerera existerande neurodegenerativa sjukdomar där skadlig prion-bildning är en del av sjukdomsbilden.]
Taggar: ++, HSP, Neurologiska sjukdomar, Prion
https://tinyurl.com/4h6wm43e
– (92) The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance. [I den här översiktsartikeln berör man en del av de (någorlunda) kartlagda rollerna för HSP:s. HSP:s i viktkategorierna 60 och 70 verkar bland annat vara involerade i regleringen av självtolerans, ur ett autoimmunitets-perspektiv. Normalfungerande HSP:s förefaller dämpa autoreaktiva-tendenser och därmed minska potentiell inflammation. Då SARS-2-S-proteinet ju enligt referens #88 interagerar antagonistiskt med HSPA5 / GRP78, så kan det i värsta fall vara så att även HSP:s i viktklassen 60-70 (med fler) hämmas av SARS-2-S-proteinet. I så fall är SARS-2-giftinjektionerna även på det här sättet kapabla att förstärka autoimmunitet.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, HSP
https://tinyurl.com/5ar5zkcy
– (93) Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools. [I den här översiktsartikeln försöker man kasta ett ljus över potentiella mekanismer som SARS-CoV-2-viruset har till sig, med utgångspunkt i SARS-CoV. En av de första sakerna som man nämner i abstraktet, är att terapeutiskt använda FcR-blockerare. FcR-blockerar är relevanta ur ett ADE-perspektiv, då ADE kan medieras via i synnerhet IgG-antikroppar som saknar god neutralisationsförmåga (vilket andra referenser på bägge punkterna påvisar att SARS-2-giftinjektionerna leder till). Man beskriver till viss del även generella karaktäristika hos delar av de inflammatoriska förloppen som SARS-CoV-2 orsakar. I figur 1 har man även illustrerat att ACE2 både nedregleras och dumpas i blodomloppet som sACE2, orsakat av SARS-CoV-2, och längre ner i artikeln tar man upp att det specifikt är SARS-2-S-proteinet som orsakar detta. Man visar där även att makrofagerna polariseras till den pro-inflammatoriska M1-fenotypen. Man beskriver även att TNF-alpha kan inducera shedding av membranbundet ACE2, och giftinjektionerna har enligt flera andra referenser ett antal mekanismer till sig per vilka TNF-alpha-produktion induceras. Man ska dock ha klart för sig att stora delar av resonemangen i den här artikeln bygger på SARS-CoV, som emedan det har stora likheter med SARS-CoV-2, ändå inte är identiskt. Således bör man inte sätta ett likhetstecken mellan fynden på SARS-CoV-S-proteinet och SARS-2-giftinjektionerna då S-proteinet dessa källor emellan ändå har vissa olikheter. Men, då SARS-2-giftinjektionerna leder till produktion av först SARS-2-S-proteiner och därpå IgG-aS, vilka enligt den här översiktsartikeln ställer till med rejält med problem hos SARS-CoV-S-proteinet, så är det ändock fullt rimligt – särskilt som andra källor redan har bekräftat att SARS-2-S-proteinet gör samma sak – att betrakta den här referensen som en god indikation på att SARS-2-giftinjektionerna skadar injektanterna.]
Taggar: ++, ACE2, ADE, FcR, Ig[X], Inflammation, SARS-CoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, TNF-alpha
https://tinyurl.com/5buvkj6m
– (94) Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry. [I den här studien undersökte man hur aS kan ge ADE för både MERS-CoV, och SARS-CoV, förutom att man utvecklade ADE-resonemangen för coronavirus i allmänhet. Man beskriver bland annat hur IgG-aS renderar ADE till MERS-CoV genom FcR – anti-S-antikroppen fäster först på viruset och därpå reagerar celler med relevanta FcR i cellmembranet på antikroppens svans, och tar då upp både antikroppen och det därtill anslutna viruset, som då exporteras in i cellen. Man fastslår också att ADE äger rum vid, eller snarare under, en viss antikropps-titer. Ur ett SARS-2-giftinjektions-perspektiv är dessa fynd intressanta ur följande perspektiv: 1) för det första så är antikroppar av IgG-typ, vilka enligt andra referenser är de osm främst induceras av giftinjektionerna, av fel sort. Det ska vara företrädesvis IgA och IgM. Riklig förekomst av IgG-antikroppar gör bara att viruset lättare exporteras till blodomloppet i högre kvantiteter. Väl i blodomloppet så kan viruset lättare invadera celler och vävnader som uttrycker FcR och fruktsamt föröka sig i dem. 2) För det andra så innebär det att de som har börjat med SARS-2-giftinjektionerna mycket lätt kan lockas att ta fler SARS-2-giftinjektioner av kriminella massmedier som arbetar för de kriminella företagen som prånglar ut dessa giftsprutor. Därför att när antikropparna börjar lägga sig hos befolkningshorden, och de därför blir sjuka i SARS-CoV-2 på grund av att de fallande antikroppsnivåerna börjar ge ADE till viruset istället för att bekämpa det, så kan mainstream-medierna och politikerna och “myndig”heterna bara säga “oj kolla ni behöver fler boosters från våra fina giftinjektionstillverkare”, och med de ökade smittotalen som intäkt – smittotal som har skapats av giftinjektionerna till att börja med – så är det väldigt lätt att lura den redan hopplöst lättlurade befolkningen till att ta fler och fler giftinjektioner, på löpande band.]
Taggar: ++, ADE, aS, FcR, MERS-CoV, SARS-CoV
https://tinyurl.com/bjbp8h49
– (95) The role of macrophages in the susceptibility of Fc gamma receptor IIb deficient mice to Cryptococcus neoformans. [I den här artikeln beskrivs hur möss med FcyRIIb-bortfall, får sina inre organ invaderade av svampinfektioner som de slutligen dör av. Detta har viss bäring på SARS-2-giftinjektionerna, därför att det finns en del ännu inte helt klarlagda möjligheter att aS (som giftinjektionerna försöker provocera fram) inhiberar och dysreglerar FcRIIb under ADE-processen (som vad gäller IgG-antikroppar förefaller äga rum delvis genom FcR:s). Om det visar sig bli mekanistiskt klarlagt att Fc-gamma-RIIb faktiskt nedregleras av IgG-aS, så reducerar giftinjektionerna på den här vägen delar av immunförsvaret mot svampinfektioner, en viss tid efter senaste giftinjektionen. Nu är denna IgG-aS-medierade nedreglering av Fc-gamma-RIIb tills vidare inte att betrakta som bekräftad, så den här referensen utgör tills vidare endast en indikation på en teoretisk risk.]
Taggar: ++, ADE, FcR, Svampinfektioner
https://tinyurl.com/t3jfxk93
– (128) Recombinant SARS-CoV-2, NTD Protein. [Den här produktbeskrivningen innehåller bland annat strukturell information samt andra karaktäristika för SARS-CoV-2-S-proteinet. Emedan denna data är nästan helt överförbar på det ytterst hälsovådliga SARS-2-S-proteinet som SARS-2-mRNA-giftinjektionerna kodar för, så föreligger det ändock vissa skillnader mellan det ursprungliga SARS-2-S-proteinet och giftinjektionsvarianten av SARS-2-S-proteinet. Det bör även noteras att i den här dokumentationen anger man en mycket lägre vikt i kDA för SARS-2-S-proteinet än vad de källor jag har använt i mina beräkningar i subsektionen “Mängd S1- och S-proteiner i blodet efter SARS-2-giftinjektionerna” referensavsnittet “BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL“. Om man använder värdena från den här referensen istället, så blir resultaten ännu mer graverande för SARS-2-giftinjektionernas del.]
Taggar: SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/43mwb3x8
– (160) Neuro-Coagulopath: Blood Coagulation Factors in Central Nervous System Diseases. [I den här översiktsartikeln så beskriver man hur blodburna koagulationsfaktorer även har signaleringsfunktioner i CNS, och hur dysreglering av deras nivåer kan ge upphov till neurodegenerativa tillstånd såsom ALS, Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, cancer i CNS, MS, epilepsi, hjärnblödningar, med mer. Då giftinjektionerna, specifikt SARS-2-S-proteinet, ju (per multipla övriga referenser) har visat sig dysreglera blodets koagulationsfaktorer på några olika sätt så kan SARS-2-S-giftinjektionerna alltså indirekt orsaka neurodegenerativa tillstånd.]
Taggar: ++, ALS, Alzheimer’s Disease, Blodproppar, Cancerisering, CNS, Epilepsi, MS, Neurologiska sjukdomar, Parkinson’s Disease, Stroke
https://tinyurl.com/9ypun69s
– (161) Early death after feline infectious peritonitis virus challenge due to recombinant vaccinia virus immunization. [I den här studien/artikeln beskrivs hur katter dog efter att man testade en giftinjektion för dem baserad på S-proteinet för FCoV-viruset (vilket orsakar sjukdomstillståndet FIP hos kattdjur). Giftinjektionen ledde inte till tillräckligt höga nivåer av neutraliserande antikroppar hos katter (endast hos mössen som var inledande försöksdjur), och katterna som fick giftinjektionen dog i högre grad och snabbare takt än icke-injicerade kattstackare.]
Taggar: ++, ADE, bAbs, FCoV, Genombrottsinfektioner, Giftinjektioner (allmänt), nAbs
https://tinyurl.com/dsa52f2y
– (182) HIF1A. [Översiktsartikel på Wikipedia om HIF1A/HIF-1-Alpha.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/4r8pkyc3
– (204) Transfection efficiency and cytotoxicity of cationic liposomes in salmonid cell lines of hepatocyte and macrophage origin. [I den här studien testade man lipider av samma typ som ingår i mRNA-giftinjektionerna, på olika cell-linjer från laxar. Man fann att lipiderna var toxiska i relation till koncentrationen, och verkade inducera (över)produktion av ROS, vilket är skadligt.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/5z46tsbr
– (209) SARS-CoV-2 Spike Protein Interacts with Multiple Innate Immune Receptors. [I den här artikeln beskrivs hur SARS-2-S-proteinet – som alltså finns både på SARS-CoV-2-viruset men även i/via giftinjektionerna – har en hög affinitet för receptorerna DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR Fc och MGL-Fc. Det innebär att S-proteinet kan interagera även med samtliga celler som expresserar dessa receptorer. Detta har extremt många implikationer.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/4fjdd7zb
– (218) Protein synthesis by platelets: historical and new perspectives. [I den här omfattande översiktsartikeln går man genom bevisen för att även blodplättarna – som ju är en slags miniceller – faktiskt har ribosomer och andra organeller för att bedriva mRNA-transkription under deras korta livstid. Blodplättar levereras exempelvis med färdig mRNA-kod för att vid behov tillverka diverse proteiner. Artikeln utgör därmed ett mycket starkt bevis för att mRNA-giftinjektioner med kroppsfrämmande proteiner utgör en mycket stor risk för immunförsvarsangrepp på blodplättarna, med därpå följande kraftigt förhöjd risk för blodproppar.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/f2fe5rt2
– (220) Hypothalamic Programming of Systemic Aging Involving IKKß/NF-κB and GnRH. [Den här artikeln handlar om hur systemiskt åldrande accelereras av aktivering av NF-κB i delar av hjärnan. Då det är bevisat att S-proteinet via bland annat TLR4 kan aktivera NF-κB (se övriga källor), så accelererar alltså giftinjektionerna kroppens åldrande. Det är okänt hur omfattande denna “aging”-effekt är, eftersom att absolut inga som helst trovärdiga och välkonstruerade långtidsstudier gjordes på giftinjektionerna, innan de administrerades till miljarder människor.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/3sz53amv
– (224) SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines. [I den här nästan-översiktsartikeln går man in på bevisen för att SARS-2-virusets S-protein inte bara ansluter till ACE2, utan orsakar intracellulär signalering vid anslutningen, vilken förefaller innebära nedreglering av ACE2 (vilket är extremt detrimentalt då det innebär att ATII inte denatureras till anti-inflammatoriska AT1-7, utan istället i högre grad kan bilda inflammatoriska komplex med ATR1). Då giftinjektionerna alltså innehåller och/eller ger upphov till, och enligt vetenskapliga studier frisätter både S- och S1-protein i blodet, så orsakar alltså giftinjektionerna inflammationer i kärlvävnaden i kroppen vilket kan resultera i höjt blodtryck och proppbildningar.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yz3jk6ft
– (225) SARS-CoV-2 vaccines: Lights and shadows. [I den här översiktsartikeln tar man bland annat upp att ACE2-inhibitionen av de giftinjektions-skapade S-proteinerna orsakar ett överskott på ATII, vilket då i högre grad kan bilda inflammatoriska komplex med ATR1. Dessa inflammatoriska komplex är i värsta fall pro-trombotiska (via skador i kapillärnätverket) och tenderar att höja blodtrycket, samt öka inflammation i kärlvävnaderna. Giftinjektionerna orsakar alltså genom produktionen och sedermera frisättningen av S-proteiner, en ökad inflammation i kärlvävnaden, vilket kan leda till höjd blodtryck samt i värsta fall blodproppar.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2urwad75
– (234) SARS-CoV-2 spike protein interacts with and activates [TLR4]. [I den här studien bevisar man att S-proteinet från SARS-CoV-2 interagerar med TLR4, som en agonist. Det innebär att även giftinjektionernas S-protein utgör en agonist för TLR4, om än möjligen med en något annorlunda affinitet. TLR4 aktiverar i sin tur NF-kB, en pro-inflammatorisk pathway, som är aktiverad vid infektioner, inflammationer, cancerisering, sepsis, med fler liknande tillstånd. Giftinjektionerna ökar alltså den systemiska inflammationen i kroppen, i en potentiellt canceriserande riktning.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2p8f7fjf
– (235) CD209L/L-SIGN and CD209/DC-SIGN Act as Receptors for SARS-CoV-2. [I även den här artikeln beskrivs hur receptorerna L-SIGN och DC-SIGN fungerar som invasionsvägar för SARS-CoV-2. Ur ett giftinjektionsperspektiv är detta relevant på minst tre sätt, 1) S-proteinerna som resulterar av giftinjektionerna och vilka slutligen hamnar i blodomloppet, kan inducera en felaktig signalering på celler som expresserar L-SIGN och DC-SIGN vilka är involverade i immunförsvarsprocesser; 2) makrofager som uttrycker L-SIGN och DC-SIGN kan ta upp S-proteinerna via dessa portar, och när S-proteinet väl är inne i makrofagerna så orsakar S-proteinet en inflammatorisk signalering via bland annat NF-kB vilket leder till att makrofagerna emitterar pro-inflammatoriska substanser, och om makrofagerna sedan konverterar till sin odödliga form, så kan de alltså pumpa ut pro-inflammatoriska substanser “för evigt”, vilket höjer kroppens bas-inflammation; 3) de lågkvalitativa giftinjektionsskapade aS exporterar ju SARS-CoV-2 till blodomloppet, där SARS-CoV-2 då fruktsamt kan invadera även celler som expresserar L-SIGN och DC-SIGN – med andra ord så skapar giftinjektionerna alltså – via de lågkvalitativa aS – ADE för SARS-CoV-2 via cell-linjer som expresserar DC-SIGN och L-SIGN, förutom de celler som expresserar ACE2.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/ycyrf8nw
– (285) Improvements of symptoms of Alzheimer’s disease by inhibition of the angiotensin system. [I den här artikeln & studien påvisade man att blockering av ACE förbättrade avsevärt utvecklingen av neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease. ACE interagerar med inaktiva Angiotensin 1 (ATI) och konverterar ATI till Angiotensin 2 (ATII). ATII kan sedan interagera med Angiotensin 2 Receptor 1 (ATR1) och bildar ett inflammatoriskt komplex (ATR1+ATII) om så sker. ACE-receptorn uppreglerar alltså inflammationen i kroppen genom att konvertera ATI till ATII – och studien alltså fann att om man blockerade ACE så bromsades neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease upp och symptombilden förbättrades. ACE2-receptorn jobbar mot ACE, genom att konvertera Angiotensin II till den anti-inflammatoriska formen Angiotensin 1,7 (AT1,7). Giftinjektionerna fungerar i pro-ACE-riktning, då 1) S-proteinet och S1-proteinet – som frisätts i blodomloppet i synnerhet under dagarna 3-21 efter att en giftinjektion har administrerats –  fastnar i ACE2-receptorerna och inhiberar dem åtminstone temporärt, vilket är pro-ACE och därmed pro-inflammatoriskt; 2) samt genom att aS som induceras av giftinjektionerna tenderar att åtföljas av anti-ACE2-aktivitet, antingen genom att aS är direkt inhiberande mot ACE2 eller genom att en hög aS-titer kan inducera anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar, som då är reaktiva mot ACE2. Giftinjektionerna förflyttar således kroppen i en neurologiskt icke-gynnsam riktning, på grund av att de fungerar som ACE2-inhibitorer.]
Taggar: ++, ACE, ACE2, Alzheimer’s Disease, Angiotensin 1, Angiotensin 1,7, Angiotensin 2, Angiotensin 2 Receptor 1, aS, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/v3hm6cuj
– (17) Angiotensin receptors: a new role in cancer? [I den här översiktsartikeln beskriver man hur Angiotensin II tillsammans med ATR1 och ATR2 är aktiverade vid tillstånd som inflammation och cancer. Angiotensin II skapas från Angiotensin I av ACE-receptorn, medan ACE2-receptorn konverterar Angiotensin II till formen Angiotensin 1,7 som istället är anti-inflammatorisk. Som flera andra källor här klargör, så reducerar giftinjektionerna ACE2-aktiviteten genom att skapa både S-protein som hamnar i blodomloppet någon till några veckor efter giftinjektionerna, men även genom att inducera aS och i värsta fall även anti-idiotypiska antikroppar som är verksamma mot ACE2. Allting som reglerar ned ACE2-aktiviteten ökar den effektiva ACE-aktiviteten, vilken alltså i sin tur leder till att Angiotensin II bildar inflammatoriska komplex med ATR1 och ATR2. Giftinjektionerna är alltså inflammatoriska och pro-canceriserande.]
Taggar: ++, ACE, ACE2, Angiotensin I, Angiotensin II, Angiotensin 2 Receptor 1, Cancerisering, Inflammation
https://tinyurl.com/2p9dknpk
– (301) EMEA-002861-PIP02-20-M01. [I det här faktabladet från EMA (European Medicines Agency) så står det att Phraudzers giftinjektion BNT162b2 innehåller ett fullängds-SARS-CoV-2-S-protein. Vissa lustigkurrar försöker ju påstå att det inte är hela S-proteinet som används och/eller mRNA-kodas för i giftinjektionerna när man konfronterar dem med uppgifterna om S-proteinets toxicitet och biverkningar, men det är alltså precis vad det är frågan om.]
Taggar: Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/yckpasde
– (58) Interleukin 6. [En översiktsartikel på Wikipedia om IL-6, ankrad till avsnittet “Role in disease”. Som framgår särskilt av detta avsnitt i artikeln, så är förhöjda IL-6-nivåer associerade med bland annat cancerisering, neurologiska och neuropsykatriska sjukdomar, åldrande och senescens, med mer.]
Taggar: ++, Cancerisering, IL-6, Neurologiska sjukdomar, Senescens
https://tinyurl.com/27kyunxy
– (314) TNF-Induced Activation of NF-κB. [I den här artikeln beskriver man hur testresultat visar att TNF-alpha är en stark aktivator av den inflammatoriska mekanismen NF-kB. TNF-alpha aktiverar NF-kB per direkta och indirekta signaler, samt leder även till att inhibitionen av NF-kB i sig inhiberas. Då giftinjektionerna har flera sätt att höja TNF-alpha på, via SARS-2-S-proteinet, så stärker den här referensen ytterligare bilden av att giftinjektionerna är hyperinflammatoriska; i synnerhet stärks möjligheten att S-proteinerna orsakar accelererat åldrande via NF-kB-aktivering i hypothalamus även av den här referensen.]
Taggar: ++, Inflammation, NF-kB, TNF-alpha
https://tinyurl.com/ysdfvczs
– (320) Role of Microglia TLR’s in Neurodegeneration. [I den här översiktsartikeln beskriver man hur TLR:s i hjärnan tenderar att vara överaktiverade och/eller överexpresserade i samband med olika neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, ALS och andra neurodegenerativa sjukdomstillstånd. För rättvisans skull bör det nämnas att aktiveringen av dessa TLR:s ibland, beroende på omständigheterna, har visat sig vara associerad med positiva effekter på dessa tillstånd, men om man går genom artikeln så ser man att de negativ konsekvenserna av TLR-signalering med stor marginal överskuggar det fåtalet indikationer som finns på tidvis skyddande effekter. Ur ett SARS-2-giftinjektions-perspektiv är i synnerhet avsnitten om TLR2, TLR4 och TLR5 av intresse, då vi nu vet att SARS-2-S-proteinet aktiverar både TLR2 och TLR4 och triggar den inflammatoriska mekanismen NF-kB därgenom. TLR5 är intressant därför att det finns indikationer (i Mordernas patent på deras hemsida…) på att Morderna kanske har inkluderat mRNA-kod för det bakteriella proteinet Flagellin i sina SARS-2-giftinjektioner. Flagellin i sin tur aktiverar TLR5 vilket också leder till en kraftfull och inflammatorisk immunförsvarsrespons. Artikeln tjänstgör som en kraftfull referens som i samband med referenserna om hur SARS-2-S-proteinet aktiverar TLR2 och TLR4 (och kanske alltså TLR5), klart och tydligt pekar ut ännu fler mekanismer per vilka giftinjektionerna kan orsaka neurodegenerativa sjukdomstillstånd och förtida åldrande.]
Taggar: ++, ALS, Alzheimer’s Disease, Flagellin, Morderna, NF-kB, Neurologiska sjukdomar, Parkinson’s Disease, TLR2, TLR4, TLR5
https://tinyurl.com/ywpyaeey
– (321) Toll-like receptor 4 mediates microglial activation and production of inflammatory mediators in neonatal rat brain following hypoxia: role of TLR4 in hypoxic microglia. [Den här studien beskriver hur ökad TLR4-expression i mikroglia-cellerna (i råtthjärnor) resulterar av hypoxi, och hur detta allena resulterar i ökad produktion av inflammatoriska mediatorer. Då SARS-2-giftinjektionerna kan skapa en hypoxisk situation – när S-proteinerna och/eller anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar och/eller pro-trombotiska aPL-antikroppar och/eller andra propp-mekanismer knutna till S-proteinet börjar orsaka blockeringar av kärlen – så är det inte alls otänkbart att detta leder till en uppreglering av TLR4 i mikroglia-cellerna, och att TLR4 har en hittills ej tillräckligt kartlagd signaleringsfunktion vid hypoxi (möjligen på grund av pH-inducerade konformationer som per elektro-mekanisk väg) som aktiverar NF-kB. Den här referensen ger ytterligare ett visst stöd åt att giftinjektionerna riskerar att orsaka omfattande inflammationer i hjärnan, i synnerhet på platser där kapillärerna korkas igen direkt eller indirekt på grund av SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, HIF-1-alpha, Inflammation, Neurologiska sjukdomar, NF-kB, ROS, TLR4, TNF-alpha
https://tinyurl.com/3z72eukz
– (339) Flagellin A Toll-Like Receptor 5 Agonist as an Adjuvant in Chicken Vaccines. [Den här översiktsartikeln beskriver nyttjandet av det bakteriella membran-proteinet Flagellin som en adjuvant i giftinjektioner. Flagellin retar upp en kraftig immunförsvarsrespons genom att aktivera TLR5. Andra referenser visar att Morderna – enligt deras egna patent – förefaller ha inkluderat mRNA-kod inte bara för det hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utan även för Flagellin, i sina SARS-2-giftinjektioner. Då referenser i bland annat referens-kategorin “BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL” indikerar att den hälsovådliga mRNA-koden sprids genom hela kroppen, så kan detta innebära att de som har injicerats med Mordernas SARS-2-giftinjektioner, även har fått Flagellin-produktion utspridd i hela kroppen (inklusive i hjärnan som är extra känslig för inflammationer), post-giftinjektionerna, vilket ytterligare retar upp den inflammatoriska immunförsvarsresponsen efter giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Adjuvanter, Flagellin, Morderna, TLR5
https://tinyurl.com/y8dhzrz8

BIODISTRIBUTION AV SARS-2-GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL:

– (64) Pfizer Data Show: Where do the lipid nanoparticles collect. [Videoreportage med Bret Weinstein, Robert Malone och Steve Kirsch om data från Japans FDA/CDC, som handlar om vart de toxiska mRNA-paketen från (åtminstone Phraudzers) mRNA-giftinjektioner hamnar i kroppen. Inledningsvis hamnar en signifikant andel mRNA-paket i blodomloppet – vilket alltså går stick i stäv med vad tillverkarna av giftinjektionen har påstått – de har hävdat att innehållet mer eller mindre stannar vid injektionsplatsen, vilket alltså inte alls verkar stämma. Datan från de japanska myndigheterna visar att efter 24 timmar börjar koncentrationerna av de toxiska mRNA-lipid-paketen stiga kraftigt särskilt i benmärgen och äggstockarna. Malone berättar därpå att hans kontakter inom FDA säger att man har börjat se signaler om trombocytopeni (lågt antal blodplättar), samt reaktivering av dormanta virus och andra patogener.]
Taggar: Biodistribution, Blodplättar, Phraudzer, Reaktivering av patogener, Sterilitet, Trombocytopeni
https://tinyurl.com/4f5yr4jx
– (65) 厚生省に提出されたファイザーワクチン極秘データ. [Ett blogginlägg med fotografier på en utskrift som påstås ha lämnats av Japans myndigheter, efter en “Freedom of Information”-förfrågan. Förfrågan gällde det som behandlas i referens #64, det vill säga biodistributionen av Phraudzers giftinjektion. Bilderna i blogginlägget, som visar utskrifterna och mätvärden, förefaller stämma överens med det som Weinstein, Malone och Kirsch avhandlar i referens #64.]
Taggar: Biodistribution, Phraudzer
https://tinyurl.com/5cxf6y3u
– (152) Persistence of SARS CoV-2 S1 Protein in CD16+ Monocytes in Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) Up to 15 Months Post-Infection. [I den här studien visar man att CD16+ monocyter/makrofager kan innehålla S1-proteiner i upp till 15+ månader efter genomgången Covid-19. Det indikerar att makrofagerna har svårt att göra sig av med S1-proteinet, och konsekvenserna av det är att de fortsätter skicka ut inflammatoriska mediatorer så länge S1-proteinet är kvar i dem (däribland TNF-alpha, IL-6, men även andra inflammatoriska mediatorer) men även att de producerar mer ROS, vilka i sig utgör signaler till immunförsvaret, dock inte nödvändigt odelat negativa signaler, men som ändock ställer upp baseline-inflammationen i vävnaden. Man mäter även upp kroniskt förhöjda nivåer av IFN, vilket i sin tur uppreglerar inflammatoriska TNF-alpha.  Man spekulerar i artikeln om huruvida makrofagerna försätts i den pro-inflammatoriska fenotypen SASP (Senescence-Associated Secretory Phenotype), vilken utsöndrar pro-inflammatoriska mediatorer, eftersom att beteendet som uppmätts i studien motsvarar detta tillstånd. Sammantaget innebär bevisen från denna studie att SARS-2-S-giftinjektionerna kan resultera i att den giftinjicerades makrofager förblir i ett inflammatoriskt tillstånd i minst 15 månader efter senaste giftinjektionsadministrationen,på grund av upptag av SARS-2-S1-proteinet i synnerhet.]
Taggar: ++, IFN, IL-6, Makrofager, PASC, ROS, SARS-CoV-2-S-protein, TNF-alpha
https://tinyurl.com/yn2xn3jm
– (203) The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity. [I den här utmärkta vetenskapliga artikeln av Palmer och Bhakdi går man genom kinetics för Phraduzer-giftinjektionernas spridning genom kroppen. Man belyser även “complement pathway”-attacker på celler som tar upp Phraudzer-giftinjektionernas kodbitar, de ingående lipidernas toxicitet, med mer.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/922rfpz3
Mängd S1- och S-proteiner i blodet efter SARS-2-giftinjektionerna. I studien (96) “Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients” (Taggar: ++, aS, aST, Biodistribution, Ig[X], Morderna, SARS-CoV-2-S-protein) ( https://tinyurl.com/654t6yxk ) påvisar man att giftinjektionerna leder till att en mycket stor mängd S1-proteiner frisätts i blodet kort efter giftinjektionerna. (Rådatan från den här studien visar också att induktionen av de viktigaste IgA- och IgM-serierna av anti-S-antikroppar är cirka 4-5 gånger lägre än den ADE-medierande IgG-serien.)
S1-proteinerna motsvarar en viral titer om någonstans cirka 2,3 miljoner virus per milliliter blod (!!!). Dock är dessa S1-proteiner lösa, vilket innebär att deras kapacitet att ställa till med skada är mycket högre än vad 2,3 miljoner virus per mL kan göra – i termer av RAS-destabilisering via ACE2-inhibition, med mer!
Man mäter vidare upp en S-proteinhalt hos 30% av försökspersonerna motsvarande cirka 2,1 miljoner virus per milliliter blod, vilket är exceptionellt högt.
Det bör noteras att det har nu bevisats (referens kommer att läggas till i senare versioner) att i början skickar kroppen omkring S-proteiner mellan cellerna genom exosom – så giftinjektionernas totala S- och S1-proteinsvar är mycket högre än så här.
Uträkningen på ovanstående är som följer: Ett fullängds-S-protein väger cirka 450 kDa (289) (“Characterization of the SARS-CoV-2 S Protein: Biophysical, Biochemical, Structural and Antigenic Analysis” – Taggar: ++, SARS-CoV-2-S-protein) ( https://tinyurl.com/mmps2x3z ), och enligt vissa andra källor så lite som 200-250-300 kDa eller betydligt lägre än så (referens #128, exempelvis) (men jag tar detta övre värde för att vara snäll mot giftinjektionsfanatikerna). kDa står för “kilodalton”, och 1 kDa är lika med 1,66053904 * 10^-21 gram. 1 * 10^-21 gram kallas för 1 zeptogram. Det betyder att ett fullängds-SARS-CoV-2-S-protein väger cirka 747 zeptogram, enligt 450 * 1,66053904*10^-21 gram. S1-enheten väger bortåt 40% av detta; ~300 zeptogram.
I studien länkad ovanför [96] så mätte man alltså upp en peak om 68 picogram S1 per mL 5 dagar efter första giftinjektionen. 1 picogram = 10^-12. Detta ger oss att man mätte upp hela 226 miljoner S1-protein per mL. Detta är en *extremt* sjuk siffra. Varje SARS-CoV-2 -virion har mellan 30-40 S-protein [144], vilket då ger oss att den uppmätta mängden S1-enheter motsvarar cirka 5,6 miljoner virus per mL (!!!).
I samma studie länkad ovanför [96] så mätte man upp en peak om 62 picogram S-protein per mL hos ~30% av försökspersonerna, cirka 10 dagar efter första giftinjektionen. Detta motsvarar cirka 83 miljoner S-protein per mL (!!!), vilket motsvarar cirka 2,1 miljoner virus per mL (!!!). Även dessa värden är *extremt* sjuka.
Vi går nu vidare och kontrasterar dessa mätvärden på S- och S1-proteiner post-giftinjektionerna, med mängden virus i blodomloppet vid ett genomsnittligt Covid-19-förlopp.
Normalt sett finns inte SARS-2 i blodomloppet annat än vid svåra Covid-19-förlopp. I studien (264) “SARS-CoV-2 RNA detected in blood products from patients with COVID-19 is not associated with infectious virus” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/37f2hmf2 ) som är en kombination av en “literature review” och egna tester, så finner man att vRNA endast är detekterbart i blodet i cirka 10-13% av personer som då alltså har blivit så pass sjuka att de ens ingår i studiens underliggande material till att börja med. Detta material inkluderar därmed ej personer som inte blev så pass dåliga att de sökte sjukvård. Den verkliga % Covid-19-infekterade med detekterbart vRNA är alltså lägre än cirka 10-13%. Vidare, Ct-värdet på de RT-PCR-tester där man  detekterade viruset i serum var på 33-45, vilket är mycket höga Ct-värden. När man gjorde odlingstester på dessa serum-prover där SARS-2-vRNA kunde påvisas, så ledde inte detta till fruktsamma infektioner som kunde öka mängden SARS-2-vRNA. Slutsatsen av studien är att SARS-2-vRNA i blodet är mycket ovanligt vid en naturlig infektion, annat än vid svårare sjukdomsförlopp då nivåerna av vRNA kan bli mätbara i blodet.
I studien (265) “Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/mv5jvppe ) vars kohort innefattade 205 symptomatiska patienter som låg på sjukhus. Totalt 1070 tester togs på dessa patiener, varav 307 var blodprover. I endast 3 av dessa 307 blodprover (alltså 1%) kunde man detektera SARS-CoV-2-vRNA – detta trots att 19% av patienterna räknades som svårt sjuka. Så även i denna studie påvisade man att prevalensen av SARS-CoV-2-vRNA i blodomloppet är mycket låg även hos symptomatiskt sjuka personer.
I studien (266) “Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/mudym8af ) ingick 96 patienter som lades in på sjukhus på grund av Covid-19. 22 av dem hade lindriga infektioner, medan resterande 74 hade svår Covid-19. Trots det, så kunde man bara mäta upp SARS-CoV-2 i blodet på 39 av patienterna (41%), varav de flesta SARS-2-vRNA-positiva prover togs bland de svårast Covid-19-sjuka. Denna studie förstärker ytterligare bilden av att giftinjektionerna i genomsnitt innebär en signifikant högre andel S-proteiner i blodet hos den giftinjicerade, jämfört med en Covid-19-infektion, detta då man inte ens hittar SARS-2-vRNA i blodet på samtliga svårt Covid-19-sjuka som behöver sjukhusvård.
I studien (267) “Detectable 2019-nCoV viral RNA in blood is a strong indicator for the further clinical severity” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/y3j828kc ) visar sig samma mönster igen – man detekterar SARS-2-vRNA i blodet hos 6 av 57 testade patienter (~11%) och samtliga av dessa 6 patienter blev sedermera svårt sjuka i Covid-19. Även denna studie förstärker bilden av att SARS-2 alltså inte finns i blodomloppet hos den genomsnittligt Covid-19-sjuke, utan endast exfiltreras till blodomloppet vid svårare förlopp.
I studien (270) “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/2p92sy75 ) mätte man upp nCoV-RNA [SARS-CoV-2] i blodet hos endast 6 av 41 patienter (15%) som behövde sjukhusvård för sin nCoV-infektion. Även den här studien stärker bilden av att SARS-2 inte hamnar i blodet vid en genomsnittlig Covid-19-infektion, till skillnad från giftinjektionerna.
I studien (271) “No evidence of SARS-CoV-2 transfusion transmission despite RNA detection in blood donors showing symptoms after donation” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/2922ydw3 ) studerade man 311 bloddonationer i Frankrike under perioden 20:e januari 2020 till 29:e maj 2020, då SARS-CoV-2 började spridas i Europa. Detta efter 268 post-donationsrapporter (PDR’s) om sjukdom, samt 43 trace-backs på patienter som fått dessa donationer. I endast 3 av de 268 (1,1%) PDR’s kunde man detektera SARS-CoV-2-vRNA i bloddonationen, därtill på höga Ct-värden och man lyckades inte odla virus från dessa prover, vilket indikerar ett lågt eller obefintligt innehåll av “infectious units”, särskilt med tanke på att ingen som erhållit blodprodukter med SARS-CoV-2-vRNA-positivt blod smittades. Dock testades inte samtliga personer som avgav PDR’s om sjukdom även för SARS-CoV-2, så den här studiens resultat fastslår inte riktigt att bara 1,1% av de SARS-CoV-2-positiva har SARS-CoV-2-vRNA i blodet.
I studien “Low level SARS-CoV-2 RNA detected in plasma samples from a cohort of Nigerians: Implications for blood transfusion” (268) ( https://tinyurl.com/yckrtu7k ) ser vi återigen hur en minoritet av blodprover på SARS-2-positiva patienter innehåller SARS-2-vRNA. I studien ingick 125 personer, varav 75 visade sig ha positiva Covid-19-tester. Hos endast 6 av dessa 75 (8%) kunde man detektera SARS-2-vRNA i blodet, därtill var medianvärdet av dessa tester 32.4 Ct för RT-PCR-test, vilket indikerar en låg sannolikhet/mängd för/av “infectious units” i blodet. Även den här studien visar alltså att den genomsnittliga Covid-19-infektionen inte innebär exfilitration av S-proteiner till blodomloppet hos den genomsnittligt Covid-19-sjuka – vilket däremot alltså giftinjektionerna gör, då dessa sprids systemiskt genom kroppen, samt medför utsläpp av S-proteiner då cellerna som producerar S-proteinet hamnar under “complement pathway”-attacker.
I studien (272) “SARS-CoV-2 asymptomatic and symptomatic patients and risk for transfusion transmission” (Taggar: ++,) ( https://tinyurl.com/yckmutkm ) ingick 18 personer med RT-PCR-konstaterad SARS-CoV-2-infektion. Hos endast 1 av dessa 18 personer (5,6%) kunde man detektera SARS-CoV-2 genom blodprover, och hos denna person endast i 1 av 8 blodprover (12,5%). Så inte ens denna person uppvisade SARS-CoV-2-vRNA i samtliga blodprover som togs. Denna studien stärker också bilden av att mängden SARS-CoV-2, och därmed S-proteiner, i blodomloppet vid infektioner är mycket låg och oftast förmodligen så gott som obefintlig. Detta ska då kontrasteras med giftinjektionerna som ju avsiktligen systemiskt frisätter S-proteiner under de första cirka 3 veckorna post-administration.
Den sammantagna bilden av dessa studier är att giftinjektionerna frisätter MYCKET mer S1- och S-proteiner rakt ut i blodomloppet jämfört med vad som sker vid en naturlig infektion [3], där mycket begränsade eller rentav obefintliga mängder S-proteiner frisätts i blodet hos den genomsnittligt infekterade. Kompletterande källor: (97) “SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers” (Taggar: ++, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein) ( https://tinyurl.com/4shmxew6 ) samt (144) “The total number and mass of SARS-CoV-2 virions” (Taggar: ++, aST, bAbs, Ig[X], nAbs, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein) ( https://tinyurl.com/954s4h4j ).
Därmed är argumentet att giftinjektionerna skulle vara säkrare än en genomsnittlig naturlig infektion, sett till mängden S-proteiner, demolerat. Endast vid svåra sjukdomsförlopp blir mängden S-protein i blodet jämförbar med den giftinjektionsresulterande mängden, eftersom att svåra sjukdomsförlopp innebär en mer utdragen (om än ändå lägre än post giftinjektionerna) mängd S-protein i blodet.
– (286) Synthetic construct HCV1146 Moderna (mRNA-1273) SARS-CoV-2 vaccine sequence. [I den här opublicerade notisen lyckades forskare från universitet i Danmark få hela mRNA-sekvensen från Mordernas giftinjektion publicerad på nätet. I dokumentet ser man titeln “SARS-CoV-2 spike mRNA vaccine sequences circulate in blood up to at least 28 days after COVID-19 vaccination”. Så de listiga danskarna har genom den här publikationen *TOTALT* demolerat pladdret om att den livsfarliga mRNA-koden försvinner ur kroppen och cirkulationen efter bara “några dagar”, vilket är vad giftinjektions-förespråkarna falskeligen påstår.]
Taggar: ++, Morderna, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2ttk4nty
– (366) Pfizer study found key component of COVID vaccines stuck to organs: gov’t docs. [I den här välrefererade nyhetsartikeln publicerad på Life Site News, berättar man om hur Judicial Watch genom “FOIA requests” har tvingat fram data och dokumentation rörande framför allt Phraudzers/BioNDeaths SARS-2-S-giftinjektioner. Phraudzers (och även 666:s, se nedan) egna tester visade att de livsfarliga PEG-lipidkapslarna som innehåller ännu farligare mRNA-kod för det modifierade SARS-2-S-proteinet, spreds genom hela kroppen, då framför allt (men inte uteslutande) till levern, binjuraran, mjälten, äggstockar, benmärgen och lymfsystemet hos försöksdjuren – forskningsdata vilken alltså går på tvärs mot vad “myndig”heterna samt Phraudzer och andra giftinjektionstillverkare därpå har sagt till allmänheten. Judicial Watch fick även fram hundratals sidor av dokumentation från en annan SARS-2-S-giftinjektionstillverkare, 666 (Johnson & Johnson), per vilken man kan utläsa att testerna visade att den genetiska koden från deras SARS-2-S-giftinjektion fanns kvar hos försöksdjuren i flera månader (!) efter administration av giftsprutorna – även detta går på tvärs mot vad giftinjektionstillverkarna och “myndig”heterna har sagt till allmänheten. Datadumpen från 666 visar även att denna giftinjektionsfirma struntade i att göra säkerhetsstudier på just själva SARS-2-S-proteinet. I Phraudzer-dokumentationen framgår det även att Phraudzer har struntat i att göra säkerhetsstudier på deras giftsprutor, genom att luta sig på en kriminell riktlinje från det globalistiska FN-organet WHO, vilket uppenbarligen arbetar med att legalisera och facilitera det globalistiska massmordet genom att låta giftinjektionstillverkare *strunta* i att göra säkerhetsstudier! Phraudzer lutade sig på samma paket av WHO-riktlinjer för att – enligt deras egen dokumentation – *strunta* i att göra farmakologiska interaktionsstudier på SARS-2-S-giftinjektionerna. Phraudzer deklarerade även att de – och jag citerar- “inte väntar sig genotoxiska effekter” av vare sig PEG-lipiderna eller mRNA-koden för de modifierade SARS-2-S-giftinjektionerna, och Phraudzer noterar så att FN-organet WHO då har sagt att giftinjektionstillverkarna kan strunta i att göra dessa tester. Det hela är extremt kriminellt.]
Taggar: 666 (J&J), Biodistribution, Hepatit, Korruption, Massmord, Obfuskation, Phraudzer, Underrapportering
https://tinyurl.com/2942kehz

BLODKROPPAR FÖRSTÖRS:

– (28) Videoklipp med fotografiska bevis på hur blodkropparna förstörs av giftinjektionerna från Morderna. [I det här videoklippet från Stew Peters Show går man genom bevismaterial som indikerar att röda blodkroppar dysregleras och/eller förstörs, post-SARS-2-giftinjektionerna. Bland annat ser man hur RBC:s bildar så kallade “myntrullar”, där RBC:s alltså har klustrats samman i långa rader. Här vill jag tillägga att detta sker bland annat genom förluster av på RBC:s ytmonterad sialinsyra och/eller förluster av sialinsyrans elektriska laddning, vilken ska vara svagt negativ, vilket om det sker gör att RBC:s inte längre repellerar varandra. Om det som visas i klippet är vad som påstås – så är detta en stark indikation på att giftinjektionerna på något sätt dränerar elektriska laddningar från RBC:s, och grafenoxid är då en tänkbar förklaring. En annan tänkbar förklaring jag vill tillägga, står att finna i att SARS-CoV-2-S-proteinet är starkt positivt polariserat, vilket gör att det har hög bindningsaffinitet för ACE2. Det kan alltså vara så att produktionen av S-proteiner ensam ligger bakom “myntrulle”-fenomenet. Tuberna som visas tidigt i klippet skulle kunna vara nanostrukturer som används för att kapsla in “läke”medel tills det har levererats in i kroppen. Sådana strukturer används, och vissa av dem är avsedda att öppnas med EMF:er.]
Taggar: Grafenoxid, Röda blodkroppar, SARS-CoV-2-S-protein, Sialinsyra
https://tinyurl.com/bjputppk
– (175) Never Before Seen: Blood Doctor Reveals HORRIFIC Findings After Examining Vials. [I detta klipp visas bland annat hur blodkropparna hos giftinjicerade förstörs post-giftinjektionerna, och rullas ihop i så kallad “myntrullar” där de sitter fast i varandra i långa, deformerade kedjor. I detta tillstånd har de röda blodkropparna en ytterst nedsatt förmåga att bära syrgas, och vad värre är, de kan inte heller ta sig genom de minsta kapillärerna i kroppen, eftersom att dessa endast släpper genom 1-2 röda blodkroppar åt gången. Därmed förstörs syresättningen i kroppen på mikronivå, vilket givetvis innebär att vävnader förstörs, däribland särskilt hjärnan där skadorna tenderar att bli permanenta.]
https://tinyurl.com/2d33yyvr

BLODKÄRLEN INFLAMMERAS EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (9) SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. [I den här studien påvisar man att SARS-CoV-2-S-proteinet nedreglerar ACE2-expression och hindrar mitokondrierna från att jobba korrekt, i kärlvävnad. Mitokondrierna fragmenteras av S1-proteinet, och hindras från att jobba korrekt, samtidigt som cellerna skiftas till en alltmer okopplad glykolytisk profil, med minskad ATP-produktion och ökad försurning som följd. Dessa negativa effekter leder sammantaget till ökad inflammation i blodkärlen. Författarna spekulerar okritiskt och felaktigt i om giftinjektionerna kan skydda mot detta, utan att påpeka att det är just celler i blodkärlen som löper störst risk att 1) ta upp mRNA-koden till att börja med vilket då leder till inflammation i blodkärlen (duh!) samt 2) givetvis är cellerna i blodkärlen mest utsatta för de S1- och S-protein som frisätts i blodomloppet de första veckorna efter varje mRNA-giftinjektion, då immunförsvarets “complement pathway”-attacker på S-protein-producerande celler kommer igång.]
Taggar: ++, ACE2, Mitokondrier, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/54ta43um
– (149) De novo vasculitis after mRNA-1273 (Moderna) vaccination. [I den här artikeln beskrivs hur några patienter utvecklar blodkärlsinflammationer (vaskulit) och njurskador efter injektioner med Mordernas SARS-2-S-giftblandning.]
Taggar: ++, aS, Morderna, Njurskador (AKI), SARS-CoV-2-S-protein, Vaskulit
https://tinyurl.com/v2jczwx9
– (201) SARS-CoV-2 Mediated Endothelial Dysfunction: The Potential Role of Chronic Oxidative Stress. [I den här studien beskrivs hur S-proteinet, genom att det inhiberar ACE2, orsakar/triggar följande skadeverkningar hos celler i blodkärlens väggar: I) mACE2 nedregleras och expressionen av ACE2 minskar, vilket leder till att ATII inte denatureras till anti-inflammatoriska AT1-7, utan istället kan reagera med ATR1, och bilda ett pro-inflammatoriskt komplex som ökar inflammationen i kärlväggarna; II) nedregleringen och förlusten av ACE2 leder därpå till en produktion av ROS i cellerna, och dessa fria radikaler försätter därpå cellen i ett senescent tillstånd där den inte längre arbetar som en cell i kärlväggarna ska göra utan istället emitterar pro-inflammatoriska cytokiner och dylikt. Detta leder till en ökad risk för det multifaktoriella tillståndet åderförkalkning. Vad ännu värre är – den kaskad av händelser som S-proteinet orsakar, är i viss mån självnärande och riskerar att fortsätta långt efter att S-proteinet har försvunnit ur blodomloppet.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/6ehxufa7
– (351) Reactivation of IgA vasculities following COVID-19 vaccination. [I den här fallrapporten beskrivs hur en ung man som misshandlats med Phraudzers SARS-2-giftinjektioner drabbades av reaktiverad IgA-vaskulit, hudutslag och njurskador kort efter den andra giftdosen.]
Taggar: ++, Hudutslag, Ig[X], Njurskador (AKI), Phraudzer, Vaskulit
https://tinyurl.com/27kttwwj

BLODPROPPAR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (29) “A Medically Induced Disease Being Produced By This [giftinjektion]” – [15/7/21]. [I det här videoklippet framträder framför allt Dr. Charles Hoffe (M.D.) från Kanada. Han poängterar först och främst att giftinjektionstillverkarna ljög om biodistributionen av giftinjektionernas innehåll, då de påstod att det inte spreds i kroppen bortom injektionsstället. Hoffe går därefter in på att mRNA-paketen från giftinjektionerna distribueras och tas upp framför allt i kapillärnätverket i hela kroppen, varpå dessa celler börjar tillverka S-protein. Hoffe menar på att detta är trombotiskt. Hoffe går sedan in på att han har undersökt sina egna patienter som har tagit giftinjektionerna, och gjort ett så kallat D-Dimer-test på dem inom en vecka efter att de har tagit giftinjektionerna. D-Dimer-test används för att detektera om pro-trombotiska mekanismer har aktiverats, dessa kan skapa blodproppar. Vid tidpunkten för detta videoklipp hade Hoffe uppmätt positiva D-Dimer-värden på hela 62% av hans patienter som misshandlats med giftinjektionerna. Hoffe menar på att detta innebär att de flesta som misshandlas med giftinjektionerna har fått blodproppar distribuerade genom kapillärnätverket. Hoffe vidareutvecklar sitt resonemang och menar på att omfattande skador på lungorna är vanliga hos injektanterna, på kapillärnivå – och att detta leder till att hjärtat får jobba hårdare – vilket i sin tur leder till Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) utvecklas, ett tillstånd som innebär 1) högt blodtryck i lungorna och 2) att hjärtat tenderar att slitas ut. Hoffe säger att de flesta som utvecklar PAH dör inom 2-3 år.]
Taggar: Blodproppar, Blodplättar, D-Dimer, Forskningsfusk, Morderna, Pulmonary Arterial Hypertension (PAH), SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/4uawfvk2
– (98) Thrombosis With Thrombocytopenia After the Messenger RNA–1273 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 65-årig man avrättades med mRNA-giftinjektioner – han erhöll systemiska blodproppar och stora avvikelser i antalet blodplättar, utvecklade sedan sepsis, och dog. Då aPF4-aktivitet detekterades hos mannen, så talar den här fallrapporten för att blodplättarna tog upp mRNA-koden för det hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, och därpå hamnade under angrepp från immunförsvaret. När blodplättarna så förstördes av immunförsvaret, så läckte deras innehåll av PF4 ut i blodomloppet, och orsakade en kraftigt förhöjd aPF4-aktivitet (antikroppstillverkning är behovsstyrd i mångt och mycket, så ju mer PF4 som läcker ut i blodet, desto fler B-celler med aPF4-aktivitet som triggas till en högre produktion), varpå resterande blodplättar också kom att hamna under angrepp. Den här fallstudien, tillsammans med referenser rörande blodplättarnas förmåga att transkribera mRNA-kod, anger klart och tydligt att förekomsten av aPF4 är en mycket viktig riskindikator beträffande sannolikheten för snar död efter SARS-2-giftinjektionerna. aPF4 bör därför omedelbart börja användas som en biomarkör att varna aPF4-positiva giftinjektions-entusiaster med.]
Taggar: ++, aPF4, Blodplättar, Blodproppar, Morderna, PF4, Trombocytopeni
https://tinyurl.com/pw5d82ka
– (99) SARS-CoV-2 Vaccine–Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. [Den här artikeln går in på några av mekanismerna som kan leda till blodproppar efter SARS-2-giftinjicering. Man nämner även kliniska fynd som höga D-Dimer-testvärden och lågt fibrinogen, vilket enligt artikelförfattarna indikerar att systemisk aktivering av koagulationsmekanismer har ägt rum. Dessa kliniska fynd bör sättas i samband med exempelvis referens #29, där läkaren Charles Hoffe från Kanada påtalar att han funnit höga D-Dimer-värden på cirka 62% av hans patienter som har tagit giftinjektionerna. Hoffes tolkning av dessa D-Dimer-värden, tillsammans med andra kliniska fynd som kraftigt försämrad lungkapacitet hos patienterna, är att de har fått distribuerade skador i hela kapillärnätverket och löper en signifikant risk att utveckla och dö av PAH inom några år. Ett annat kliniskt fynd är aPF4, vilket talar för att blodplättarna också har tagit upp mRNA-koden och transkriberat den till S-proteiner, och därpå hamnat under angrepp från immunförsvaret, förstörts, och sålunda läckt ut sina protrombotiska mediatorer i blodomloppet. Referens #100 visar dock på att SARS-2-S1-proteinet i sig leder till blodplättsaktivering, så förekomsten av aPF4 kan även bero på att immunförsvaret har reagerat på SARS-2-S1-protein-beroende höjning av PF4 i omloppet, och gjort aPF4 för att motverka blodproppar, vilket då paradoxalt kan resultera i en i långa loppet förhöjd risk för just blodproppar. Min gissning är att bägge förklaringarna är korrekta och äger rum mer eller mindre samtidigt kort efter administration av SARS-2-giftinjektioner, då bägge dessa mekanismer har naturvetenskapligt stöd. Man måste slutligen bortse från tramset om att dessa blodproppsbildningar skulle vara “ovanliga” – det stämmer inte alls enligt referens #29, som istället talar för att en mycket stor andel av de giftinjicerade har utvecklat utbredda subkliniska skador på kapillärnätverket.]
Taggar: ++, aPF4, AstraZatanca, Blodplättar, Blodproppar, D-Dimer, Morderna, PF4, Phraudzer, Trombocytopeni
https://tinyurl.com/3rvkjh4m
– (100) SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19. [I den här studien visar man att blodpropparna som skapas av SARS-2-S1-proteinet tenderar att bli betydligt mer svårupplösta än “normala” blodproppar. Man visar även att SARS-2-S1-proteinet leder till hyperaktivering av blodplättar, varpå de frisätter bland annat PF4, vilket ska sättas i samband med studier som visar att vissa injektanter som redan har aPF4-aktivitet riskerar att utveckla mycket omfattande blodproppar efter SARS-2-giftinjicering. Man visar klart och tydligt – fotografiska bevis finns – att den S1-protein-medierade aktiveringen av blodplättarna leder till att omfattande fibrin-väv bildas, vilket under in vivo-förhållanden alltså leder till en mycket kraftigt ökad risk för blodproppar. Då SARS-2-giftinjektionerna leder till en omfattande frisättning av i synnerhet S1-proteiner, som alltså enligt den här referensen kan leda till att svårupplösta blodproppar bildas, så är den här referensen ett mycket tungt argument mot giftinjektionerna, som häri klart demonstrerats vara kapabla att direkt inducera blodkoagulation, fibrin-väv, och sedermera blodproppar.]
Taggar: ++, Blodproppar, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2p87xuum
– (119) COVID-19 can affect the blood. Its spike protein may be the culprit. [I den här populärvetenskapliga artikeln beskrivs en del karaktäristika hos SARS-CoV-2-S-proteinet. Bland annat tar man upp att S1-proteinet har en så kallad RGD-enhet, vilka binder till flertalet proteiner i kroppen, däribland Integrin. RGD-Integrin-bindningar kan trigga dels blodproppar, men också aggressiv vaskularisering som disrupterar organen.]
Taggar: Blodproppar, Integrin & RGD, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/mf3apjkx
– (131) Antibody epitopes in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopaenia. [I den här studien beskrivs ytterligare en mekanism – Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) eller Vaccine-Induced Pro-Thrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) – per vilken adenovirus-giftinjektionerna (i den här artikeln specifikt AstraZatanca:s SARS-2-giftinjektion) mot Covid-19 kan skapa blodproppar. Detta sker bland annat genom att anti-PF4-verksamhet induceras av SARS-2-giftinjektionerna men exakt varför detta sker är alltjämt en aning oklart (det finns två huvudsakliga spår, ett är direkt och ett föreslår ett mer indirekt händelseförlopp). Man tar även upp aktivering av blodplättarna genom att Fc-gamma-RIIa aktiveras av dessa aPF4-komplex – detta medför en ökad risk för blodproppar.]
Taggar: ++, aPF4, AstraZatanca, Blodproppar, FcR, Trombocytopeni
https://tinyurl.com/37c3hmep
– (146) SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19. [I den här studien fann man att SARS-CoV-2-S-proteinet kan binda till blodplättar via ACE2 och TMPRSS2, vilket triggar dem till att börja släppa ut pro-koagulationsfaktorer. SARS-2-giftinjektionerna ökar alltså “thrombositeten” i blodomloppet, via SARS-CoV-2-S-proteinets signalering på blodplättarna. Man finner även att SARS-2-S-proteinet stimulerar MAPK-aktivering via ACE2, och att stimulans med SARS-2-S-proteinet leder till nedreglering av ACE2-expressionen hos blodplättarna. Den här studiens resultat talar för att SARS-2-giftinjektionerna är pro-inflammatoriska och pro-trombotiska, samt har en förmåga att åtminstone via vissa cell-typer nedreglera den anti-inflammatoriska signaleringsvägen i RAS-systemet.]
Taggar: ++, ACE2, Blodplättar, Blodproppar, MAPK/ERK, RAS/RAAS, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/mst5vpxp
– (187) SARS-CoV-2 spike protein induces abnormal inflammatory blood clots neutralized by fibrin immunotherapy. [I den här studien påvisar man att S-proteinet från SARS-CoV-2 (samt då även från giftinjektionerna) binder till fibrinogen och skapar strukturellt abnormala blodproppar som i sig driver inflammatoriska processer.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/nxhkjzc
– (197) Antibody-induced procoagulant platelets in severe COVID-19 infection. [I den här studien på Covid-19-patienter fann man att antikropparna mot viruset, däribland aS som var bundna till S-protein, har en pro-koagulant effekt, genom att utverka apoptos på blodplättarna. Detta innebär att giftinjektionerna, som innehåller både S-proteiner (direkt/indirekt) och ger upphov till aS, kan skapa blodproppar per de häri demonstrerade mekanismerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/z2ffhwv7
– (208) Age- and Sex-Specific Incidence of Cerebral Venous Sinus Thrombosis Associated With Ad26.COV2.S COVID-19 Vaccination. [I den här studien fann man att administration av J&J’s giftinjektion leder till en signifikant ökning av incidencensen av en typ av hjärnblödning.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/c64z8bmh
– (216) COVID vaccines and thrombotic events: is mRNA translation and spike protein synthesis by platelets a real possibility? [I detta “Rapid Response”-brev som svar på en BMJ-artikel, så framför artikelförfattaren att ett problem med samtliga mRNA-giftinjektioner, är att blodplättarna också tar upp mRNA-koden, producerar S-proteinerna, och därpå slås de också ut av immunförsvaret, varav mängden pro-trombotiska faktorer frisatta i blodomloppet ökar dramatiskt. Således är samtliga mRNA-giftinjektioner som inte kodar för kroppsegna proteiner extremt farliga, då blodplättarna alltså riskerar att slås ut som följd av giftinjektionerna, med därpå följande kraftigt förhöjd risk för blodproppsbildning, i första hand i kapillärnätverket.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/uvaasz47
— (217) Re: COVID vaccines and thrombotic events: is mRNA translation and spike protein synthesis by platelets a real possibility? [Detta är ett ytterligare svarsbrev av samma författare som skrev ovanstående insändare. Här läggs texten ut mer kring huruvida blodplättar och deras föregångsceller kan ta upp och transkribera främmande mRNA-kod [vilket ju alltså gör dem sårbara för “complement pathway”-angrepp därpå, förutom de intra-cellulära biverkningarna från S-proteinerna]. Artikelförfattaren går även in på biodistributionen av de livsfarliga mRNA-partiklarna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/bwbn8zmu
– (222) Successful treatment of vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT). [I den här artikeln beskrivs hur en kvinna räddades från giftinjektions-inducerade blodproppar (hon hade misshandlats med pro-SARS-2-giftinjektionen från AstraZatanca). Man beskriver bland annat hur hennes D-Dimer-värden var förhöjda, vilket även Dr. Hoffe från Kanada har vittnat om (se källförteckningen).]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/5azwrfx6
– (277) I drew this blood on a patient the other day and noticed the flow had slowed down significantly when I was on the second tube. When I brought it to the back of the lab 3 mins later this was my finding! Normally it takes blood 30 mins to clot in an SST tube…not 3!!! [Ett kort video-vittnesmål från någon med vana av att ta blodprover på patienter. Enligt detta vittnesmål – som förvisso är omöjligt att verifiera – så har blodet börjat levra sig redan efter 3 minuter, och normal tid ska vara åtminstone cirka 30 minuter.]
Taggar: Blodproppar
https://tinyurl.com/26h2fpvr
– (296) A List of People Who Had Their Leg Amputated Shortly After Receiving COVID-19 Vaccine. [En lista och genomgång av några personer som har fått så svåra blodproppar av SARS-2-giftinjektionerna, att de har tvingats amputera delar av eller ett helt eller två ben.]
Taggar: AstraZatanca, Blodproppar, Phraudzer, Underrapportering
https://tinyurl.com/2p8fu9bz
– (326) Post-mortem findings in vaccine-induced thrombotic thombocytopenia [sic]. [I den här artikeln beskriver man några obduktionsfynd hos två personer som avrättades med AstraZatancas SARS-2-giftinjektioner. Bägge personerna uppvisade IgG-anti-PF4-antikroppar, vilket jag med andra referenser häri som stöd tolkar som att blodplättarna tog upp och började transkribera SARS-2-S-proteinet från giftinjektionerna, och därpå hamnade under attack från immunförsvaret, vilket resulterade i att deras innehåll läckte ut i blodet, varpå sedermera även anti-PF4-antikroppar inducerades. Det faktum att patienterna hade trombocytopeni, alltså lågt antal blodplättar, tillsammans med aPF4, talar starkt för att autoimmuna attacker med ovanstående genesis ägde rum. Det bör även noteras att bägge patienterna hade höga D-Dimer-värden – något som Dr. Charles Hoffe (se referens #29) har mätt upp hos cirka 62% av hans patienter som tog SARS-2-giftinjektionerna (i de flesta fallen från en annan tillverkare). Man fann även blodproppar både i stora och små blodkärl, som var mycket mer spridda än vad man kunde se hos patienterna medan de fortfarande levde. Den här referensen, särskilt i samband med Dr. Hoffes vittensmål, talar starkt för att de som har misshandlats med SARS-2-giftinjektioner som använder antingen mRNA-lipid-kapslar eller vektorvirus, har fått omfattande blodproppar och koagulationer genom blodkärlen, även om dessa kanske inte ger omedelbart märkbara symptom. En annan märklig sak är att man inte kunde mäta upp aS-aktivitet hos patienterna, trots att de tagit två SARS-2-S-giftinjektioner som ska provocera fram just detta. Det talar ju inte direkt till giftinjektionernas fördel att de inte ens lyckats inducera aS hos patienterna när det är deras uttalade mål. aS riktade mot SARS-2-S är ju å andra sidan autoimmunogena, så man vill i och för sig inte ha artificiellt för höga nivåer av dem. Slutligen visade studien på omfattande vaskulit – spår av “complement pathway”-attacker mot blodkärlen inklusive mikrocirkulationen inuti flera organ kunde ses, såväl som infiltration av vita blodkroppar som deltog i attackerna på organen, troligen på grund av att de hade börjat producera SARS-2-S-proteinet.]
Taggar: ++, aS, AstraZatanca, Autoimmunitet, Blodproppar, D-Dimer, Obduktioner, Thrombocytopeni, Vaskulit
https://tinyurl.com/4xt6zytc
– (346) Potential Anionic Substances Binding to Platelet Factor 4 in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia of ChAdOx1-S Vaccine for SARS-CoV-2. [I den här studien spekulerar man i vilken komponent av AstraZatanca:s SARS-2-giftinjektion som kan provocera fram tillståndet VITT, som karaktäriseras av blodproppar och lågt antal blodplättar. Artikelförfattarna menar på att det är adenovirus-komponenter som expresseras av vissa cell-linjer, som binder till PF4 och orsakar aPF4-aktivitet, med därpå följande thrombocytopeni och propp-bildningar. Personligen anser jag att flera andra referenser anger SARS-2-S-proteinet och den aS-aktivitet som det provocerar fram, som mer troliga anledningar, men detta är ytterligare en tänkbar mekanism att ha i åtanke beträffande biverkningsprofilen från vektorvirus-SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, aPF4, AstraZatanca, Autoimmunitet, Blodproppar, PF4, SARS-CoV-2-S-protein, Thrombocytopeni
https://tinyurl.com/atrdab5e
– (347) Histological and immunohistochemical findings in a fatal case of thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 vaccination. [I den här fallrapporten beskrivs några obduktionsfynd hos en ung kvinna som avrättades plågsamt med AstraZatancas SARS-2-giftinjektioner. Bland annat fann man inslag av inflammationer i regioner där blodproppar hade formats. Den här referensen stärker – i generella termer – samtliga övriga referenser samt de inledande avsnitten som beskriver hur SARS-2-S-proteinet initierar inflammatoriska mekanismer och proppbildning, samt hur det kan trigga immunförsvarsangrepp på blodplättarna.]
Taggar: ++, AstraZatanca, Autoimmunitet, Blodproppar, Inflammation, Thrombocytopeni
https://tinyurl.com/546tsxzp

CANCER SKAPAS OCH/ELLER ACCELERERAS AV GIFTSPRUTORNA:

– (30) Cardiolipin, the Mitochondrial Signature Lipid: Implication in Cancer. [Den här artikeln ska sättas i samband med referensen #25 “Clinically significant anticardiolipin antibodies associated with COVID-19” i avsnittet om “AUTOIMMUNA TILLSTÅND…” ovanför. S-proteinet i sig förefaller accelerera cancer och cancerisering, bland annat genom att inducera höga nivåer av antikroppar verksamma mot cardiolipin. Då mRNA-giftinjektionerna är till för att inducera höga halter av just S-proteinet, så kan man därmed dra slutsatsen att giftinjektionerna är canceriserande per denna mekanism (=induktion av aPL-aktivitet).]
Taggar: ++, Cancerisering, Cardiolipin, Mitokondrier
https://tinyurl.com/ufv7wzmh
– (101) S2 subunit of SARS-nCoV-2 interacts with tumor suppressor protein p53 and BRCA: an in silico study. [I den här studien fann man att S2-komponenten av SARS-CoV-2-S-proteinet – vilken också kodas för eller finns med i samtliga SARS-2-giftinjektioner – interagerar med tumör-suppresserande proteinerna p53 samt BRCA 1/2. Emedan man i den här studien inte undersökte exakt vilka konsekvenser interaktionen mellan SARS-2-S2 och BRCA1/2 och p53 får, i termer av vilka signalvägar som effektueras, så fann man att interaktionen är “stark” (sett till affiniteter och dylikt), vilket troligen innebär att p53 och BRCA 1/2 hämmas eller på annat sätt dysregleras av SARS-2-S2-proteinet. Detta är sannolikt canceriserande eller på annat sätt dysreglerande. Därmed talar den här referensen för att SARS-2-giftinjektionerna kan inducera eller kanske framför allt accelerera redan existerande cancerisering, exempelvis om en vävnad som redan är på väg att bli canceriserad tar upp och därpå translaterar en stor mängd mRNA-kod för SARS-2-S-proteinet.]
Taggar: ++, BRCA 1/2, Cancerisering, p53, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/29annkze
– (9) SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. [I den här studien, även länkad på andra ställen i den här artikeln, så finner man att S-proteinet leder till en kraftig uppreglering av MDM2, vilket i sin tur nedreglerar tumörsuppressor-proteinet p53, vilket försätter cellen i ett “sovande” tillstånd men även kan leda till cancerinsering. Man påvisar även att mitokondrierna fragmenteras av S1-proteinet, och hindras från att jobba korrekt, samtidigt som cellerna skiftas till en alltmer okopplad glykolytisk profil, med minskad ATP-produktion och ökad försurning som följd. Dessa negativa effekter leder sammantaget till ökad inflammation i blodkärlen. Okopplad glykolys och försurning är i sig canceriseringssignaler, och det är därmed extra ofördelaktigt att tumörsuppressor-proteinet p53 samtidigt regleras ned av S-proteinet.]
Taggar: ++, ACE2, Cancerisering, MDM2, Mitokondrier, p53, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/54ta43um
– (151) New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses. [I den här dubbla fallrapporten beskrivs två patienter, vilka genomled bland annat blodproppar, strokes, explosiv metastatisk cancerisering post giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från, i ljuset av flertalet övriga referenser som pekar ut multipla cancerings-mekanismer knutna till SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Blodproppar, Cancerisering, Giftinjektioner (allmänt), Neurologiska sjukdomar, Stroke
https://tinyurl.com/2htypddu
– (156) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I den här artikeln beskriver man att SARS-2-S1- och -S2-proteinerna är delaktiga i att skapa celler-i-celler i lungvävnad som har börjat expressera S1 och S2, detta genom att framför allt S2-proteinet medierar fusion mellan celler. Detta innebär att större cellmassor med flera cellkärnor (syncytium) samt även celler-i-celler skapas, vilket man ofta ser i canceriserad vävnad. SARS-2-S-giftinjektionerna är således cancerframkallande även på detta sätt då de innehåller och/eller frisätter S-, S1- och S2-proteiner.]
Taggar: ++, Cancerisering, SARS-CoV-2-S-protein, Syncytium & Syncytin-1, V-AIDS, Vita blodkroppar (WBC)
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
– (157) Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. [I den här studien beskriver man hur syncytium formas i lungorna av SARS-2-S2-proteinet (en komponent av det fullständiga SARS-2-S-proteinet) ensamt, med andra närliggande celler som uttrycker ACE2. Dessa syncytium fungerar sedan inte som normal lungvävnad, och löper stor risk att tumöriseras (se även ovanstående källa). Då SARS-2-S-giftinjektionerna innehåller kod för S2-proteinet eller lösa S2-proteiner, så kan alltså dessa giftinjektionerna leda till liknande resultat. I studien lyfter man även fram att man har observerat syncytium-bildningar även hos patienter smittade av MERS-CoV och SARS-CoV, vilket föreslår att de brottsliga element som tillverkat SARS-CoV-2-viruset kände till den här adversiva mekanismen sedan tidigare.]
Taggar: ++, ACE2, Cancerisering, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Syncytium & Syncytin-1, V-AIDS
https://tinyurl.com/mer5525c
– (221) Unilateral axillary Adenopathy in the setting of COVID-19 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs 4 fall av svullna lymfkörtlar några dagar efter giftinjicering med livsfarliga SARS-2-S-protein-innehållande substanser av tvivelaktig bakgrund. Den primära differentialdiagnosen är bröstcancer.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/4xxr9b9w
– (275) Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine Booster Shot: A Case Report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en Convid-19-booster-giftinjektion från Phraudzer ledde till en snabb ökning av AITL hos en person som redan hade detta tillståndet. Med stöd i flera andra studier som refereras, samt det faktum att progressionen av AITL accelererades dramatiskt post-giftinjektionen, så drar man slutsatsen att patientens AITL accelererades av den exceptionellt hälsovådliga booster-giftinjektionen. Intressant nog så påvisar man också att patientens aS-produktion INTE ökade nämnvärt av giftinjektions-boostern, vilket är ett ytterligare ett dråpslag mot det pågående giftinjektions-fiaskot.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yckk9y83
– (302) Retinal Tumor Induced in the Baboon by Human Adenovirus 12. [I den här studien visade man/upptäckte att om man injicerade mänskliga adenovirus i babianer, så utvecklade de tumörer efter 12+ månader. Vad beträffar vektorvirus-giftinjektionerna så har man ju i en av dem (AstraZatanca) använt ett schimpans-adenovirus. Tills vidare kan man alltså inte utesluta att de som injicerats med dessa schimpans-virus utvecklar liknande tumöriseringar som ett resultat.]
Taggar: ++, AstraZatanca, Cancerisering
https://tinyurl.com/mvf5yyw5
– (355) Covid-19 Masse vaksinering og Patologiske Funn, Ute Kruger dr med. [En videointervju med läkaren Ute Kruger som beskriver bland annat obduktionsfynd hos de som har avrättats med SARS-2-S-giftinjektionerna, men även andra observationer knutna till cancerisering post-SARS-2-S-giftinjicering. I intervjun tar Ute Kruger upp bland annat upp att 1) att hon får cancerprover från allt yngre patienter (födda på 70-90-talen) som avviker från det mönster hon historiskt sett har observerat inom ramen för sitt arbete, både sett till när canceriseringen uppstår men även sett till deras storlekar – Kruger beskriver hur hon numer ser allt fler allt större tumörer. Det förefaller även vara vanligare med multipla tumörer. 2) Kruger beskriver hur hon ser snabbväxande canceriseringar i en förhöjd grad även nu efter att de illicita Covid-19-restriktionerna har hävts – hon menar alltså att åtminstone en del av dessa canceriseringar inte kan bortförklaras med försenad diagnostik relaterat till tidigare restriktioner. 3)  Kruger beskriver även hur hon ser en ökad andel recidiv hos patienter som har haft cancer för kanske 20 år sedan och som sedan har försvinnat – hos dessa patienter kan canceriseringen efter SARS-2-S-giftinjicering helt plötsligt komma tillbaka i ett mycket snabbväxande och aggressivt tillstånd och ta livet av patienterna på bara några månader. 4) Kruger tar därpå upp en rad exempel på SARS-2-S-misshandelsoffer som har fått explosiv cancerisering i multipla organ kort efter administration av biovapen-system som innehåller SARS-2-S-proteinet – någonting hon beskriver som “väldigt anmärkningsvärt och ovanligt”. 5) Kruger beskriver därpå hur Läkemedelsverket – efter hennes multipla anmälningar om SARS-2-S-giftinjektionsskador – först bokade in ett möte med henne, för att därpå utan kommentarer ställa in mötet – i vad som endast kan anses vara korruption och biovapen-terrorism riktad mot folket. 6) Lite senare in i videon beskriver Kruger fynden hos några obduktioner hon själv har gjort på sistone; I) ett fall rörde en 60-årig man med cancer som post SARS-2-S-giftinjektionsadministration utvecklade förlamning på grund av Guillain-Barré och dog några månader därefter, vid obduktionen upptäcktes även vaskulit; II) ett annat fall rörde en 80-årig kvinna som kort efter SARS-2-S-giftinjektionsadministration blev förlamad – patienten hade en blödning i CNS i halsområdet, vilket Kruger säger att hon aldrig har sett tidigare, vävnad från området visade tecken på en kraftfull vaskulit som låg bakom att kärlet brast och blödningen resulterade, patienten hade även mikro-blödningar i hjärnan, samt myokardit; III) det sista fallet Kruger tar upp rörde en tidigare frisk man i 70-årsåldern som efter misshandel med SARS-2-S-giftinjektioner avled – vid obduktion upptäckte Kruger tecken på myokardit, vaskulit, blödningar i lungan samt blodproppar i hjärtat och andra organ. 7) Kruger går därpå in på att sjuk”vårds”apparaten har en tendens att arbeta slarvigt och bristfälligt vad beträffar bokföring av SARS-2-S-giftinjektionsadministration – hon beskriver hur sjuk”vårds”personal, inklusive då läkare, alltså kan påstå att patienter inte har blivit misshandlade med SARS-2-S-giftinjektioner, fastän administration av SARS-2-S-giftinjektioner klart och tydligt är bokfört i patientens journal. 8) Ett annat problem Kruger fortsätter med är att många patologer och andra läkare inte bemödar sig med histologi – att ta vävnadsprover för mikroskopisk bedömning, vilket kan leda till att många SARS-2-S-giftinjektions-skador inte upptäcks, alternativt att orsak och verkan hos observerade skador inte bedöms korrekt. 9) Kruger menar också på att väldigt få läkare gör sitt jobb och anmäler misstänkta SARS-2-S-giftinjektionsskador till Läkemedelsverket – vilket alltså innebär att hela läkarkåren är gravt korrumperad, inkompetent och kriminell – det är fråga om en slags organiserad brottslighet, uppenbarligen undestöttad av “myndig”heterna. 10) I sammanfattningen menar Kruger på att SARS-2-S-giftinjektionerna orsakar “turbocancer “, cancerisering, recidiv, inflammationer i kroppen (inklusive autoimmunt drivna sådana). 11) Slutligen tar Ute Kruger upp ytterligare exempel på den mycket omfattande korruptionen inom sjuk”vårds”apparaten inklusive läkarkåren, samt “myndig”heterna, vilka allihop sammantaget givetvis är helt ointresserade av att göra sitt jobb, utan istället arbetar med att aktivt med att försöka sopa hela SARS-2-S-giftinjektions-katastrofen under mattan.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Blodproppar, Cancerisering, Giftinjektioner (allmänt), Guillain-Barré, Korruption, Lungskador, Myokardit, SARS-CoV-2-S-protein, Stroke, Terrorism, Underrapportering, Vaskulit
https://tinyurl.com/yvtacmky
– (356) “These Aren’t Normal Cancers” – Doctors All Over the World Are Noticing That “Something Is Wrong”. [I det här korta videoklippet beskriver läkaren Ryan Cole, hur han under en arbetsresa träffade mängder av läkare som allihop beskrev samma sak som Ute Kruger gör i referens [355] straxt ovanför – det vill säga aggressiv cancerisering även hos unga människor, massor av ovanliga typer av cancer, samt även hur före detta och/eller stabila cancerpatienter får recidiv. Den gemensamma nämnaren är att de drabbade har misshandlats med en eller flera doser av de extremt hälsovådliga SARS-2-S-giftinjektionerna.]
Taggar: Cancerisering, Giftinjektioner (allmänt), SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/ycyxx8u6

FORSKNINGSFUSK / OBFUSKATION:

– (73) Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data? [I den här artikeln ifrågasätts om inte mer data behövs för giftinjektionerna och om man har förhastat sig. Bland problemen som den eminente Peter Doshi tar upp är 1) att giftinjektionerna vid artikelns publicering fortfarande inte var formellt godkända, utan endast hade ett nödgodkännande; 2) att både 666 (J&J), Phraudzer och Morderna hade brutit upp placebo-grupperna och erbjudit dem att ta giftinjektionerna efter att FDA utfärdade ett nödgodkännande (man förstörde således studien som skulle ligga till grund för både nödgodkännandet och formella godkännandet, i en horribel uppvisning i groteskt forskningsfusk – se mer information om detta i kategorin Forskningsfusk ovanför), vilket gör att det inte längre går att effektivt se hur pass farliga preparaten är då det saknas en kontrollgrupp; 3) och slutligen tar Doshi upp att inga biodistributions-studier har gjorts på SARS-2-giftinjektionerna – giftinjektionstillverkarna vet således inte var den livsfarliga mRNA-koden och S-proteinerna hamnar i kroppen (fast som andra källor visar så vet man att mRNA-koden sprids över hela kroppen, vilket går stick i stäv mot vad man har påstått för de stackare som misshandlas med giftsprutorna i fråga.]
Taggar: ++, 666 (J&J), EUA, FDA, Forskningsfusk, Morderna, Phraudzer
https://tinyurl.com/2tytbr7k
– (133) Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. [I den här studien på de livsfarliga mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer, sponsrad av de kriminella verksamheterna Phraudzer och Biondeath som låg bakom dem, så 1) uppmätte man en totalt sett 43% högre relativ dödsrisk för de som tog giftinjektionerna (21 dödsfall hos de som tog giftinjektionerna mot endast 14 dödsfall i placebo-gruppen), 2) man uppmätte signifikant högre risker för “adverse reactions” hos de giftinjicerade jämfört med de som fick placebo (inte jättkonstigt i och för sig) och 3) man giftinjicerade till slut även kontrollgruppen! Den här 6-månaders studien var tänkt att ligga till grund för kriminella FDA’s Emergency Use Authorization, men, FDA gick händelserna i förväg och så snart som EUA’n utfärdades, mitt under pågående studie som alltså skulle ligga till grund för EUA’n, så giftinjicerades nästan hela placebo-gruppen också, varpå man inte längre kunde göra samma jämförelser av biverkningar och dödsfall mellan grupperna, med samma statistiska signifikans. Detta är givetvis oerhört brottsligt. Att den här studien hamnar i den här kategorin, beror på att p*ssbrottslingarna på Phraudzer och Biondeath städar undan dödsstatistiken genom tricksande med kategoriseringar med mer, samt att man bryter mot god forskningssed genom att giftinjicera även placebo-gruppen, detta för att grumla vattnet och göra det svårare att få en bra bild över den mängden biverkningar och dödsfall i de giftinjicerade kontra placebo-gruppen.]
Taggar: ++, EUA, FDA, Forskningsfusk, Korruption, Phraudzer, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/nbr7jtst
— (134) This is Nuts, Moderna and Pfizer Intentionally Lost The Clinical Trial Control Group Testing Vaccine Efficacy and Safety. [Ett lättläst kortare blogginlägg om Phraudzers horribla forskningsfusk beskrivet i referens #133, och man tar även upp att den andra stora SARS-2-giftinjektionstillverkaren Morderna har gjort precis samma sak – alltså brutit kontroll-grupper och injicerat alla som ville med giftinjektionerna, mitt under pågående studie – allt för att försöka maskera giftinjektionernas dödlighet.]
Taggar: EUA, FDA, Forskningsfusk, Korruption, Morderna, Phraudzer, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/x4ea9kk2
— (186) REPORT: Pfizer and Moderna Never Tested For Efficacy and Safety, Intentionally Lost Their Vaccine Control Group During Clinical Trials. [Ytterligare en kortare lättläst artikel om det ovanstående horribla forskningsfusket.]
https://tinyurl.com/2jrte8zh
– (198) Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans. [Detta är den bitvis kriminellt formulerade studien som fullkomligt inkompetenta svenska mainstream-medier slog upp stora positiva rubriker om. Vad studien egentligen visar – om man läser den faktiska datan inklusive “the supplemental data tables”  och inte bara ordvrängandet från “forskarna” och d*mskallarna (“journalisterna”) – är detta: I) Att bara blott cirka 10-15% av de giftinjektions-resulterande antikropparna var neutraliserande (en katastrofalt låg siffra). När kroppen själv gör antikroppar mot SARS-2 så tenderar 50-90% av dem att vara neutraliserande. II) Att det inte blir i *närheten* samma antal klonade aktiverade B-celler efter giftinjektionerna, jämfört med andra existerande giftinjektioner mot andra virus. III) Att T-cells-responsen gick ner till baseline efter 42 dagar. Då man inte har mätt på hur pass effektiva dessa T-cellers “antenner” är, så gissar jag på att de flesta av dem är lika dåliga som de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna skapar – detta då T-cellers och B-cellers receptorer sållas fram på samma sätt.  IV) Den celltyp som regleras upp 1000-falt – och som både medierna och “forskarna” försökte få till att bli någonting positivt – är makrofager, som käkar upp bakterier eller döda celler, vilket indikerar att att omfattande vävnadsdestruktion pågår efter giftinjektionerna (se avsnitten ovanför om “complement pathway”-angrepp på celler med S-protein-fragment i sina MHC:s), alltså att massor av vävnader har förstörts och skadats så allvarligt av giftinjektionerna så att makrofagerna rycker ut för att käka upp dem. Detta samlade totalfiasko vrider alltså våra gravt *****blivna och extremt korrupta “journalister” och de ******* till forskare som har skrivit ihop studien, till att bli någonting positivt.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/tmbc9yx6
– (206) Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. [I denna “BMJ investigation” klarläggs omfattande forskningsfusk hos det kriminella företaget Phraudzer, som alltså har förfalskat data och hittat på data, för att framställa deras ytterst hälsovådliga S-protein-giftinjektion i en positiv dager. Så alla pro-giftinjektions-pajasar som påstår att “giftinjektionerna är väl testade och utvärderade” har helt fel – inte nog med att absolut inga långtidsstudier och säkerhetsstudier har gjorts – Phraudzer förfalskade även data till de få studier som faktiskt gjordes.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/texx2m7y
— (207) ‘Falsified Data’: Pfizer Vaccine Trial Had Major Flaws, Whistleblower Tells Peer-Reviewed Journal. [Ett lättläst nyhetsinslag från Zero Hedge om det ovanstående ytterst allvarliga och horribla forskningsfusket, som alltså *måste* leda till mycket svåra konsekvenser för de skyldiga.]
https://tinyurl.com/445vrb6j
– (227) Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. [I den här studien går man genom andra “studier” – som bör klassificeras som forskningsfusk samt medhjälp till massmord – beträffande missfall efter giftinjektionerna, och avslöjar att risken för missfall alltså är kraftigt förhöjd efter administration av giftinjektioner – cirka 7-8 gånger högre än vad “studien” man analyserar angav – när korrekta statistiska metoder appliceras på rådatan. mRNA-giftinjektionerna är således extremt farliga för foster.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2b98jcac
– (239) Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. [I den här “studien”, som egentligen är groteskt bedräglig anti-vetenskaplig verksamhet, så påstår man att SARS-2-giftinjektioner inte ska vara korrelerade mot spontanaborter. Studien använder en 28-dagars gräns sedan någon fick senaste giftinjektionen. Följande invändningar måste göras mot detta elände: 1) Varför använda en 28-dagars gräns? Cutoff-punkten om 28 dagar, medför att en gravid kvinna som tog giftsprutorna för några månader sedan, och därpå får missfall efter missfall, inte räknas med i kategorin [giftinjicerad] i studien. 2) Samma sak gäller för giftinjicerade gravida som får missfall 29+ dagar efter senaste giftsprutan – de räknas då inte heller med som giftinjicerade längre. Detta är givetvis helt oseriöst. 3) De flesta graviditeter mäts inte ens upp förrän efter cirka 2 veckor. Detta tar man ingen hänsyn till alls i “studien” – man vet med andra ord inte hur många foster som avrättades av giftsprutorna, eftersom att man inte har full koll på hur många graviditeter som faktiskt förelåg! Det enda man kan som normalfungerande människa kan göra är att på grund av denna anti-vetenskapliga obfuskation, tillskriva samtliga missfall till de gravida som misshandlats med SARS-2-giftinjektioner. Andra studier har ju redan påvisat att risken för missfall klättrar något oerhört efter SARS-2-giftinjektioner.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/mr3tdvct
– (258) Risk of Myocarditis from COVID-19 Infection in People Under Age 20: A Population-Based Analysis. [I den här “studien” som är ett groteskt exempel på exceptionellt undermålig “forskning”, försöker “forskarna” påskina att risken att utveckla myokardit för personer under 20 år, skulle vara högre från en naturlig Covid-19-infektion, jämfört med att ta giftinjektionerna. “Studien” är ett klassiskt mainstream-“forskning”-haveri, gissningsvis sponsrat av Big Phraudma på något sätt.
1) Det första haveriet föreligger i selektionen av unga personer som ska ingå i studien – “forskarna” väljer endast ut yngre personer som har genomfört TVÅ läkarbesök under en 2-årsperiod på de 48 amerikanska “vård”bolagen vars databas används i studien. Yngre personer som har genomfört två läkarbesök på 2 år löper givetvis en högre sannolikhet att ha någon slags komorbiditet som gör dem extra känsliga för SARS-CoV-2. Data från USA visar även att åtminstone cirka 40% har slutat gå på regelbundna “check ups” hos läkare de senaste åren. Urvalet av ungdomar som har gjort 2 läkarbesök på 2 år kan därmed ej anses vara representativt för vanliga friska amerikanska ungdomar.
2) Det står i full-text-studien att man även har estimerat Covid-19-diagnoser men även myokardit-diagnoser, och tagit med dessa estimat i underlaget. Detta är givetvis HELT oseriöst.
3) Det tredje haveriet i studien är att man använder samtliga yngre personer ur den ovanstående kategorin, som har presenterat positiva Covid-19-tester – även tester som inte är RT-PCR! RT-PCR-tester kan och bör kritiseras där så är relevant, men, RT-PCR är ändå mer träffsäkert än snabbtester. Så “forskarna” har alltså låtit en okänt stor % missvisande snabbtester ingå i underlaget. Man har alltså inte använt seroprevalens av SARS-CoV-2 som underlag, vilket är det enda rättvisande.
4) När man går genom ICD-10-CM-koderna (se exempelvis (319) “ICD-10-CM Codes” (Taggar: ) https://tinyurl.com/2fubfxhf för mer information om ICD-10-CM-koder) som “studien” anser är Covid-19, så I) ingår koden B34.2 som är “ospecificerad coronavirus-infektion”; II) koden B97.29 som inte heller är SARS-CoV-2-specifik, utan innefattar generella infektionssjukdomar. Detta blåser upp antalet fall som ingår, och då det är känt att även andra infektionssjukdomar kan orsaka myokardit, så är detta ett bedrägligt beteende.
5) “Studien” tar inte med seroprevalens av SARS-CoV-2, utan utgår endast från ungdomar som blev så dåliga eller av andra anledningar testade sig, och då fick ett positivt svar. Då detta inte innefattar I) ungdomar som har haft SARS-CoV-2 och immuniserats (kan bara utvärderas med en kombination av tester för aS, aN, aST’s och aNT’s, och II) andra ungdomar som för tillfället bär på SARS-CoV-2 men är asymptomatiska, så är “studiens” ingående kohorter EJ representativa för amerikanska ungdomar i allmänhet.
6) “Forskarna” har gjort egna och extremt tvivelaktiga justeringar för antalet icke-diagnosticerade och asymptomatiska infektioner i de åldersgrupper som ingår i studien. CDC själva anger att antalet personer som har smittats i den åldersgrupp som “forskarna” kikade på i den här studien, är cirka 36-37%. Om man använder denna siffra, så får man fram ett siffra på myokardit från SARS-CoV-2-infektion för åldersgruppen, som är cirka 100 gånger lägre än vad “forskarna” bakom denna “studien” manipulerade fram.
Avslutningsvis så använder Wikipedia den här studien som en källa för att påstå att myokardit hos unga personer är vanligare efter SARS-CoV-2-infektion än jämfört med giftinjektionerna – vilket alltså är 100% felaktigt.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2p99j56f
– (279) SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. [I den här studien fann man att Mordernas giftinjektion har en cirka 3 gånger högre risk att orsaka myokardit och/eller perikardit, jämfört med Phraduzers giftinjektion. Den här studien utgör därmed ytterligare bevisning för att det är giftinjektionerna som ligger bakom den nu pågående vågen av hjärtproblem med mer, eftersom att Mordernas giftinjektion för vuxna är just cirka 3 gånger starkare än Phraudzers giftinjektion. Det bör också noteras att man alltså inte kan diagnosticera myokardit och perikardit helt säkert utan invasiva mätmetoder – man använder istället biomarkörer av olika slag, vilket innebär att man inte fångar upp samtliga fall av myokardit och perikardit som giftsprutorna orsakar. Dessutom ligger giftinjektionerna bakom flera andra sätt som hjärtat kan slås ut på, förutom myokardit och perikardit. Övriga brister i studien som maskerar hur farliga giftsprutorna faktiskt är, är att man inte tog med personer som fick en genombrottsinfektion efter att ha erhållit ADE av giftsprutorna vilket man borde göra – om giftsprutorna orsakar ADE som gör att S-proteinet från viruset som exporterats till blodomloppet, tillsammans med det tidigare S-protein-molnet från giftinjektionerna, så är ju giftsprutornas totala kontribution till myokardit och perikardit alltså fall som är orsakade av både viruset plus giftinjektionen. Utöver det så exkluderar man personer med en tidigare myokardit-diagnos vilket inte heller är seriöst, eftersom att man då inte kan dra slutsatser som kan vara relevanta för den gruppen.  En annan begränsning som förminskar studiens slutsatser om att giftsprutorna gör mer nytta en skada (en totalt idiotisk standardformulering som man helt måste bortse från) är att man exkluderar personer som har fått giftsprutor från olika tillverkare. Detta är också helt oseriöst – samtliga giftinjektions-tillverkares anti-SARS-2-giftsprutor innehåller S-proteiner som skadar kroppen. Givetvis ska man då inte exkludera de som har fått olika styrka på giftet vid olika förgiftningstillfällen.]
Taggar: ++, Obfuskation, Morderna, Myokardit, Perikardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/2p9z259t
– (288) The “deadly” coronavirus spike protein (according to antivaxxers). [Det här blogginlägget – som är ett exceptionellt försök att vilseleda läsarna – är skrivet av en läkare med titlarna MD, PhD och FACS. Trots, eller kanske på grund av dessa titlar, så har den extremt okunniga idioten försökt vifta bort förekomsten av S-proteiner i blodomloppet post-giftinjektionerna, genom att försöka retoriskt förminska vad de faktiskt uppmätta värdena av S-protein faktiskt motsvarar. I själva verket är den giftinjektions-resulterande halten av S-protein och S1-protein mycket hög – momentant mycket högre än vad “läkaren”/PhD-tomten försöker påskina. Den som vill kan läsa genom den straxt härunder länkade dyngan, och därpå gå till subsektionen “Mängd S1 och S-proteiner i blodet efter giftinjektionerna” i referensavsnittet “BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL” ovanför, för att se just hur extremt sjukt vidriga lögner som “läkaren”/PhD-tönten har försökt blåsa läsaren med. Den här korrupta källan är med för att belysa hur många klåpare som finns inom “läkar”branschen och “forskar”branschen och som försöker vilseleda och lura allmänheten till att ta exceptionellt farliga gifter – problemet är mycket omfattande och behöver en akut lösning, i form av total detronisering av allt vad “läkare” och “forskare” heter.]
Taggar: Forskningsfusk
https://tinyurl.com/5n6xxv8r
– (322) Risk of Myopericarditis following COVID-19 mRNA vaccination in a Large Integrated Health System: A Comparison of Completeness and Timeliness of Two Methods. [I den här studien fann man att amerikanska sjukhus och andra “vård”inrättningar på en signifikant % av unga patienter som drabbas av myokardit, myoperkardit och perikardit, använder koder för inrapportering av dessa fall som den amerikanska “myndig”heten CDC:s så kallade Vaccine Safety Datalink (VSD) inte snappar upp. CDC har med andra ord – troligen med flit, eftersom att amerikanska “myndig”heter bara existerar för att hjälpa amerikanska företag att våldföra sig på privatpersoner – skapat förutsättningar för att ett alldeles för snävt urval av SARS-2-giftinjektions-biverkningar som rapporteras in kommer att snappas upp av VSD. CDC kan sedan i lugn och ro luta sig tillbaka och påstå att “hähä ingen drabbas av myokardit och perikardit efter SARS-2-giftsprutorna” och peka på sin kriminellt friserade statistik.]
Taggar: ++, Forskningsfusk, Giftinjektioner (allmänt), Korruption, Myokardit, Myoperikardit, Perikardit
https://tinyurl.com/yfnav6v5
– (323) Short-term outcome of pregnant women vaccinated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. [I den här studien – som är en grotesk uppvisning i anti-vetenskaplig obfuskation – lyckades studiemakarna genom korrupt och bedräglig studie-design eliminera samtliga kvinnor som kan tänkas ha genomlidit missfall relaterade till giftinjektionerna. “Forskarna” slår sig sedan för bröstet och säger att “vi har visat hur säkra [SARS-2-giftinjektionerna] är”. Riktigt vidrigt. Låt oss gå genom det anti-vetenskapliga totalhaveriet punkt för punkt: 1) “Forskarna” sorterar inledningsvis bort samtliga kvinnor som inte har tagit två Phraudzer-giftinjektioner eller har “genomlidit abort”. Vad “genomlidit abort” innebär definieras inte närmre, så man vet inte om de även räknar spontanaborter och missfall hit. Vidare, en viss % av kvinnor som tar giftinjektionerna och får missfall, kanske inte tar andra giftinjektionen. Så genom att kriminellt exkludera dessa kvinnor så tar man bort en tänkbar mängd giftinjektions-avrättade foster ur beräkningen. “Forskarna” anger ingenstans hur många kvinnor som sorteras bort på grund av dessa faktorer jag nyss nämnde. 2) Av 539 gravida kvinnor som hade tagit två doser av Phraudzers giftsprutor, så svarade endast 390 på ett formulär som “forskarna” skickade ut. Varför svarade inte de övriga 149 kvinnorna på formuläret? För att de nyss hade genomlidit ett missfall, eller fått besked om att deras foster hade skadats? 3) Av dessa 390 kvinnor så ska 91 av dem ha haft ett “due date” på förlossningarna som låg innanför studie-perioden. Och kvinnorna fick ett formulär skickat till sig som skulle fyllas i en tid efter förlossningen. Av dessa 91 kvinnor svarade endast 57 på formuläret. VARFÖR svarade inte övriga 34 kvinnor? Missfall? Spontanaborter? Dödfödda foster? Andra fosterskador? Kvinnor är känsliga varelser, speciellt efter ett missfall – så frågan om VARFÖR de inte har svarat MÅSTE redas ut innan slutsatser kan dras av datan. 4) En annan aspekt som inte reds ut alls är huruvida “forskarna” endast skickade enkäten till kvinnor som faktiskt fött barn, och inte till de vars foster inte överlevde. Det framgår INTE om den här processen var automatiserad i förväg eller genomförd av 3:e part som inte var informerad om vilken betydelse ett datum hade för de som ingick i studien. Efter att ha med vad som måste anses vara extremt korrupta metoder sållat bort i stort sett alla tänkbara negativa utfall, så slår sig id*oterna/”forskarna” för bröstet och påstår att de har visat att giftinjektionerna är säkra för gravida kvinnor och foster. Efter att den här giftinjektions-skandalen har briserat, så måste vi göras oss av med samtliga “forskare” och “läkare” som inte kan svart på vitt bekräfta att de har varit mot dessa giftinjektioner. En JÄTTE-utrensning är ett MÅSTE.]
Taggar: ++, Obfuskation, Korruption, Phraudzer, Sterilitet & Missfall
https://tinyurl.com/2p8hxdu6
– (327) Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now. [Ännu en utmärkt ledare av Peter Doshi, för British Medical Journal (BMJ), publicerad 2022-01-19. Ännu en gång kräver Doshi att de så kallade läkemedelsbolagen – egentligen kriminella massmordsfirmor befolkade av fullständigt samvetslösa sociopater och psykopater – OMEDELBART ska släppa sin data. Doshi noterar att de kriminella skitföretagen Phraudzer, Morderna och AstraZatanca hittills har vägra att släppa sin rådata, vilket Doshi helt riktigt menar på är fullständigt oacceptabelt i en pågående pandemi där deras preparat används. De som fortfarande förespråkar SARS-2-giftinjektionerna efter att ha läst genom de föregående 326 referenserna måste givetvis förklara varför det på minsta sätt är försvarbart att giftinjektionstillverkarna tillåts hålla kritisk data om deras giftinjektioner hemlig, i synnerhet i en situation där tvångsåtgärder av olika grad riktas mot befolkningen i flera länder världen över, i syfte att få dem ta dessa gifter. Detta är givetvis en FULLSTÄNDIGT oacceptabel situation. Rådatan MÅSTE släppas omedelbart.]
Taggar: ++, AstraZatanca, Forskningsfusk, Giftinjektioner (allmänt), Korruption, Massmord, Morderna, Obfuskation, Phraudzer, Terrorism
https://tinyurl.com/34dws6t5
– (330) ChAdOx1 nCoV-19 vaccine prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques. [I den här studien demonstrerar man att två doser av SARS-2-giftinjektionen från AstraZatanca utverkar en sämre klinisk situation än vad bara en dos av samma SARS-2-gift gör, hos rhesusmakaker. Studieresultaten talar starkt för att ADE-medierande aS skapas av AstraZatancas SARS-2-giftinjektioner, som ändock kort tid efter efter SARS-2-giftinjiceringen (då man gjorde mätningarna på de stackars aporna) klarar av att dämpa inflammationen som skapas av dem själva. Studien används fruktansvärt nog som referens i många andra (skräp)studier, där man med intäkt av resultaten i den här studien har fräckheten att påstå att ADE inte uppstår. Men det stämmer inte. Man behöver bara scrolla ner till figur 3 i den här studien, för att se hur pass närliggande varandra “the clinical score” är för de dubbel-förgiftade ap-stackarna, och de icke-förgiftade aporna – och sen i samma diagram jämföra med utfallet för de apor som bara fick en dos gift. Den här studien argumenterar faktiskt för att sett ur en strikt SARS-CoV-2-situation (det vill säga vi bortser för ett ögonblick från alla andra tänkbara biverkningsmekanismer), så ger bara EN dos av mRNA-giftinjektionerna ett överlägset skydd, och tillsynes inga nämnvärda ADE-effekter. Medan två doser åtföljs av en klinisk situation som bara är en aning bättre än de aporna som inte hade giftinjicerats innan de smittades med SARS-CoV-2. Nu är det dock som så att Big Phraudma-p*ssbrottslingarna tjänar ju mindre pengar, och avrättar inte folket i lika snabb takt, om alla bara ska ta en dos av SARS-2-giftet. Studien talar mycket starkt för att de som nu tvunget ändå vill ha dessa toxiska SARS-2-giftinjektioner, ur ett immunresponsperspektiv bara ska ha EN SARS-2-giftinjektion, och inga fler. Ingenting jag rekommenderar ändå, på grund av alla andra biverkningar, men sett ur ett strikt SARS-2-skydd så är det så datan ser ut (och det finns fler studier och “real-world data” på smittade, från diverse länders smittskydds”myndig”heter som säger samma sak). Trots att detta framgår glasklart av figur 3, så lyfter inte studieförfattarna fram detta faktum, vilket är en mindre skandal i sig. Avslutningsvis noterar jag att studien även visar att det inte föreligger någon skillnad i “viral load” i bihålorna mellan icke-injicerade apor och gift-misshandlade apor – vilket ger ytterligare stöd för att SARS-2-giftinjicerade faktiskt också sprider virus runt omkring sig, effektivt sett garanterat i högre grad än icke-injicerade, då de giftinjektions-skapade antikropparna ändå lyckas maskera eventuell SARS-2-sjukdom ganska väl under de månader post-giftinjiceringen då antikroppsnivåerna ändå är någorlunda höga.]
Taggar: ++, aS, ADE, AstraZatanca, Ig[X], Obfuskation, SARS-CoV-2, Smittspridning från injektanter
https://tinyurl.com/yenh2p2d
– (348) Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us. [I den här ledaren från oktober 2020 tar Peter Doshi på BMJ upp hur de olika så kallade “fas 3”-studierna på SARS-2-giftinjektions-studierna inte var designade för att på allvar avgöra om SARS-2-giftinjektionerna fungerade på riktigt. De 3 huvudpunkterna Doshi tar upp är att 1) SARS-2-S-giftinjektionerna testades aldrig på människor över 65 år som löper högst risk att dö eller bli svårt sjuka av Convid-19, 2) “studierna” utvärderade aldrig om SARS-2-S-giftinjektionerna reducerade smittspridningen, och 3) “studierna” testade inte om SARS-2-S-giftinjektionerna verkligen reducerade mängden svåra sjukdomsförlopp, då studierna – enligt några av giftinjektionstillverkarna själva, läs artikeln – hade behövt vara betydligt större än vad de var. “Myndig”heterna och politikerna världen över har alltså prånglat ut hopplöst farliga injektioner, som aldrig testades tillräckligt väl och man ljög och vilseledde dessutom om “fas 3”-“studiernas” kvalitet.]
Taggar: ++, Forskningsfusk, Giftinjektioner (allmänt), Korruption
https://tinyurl.com/22y6pde4

GRAPHENE OXIDE – TOXICITET:

“Graphene Oxide” är ännu inte en bekräftad beståndsdel i giftinjektionerna för SARS-CoV-2, men används redan i biomedicinska experiment och tillämpningar, däribland i experimentation med så kallad “magnetofection” där man kemo-elektromagnetiskt öppnar cellmembran för att få in något slags hopplöst storföretags dödsmedel i cellerna. Se mer källor om “magnetofection” längre ner i sektionen “MAGNETISK SPOT…”.
– (148) Graphene oxide induces toll-like receptor 4 (TLR4)-dependent necrosis in macrophages. [I den här studien demonstrerar man att GO förstör makrofager via inducerad apoptos; sannolikt gäller detta för samtliga celler som har membranexpresserat TLR4. Apoptosen förefaller delvis ha triggats genom att grafenoxiden uppreglerade TNF-alpha. Kontakt med GO inducerade även kraftigt förhöjd produktion av ROS, vilket i sin tur också bidrar till inflammation och apoptos. SARS-2-giftinjektionerna kan därmed om de bekräftas innehålla grafenoxid, inducera celldöd och induktion av inflammatoriska fenotyper i åtminstone makrofager, på basis endast av grafenoxid-komponenten, övriga biverkningar från SARS-2-S-proteinet, eventuellt Flagellin, och PEG-lipidkasplarna ej medräknat.]
Taggar: ++, Grafenoxid, Makrofager, ROS, TLR4, TNF-alpha
https://tinyurl.com/ykmkpwt9
– (174) Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers. [Det här välrefererade blogginlägget tar upp vetenskapliga rön kring “graphene oxide”, men även andra vittnesmål och uttalanden från läkare och forskare, rörande giftinjektionerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/j6b4nsmp

GRAVIDITETER TERMINERAS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (102) Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. [I den här studien – som bör gå till historien som ett sällsynt allvarligt fall av obfuskation och tricksande för att dölja sanningen – fann man att gravida kvinnor som gavs giftinjektionerna under de första ~20 veckorna av graviditeten, löpte en mellan 82%-91%:ig risk för missfall. Man har dock försökt dölja detta med flera bedrägliga metoder. Den första (smärre) bedrägligheten återfinns redan i abstraktet, där man har klassificerat även missfall som “completed pregnancies”, ett första steg i att grumla vattnet. Den andra bedrägligheten återfinns en bit ner i studien, där man i beskrivningen av kohorten som ingår i studien, beskriver hur man rensar ut 274 kvinnor ur urvalsgruppen, bland annat med påståendet att en icke-specificerad andel av dessa 274 kvinnor “were never pregnant”. Detta är intellektuellt ogiltigt och ohederligt – man kan mycket väl tänka sig, med stöd i andra referenser i den här jätteartikeln, att tidiga graviditeter som kvinnan ännu inte är medveten om, spontanaborteras på grund av en eller flera adversiva mekanismer som giftinjektionerna har knutna till sig. Således missar man högst sannolikt här ett okänt antal SARS-2-giftinjektions-mördade foster som spontanaborterades innan modern var varse graviditeten. Den tredje bedrägligheten består i att man i samma block av text utlovar att man ska följa upp de kvinnor som fick SARS-2-giftinjektionerna tidigt under graviditeterna – men som det visar sig i en korrektion till den här “studien” som man tvingades publicera i Oktober 2021, fyra (4) månader efter den initiala studien, så hade man INTE gjort några fullföljningar, och kan därmed inte avgöra hur många kvinnor som drabbades av missfall på grund av SARS-2-giftinjektioner administrerade relativt tidigt under graviditeten. Se mer om detta i referens #332. Studien visade att av 827 fullföljda graviditeter så resulterade 115 av dem i spontanborter, missfall och dödfödslar. 96 av 104 av dessa foster som inte överlevde var hos kvinnor som fick SARS-2-giftinjektionerna innan 13 veckors graviditet hade förlöpt. “Forskarna” har försökt – och lyckats – grumla vattnet avsevärt kring vilka tidsperioder de använder för olika grupper, sannolikt är detta en del i att få SARS-2-giftinjektionerna att framstå i god dager. Men baserat på dessa “completed pregnancies” så kan vi sluta oss till att risken för missfall för kvinnor är 82-91% om man ger kvinnorna SARS-2-giftinjektioner innan de första 13-20 veckorna av graviditet. Några tänkbara mekanismer som kan förklara detta hos de kvinnor som misshandlats med SARS-2-giftinjektioner, och vilka man givetvis inte spekulerar om i “studien”, är förutom allmänna “complement pathway”-angrepp riktade även mot livmodern och äggstockarna, induktion av antikroppar med anti-ANXA2- och anti-Syncytium-1-aktivitet – dessa torde i synnerhet slå hårt mot ett litet fosters möjligheter att fästa korrekt på livmoderväggen, men inte ha samma effekt på ett mycket mer väl utvecklat foster. Lustigkurrar har på sociala medier försökt påstå att jag har fel när jag, och andra forskare för den delen, påstår att risken för missfall ser ut att vara 80%+ om kvinnor tar giftsprutorna under de första 13-20 veckorna – genom att strunta i att fokusera på “completed pregnancies” och faktiskt bokförda slutresultat. Men som visas i referens #332, så erkänner “studie”makarna där – den fjärde bedrägligheten – i sin rättning av den här “studien” (referens #102 alltså), att de aldrig gjorde någon uppföljning på knappa tusentalet (!) kvinnor som fick SARS-2-giftinjektionerna tidigt under graviditeten. Studien genomfördes mellan December och Februari 2021, och publicerades Juni 2021, medan rättningen där man erkänner att man FORTFARANDE INTE har gjort någon uppföljning på knappa tusentalet kvinnor av 3958 som ingick i studien till att börja med, publicerades i Oktober 2021 – då man borde ha “completed pregnancy”-utfall för samtliga dessa. Varför tog man i så fall inte upp det i korrektionen till studien? Man skrev bara att “vi har inte gjort uppföljningar på nästan alla vi skullee följa upp, så det går inte att beräkna hur många som faktiskt fick missfall av giftinjektionerna i % räknat” – och då måste man helt enkelt i brist på andra bevis anta att uppföljning antingen inte gjordes alls, trots att det var utlovat, vilket i så fall ska ses som ett ringa forskningsfusk, eller så gjorde man uppföljning och fick då fram ett antal missfall som “forskarna” och Big Phraudma inte kunde acceptera. Den femte bedrägligheten är att man valde att inte redovisa datan för de gravida kvinnor man faktiskt följde upp efter studiens “cut off”-datum, så då måste man fråga sig om redan den begränsade uppföljningsdatan var för hemsk för “forskarna”. Sammantaget – samtliga försök att påstå att den här studien bara skulle visa en så gott som “normal” procentsats missfall och inga extra dödsfall på grund av SARS-2-giftinjektionerna, är helt och hållet fel. Studien visar att risken för missfall är mellan 82%-91% hos de kvinnor som tar SARS-2-giftinjektionerna under de första 13-20 veckornas graviditet. Eftersom att utlovad uppföljning aldrig genomfördes så kan dessa siffror jag anför inte ifrågasättas förrän samtlig data har presenterats, vilket man givet formuleringarna i referens #332 inte verkar vara intresserade av att göra. Den här “studien”/fiaskot har dessutom används av kriminellt inkompetenta och helt odugliga “myndig”heter och politiker och “vård”personal för att pusha SARS-2-giftinjektionerna på gravida kvinnor, så den här “studien” ska tills vidare anses som havandes orsakat troligen miljontals avrättade foster. Så här blir det när “forskare” och annat löst överbelånat tenta-fixande “yes men”-patrask med dumsiversitets-“utbildningar” och “legitimationer” från “myndig”heterna får hållas. Den lågintelligenta flocken av dumsiversitets-“utbildade” vågar inte säga mot varandra, för de är beroende av sina “arbeten” som de ger till varandra, så även det fåtalet av dem som möjligen kan hosta upp en eller två intelligenta tankar då och då, säger aldrig ifrån, för de är liksom låsta av alla andra lika outbildade, okunniga, korrupta och lågintelligenta som de själva är. Priset för denna uppsättning hopplösa missförhållanden fick i det här fallet vad som alltså troligen är miljontals foster betala.]
Taggar: ++, aANXA2, ANXA2, Massmord, Morderna, Obfuskation, Phraudzer, Sterilitet & Missfall, Syncytium & Syncytin-1
https://tinyurl.com/4xef4drf
– (227) Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. [I den här studien går man genom andra “studier” – som bör klassificeras som forskningsfusk samt medhjälp till massmord – beträffande missfall efter giftinjektionerna, och avslöjar att risken för missfall alltså är kraftigt förhöjd efter administration av giftinjektioner – cirka 7-8 gånger högre än vad “studien” man analyserar angav – när korrekta statistiska metoder appliceras på rådatan. mRNA-giftinjektionerna är således extremt farliga för foster.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2b98jcac
– (239) Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. [I den här “studien”, som egentligen är groteskt bedräglig anti-vetenskaplig verksamhet, så påstår man att Convid-19-giftinjektioner inte ska vara korrelerade mot spontanaborter. Studien använder en 28-dagars gräns sedan någon fick senaste giftinjektionen. Följande invändningar måste göras mot detta elände: 1) Varför använda en 28-dagars gräns? Cutoff-punkten om 28 dagar, medför att en gravid kvinna som tog giftsprutorna för några månader sedan, och därpå får missfall efter missfall, inte räknas med i kategorin [giftinjicerad] i studien. 2) Samma sak gäller för giftinjicerade gravida som får missfall 29+ dagar efter senaste giftsprutan – de räknas då inte heller med som giftinjicerade längre. Detta är givetvis helt oseriöst. 3) De flesta graviditeter mäts inte ens upp förrän efter cirka 2 veckor. Detta tar man ingen hänsyn till alls i “studien” – man vet med andra ord inte hur många foster som avrättades av giftsprutorna, eftersom att man inte har full koll på hur många graviditeter som faktiskt förelåg! Det enda man kan som normalfungerande människa kan göra är att – på grund av dessa anti-vetenskapliga obfuskationer och “cherry picking” av den ingående kohorten – tillskriva samtliga missfall till de gravida som misshandlats med Convid-19-giftinjektioner. Andra studier har ju redan påvisat att risken för missfall klättrar något oerhört efter Convid-19-giftinjektioner.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/mr3tdvct
– (332) Correction – Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. [I den här referensen, som är en korrektion till “studien” referens #102 ovanför i den här referenssektionen, så erkänner “forskarna” att de inte har slutfört någon uppföljning på kvinnor som ingick i kohorten i referens #102 och vars graviditet förväntades ta slut utanför “studiens” datum. “Studien” #102 pågick mellan December 2020 och Februari 2021, och “studien” publicerades i Juni 2021. Korrektionen publicerades den 14:e Oktober 2021. Alltså, trots att det gick först cirka 4 månader efter att “studiens” “time window” löpte ut tills att den publicerades, och därpå knappa 8 månader efter att “studiens” tidsrymd passerades tills att det här erkännande publicerades, så genomförde inte “forskarna” de utlovade uppföljningarna med kvinnorna. Man MÅSTE då i och med att försiktighetsprincipen ska gälla särskilt beträffande gravida kvinnor, helt enkelt anta att missfalls-statistiken som påvisades i den data som “forskarna” faktiskt tog med i referens #102 står sig tills vidare. Så eftersom att “forskarna” inte genomförde utlovat uppföljning, så står sig resultatet i studien #102, där man baserat på den data som faktiskt togs med fann att missfalls-statistiken för gravida kvinnor som tar SARS-2-giftinjektionerna innan veckorna 13-20 är cirka 82%-91%. Intervallen beror på att “forskarna” redan i referens #102 har varit *OERHÖRT* slarviga med att beskriva tidsrymderna, intervallen, med mer.]
Taggar: ++, Forskningsfusk, Massmord, Morderna, Obfuskation, Phraudzer, Sterilitet & Missfall
https://tinyurl.com/2asrcu6b

HJÄRTAT FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (31) Israel Spots Probable Link Between Pfizer Vaccine, Myocarditis. [En nyhetsartikel från 2:a juni 2021, då man precis började erkänna i mainstream-medier att mRNA-giftinjektionerna kunde orsaka myokardit och andra hjärtproblem. Nyhetsartikeln tillför ingenting i vetenskapliga termer, utan jag tog bara med den därför att det var först vid denna tidpunkt som man alltså öppet började erkänna den här typen av biverkningar orsakade av giftsprutorna.]
Taggar: Myokardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/369puxah
– (32) Doctor: Heart Failure from mRNA Jabs “Will Kill Most People”. [Vittnesmål från läkaren Dr. Charles Hoffe i Kanada, om hur han hittar indikationer (via D-Dimer-test) på blodproppar i cirka 62% av mRNA-giftinjicerade patienter.]
Taggar: Biodistribution, Biosyntes av SARS-2-S, Blodproppar, D-Dimer, Lungskador, Morderna, Pulmonary Arterial Hypertension (PAH), SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/4wudhmc6
– (33) Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19. [I den här studien påvisar man högre incidens av två typer av hjärtinflammationer efter giftinjektionerna, än vad CDC erkände vid studietillfället, vilket studieförfattarna menar kan bero på underrapportering av giftinjektions-biverkningar. Problemet med studien är att den inte tar upp personer som har fått subkliniska skador på hjärtat efter giftinjektionerna, vilka är svåra att reparera, och som förkortar personernas livslängd.]
Taggar: ++, 666 (J&J), Morderna, Myokardit, Perikardit, Phraudzer, Underrapportering
https://tinyurl.com/n4te78xc
– (34) Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. [I den här studien påvisar man att risken för hjärtattack och stroke är förhöjd en tid efter Covid-19. Man föreslår – långt ner i texten och nästan i förbifarten – att det är nedregleringen av ACE2 som ligger bakom detta. Den enda komponenten av SARS-2-viruset som kan reglera ned ACE2 är alltså dess S-protein. Därför är det extremt konstigt att “forskarna” därpå föreslår att giftinjektioner med just detta ACE2-nedreglerande S-protein är en bra lösning på SARS-2-pandemin. Deras studie visar ju just att risken för strokes och hjärtattacker efter Covid-19 är förhöjd, och de spekulerar själva i att det är nedreglering av ACE2 som kan vara en av faktorerna. Hur kan de då rekommendera S-protein-giftinjektioner?]
Taggar: ++, ACE2, Hjärtattacker, SARS-CoV-2, Stroke
https://tinyurl.com/ymzw2kpp
– (103) Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children. [I den här studien kikade man på 15 barn och ungdomar 14 av 15 var pojkar) som fick myokardit SARS-2-giftinjektionerna. I de allra flesta fallen föreslår biomarkörerna och de kliniska fynden att myokarditen inte var särskilt allvarlig – men, myokardit kan egentligen inte diagnosticeras fullt ut utan invasiva mätmetoder. Så man vet alltså inte egentligen hur mycket av hjärtat som kan ha skadats, i synnerhet på längre sikt, av SARS-2-giftinjektionerna. Det bör också noteras att innan SARS-2-giftinjektions-cirkusen inleddes så räknades myokardit alltid som ett allvarligt tillstånd som gav långsiktiga skador och nedsättningar, och tenderade att leda till en förtida död. Nu bara viftar man bort myokarditen med ursäkten att “den kliniska bilden är lindrig”, och kör på.]
Taggar: ++, Myokardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/mk4cwm26
– (143) Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link. [I den här studien påvisar författarinnan att aS riktade mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot några områden på muskel-proteinet Titin. Detta innebär att aS inducerade av i synnerhet SARS-2-giftinjektionerna är kapabla att fästa på muskelvävnad som expresserar titin-epitopen, med “complement pathway”-attacker som följd. Detta är en tänkbar förklaring till dels Rhabdomyolysis och även vissa hjärtattacker utlösta av SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, aS, Autoimmunitet, Hjärtattacker, Rhabdomyolysis, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/v8yewjnf
– (176) Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model. [I den här studien föreslår man att giftinjektionerna har extra lätt att ge livsfarlig livsförkortande hjärtmuskelinflammation delvis baserat på injektionstekniken som giftinjektionsadministratören använder sig av. Givetvis är den säkraste metoden för att undvika horribla biverkningar och förtidig död helt enkelt att inte ta någon S-protein-innehållande eller -framkallande giftinjektion.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/93h2a636
– (195) Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. [I den här fallrapporten beskrivs de kliniska fynden hos en 22-årig koreansk man som avrättades (via hjärtattack) av Phraudzers giftinjektioner. Artikelförfattarna noterar att även bland de som drabbas av myokardit, så är de kliniska fynden heterogena brottsoffren emellan.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/r2hzmjxj
– (214) SARS-CoV-2 direct cardiac damage through spike-mediated cardiomyocyte fusion. [I den här studien beskriver man hur S-proteinet från SARS-2-viruset – vilket alltså även finns i, eller skapas via, giftinjektionerna – skapar malfungerande cell-konstrukt i hjärtat, vilka stör hjärtats signalering och kan orsaka hjärtattacker och hjärtstopp. Koncentrationen fria S-proteiner i blodomloppet är mycket högre efter giftsprutorna, än efter allt annat än mycket svåra Covid-19-infektioner, bör det noteras. Giftinjektionerna är alltså ett snabbt och enkelt sätt att kraftigt höja risken för hjärtattack.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/4fyftmnc
– (250) Expressing a truncated SARS-COV-2 spike protein in mouse heart induces cardiac hypertrophy. [I den här studien visar man att S1-proteinet i synnerhet inducerar förstorat hjärta och sämre systolisk funktion, hos försöksdjuren. Man visar även att S1-enheten bland annat via interaktion med TLR4, aktiverar en delkomponent av NF-kB, vilket uppreglerar pro-inflammatoriska cytokiner. Giftinjektionerna kan alltså baserad på de här studieresultaten sägas leda till pro-inflammatoriska processer i hjärtat som förstör hjärtvävnaden och försämrar hjärtats funktion.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/mp8zfxnp
– (259) Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization. [I den här studien från Israel, så finner man att risken för myokardit under de första 42 dagarna efter administration av en Phraudzer-giftinjektion är 2,13 per 100 000 giftinjicerade, och hela 10,69 per 100 000 giftinjicerade unga män mellan 16 och 29 år. Forskarna påpekar dessutom att deras siffror sannolikt är underskattade på grund av flera faktorer – och att den verkliga incidensen av myokardit post giftinjektionerna sannolikt är betydligt högre än vad de får fram. Forskarna kontrasterar även sina siffror mot amerikanska CDC:s siffror, som ligger på 0,48 och 1,2 per 100 000 giftinjicerade i (nästan exakt) samma kohorter. Man tar även upp en annan israelisk studie i diskussionsavsnittet, som också har mycket högre siffror än CDC – CDC:s siffror är därmed sannolikt skräp/forskningsfusk.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/47jdz7y2
– (278) 5-HT2B receptor antagonists inhibit fibrosis and protect from RV heart failure. [Den här studien som delfinansierades av Phraudzer, gick ut på att se om en serotonin-receptor-blockerare kunde användas för att motverka fibrotiserat hjärta på grund av Pulmonary Hypertension (även kallat PAH). Resultatet var fruktsamt. Terguride, det verksamma preparatet, råkar vara ett LSD-derivat. Givetvis är det en ren tillfällighet att Phraudzer är delaktiga i att marknadssätta hopplöst farliga preparat som orsakar just PAH.]
Taggar: ++, Korruption, PAH
https://tinyurl.com/yc3csb84
– (279) SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. [I den här studien fann man att Mordernas giftinjektion har en cirka 3 gånger högre risk att orsaka myokardit och/eller perikardit, jämfört med Phraduzers giftinjektion. Den här studien utgör därmed ytterligare bevisning för att det är giftinjektionerna som ligger bakom den nu pågående vågen av hjärtproblem med mer, eftersom att Mordernas giftinjektion för vuxna är just cirka 3 gånger starkare än Phraudzers giftinjektion. Det bör också noteras att man alltså inte kan diagnosticera myokardit och perikardit helt säkert utan invasiva mätmetoder – man använder istället biomarkörer av olika slag, vilket innebär att man inte fångar upp samtliga fall av myokardit och perikardit som giftsprutorna orsakar. Dessutom ligger giftinjektionerna bakom flera andra sätt som hjärtat kan slås ut på, förutom myokardit och perikardit. Övriga brister i studien som maskerar hur farliga giftsprutorna faktiskt är, är att man inte tog med personer som fick en genombrottsinfektion efter att ha erhållit ADE av giftsprutorna vilket man borde göra – om giftsprutorna orsakar ADE som gör att S-proteinet från viruset som exporterats till blodomloppet, tillsammans med det tidigare S-protein-molnet från giftinjektionerna, så är ju giftsprutornas totala kontribution till myokardit och perikardit alltså fall som är orsakade av både viruset plus giftinjektionen. Utöver det så exkluderar man personer med en tidigare myokardit-diagnos vilket inte heller är seriöst, eftersom att man då inte kan dra slutsatser som kan vara relevanta för den gruppen.  En annan begränsning som förminskar studiens slutsatser om att giftsprutorna gör mer nytta en skada (en totalt idiotisk standardformulering som man helt måste bortse från) är att man exkluderar personer som har fått giftsprutor från olika tillverkare. Detta är också helt oseriöst – samtliga giftinjektions-tillverkares anti-SARS-2-giftsprutor innehåller S-proteiner som skadar kroppen. Givetvis ska man då inte exkludera de som har fått olika styrka på giftet vid olika förgiftningstillfällen.]
Taggar: ++, Morderna, Myokardit, Obfuskation, Perikardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/2p9z259t
– (295) Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 40-årig man utvecklade biopsi-bevisad myokardit efter att han misshandlats med mRNA-giftinjektionerna. Då symptomen inträffade redan efter 2 dagar post-giftinjektionen, så menar rapportförfattarna att symptomen sannolikt inte beror på aS, eftersom att dessa inte finns i någon större mängd så nära inpå giftinjicerandet. Det är troligen inte heller fråga om att RAS redan har börjat destabiliseras av S-proteinerna så nära inpå giftinjicerandet, men det är tänkbart. Så att giftinjektionerna har flera tänkbara sätt att negativt påverka hjärtat talar den här fallrapporten starkt för. Rapportmakarna har dock fel när de försöker påstå att aS inte verkar vara knutna till hjärtproblemen post-SARS-2-giftinjektionerna; andra studier visar att det finns flera olika kliniskt uppmätta sätt som hjärtat tar stryk på av giftsprutorna, inte bara en enda pathway.]
Taggar: ++, Myokardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/384wwpn2
– (297) UPDATED DATA: UK Myocarditis Authors Stratify by Sex for Men under 40- Vax vs Virus. [I denna “video take” på en nypublicerad studie, publicerad på pöbelvänliga YouTube, går Vinay Prasad (M.D. M.P.H. för er “Appeal to Authority”-stackare som inte kan tänka själva och är auktoritetsberoende) genom vad studien fann i termer av risk att utveckla myokardit post giftinjektionerna jämfört med för naturlig infektion. Vad studien han kommenterar fann var att giftinjektionerna resulterade i en högre incidens av myokardit för män under 40, jämfört med en SARS-2-infektion, och som Vinay Prasad påpekar så innefattar siffran på naturliga infektioner inte de som “genomled” asymptomatiska infektioner eller milda förlopp som de inte gjorde några tester för. Så siffran på myokardit efter en SARS-2-infektion är alltså för hög i studien Prasad går genom, vilket gör giftinjektionerna ännu uruslare vid en jämförelse.]
Taggar: 666 (J&J), AstraZatanca, Morderna, Myokardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/4jc8ba6s
– (311) A Late Presentation of COVID-19 Vaccine-Induced Myocarditis. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 66-årig man med flera underliggande sjukdomar utvecklade myokardit 3 månader efter att han misshandlats med giftinjektioner från Phraudzer. Man hittade ingen annan tänkbar trigger till myokarditen, varpå rapportmakarna föreslår att giftinjektionen ligger bakom. Referensen taggas dock upp även med taggen “Obfuskation”, därför att rapportmakarna tyvärr inte kunde hålla sig från en multitud floskel-artade påståenden om att giftinjektionerna – trots myokardit-fallet som rapporten handlar om – är “säkra”, baserat på gammal, missvisande och motbevisad data.]
Taggar: ++, Myokardit, Obfuskation, Phraudzer
https://tinyurl.com/2p8s7edd
– (315) Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination. [I den här studien kom man fram till att incidensen av myokardit/perikardit för ungdomar mellan 12-17 år i Hong Kong, som hade injicerats med Phraudzers hälsovådliga mRNA-giftinjektioner. Man finner att incidensen av akut myokardit/perikardit efter giftinjektionerna är i genomsnitt 18,52 per 100000 giftinjicerade (3,37 per 100k efter första giftsprutan och 21,22 per 100k efter andra giftsprutan). Den här siffran är alltså 0,01852%, vilken ska jämföras med myokardit-siffran 0,006% som den amerikanska “myndig”heten CDC använde i Juni 2021. Den här studien fann alltså att incidensen av myokardit i samma ålderskategori var 3 gånger högre än vad de amerikanska “myndig”heterna påstod var fallet. Den enda konfoundern – förutom forskningsfusk å CDC:s sida – som kan åberopas för att förklara den här jättediskrepansen är genetiska skillnader mellan 12-17-åringar i Hong Kong och USA.]
Taggar: ++, Myokardit, Perikardit, Phraudzer, Underrapportering
https://tinyurl.com/2p969ejs
– (357) Acute Pericarditis Post mRNA-1273 COVID Vaccine Booster. [I den här fallstudien berörs en 69-årig kvinna som utvecklade perikardit efter misshandel med skräpfirman Mordernas SARS-2-S-giftinjektioner. I artikeln spekulerar man i tänkbara förklaringar till sjukdomsutvecklingen, däribland a) autoimmuna angrepp på grund av korsreaktiva antikroppar, men även b) direkta angrepp av SARS-2-S-proteinet på celler i hjärtat som har ACE2-receptorer.]
Taggar: ++, ACE2, Autoimmunitet, Morderna, Perikardit, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/4jntwu46
– (172) Selectively expressing SARS-CoV-2 Spike protein S1 subunit in cardiomyocytes induces cardiac hypertrophy in mice. [I den här studien visade man att SARS-2-S-proteinets subenhet S1 inte bara interagerar med ACE2, utan även fungerar som en antagonist för TLR4. Detta innebär att S1-proteinet, då det efter några dagar av syntes post-upptag och därpå följande “complement pathway”-angrepp blir löst i blodet, kommer att interagera agonistiskt med alla möjliga celler som har kontakt med blodbanan och har inte bara ACE2-receptorer, utan även TLR4. Studien visar att SARS-2-S1-proteinet vid kontakt med TLR4 orsakar NF-kB-aktivering, vilket man i studien kommer fram till i första hand orsakar myokardit (inflammation av muskelceller i hjärtat), då detta var studieföremålet. Men givetvis är resultaten överförbara på andra celler som har TLR4-receptorer. SARS-2-S-giftinjektionerna har per denna studie alltså angivits vara en *direkt* orsak till inflammerat hjärta, vilket är förknippat med avsevärt förhöjd mortalitet i ett severitetsberoende förhållande. Den här studien ensam dömer således ut hela SARS-2-S-giftinjektionskampanjen som ett groteskt fiasko garanterat att skörda massor av liv och livskvalitet hos de som överlever (ett tag) SARS-2-S-molnet som frisätts cirka 3 dagar efter misshandel med SARS-2-S-giftsprutorna. Studien visar även att hjärtat inte bara inflammeras av SARS-2-S-proteinet, utan även att dess funktion degraderas. Inflammationerna inducerade av SARS-2-S-proteinet orsakar ine bara inflammation, utan även att hjärtat förstoras. Slutligen, det bör noteras att inte bara SARS-2-S1-enheten interagerar med TLR4; forskarna detekterade först att SARS-2-S-proteinet interagerade med TLR4, och lyckades därpå snäva ner det till mer specifikt -S1-enheten – men bäggedera interagerar med TLR4. Dessutom klyvs SARS-2-S-giftinjektions-inducerade SARS-2-S-proteiner av allehanda intra-cellulära och extra-cellulära proteaser, varpå blodet några dagar efter SARS-2-S-giftinjektionsadministration innehåller både SARS-2-S-proteiner och SARS-2-S1-proteiner, dessutom bekräftat av andra källor.]
Taggar: ++, ACE2, Inflammation, Myokardit, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein, TLR4
https://tinyurl.com/2p8aeb4j

HUDEN FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (142) COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon. [I den här studien visade man att Phraudzers SARS-2-giftinjektion inducerade så kallat “Radiation Recall Phenomenon” hos patienter som hade fått någon typ av strålbehandling – det vill säga, SARS-2-giftinjektionerna triggade upp hudinflammationer i de tidigare bestrålade hudområdena. Detta beror troligen på att strålbehandlingen har lämnat kvar ett område med försvagade cellmembran, som därpå släpper genom mer av det retinol som frisätts då de toxiska SARS-2-S-mRNA-paketen hamnar i (bland annat) levern, och då tvingar cellerna där att släppa ifrån sig retinol, varpå detta hamnar i systemisk cirkulation och tas upp i hela kroppen och inducerar inflammation. Detta extra inflammatoriska påslag blir givetvis störst i områden där cellmembranen är i sämst skick och mest retinol kan läcka in.]
Taggar: ++, Hudutslag, Phraudzer, Retinol & Retinolsyra
https://tinyurl.com/2xspuzvx
– (162) Toxic Epidermal Necrolysis Post COVID-19 Vaccination – First Reported Case. [I den här fallstudien beskrivs hur en 49-årig kvinna utvecklade mycket omfattande TEN (Toxic Epidermal Necrolysis) efter att ha misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från den suspekta firman Phraudzer. Fotografier finns i studien, för den som undrar hur dessa utslag ser ut. Patienten hade även låga nivåer av vita blodkroppar, samt förhöjda leverenzymvärden. Kvinnans symptom lindrades av TNF-alpha-inhibitorer, vilket innebär att en våldsam inflammatorisk reaktion triggades av SARS-2-S-giftinjektionerna. I studien skriver man att kvinnans symptombild anses bero på en form av autoimmunt angrepp. Detta tillstånd och liknande hudutslag förefaller vara en inte helt ovanlig biverkning av giftsprutorna.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Hudutslag, Phraudzer, TNF-alpha
https://tinyurl.com/2tj5zafu
– (178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. [I dessa fallrapporter, beskrivs hur diverse utslag i ansiktet uppstår i nära anslutning till administration av  – i dessa fall – Mordernas SARS-2-giftinjektioner.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/58vs4v8a
– (180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines. [Datan från den här studien föreslår att MINST (studien bygger på självrapportering av biverkningar…) cirka 2% av alla som giftinjiceras med mRNA-kod för toxiska S-proteiner får hudutslag.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/9c4kr4t8
– (205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/a623hfps
– (233) COVID-19 vaccine-induced Stevens-Johnson syndrome. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 60-årig man utvecklade Stevens-Johnson syndrome (SJS) efter att ha erhållit en livsfarlig mRNA-giftinjektion med kod för farliga S-proteiner. Patienten utvecklade svåra utslag över hela kroppen, med inslag av nekrotiserande hud, samt feber. Patienten blev tvungen att gå på immunförsvars-nedsättande preparat (hur bra är det???) för att få stopp på detta autoimmuna angrepp på hans hudvävnad.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/jz6wu9pf
– (290) Docked severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 proteins within the cutaneous and subcutaneous microvasculature and their role in the pathogenesis of severe coronavirus disease 2019. [I den här studien påvisar man att bland annat SARS-2-S-proteinet förstör blodkärl i hudvävnad och underhudsvävnad, eftersom att denna vävna uttrycker ACE2-receptorn som SARS-2-S-proteinet fäster i. Man hittar även spår av en aktiverad ospecifik “complement pathway” inducerad av S-proteinet – S-proteinet ensamt kan alltså trigga omfattande immunförsvarsangrepp via denna “complement pathway”. Dessa fynd är sannolikt en delförklaring till varför vissa injektanter får allvarliga hudutslag en kort tid efter giftinjektionerna, eftersom att giftinjektionerna inducerar just exceptionellt höga mängder S-protein, även frisatt i blodomloppet, under i synnerhet de första 3 veckorna efter giftinjektions-administrationen. Man går även in på hur “complement pathway”-aktivering i sin tur är pro-trombotiskt, vilket är ytterligaren en förklaringsmodell bakom varför många får blodproppar efter giftinjektionerna, detta då S-proteinet som skapas av giftinjektionerna har flera blodproppsinducerande mekanismer knutet till sig.]
Taggar: ++, ACE2, Angiotensin II, Angiotensin 1,7, Blodproppar, “Complement pathway”, Hudutslag, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/yckzmpcb
– (316) Chronic spontaneous urticaria after BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) vaccination against SARS-CoV-2. [I den här studien fann man att (åtminstone) Phraudzers giftinjektioner leder till en statistiskt säkerställd ökad risk för nyuppkomst samt återaktivering av urtikaria (nässelfeber-liknande hudutslag) under de närmaste månaderna efter giftinjiceringen. Man fann även att risken för såväl nyuppkomst som återaktivering av urtikaria ökade för de som redan hade allergiska komorbiditeter. Då urtikaria kan bero på överskott av retinol & retinolsyra, och giftinjektionernas mycket starka inflammatoriska påslag som skadar cellmembran på olika sätt leder till en åtminstone temporär spik i retinolsyra, så kan detta tillstånd åtminstone till viss del uppstå per den mekanismen, förutom andra autoimmuna mekanismer som giftinjektionerna drar igång.]
Taggar: ++, Hudutslag, Phraudzer, Retinol & retinolsyra
https://tinyurl.com/2p8cxm8h
– (329) Pyoderma Gangrenosum Induced by BNT162b2 COVID-19 Vaccine in a Healthy Adult. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 27-årig frisk man som angreps med Phraudzers SARS-2-giftinjektioner utvecklade tillståndet pyoderma gangrenosum – vilket (bland annat) innefattar omfattande autoimmuna angrepp mot hudlager, något som bekräftades av immunosuppressiva behandlingsmetoder vilka avhjälpte problemen.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Hudutslag, Phraudzer
https://tinyurl.com/y3vn2fup
– (349) “COVID Toes” After mRNA COVID-19 Vaccines. [En kortare fallbeskrivning av hur en 76-årig man som misshandlats med SARS-2-giftinjektioner från Morderna utvecklade “Covid toes”, det vill säga inflammation i hudlagren i tårna (med eventuella inslag av proppbildningar, vilket det aktuella misshandelsoffret inte verkade ha genomlidit, vad man kunde detektera).]
Taggar: ++, aS, Covid-tår, Hudutslag, Inflammation, Morderna, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/bdehds9j
– (350) Chilblain-like lesions after BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: a case report suggesting that ‘COVID toes’ are due to the immune reaction to SARS-CoV-2. [En fallrapport rörande en 82-årig kvinna som misshandlades med SARS-2-giftinjektioner från Phraudzer. Kvinnan utvecklade kort efter giftinjiceringen så kallade “Covid-tår”, och undersökningen påvisade inflammationer, positivt utslag för aS och IFN. Fallrapporten stärker bilden av att SARS-2-S-proteinet i sig är kapabelt att initiera flertalet pro-inflammatoriska och dysreglerande mekanismer.]
Taggar: ++, aS, Covid-tår, Hudutslag, IFN, Inflammation, Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2bj6eau8
– (352) Skin ulcer at the injection site of BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 79-årig man som misshandlades med giftinjektioner från Phraudzer, utvecklade ett stort hudutslag – med en diameter på 8 centimeter – på giftinjektionsplatsen, med omfattande nekrotisering. Man beskriver även omfattande fynd av blodproppar i den nekrotiserade vävnaden. I artikeln tar man även upp att SARS-2-S-proteinet ju per ACE2-inhibition kan destabilisera RAS/RAAS i en pro-inflammatorisk pro-trombotisk riktning.]
Taggar: ++, ACE2, Blodproppar, Hudutslag, Phraudzer, RAS/RAAS, SARS-2-S-protein
https://tinyurl.com/ywhn5vxy
– (362) Toxic epidermal necrolysis-like linear IgA bullous dermatosis after third Moderna COVID-19 vaccine in the setting of oral terbinafine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 86-årig kvinna som misshandlats upprepade gånger med Mordernas SARS-2-S-giftinjektioner, till sist utvecklade en svår helkroppstäckande TEN-liknande (Toxic Epidermal Necrolysis) LABD (Linear IgA Bullous Dermatosis) med inslag av en autoimmun IgA-förekomst i ett av hudlagren. Artikelförfattarna menar på att detta kan ha utlösts av SARS-2-S-giftinjektionerna, eftersom att den andra kemikalien som kvinnan utsattes för – terbinafine – inte i den vetenskapliga litteraturen har omrapporterats som en induktor av TEN. I diskussionavsnittet påpekas att tänkbara mekanismer för en av SARS-2-S-giftinjektionerna inducerad LABD är 1) att giftinjektionsadjuvanterna (PEG-lipiderna fungerar som en adjuvant) aktiverar NLRP3 Inflammasome; 2) IFN-1-ökning post administration av SARS-2-S-giftinjektionerna; 3) induktion av autoimmuna antikroppar på grund av peptidhomologer mellan SARS-2-S-proteinet och mänskliga protein, av vilka ett 30-tal hexapeptid- och heptapeptidhomologer (de sistnämnda i lägre antal) har identifierats.]
Taggar: ++, Adjuvanter, Autoimmunitet, Hudutslag, IFN, Ig[X], Morderna, NLRP3 Inflammasome, PEG-lipider
https://tinyurl.com/ya3wh99a

IMMUNFÖRSVARET FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (156) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I den här artikeln beskrivs hur blodomloppet dräneras på särskilt CD4+ och CD8+ T-celler, via de omfattande multi-kärnade cellstrukturer och Cell-In-Cells som skapas av i synnerhet SARS-2-S2-proteinet. Dessa syncytiums dränage av T-celler försvagar immunförsvaret, inklusive T-cellers arbete mot tumöriserade celler. Då SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna ju innehåller kod för SARS-2-S2-proteinet också, så förstör alltså SARS-2-giftinjektionerna immunförsvaret enligt även denna mekanism.]
Taggar: ++, aST, Cancerisering, SARS-CoV-2-S-protein, Syncytium & Syncytin-1, V-AIDS, Vita blodkroppar (WBC)
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
– (173) My Jaw DROPPED when I Tested Someone’s Immune System After the 2nd Jab. [I den här videon vittnar en läkare (Dr. Nathan Thompson i Illinois, USA) om tester han gjorde på en person som hade fått två SARS-2-S-giftinjektioner – efter två SARS-2-S-giftinjektioner uppvisade den misshandlade kraftigt förhöjda granulocyter och kraftigt sänkta lymfocyter, däribland T-celler och B-celler av olika slag och NK-celler. Dr. Thompson menar på att förhöjningen av cirkulerande granulocyter indikerar omfattande vävnadsskador som dessa celler deltar i att städa upp. Detta innebär med andra ord att den SARS-2-S-giftinjektions-misshandlades adaptiva specifika immunförsvar har lemlästats av giftsprutorna. Dr. Thompson menar på att om han inte hade känt till några detaljer om personen, utan bara fått dessa labbsvar, så hade han dragit slutsatsen att personen står under ett omfattande autoimmunt angrepp. Dr. Thompson går sedan vidare och menar på att ett så här pass förstört immunförsvar predisponerar den drabbade till allehanda infektioner, inklusive genombrottsinfektioner (av SARS-CoV-2 och annat som indivden är “vaccinerad” mot). Dr. Thompson kritiserar även sjuk”vårds”apparaten och andra läkare, för att de bara regelmässigt skriver ut preparat utan att tänka kring vad som har orsakat tillståndet – och han begär att fler läkare ska skärpa sig och börja försöka få fram orsakerna till problemen, istället för att bara ordinera snabba lösningar. Han spekulerar inte i detalj om tänkbara mekanismer (för att inte bli censurerad av kriminella “myndig”heter och andra “tillsyns”-/censur-organ), men detta vittnesmål är alltså i linje med länken straxt ovanför om hur syncytium skapade av SARS-2-S-proteinerna dränerar blodet på T-celler.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Censur, Genombrottsinfektioner, Vita blodkroppar (WBC)
https://tinyurl.com/2ef6f49v

JÄRN – DESTABILISERING AV HOMEOSTAS OCH METABOLISM PÅ GRUND AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (244) COVID-19 and iron dysregulation: distant sequence similarity between hepcidin and the novel coronavirus spike glycoprotein. [I den här studien påvisar man en cirka 45%-ig överensstämmelse mellan delar av S-proteinet och hepcidin. Överensstämmelsen är sådan, att hela block är identiska, vilket ökar sannolikheten dramatiskt för att delar av S-proteinet alltså fungerar på samma sätt som hepcidin. Det troliga målet för S-proteinets interaktion i denna kontext, är sannolikt ferroportin. Hepcidin inhiberar normalt sett ferroportin, vilket leder till en minskning av järn-nivåerna i blodet. Det som ännu är okänt är om S-proteinet blockerar hepcidin från att inhibera ferroportin genom att störa ut hepcidins “binding site” på ferroportin, eller om S-proteinet i sig faktiskt inhiberar eller på andra sätt modulerar ferroportin. Om S-proteinet beroende på individuella genetiska skillnader kan ha mer eller mindre binärt endera effekten, så kan det förklara varför vissa kvinnors menstruation rubbas av giftinjektionerna – då menstruationen delvis används för att reglera järn-nivåerna i kvinnokroppen.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/24e3da7p
– (252) SARS-CoV-2 proteins bind heme and hemoglobin. [I den här studien visar man bland annat att S-proteinet från SARS-CoV-2 binder till både hemgrupper och hemoglobin. Man spekulerar i om detta kan ligga bakom de förhöjda ferritin-nivåer som syns hos en del giftinjicerade – det är exempelvis möjligt att S-proteinet kan orsaka att hemoglobinet släpper sin hemgrupp, vilket leder till mer järn frisatt, vilket då måste kompenseras av ökad mängd ferritin.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2xj6md4m

KASTRATION PÅ GRUND AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (199) Testicular Atrophy and Hypothalamic Pathology in COVID-19: Possibility of the Incidence of Male Infertility and HPG Axis Abnormalities. [Den här studien är ett inledande försök att kasta ljus på minskad testosteron-produktion på grund av Covid-19-infektion. Man spekulerar i en negativ feedback-loop mellan delar av hjärnan och testiklarna. Denna studien ensam ska inte ses som ett tungt bevis mot giftinjektionerna, då den inte innehåller direkta mekanistiska förklaringar eller bevis – men är i samband med andra källor som påvisar att S-proteinet påverkar TLR4 och aktiverar NF-kB-pathways i de aktuella centrana i hjärnan, naturligtvis av yttersta vikt.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yztbf788
– (284) Sperm quality and absence of SARS-CoV-2 RNA in semen after COVID-19 infection: a prospective, observational study and validation of the SpermCOVID test. [I den här studien gjorde man följande ytterst intressanta observationer: 1) Att SARS-CoV-2 RNA inte fanns i sperma (vilket går på tvärs mot vad vissa skrämsel-“talking points” som mainstream-medierna har försökt använda för att hetsa folk till att ta giftinjektionerna vill göra gällande), men framför allt 2) att aS mot både S-proteinet och S1-proteinet skadade spermier, och det är ju just höga aS-nivåer som man vill provocera fram med giftinjektionerna! Giftinjektionerna kan alltså i och med den här studien sägas ha en pro-steriliserande effekt under minst den period som de giftinjicerade har aS. 2,5% av männen som ingick i studien utvecklade höga nivåer av anti-spermie-antikroppar. Studien visade också 3) att aN, som också utvecklas vid en naturlig infektion, inte är involverade i denna anti-spermie-effekt. Studien är ett mycket tungt dråpslag mot de oinformerade galningar som vill påstå att giftinjektionerna är säkra ur ett fortplantningsperspektiv – eftersom att den visar på direkt pro-steriliserande effekter resulterande av aS-nivåer, vilket ska sättas i samband med de multipla studier länkade i den här artikeln som visar att aS-nivåerna är högre (och av sämre kvalitet) efter giftinjektionerna, än efter en naturlig infektion. Giftinjektionerna är således pro-kastrerande preparat.]
Taggar: ++, aN, aS, Kastration, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Sterilitet
https://tinyurl.com/2bcanb2y

LEVERN FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (291) Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine, no longer a coincidence but confirmed. [I den här fallrapporten beskrivs hur en i övrigt frisk 47-årig man utvecklade snabb hepatit efter att ha misshandlats med Mordernas giftinjektioner. Mannen injektionsförgiftades vid två tillfällen, och vid det första förgiftningstillfället utvecklade han hepatit, vilken sedan mycket snabbt förvärrades vid det andra förgiftningstillfället. Den här studien talar starkt för att andra typer av autoimmunitet som kan uppstå vid i synnerhet svårare Covid-19, alltså beror på SARS-CoV-2-S-proteinet, då detta S-protein är det enda som är gemensamt mellan Covid-19 och mRNA-giftinjektionen från Morderna, som var det gift som administrerades i det aktuella fallet.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Hepatit, Morderna, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/ycmewz7x
– (292) Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine: Causality or casualty? [I den här fallrapporten går man först genom bevisläget beträffande att aS riktade mot i synnerhet S1-proteinet förefaller inducera autoimmunitet av olika slag. Man går därefter in på en fallbeskrivning om en kvinna som utvecklade autoimmun hepatit kort efter att hon giftinjicerats med ett skadligt mRNA-preparat från Phraudzer. Man föreslår därpå just det som är min röda tråd genom den här artikeln – nämligen att giftinjektioner som innehåller samma S-protein som SARS-CoV-2-viruset har monterat på ytan, givetvis då kan orsaka samma skador som viruset självt kan orsaka – i det här fallet genom att de autoreaktiva antikroppar som skapas mot S-proteinet monterat på SARS-2-viruset torde kunna skapas efter giftinjicering med samma S-proteiner. Logiskt, givetvis.]
Taggar: ++, aS, Autoimmunitet, Hepatit, Phraudzer, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2p84vbch
– (308) Autoimmune hepatitis following SARS-CoV-2 vaccine: May not be a casuality. [I detta “letter to the editor” som är ett insändarsvar på artikeln ovanför (ref. #292) i den här sektionen, så beskriver författarna hur en 80-årig kvinna utvecklade autoimmun hepatit efter att ha misshandlats med Phraudzers giftinjektioner. Då giftinjektionernas innehåll sprids över hela kroppen, men koncentreras i något högre halter i lymfkörtlar, mjälten och levern jämfört med många andra organ, så är det inte alls märkligt att de toxiska SARS-2-S-proteinerna dels utverkade direkta skador på levern, men även provocerade immunförsvaret till att angripa de celler i (bland annat) levern som började producera det farliga SARS-2-proteinet.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Hepatit, Phraudzer
https://tinyurl.com/bdhyrtwr
– (354) Liver injury after SARS-CoV-2 vaccination: Features of immune-mediated hepatitis, role of corticosteroid therapy and outcome. [I den här studien beskriver man karaktäristikan hos ett urval av 87 patienter som drabbats av autoimmun hepatit post SARS-2-S-giftinjektions-administration – uppenbarligen har SARS-2-S-giftinjektionerna hos åtminstone detta urval av misshandelsoffer inducerat autoimmuna antikroppar bland annat av IgG-klass, vilka har slagit mot levern. I ett av fallen krävdes till slut levertransplantation på grund av skadorna.]
Taggar: ++, AstraZatanca, Autoimmunitet, Hepatit, Ig[X], Morderna, Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/54s7yz4h

LUNGORNA FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (105) Sars-Cov2 Spike and Telomerase RNA’s Compared to Arrive at an Explanation for Increased Ageing in Alveolar Cells in Severe COVID-19. [I den här studien finner man att SARS-CoV-2-virusets RNA – i synnerhet mRNA-koden för S2-proteinet – kan vara en tänkbar förklaring till att lungorna åldras snabbt vid svår Covid-19, genom att det stör tillverkningen av enzymet telomeras, på grund av att S2-koden har för stora likheter med mRNA-koden för telomeras. Då SARS-2-giftinjektionerna innehåller mRNA-kod för hela SARS-2-S-proteinet – vilken distribueras över hela kroppen inklusive lungorna, och eftersom att intracellulära proteaser kommer att klyva en del av S-proteiner som en cell i värsta fall producerar, till S1- och S2-enheterna – så riskerar giftinjektionerna att leda till ett “försämrat underhåll” av telomererna i lungorna, vilket riskerar att leda till att alveolär-cellerna (som var föremål för studien) åldras i förtid.]
Taggar: ++, Lungskador, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/n95y4hch
– (156) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I synnerhet lungvävnaden förstörs av SARS-2-S-proteinet, då S2-subenheten – som SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna kodar för – verkställer en snabb fusion av celler i lungorna, vilket leder till att så kallade syncytium och Cell-In-Cell-strukturer bildas. Dessa fungerar sedermera inte som normal lungvävnad ska göra.]
Taggar: ++, Cancerisering, SARS-CoV-2-S-protein, Syncytium & Syncytin-1, V-AIDS
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
– (157) Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. [I den här studien beskriver man hur syncytium formas i lungorna av S2-proteinet (en komponent av det fullständiga SARS-2-S-proteinet) ensamt, med andra närliggande celler som uttrycker ACE2. Dessa syncytium fungerar sedan inte som normal lungvävnad, med funktionsförluster i lungorna som följd. Då SARS-2-S-giftinjektionerna innehåller kod för S2-proteinet eller lösa S2-proteiner, så kan alltså dessa giftinjektionerna leda till liknande resultat. I studien lyfter man även fram att man har observerat syncytium-bildningar även hos patienter smittade av MERS-CoV och SARS-CoV, vilket föreslår att de brottsliga element som tillverkat SARS-CoV-2-viruset kände till den här adversiva mekanismen sedan tidigare.]
Taggar: ++, ACE2, Cancerisering, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Syncytium & Syncytin-1, V-AIDS
https://tinyurl.com/mer5525c
– (263) A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus–induced lung injury. [I den här studien demonstrerar man att S-proteinet från SARS-CoV leder till en nedreglering av ACE2, samtidigt som expressionen av ACE kvarstår, i lungvävnaden på försöksdjuren. Detta innebär alltså att S-proteinet från SARS-CoV leder till en destabilisering av RAS, och resulterar i ett överskott på ATII, vilket i sin tur reagerar med ATR1, vilket innebär ökad lunginflammation. Då S-proteinet från SARS-CoV är cirka 80+% identiskt med S-proteinet på SARS-CoV-2, som även giftinjektionerna alltså kodar för/innehåller, så utgör den här studien ytterligare ett bevis, om än indirekt, för att giftinjektionerna orsakar ett problem med okänd tidshorisont – nämligen det att lungvävnaden genom nedregleringen av ACE2 förbereds för att överreagera på nästa respiratoriska sjukdom som drabbar den giftinjicerade, eftersom att lungvävnaden redan är försatt i ett tillstånd med en högre baseline-inflammation på grund av nedregleringen av ACE2. Om nästa respiratoriska sjukdom som personen utsätts för råkar vara ett annat virus som hämmar ACE2, som redan är nedreglerat, så kan konsekvenserna bli mycket svåra lunginflammationer. Vi ser redan bevis i verkligheten för att så sker – se bara alla nyhetsartiklar under hösten 2021 om hur folk blir svårt drabbade av RSV, “the mother of all colds”, med mer. Den här ovan beskrivna mekanismen är troligen en av anledningarna till detta.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yckk8aw3
– (312) COVID-19 Vaccine-Induced Pneumonitis, Myositis and Myopericarditis. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 63-årig man utvecklade autoimmun lunginflammation, muskelinflammationer och myoperikardit efter att ha skadat sig själv med SARS-2-giftinjektioner från AstraZatanca. ]
Taggar: ++, AstraZatanca, Autoimmunitet, Lungskador, Myokardit, Perikardit
https://tinyurl.com/2p9dfra2
– (328) The discovery of angiotensin-converting enzyme 2 and its role in acute lung injury in mice. [I den här översiktsartikeln beskriver man hur SARS-CoV och SARS-CoV-S-proteinet nedreglerar och hämmar ACE2, vilket leder till att RAS-axeln ACE -> AT2+ATR1 får övertaget över RAS-axeln ACE2 -> AT1,7+MAS receptor, vilket i sin tur leder till förstärkta inflammationer på grund av det inflammatoriska komplexet AT2+ATR1, och vad specifikt lungorna beträffar, det mycket allvarliga tillståndet ARDS som ofta kännetecknas av vätskefyllda lungor och medför en hög dödsrisk. Den här referensen ska sättas i samband med andra referenser i samma stil som också påvisar att ACE2 nedregleras och inhiberas av SARS-CoV-2-S-proteinet. Tillsammans med dessa övriga referenser utgör den här referensen ytterligare starka indikationer på att giftinjektionerna avsevärt ökar risken för skadliga och dysreglerade lunginflammationer (oavsett vilket virus som triggar dem) kort efter giftinjektionerna. Men det är inte slut där – de nyss nämnda referenserna ska även sättas i samband med risken för att det kraftiga S-protein-molnet som SARS-2-giftinjektionerna ger upphov till, inte bara leder till induktion av aS utan även anti-idiotypiska anti-aS – dessa kommer då också att vara verksamma mot ACE2, och dessutom under en mycket längre tid efter giftinjektionerna, jämfört med det initiala S-protein-molnet.]
Taggar: ++, ACE, ACE2, Angiotensin 1, Angiotensin 1,7, Angiotensin 2, Angiotensin 2 Receptor 1, Anti-idiotypiska antikroppar, ARDS, Autoimmunitet, RAS, SARS-CoV, SARS-CoV-S-protein
https://tinyurl.com/bdd4nrex
– (360) SARS-CoV-2 spike protein-mediated cell signaling in lung vascular cells. [I den här studien påvisar man att SARS-2-S-proteinet (dock ej SARS-2-S1-enheten ensam) leder till aktivering av MAPK/ERK i lungceller. MAPK/ERK är involverat i signalering till celldelning (dock ska observeras att många tillräckligt differentierade celler inte undergår celldelning per denna och andra mitos-signaler), och studieförfattarna menar därför på att denna påvisade aktivering av MAPK/ERK alltså kan vara ansvarigt för den förtjockning av kärlväggar i lungorna som uppstår hos en del SARS-CoV-2-patienter. Därmed påvisar den här studien indirekt att SARS-2-S-giftinjektionerna kan orsaka en skadlig förtjockning av kärlväggar i åtminstone vissa delar av kroppen, samt att den “boost” som SARS-2-S-proteinet verkar ge till MAPK/ERK-signaleringen, troligen även kan accelerera existerande canceriseringar, åtminstone transient medan SARS-2-S-proteinerna från -giftinjektionerna kvarstår i cirkulationen.]
Taggar: ++, Cancerisering, Lungskador, MAPK/ERK, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/yckm7x52
– (363) The SARS-CoV-2 spike protein subunit S1 induces COVID-19-like acute lung injury in Κ18-hACE2 transgenic mice and barrier dysfunction in human endothelial cells. [I den här studien visar man att transgeniska möss som överexpresserade mänskligt ACE2 fick svåra lungskador (inflammationer med inslag av bland annat NF-kB-aktivering) efter att ha fått inhalera SARS-2-S1-proteiner, där S1-enheten alltså är en subenhet av det större SARS-2-S-proteinet. Försöksdjuren som fick inhalera hela SARS-2-S-proteiner erhöll inga större lungskador. “Wild Type”-möss (alltså ej de tidigare nämnda transgeniska) som inhalerade SARS-2-S1-proteiner fick också skador på lungorna, dock i ringa grad. Även i den här studien visade man att S1-enheten kan degradera och förstöra barriärfunktioner, likt per andra referenser har dokumenterats beträffande BBB – medan hela SARS-2-S-proteinets barriärförstörande effekter var lägre (men dock mätbara). SARS-2-S-injektanter som ivrigt vill påpeka att SARS-2-S-giftinjektionerna ju innehåller kod för hela SARS-2-S-proteinet (om än i modifierat format) och att skadebilden som anförs per den här referensen inte ska gälla SARS-2-S-giftinjektionerna, bör komma ihåg att såväl cellerna internt som blodomloppet, innehåller flera olika typer av proteaser, vilka alltså klyver SARS-2-S-proteinet i synnerhet där det är lättast att klyva det, vilket råkar vara mellan S1- och S2-enheterna. Så jo, SARS-2-S-giftinjektionerna ger upphov till en mycket signifikant andel skadliga SARS-2-S-proteiner samt SARS-2-S1- och SARS-2-S2-enheter, som allihop utverkar fruktansvärt många olika typer av skador, utöver de per denna referens dokumenterade skadorna på lungorna. Det gick alltså inte att försöka bortförklara den här SARS-2-S-giftsprute-anknutna skademekanismen heller.]
Taggar: ++, ACE2, Lungskador, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/4554fdcm

MAGNETISK SPOT & MAGNETOFECTION & MIKROCHIP:

– (7) Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine. [I den här artikeln beskrivs hur man med särskilt framtagna järnoxid-partiklar kan öppna cellmembran för att få in främmande DNA i celler – specifikt i vaccinationssyfte. Givetvis har denna artikel bäring på Covid-19-giftinjektionerna, som ju orsakar en magnetisk spot hos en signifikant procent av de giftinjicerade – ett fenomen som än så länge saknar en mekanistisk förklaring.]
Taggar: ++, Magnetofection
https://tinyurl.com/xekbkc96
– (6) Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogels in Tissue Engineering. [I den här översiktsartikeln går man genom det aktuella forskningsläget kring elektromagnetiskt kontrollerbara “hydrogels”, som används i biomedicinska syften, i synnerhet för att leverera preparat till ett visst ställe, eller aktivera ett preparat som är elektromagnetiskt känsligt. Då det fortfarande är oklart vad giftinjektionerna faktiskt innehåller, så är den här länken med för att påvisa att elektromagnetiskt känsliga injektioner av olika slag redan används för biomedicinska ändamål – och att det därmed inte är helt otänkbart att någonting som har injicerats ligger bakom biverkningen med magnetiska injektions-ställen hos en del injektanter.]
Taggar: ++, Hydrogel, Magnetofection
https://tinyurl.com/3vbk53ju
– (5) Magnetically controlled, hydrogel-based smart transformers. [I den här länken beskrivs hur man har lyckats skapa magnetiskt kontrollerad så kallad “hydrogel”, som kan styras elektromagnetiskt. Denna elektromagnetiskt kontrollerbara hydrogel kan sedan styras till att anta olika former. Länken har ingen direkt bäring på SARS-CoV-2-giftinjektionerna, men ska ses som ett komplement till källa #6 som handlar om hur man försöker använda elektromagnetiskt kontrollerad hydrogel i medicinska syften, däribland för att leverera ett kemiskt preparat av något slag.]
Taggar: ++, Hydrogel, Magnetofection
https://tinyurl.com/yzrp4skv
– (4) Engineered protein crystals make cells magnetic. [Den här länken beskriver hur man i experiment har skapat ett särskilt protein som är en kombination av det självkonstruerande proteinet Inkabox-PAK4Cat och ferritin, med resultatet att man kunde göra celler magnetiska då Inkabox-PAK4Cat-ferritin-konstruktet koncentrerade miljarder järnatomer. Detta söker man utnyttja bland annat för så kallad “magnetofection”, där man per elektromagnetiska krafter öppnar cellmembran för att få in diverse preparat i cellerna.]
Taggar: ++, Magnetofection
https://tinyurl.com/ummty4p9
– (8) SARS-CoV-2 Spike protein RBD-coupled magnetic beads. [Via den här länken säljer företag magneter för att avskilja de uppenbarligen magnetiska S-proteinerna. Det är oklart om dessa S1-enheter är i sitt ursprungliga skick eller om de har modifierats. Det är dock känt sedan tidigare att i synnerhet S1-enheten är positivt laddad (så till vida att dess aktiva ytor är positivt polariserade) och interagerar starkare med ACE2 på grund av detta.]
Taggar: SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/zkmtem4x
– (48) Graphene Oxide Conjugated Magnetic Beads for RNA Extraction. [I den här länken beskrivs processer för att separera och extrahera RNA med hjälp av grafenoxid-beklädda magnetiska molekyler. Det är fullt tänkbart att giftinjektions-tillverkarna har använt just grafenoxid-beklädda magnetiska separatorer för att utvinna SARS-2-S-mRNA-koden, och det kan alltså vara så att giftinjektionerna är kontaminerade med varierande grad grafenoxid, vilket i så fall definitivt adderar till den diversifierade biverkningsbilden! Det finns ju referenser i sektionen “BLODKROPPARNA FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA” som indikerar att RBC:s förstörs och deformeras av grafenoxid, som även kan dränera elektroner från andra celltyper och orsaka skador på cellmembran. Den här referensen kan således i slutändan visa sig vara en av nyckel-referens för att förstå varför vissa giftinjektions-batches är mycket farligare än andra, vilket vid det här laget är bevisat av statistiska analyser på inrapporterade biverkningar i VAERS matchade mot batchnummer.]
Taggar: ++, Grafenoxid, RBC
https://tinyurl.com/tbrtvaz9
– (49) Atomic-scale control of graphene magnetism by using hydrogen atoms. [Om giftinjektionerna innehåller grafenoxid (“graphene oxide”), så förklarar denna länk kanske magnetism post-giftinjektion. I det här experimentet lyckades man nämligen göra grafenoxid magnetiskt genom att låta väte-atomer kemisorberas av grafenoxiden. Man beskriver hur man med verktyg kunde göra enskilda grafenoxid-strukturer magnetiska genom att på atom-nivå manipulera väteatomernas lokalisering i grafenoxid-gittret. Den här länken ger därmed ett visst stöd till de observationer om magnetiska injektions-ställen, som många giftinjektions-injektanter vittnar om.]
Taggar: ++, Grafenoxid
https://tinyurl.com/52u4n5d5
– (71) DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’ [I det här klippet från Stew Peters Show, så går Stew Peters och Karen Kingston genom delar av bevisen för att SARS-2-giftinjektionerna från åtminstone Phraudzer och Morderna innehåller det för människor toxiska ämnet grafenoxid, som har intressanta och – som det verkar – adversiva elektriska effekter (dränage av elektroner från sialinsyran monterad på RBC:s är en tänkbar sådan effekt, som det finns fotografiska bevis på att det kan ha ägt rum) i kroppen. Kingston tar upp att grafenoxid också är en ingrediens i “hydrogel” (se övriga referenser om “hydrogel” i den här sektionen), och hon och Stew Peters nämner att den nu pågående giftinjektions-katastrofen kanske är en “dose finding study”, där eliten kollar av hur mycket grafenoxid de kan injicera slavarna med innan de avlider eller blir svårt skadade. Kingston tar därpå upp att grafenoxid är väldigt stryktåligt, och att PEG-lipider förstärkta med grafenoxid eventuellt har nyttjats även i syfte att skydda den toxiska mRNA-koden från att förstöras av omgivningen (mRNA-kod är tämligen känslig). Kingston går därpå in på att PEG-lipiderna i giftinjektionerna uppenbarligen tillverkas i Kina, av ett företag som heter Sinopeg – detta enligt artikelnummer och dylika referenser i såväl Phraudzers som Mordernas patent. Kingston berättar därpå – och visar skärmbilder från Sinopeg:s hemsida, där de beskriver hur de kan använda grafenoxid inkapslat i PEG-lipiderna. Kingston beskriver sedan hur grafenoxid om det erhåller rätt laddning, kan förstöra vad som helst som det kommer i kontakt med, och hon föreslår att det kan vara så att grafenoxiden under vissa omständigheter erhåller en positiv laddning från de övriga joniserade lipiderna som ingår i mRNA-giftets lipidkapsel (som består av 4 slags lipider). Resten av videon går mer eller mindre ut på spekulationer kring motivet för det pågående massmordet och terrorismen, och vem som kan tänkas ligga bakom.]
Taggar: Grafenoxid, Hydrogel, Magnetofection, Massmord, Morderna, PEG-lipider, Phraudzer, Terrorism
https://tinyurl.com/jdp7f2vh
– (338) DNA CRYSTALS NANOTECHNOLOGY IN COVID19 VACCINES. [I den här studien visas fotografiska bevis på strukturer som uppstår i och finns i vad som påstås vara ett sample av SARS-2-giftinjektionerna från Phraudzer. Strukturerna är misstänkt lika mindre mikrochip. Men det bör noteras att de också kan vara självorganiserade grafenoxid-strukturer, eller så kallade “DNA crystals”. Oavsett vad är detta någonting som behöver studeras närmre. Grafenoxid-strukturer är hårda och kan vid ansträngning skära genom cellmembranen i blodomloppet, när blodets hastighet och tryck ökar. Mikrochip är givetvis ytterst suspekt om det injiceras i kroppen, och andra länkar i det här referens-avsnittet visar ju att det redan finns mainstream-vetenskap-bekräftade nano-applikationer där man genom EMF-medierad fjärrstyrning öppnar nanotuber som har injicerats, för att få dem att släppa ifrån sig sitt innehåll. “DNA crystals” kan även användas för att programmera för EMF-receptiva strukturer, som alltså går att fjärrstyra. Så det som syns på bilderna kan kanske röra sig om nano-mikrochip, grafenoxid-kristaller eller “DNA crystals” – eller en kombination av två eller fler av dessa.]
Taggar: ++, Grafenoxid, Mikrochip, Phraudzer
https://tinyurl.com/4tymeste

MENSRUBBNINGAR:

– (72) Vaccinerade svenskor får mensrubbningar. [En kort nyhetsartikel från Fria Tider 2021-07-29, som handlar om att – vid artikelns publicering – 300-400 svenskor hade rapporterat in rubbningar i menstruationen efter att misshandlats med SARS-2-giftinjektioner. Då underrapportering nästan garanterat råder på giftinjektions-biverkningar, så var det verkliga antalet drabbade vid artikelns publicering sannolikt minst det dubbla, och förmodligen mycket högre än så.]
Taggar: Giftinjektioner (allmänt), Menstruation, Underrapportering
https://tinyurl.com/ys8zc8w2
– (282) Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona. [I den här studien från norska Folkehelseinstittutet så fann man att cirka 40% av kvinnor mellan 18-30 som tog 1-2 Covid-19-giftinjektioner drabbades olika slags menstruationsrubbningar. Man fann att det inte spelade någon roll vilken av mRNA-giftinjektionerna som kvinnorna hade misshandlats med, beträffande utfallet som studien mätte upp.]
Taggar: ++, 666 (J&J), AstraZatanca, Menstruation, Morderna, Phraudzer
https://tinyurl.com/2p888cnf
– (53) Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination. [I den här studien fann man en signifikant men i genomsnitt i faktiska tal, inte enorm skillnad i menstruationscykel-längden mellan giftinjicerade och icke-giftinjicerade kvinnor. Man fann även att kvinnor som fick bägge giftinjektionerna under en och samma menstruationscykel uppvisade störst förlängning av cykelns längd. Den troligaste mekanismen som kan förklara detta är förhöjda halter av stress- och reparationshormonet östrogen. Det är ju känt från flera andra referenser att giftinjektionerna leder till mycket kraftiga förhöjningar av exempelvis makrofager, på grund av att giftsprutorna orsakar omfattande “complement pathway”-angrepp och andra vävnadsskador (vilka då de måste repareras, leder till bland annat förhöjda östrogen-nivåer), samt att retinoid-aktiviteten i kroppen då måste antas öka, eftersom att försvagade cellmembran släpper in mer retinoider, vilka i sin tur ökar syntesen av bland annat östrogen. Således utgör studien ytterligare ett bevis på att giftsprutorna skapar en signifikant inflammatorisk respons. Studiens slutkläm visar för övrigt återigen på hur tragiskt okunniga även “forskare” är – det finns ingenting positivt med att man har mätt upp en signifikant inflammatorisk respons. Det är nära att jag sätter taggen “Forskningsfusk” på eländet för denna förseelse.]
Taggar: ++, 666 (J&J), Menstruation, Morderna, Phraudzer, Östrogen
https://tinyurl.com/2aeknvt4

MORTALITETSSTUDIER:

– (115) Heidelberger Chef-Pathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften. [I den här artikeln redogör en statsanställd patolog i en tysk delstat, för att 30-40% av de som dör inom två veckor efter giftinjektionen enligt honom dör just på grund av sprutan.]
Taggar: Massmord, Mortalitetsstudier, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/kjxnuhu3
– (123) Young adult mortality in Israel during the COVID-19 crisis. [I den här artikeln påvisar författarna en kraftig ökning av mortaliteten hos 20-49-åringar i framför allt Israel under i synnerhet Februari-Mars 2021 då SARS-2-giftinjektionskampanjen där nådde dessa årskullar. Att notera är att man finner tydliga ökningar i mortaliteten även vid låga giftinjektionstäckningstal, vilket tydligt varslar om toxiciteten hos SARS-2-giftsprutorna. Författarna jämför sedan Israel med Satansbritannien och Ungern som har kört liknande hetsiga SARS-2-giftinjektionskampanjer som Israel, och jämför dessa 3 länders genomsnittliga mortalitetsökningar mot mindre SARS-2-giftinjektions-psykotiska länder, varpå det tydligt framgår att SARS-2-giftinjektionskampanjerna sammanfaller med mycket signifikanta ökningar av mortaliteten hos 20-49-åringar.]
Taggar: ++, Mortalitetsstudier, Underraportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/cdnvumym
– (223) Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. [I den här statistiska analysen utförd av två professorer vid universitet i Jena i Tyskland, så demonstrerar man att överdödligheten är positivt korrelerad mot giftinjektionerna, per 0.31.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/ktmau456
– (261) Province of BC, Excess Mortality – A Peculiar Tale. [Ett välrefererat blogginlägg som handlar om överdödligheten i en provins – British Columbia – i kommunist-landet Kanada. Författaren föreslår att giftinjektionerna tar livet av åtminstone cirka 0,025% av de giftinjicerade. Den här siffran är sannolikt alldeles för låg, men är ändock mycket högre än vad “myndig”heter och andra kriminella grupperingar försöker påskina.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2pjjht7c
– (276) COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk. [I den här mortalitetsstudien kommer artikelförfattarna fram till att giftinjektionernas fatalitets-rate (VFR = Vaccine Fatality Rate) ska ligga på någonstans runt 0,04%. Man menar även på att CDC:s officiella VFR på någonstans runt 0,002% alltså är cirka 20 gånger lägre än vad den borde vara.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yj9e5amv
– (298) CEO Of Major US Insurance Company Says Deaths Are Up 40% Among People Ages 18-64. [I den här nyhetsartikeln berättas om hur Scott Davidson, VD för det amerikanska försäkringsbolaget OneAmerica, säger att dödssiffrorna i ålderskategorin 18-64 år är upp 40% sedan pandemin startade, vilket han menar är något man aldrig har sett förut. Låg-intelligenta som vill skylla detta på SARS-2-viruset påminns härmed om att de allra flesta som dör av SARS-2-viruset är 75+, alltså ingår de inte i kategorin 18-64 år som Scott Davidson refererar till. I artikeln nämns även att Indiana:s så kallade “chief medical officer” Dr. Lindsay Weaver på en presskonferens den 29:e December 2021 sa att sjukhusbeläggningen i delstaten nu är högre än innan SARS-2-giftinjektionerna introducerades, samt ligger på 5-års-högsta.]
Taggar: Giftinjektioner (allmänt), Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/y373efdm
– (304) COVID-19 vaccinations and mortality – a Bayesian analysis. [I den här studien kikar en bunt nederländska forskare på dödstalen i Nederländerna, och ställer detta mot giftinjektionsfrekvensen, för att försöka se om giftsprutorna leder till en ökad dödlighet kort efter giftsprutorna. Forskarna har varit snälla mot giftinjektionsmakarna och ställt ett tröskelvärde om 10% ökad  dödlighet för att få ett säkert utslag på “giftinjektionshypotesen”. Beroende på hur man väljer att tolka resultaten av studien så kan man dra olika slutsatser, men studien visar odiskutabelt att överdödligheten för i synnerhet äldre män är mycket hög under de 3 veckor närmast påföljande giftinjektionerna (datan visar en klar, men för yngre personer liten signal om giftinjektionsinducerad överdödlighet). Det som är oklart beroende de ingående källorna är hur Nederländernas myndigheter räknar personer som giftinjicerade sett till tidpunkt efter giftinjektionsadministration. Oavsett så visar studien en klar signal att äldre män har en klar överdödlighet post-giftinjektionerna, vilket får studiens upphovsmän att kräva att mer mortalitetsstudier relaterade till SARS-2-S-giftinjektionerna genomförs, och att befolkningen får bättre information om riskerna med SARS-2-S-giftinjektioner.]
Taggar: ++, Giftinjektioner (allmänt), Överdödlighet
https://tinyurl.com/44wwfjsn
– (305) Latest statistics on England mortality data suggest systematic mis-categorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination. [I den här utmärkta analysen av – som det visar sig, korrupt – statistik släppt av diverse myndigheter i Satansbritannien, avslöjar forskarna att myndigheterna i UK antingen genom okunskap och oaktsamhet, eller med flit, har felklassificerat giftinjicerade personer som icke-giftinjicerade, för att förvanska och förställa giftinjektionsdatan. “Myndig”heterna i UK har på så vis förmedlat en bild av att giftinjektionerna förbättrar “all cause mortality”, men när forskarna korrigerar för myndigheternas oaktsamhet/fusk, så framträder en klar bild av “spikes” i dödsfall hos de giftinjicerade, under de första veckorna post giftinjicerandets rollout för varje åldersgrupp. Man upptäcker även en diskrepans på cirka 8000-12000 dödsfall per vecka under cirka 12 veckor, som myndigheterna i UK inte har lämnat någon förklaring på, trots att denna diskrepans framträder klart och tydligt utifrån officiella dataserier. Studien påvisar alltså 1) omfattande fusk alternativt extrem inkompetens hos UK:s “myndig”heter, 2) signifikanta spikes i dödlighet hos de giftinjicerade, i tid lokaliserade till de första veckorna post varje giftinjektion, samt 3) att “myndig”heterna i UK tycks ha städat bort cirka 100-125k dödsfall utan förklaring under en 12-veckors period.]
Taggar: ++, Giftinjektioner (allmänt), Korruption, Överdödlighet
https://tinyurl.com/bdfrrp6z
– (324) 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT – REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021. [Det här dokumentet är från Phraudzer självt, och tvångs-avhemligstämplades av en domstol, på en FOIA-begäran. I dokumentet på sidan 7 framgår det att av 42086 inrapporterade biverkningar så var 1223 dödsfall. Med andra ord, extremt höga 2,91% av alla till Phraudzer inrapporterade giftinjektions-biverkningar fram till den 28:e februari 2021, var dödsfall. Den här siffran från Phraudzers egna dokument ger ett mycket starkt stöd åt samtliga mortalitetsstudier som pekar på en kraftig ökning av dödligheten efter att de livsfarliga SARS-2-giftinjektionerna introducerades.]
Taggar: Korruption, Phraudzer, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/yckdput5
– (331) Taiwan Double Injected Deaths Exceed That of COVID, Broadcast Live By their Media. [I det här korta klippet rapporterar taiwanesisk media att fler personer i deras befolkning har dött av SARS-2-giftinjektionerna, jämfört med Covid-19.]
Taggar: AstraZatanca, Morderna, Phraudzer, Överdödlighet
https://tinyurl.com/yc44mr84
– (337) Emp. Sit. Table A-1 Non-Institutional Population 16-65y YoY change vs. Births 16 years prior. [I det här diagrammet, tillverkat av den här artikelförfattaren själv, och vilket utgår från officiell amerikansk arbetsmarknadsstatistik och officiella amerikanska födseltal, så påvisas en diskrepans mot de senaste 50 årens historiska tendenser. Som framgår av diagrammet nedan, så har antalet födslar 16 år tidigare väl korrelerat mot årsförändringarna i Emp. Sit. Table A-1 Non-Inst. Population 16-65 år – ett värde som sammanställs av amerikanska myndigheten Bureau of Labor Statistics (BLS) och vilket samlar alla amerikaner mellan 16-65 år 1) oavsett om de har arbete eller inte, och vilket endast exkluderar de som 2) sitter i fängelse eller 3) har flyttat utomlands. Som framgår av diagrammet så saknas det för 2021 någonstans mellan cirka 500k och 1250k amerikaner, om man tar i beaktande att födseltalen 16 år tidigare var bland de högsta under den 50-årsperiod som diagrammet illustrerar. Så bortfallet i befolkningsökningen i USA 2021 kan inte förklaras av låga födseltal 16 år innan. Inte heller kan bortfallet förklaras av att fler personer har hamnat i fängelse, då flera fängelser tidigt 2021 släppte ut fångar som avtjänade straff för “non-violent crime” med smittspridning på fängelserna som motiv. Inte heller kan SARS-2-giftinjektionsfantaster åberopa att det är SARS-CoV-2-viruset i sig som har dödat ännu fler personer 2021, eftersom att de i så fall samtidig ogiltigförklarar SARS-2-giftinjektionerna som dämpare av SARS-CoV-2-epidemin. Den enda hittills rimliga förklaringen är att SARS-2-giftinjektionerna har avrättat någonstans mellan 500k och 1250k amerikaner mellan 16-65 år, under 2021 allena.]
Emp. Sit. A-1 Non-Inst-Pop. vs Births 16 years prior
Taggar: https, Mortalitetsstudier, Underrapportering, Överdödlighet

MUSKLER FÖRSTÖRS NER AV GIFTINJEKTIONERNA:

Det börjar nu dyka upp information att muskler också bryts ner och förstörs av (bland annat) Phraudzers och Mordernas giftinjektioner. Detta beror på att 1) mRNA-koden för de toxiska S-proteinerna tas upp även av muskelceller, som sedan visar fragment av S-proteinet på sina MHC-receptorer, varpå dessa muskelceller sedan förstörs av immunförsvaret, men även 2) att aS är korsreaktiva mot muskelproteinet Titin, varpå kroppens muskler hos vissa personer riskerar att hamna under omfattande “complement pathway”-attacker, särskilt kort efter att giftinjektionerna har administrerats.

– (129) Rhabdomyolysis. [En översiktsartikel från Wikipedia om tillståndet Rhabdomyolysis, som innebär att muskelvävnad i kroppen (relativt snabbt) bryts ner. Rhabdomyolosis är en bekräftad biverkning av SARS-2-mRNA-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Rhabdomyolysis
https://tinyurl.com/yk3evhnh
– (135) Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination. [I den här fallrapporten beskriver man hur en äldre man utvecklade omfattande nedbrytning av musklerna (rhabdomyolysis) efter giftinjicering med Mordernas livsfarliga SARS-2-mRNA-giftinjektion. Man noterar även att rhabdomyolysis är en möjlig komplikation av SARS-CoV-2-infektioner – och det enda som är gemensamt mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-giftinjektionerna är S-proteinet – vilket i sin tur talar för att det alltså är S-proteinet som antingen direkt eller indirekt orsakar rhabdomyolysis.]
Taggar: ++, Morderna, Rhabdomyolysis
https://tinyurl.com/pj7kf5ws
– (179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine. [I den här korta forskningsrapporten rapporterar man in hyperkänslighet på giftinjektionsstället, efter ungefär 7 dagar post giftinjektion. Denna data indikerar att smärtan beror på “complement pathway”- och T-cells-attacker på muskelvävnaden på injektionsstället, som efter några dagar alltså hamnar allt mer under angrepp från det specifika immunförsvaret. Dessa angrepp kvarstår tills S-proteinerna är slut eller muskelvävnaden som deltog i produktionen är förstörd. Smärtan på injektionsplatsen beror alltså på att musklerna i området står under angrepp.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/mub3jwbd
– (353) Myositis ossificans following COVID-19 vaccination. [I den här artikeln beskrivs hur en 51-årig man som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner, efter cirka 3 månader utvecklade en kliniskt konstaterad ossifikation av muskelvävnaden på giftinjektionsplatsen. Uppenbarligen orsakade SARS-2-S-giftinjektionerna en omfattande vävnadsdestruktion, vilket ledde till en kraftig överaktivering av reparationsmekanismer i muskelvävnaden, med därpå följande benframväxt som följd.]
Taggar: ++, Giftinjektioner (allmänt), Inflammation, Ossifikation, Rhabdomyolysis
https://tinyurl.com/fjnt82w9

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (2) First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en MS-sjuk fick förvärrad MS efter att ha erhållit en mRNA-giftinjektion från Phraudzer. Det bör dock noteras att den här studien ensam inte utgör ett starkt bevis för att Phraudzers mRNA-giftinjektion leder till MS-skov, då en viss % personer med MS per tidsenhet erhåller skov ändå.]
Taggar: ++, aS, Multipel Skleros (MS), Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/3sdxfwft
– (38) COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. [I den här studien kikar författaren – J. Bart Classen, M.D. – på huruvida S-proteinet som det kodas för i bland annat Phraudzers giftinjektioner, kan inducera Prion-sjukdomar. Classen finner att flera regioner av mRNA-koden innehåller sekvenser som skulle kunna inducera skadliga Prion-konstrukt av deformerade TDP-43 och FUS. Classen menar även på att S-proteinets interaktion med ACE2 i värsta fall kan öka intra-cellulära nivåer av zink, vilket är en känd deformator av TDP-43. Deformation av TDP-43 och FUS är faktorer som tros kunna orsaka ALS, Alzheimer’s Disease, och andra neurodegenerativa sjukdomstillstånd.]
Taggar: ++, ACE2, ALS, Alzheimer’s Disease, Neurologiska sjukdomar, Phraudzer, Prion, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2cup83jd
– (39) SARS-COV-2 VACCINES AND NEURODEGENERATIVE DISEASE. [Detta är en översiktsartikel, skriven av Stephanie Seneff. Artikeln inleds med en kort genomgång om skillnaden på de vid publiceringstidpunkten godkända giftinjektionerna för bruk i USA och Europa (exklusive Ryssland). Seneff tar upp att det finns studier som visar på att om man injicerar mänskliga adenovirus i försöksdjur, så utvecklar de cancer – vilket kanske innebär att om man injicerar människor med schimpans-adenoviruset som används i AstraZatancas giftinjektioner, så kan det kanske leda till cancer. Givetvis har inga som helst trovärdiga långtidsstudier gjorts på dessa giftsprutor, så det återstår att se vad effekterna kan tänkas bli. Seneff tar även upp att SARS-2-S-proteinet som kodas för i mRNA-giftsprutorna är en aning modifierat, och vilka konsekvenser det kan tänkas få. Seneff tar även upp PEG-lipider som ett problem med mRNA-giftinjektionerna. Övriga problem som Seneff listar är autoimmuna tillstånd, neurodegenerativa sjukdomar, sterilitet och andra reproduktionsproblem, vaskulit, blodproppar, trombocytopeni med mer, samt Antibody-Dependent Enhancement (ADE) och Original Antigenic Sin (OAS), även om Seneff inte skriver ut de sistnämnda två termerna. Seneff går därpå in på att vektor-virus-giftinjektionerna kan leda till transkription av ofullständiga S-fragment (vilket även andra referenser listar som ett potentiellt problem), som sedan släpps ut i blodomloppet. I avsnittet om S-proteinets toxicitet tar Seneff upp problem som att S-proteinet nedreglerar ACE2 (vilket som jag påpekat på flera ställen i den här artikeln leder till en uppreglering av ACE+ATR1 vilket är pro-inflammatoriskt och pro-trombotiskt), vilket i sin tur nedreglerar mitokondrier, både sett till deras ATP-produktion men även sett till deras biosyntes. Seneff fortsätter med att S-proteinet kan korsa och nedgradera blod-hjärn-barriären, och inducera inflammation i hjärnan. Det nämns även att dopaminergiska neuron uttrycker höga mängder ACE2, vilket kan innebära att de S-protein-skapande giftinjektionerna kan inducera Parkinson’s Disease och liknande tillstånd, genom att dessa neuron på ett eller annat sätt skadas eller slås ut av de giftinjektions-resulterande S-proteinerna. Seneff lyfter även virus-reaktivering post giftinjektionerna, vilket finns med som ett separat avsnitt i den här artikeln, längre ner. Sedan tar Seneff upp Prion-sjukdomar som en möjlig konsekvens av giftinjektionerna, eftersom att flera sekvenser i giftet liknar skadliga Prion-konfigurationer. Med mer.]
Taggar: ++, 666 (J&J), ACE2, ADE, ALS, Alzheimer’s Disease, AstraZatanca, Autoimmunitet, Biosyntes av SARS-2-S, Blodproppar, Cancerisering, Giftinjektioner (allmänt), Mitokondrier, Morderna, Neurologiska sjukdomar, OAS, Parkinson’s Disease, PEG-lipider, Phraudzer, Prion, Sterilitet, Trombocytopeni
https://tinyurl.com/d6fab4pe
– (40) SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration. [I den här studien påvisar man att SARS-2-S-proteinet interagerar med Prioner, och kan inducera skadliga Prion-konformationer som sedermera kan ge upphov till – eller accelerera – neurodegenerativa tillstånd. Smart då att ta giftinjektioner som leder till systemisk tillverkning av just dessa S-proteiner, inklusive subenheten S1?]
Taggar: ++, Neurologiska sjukdomar, Prion, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/4hp56upx
– (41) FDA To Add Warning Over Rare Neurological Side Effects Linked To J&J Jabs. [En nyhetsartikel från 2021-07-12 som handlar om att FDA för en gångs skull gjorde någonting halvbra genom att sätta en biverkningsvarning på 666:s SARS-2-S-giftinjektion.]
Taggar: 666 (J&J), FDA, Guillain-Barré
https://tinyurl.com/4e45fcjs
– (42) Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice. [I den här studien påvisar man att proteinet Annexin A2 behövs för att upprätthålla blod-hjärn-barriären (BBB), samt att hålla nere produktionen av inflammatoriska mediatorer hos makrofagerna. Man upptäckte även att vita blodkroppar tog sig in i hjärnan på försöksdjuren som inte producerade ANXA2. Dessa fynd ska sättas i samband med referens #58 där man upptäckte att aS mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot just ANXA2. Således är giftinjektionerna kapabla att öka inflammationen i hjärnan, då de alltså leder till förhöjd aANXA2-aktivitet, vilket alltså i sin tur gör BBB mer genomtränglig för vita blodkroppar och makrofager, vars produktion av inflammatoriska mediatorer därtill alltså ställs upp av bristen på ANXA2. Giftinjektionerna ökar alltså per den här mekanismen baseline-inflammationen i hjärnan, i synnerhet hos de som redan har en pågående inflammation i hjärnan.]
Taggar: ++, aANXA2, ANXA2, BBB, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/y6rh6umc
– (43) COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database. [I den här studien jämför Classen giftinjicerade som har misshandlats med AstraZatanca-injektioner, mot andra giftinjicerade som har misshandlats med Phraudzer-injektioner, och som ingår i UK:s så kallade “Yellow Card”-databas som innehåller rapporter om giftinjektionsbiverkningar. Classen finner att AstraZatanca-injektionerna leder till en 2,6-gångers ökning av Parkinson’s Disease, jämfört mot Phraudzers i det här avseendet (åtminstone på kortare sikt) tydligen något mindre farliga giftinjektioner. Classen refererar även studier som påvisar att SARS-2-S-proteinet är kapabelt att inducera skadliga Prion-strukturer. Classen tar även upp ökningen av neuropsykiatriska sjukdomar och sömnproblem – vilka kan bero på så kallad Fatal Familial Insomnia, som också är en ovanlig prion-sjukdom. ]
Taggar: ++, AstraZatanca, Neurologiska sjukdomar, Parkinson’s Disease, Phraudzer, Prion, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/j79mp4h2
– (44) Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein? [I den här studien visar man att i synnerhet S1-komponenten av SARS-2-S-proteinet gör skador på kärlvävnaden i hjärnan, och uppreglerar inflammatoriska mediatorer, av vilka jag särskilt vill lyfta fram IL-6 och TNF-alpha som ofta är förhöjda vid neurologiska sjukdomstillstånd. Man fann även att om man injicerade mössen svans-vener med S1-proteiner, så lokaliserades dessa sedermera till bland annat hjärnan. Då giftinjektionerna innehåller mRNA-kod för hela SARS-2-S-proteinet, som därpå i vissa fall klyvs till att bli fristående S1-enheter, som kan mätas upp i blodet efter giftinjicering, så kan man alltså utifrån den här studien dra slutsatsen att giftinjektionerna resulterar i att S1-proteiner degraderar BBB och inducerar inflammation i hjärnan.]
Taggar: ++, Biodistribution, IL-6, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2-S-protein, TNF-alpha
https://tinyurl.com/2fmdjdv7
– (45) Coronavirus Disease 2019 and Stroke: Clinical Manifestations and Pathophysiological Insights. [Den här artikeln inleds med beskrivande resonemang kring coronavirusen MERS-CoV, SARS-CoV och SARS-CoV-2, och fortsätter därpå med att beskriva typiska symptom hos Covid-19-sjuka (åtminstone de som är så pass dåliga att de är inlagda på sjukhus). Ett helt avsnitt beskriver blodproppar och karaktäristika kring detta. Även i den här studien tar man upp att de som avlider av Covid-19 har förhöjda nivåer av IL-6 jämfört med överlevare, och IL-6 är som inflammations-mediator extra intressant då andra referenser pekar ut att många neurologiska sjukdomstillstånd accelereras/förstärks av IL-6 – förhöjda IL-6-nivåer tenderar dessutom att leda till strokes. Det viktigaste avsnittet ur ett giftinjektionsperspektiv kommer därpå – här går man genom hur SARS-CoV-2-S-proteinet destabiliserar RAS-komplexet genom att nedreglera ACE2-aktiviteten, vilket innebär en uppreglering av den pro-inflammatoriska delen av RAS (ACE+ATR1/2). Man följer upp detta med att beskriva hur hjärnans RAS-system fungerar, vilket är detsamma som klassiska RAS men med distinktionen att BBB normalt sett ska blockera Angiotensin II från resten av kroppen att hamna i hjärnan – dock visar ju flera referenser på att S-proteinet degraderar BBB, vilket då gör att ATII från resten av cirkulationen till slut hamnar i hjärnan, om man lider av väldigt svår Covid-19 och/eller har tagit giftinjektionerna. I flera avsnitt därpå går man genom hur den så kallade alternativa RAS-pathway:en är skyddande för hjärnan – denna pathway är beroende av ACE2, vilket ju alltså blockeras och nedregleras av SARS-2-S-proteinet, i synnerhet det från giftinjektionerna som på grund av “leveranstekniken” biodistribueras till hela kroppen inklusive hjärnan. Studiens slutsatser är beroende av just SARS-2-S-proteinet, som är det som utverkar dels degraderingen av BBB, men även nedregleringen av ACE2, vilket alltså destabiliserar RAS i en pro-inflammatorisk riktning, vilket sammantaget med S-proteinets förmåga att inducera inflammatoriska och pro-trombotiska mediatorer ligger bakom den ökade risken för stroke hos de som lider av svår SARS-2-infektion eller har tagit giftinjektionerna.]
Taggar: ++, ACE, ACE2, Angiotensin 1, Angiotensin 1,7, Angiotensin II, Angiotensin II Receptor 1, BBB, Blodproppar, D-Dimer, IL-6, MAS receptor, MERS-CoV, RAS, SARS-CoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Stroke
https://tinyurl.com/yzm8y4mf
– (46) The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. [I den här studien på möss visar man att S-proteinet som både sitter på viruset och skapas av eller finns i mRNA-giftinjektionerna, passerar blod-hjärn-barriären, och även att S-proteinet tas upp av lungorna, mjälten, njurarna och levern. Ett annat kritiskt fynd för giftinjektions-fiaskot, är att man i studien visar att intra-nasalt administrerade S1-proteiner (vilka även resulterar av giftinjektionerna, som kodar för full-längds-S-protein, varav en del efter produktionen klyvs av proteaser till S1- och S2-enheter, och sedermera kan detekteras i blodet, per referenser i avsnittet “BIODISTRIBUTION” ovanför) inte i nämnvärd grad hamnar i hjärnan, men att S-proteiner som injiceras direkt i blodomloppet i hög grad hamnar i hjärnan. Då giftinjektionerna enligt andra referenser (se avsnittet “BIODISTRIBUTION”) resulterar i miljontals S1- och S-proteiner per milliliter blod (!), så kan man alltså fastslå att det ur ett neurologiskt perspektiv är oerhört mycket farligare att ta giftinjektionerna än att genomlida en genomsnittlig Covid-19-infektion – i den här studien uppmätte man biotillgängligheten av S1-proteiner som hade administrerats intra-nasalt, till bara cirka 0,66%, medan injektioner av S1-proteiner direkt i blodomloppet ledde till mycket högre nivåer S1-protein i hela hjärnan. Man upptäckte även att LPS accelererar upptaget av S1-proteinet i hjärnan, vilket föreslår att giftinjektionerna är extra farliga för personer som lider av IBS och andra liknande problem med mag-tarm-kanalen vilka kan åtföljas av förhöjda LPS-nivåer.]
Taggar: ++, ACE2, BBB, Biodistribution, LPS, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/ycxfnur6
– (47) Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain. [I den här studien visar man att SARS-CoV-2 har svårt att ta sig in i hjärnan om infektionerna sker den naturliga vägen. Men om man injicerar viruset in i hjärnan, så orsakar det skador och död vid en hundrafalt lägre dos än den man administrerade till luftvägarna. Så även den här referensen talar starkt för att om man tar giftinjektioner som resulterar i frisatt S-protein direkt i blodomloppet, så är skador på nervsystemet och hjärnan garanterade.]
Taggar: ++, ACE2, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, ZIKV
https://tinyurl.com/fuc8h2jk
– (108) The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier. [I den här studien demonstrerade man i huvudsak tre saker pertinenta till SARS-2-giftinjektionerna; 1) att ACE2-receptorn som SARS-CoV-2-S-proteinet har hög affinitet för, bland annat finns expresserat i frontalloberna i hjärnan; 2) att SARS-2-S-proteinet degraderar blod-hjärn-barriärens funktion och därpå 3) och ökar inflammationen i kärlvävnaden i hjärnan (vilken alltså upprätthåller BBB). Dessa resultat sammantaget, indikerar att SARS-2-giftinjektionerna kan skapa inflammationer i frontalloberna, genom att nedreglera ACE2-aktiviteten, degradera BBB och inducera inflammationer i området.]
Taggar: ++, ACE2, BBB, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/8sb882tn
– (109) The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis. [I den här forskningsrapporten så visar man att SARS-CoV-2 tar sig in i flera delar av hjärnan, inklusive hypothalamus, och att ACE2-receptorn fungerar som invasionsväg även i hjärnan. Då SARS-2-giftinjektionerna ger upphov till höga koncentrationer SARS-2-S-proteiner, så kommer dessa S-proteiner att kunna ta sig in även i hjärnan, och orsaka skador och dysregleringar dokumenterade i övriga referenser. Just att även hypothalamus invaderas av SARS-CoV-2, via S-proteinet, är illvarslande, eftersom att några andra referenser visar att aktivering av inflammatoriska mekanismer i hypothalamus orsakar förtidigt åldrande hos försöksdjur. Således bör man tills vidare anta att SARS-2-giftinjektionerna i värsta fall kan orsaka förtidigt åldrande, då de transient höga koncentrationerna SARS-2-S-protein de ger upphov till, alltså kan ta sig in i och inflammera hypothalamus.]
Taggar: ++, ACE2, Hypothalamus, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/28jvd4c9
– (110) Aseptic meningitis after vaccination of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. [Fallrapport om en 42-årig kvinna som utvecklade en typ av hjärnhinneinflammation efter att ha misshandlats med SARS-2-giftinjektioner; artikelförfattarna spekulerar i om S- eller S1-proteiner från giftinjektionen kunde ligga bakom denna akuta typ av hjärnhinneinflammation, detta då de inte hittade några virus eller bakterier som kunde tänkas ligga bakom. Givet övriga referenser som vittnar om att BBB degraderas av SARS-2-S-proteinet, så är en tänkbar förklaring att det giftinjektions-resulterande S-proteinet-molnet degraderat BBB till den grad att S-proteiner sedan läckte in djupare i hjärnan och triggade upp inflammationer särskilt hos mikroglia-celler, som då effektuerade en inflammatorisk respons. En annan intressant sak i fallrapporten är att giftinjektionerna inte hade inducerat mätbara nivåer av aS-IgM, endast aS-IgG. IgG-antikroppar kan inte stoppa en SARS-2-invasion i det tidiga skedet, endast IgM och IgA kan göra det. Så även den här referensen omvittnar att SARS-2-giftinjektionerna främst inducerar fel sorts antikroppar som inte stoppar infektionen, utan endast ger viss symptomlindring och dämpning av fall som hade kunnat bli allvarliga – och denna skyddande effekt gäller endast ur den tidsperiod då antikroppstitern fortfarande är tillräckligt hög – när nivåerna av aS-IgG faller under kritiska nivåer, så upphör skyddseffekten och ersätts av sjukdomsförstärkande ADE-effekter istället. SARS-2-giftinjektionerna kan därmed inte heller anses ge upphov till minskad smittspridning.]
Taggar: ++, BBB, Ig[X], Neurologiska sjukdomar, Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/vyhvhtum
– (136) Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. [I den här studien påvisar man att personer som har genomlidit ett svårt Covid-19-förlopp uppvisar en intelligensförlust om motsvarande cirka 7 IQ-punkter då de testas en tid efter sjukdomen. Jag menar att detta beror på 1)  S- och S1-proteinerna, genom deras inhibition av ACE2 vilket leder till förhöjda nivåer av Angiotensin 2, vilket i sin tur bildar inflammatoriska komplex med ATR1 och därpå resulterar i inflammationer i kapillärerna. 2) SARS-2-mRNA-giftinjektionerna skadar även blodkärlen genom att provocera fram “complement pathway”-angrepp på celler i hela kroppen som börjat producera SARS-2-S-proteinet efter administration av SARS-2-giftsprutorna. 3) Den resulterande mängden SARS-2-S-proteiner fria i blodet är också mycket högre efter SARS-2-mRNA-giftinjektionerna jämfört med de allra flesta naturliga Covid-19-förloppp (se mer information om detta i sektionen “BIODISTRIBUTION…”). 4) Slutligen noterar jag att den i studien uppmätta IQ-förlusten inte behöver vara permanent och inte behöver indikera en permanent förlust av gråa nervceller – det kan röra sig om att vita hjälparceller och mikroglia-celler runt de gråa nervcellerna har försatts i ett inflammatoriskt (se referenser som visar att SARS-2-S-proteinet aktiverar inflammatoriska mekanismer via bland annat TLR2 och TLR4) och hypoxiskt (beroende på inflammerade blodkärl som inte släpper genom lika mycket blodkroppar som tidigare) tillstånd, varpå de gråa nervcellerna i närheten fungerar sämre. Detta sistnämnda tillstånd kan i så fall väntas sakta gå över, såvida inte SARS-2-injektanten fortsätter med att ta ännu fler farliga giftinjektioner.]
Taggar: ++, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/ceawhrjj
– (151) New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses. [I den här dubbla fallrapporten beskrivs två patienter, vilka genomled bland annat blodproppar, strokes, explosiv metastatisk cancerisering post giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från, i ljuset av flertalet övriga referenser som pekar ut multipla cancerings-mekanismer knutna till SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Blodproppar, Cancerisering, Giftinjektioner (allmänt), Neurologiska sjukdomar, Stroke
https://tinyurl.com/2htypddu
– (154) SARS-CoV-2 spike protein induces brain pericyte immunoreactivity in absence of productive viral infection. [I den här studien beskriver man hur pericyter, en typ av cell i hjärnan som upprätthåller den så kallade Blod-hjärn-barriären (BBB), påverkas negativt och i pro-inflammatorisk riktning av SARS-2-S-proteinet ensamt. Pericyter skapar BBB och hjälper nervceller och nervcellernas hjälparceller med att skapa rätt sorts miljö för dem (genom att skapa rätt nutrientflux in i hjärnan från blodomloppet). Man fann i studien att SARS-2-S-proteinet inducerar funktionsförändringar i pericyterna, samt ökar graden av lipidperoxidation (vilket tenderar att vara inflammatoriskt), samt att den inflammatoriska mekanismen NF-kB  aktiveras av SARS-2-S-proteinet. SARS-2-S-proteinerna från giftinjektionerna kan alltså leda direkt till neurologiska skador.]
Taggar: ++, ACE2, BBB, Inflammation, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/33rdfmpe
– (165) Post COVID-19 vaccine small fiber neuropathy. [I den här fallstudien beskriver man hur en 57-årig kvinna utvecklade neuropati efter att ha misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner tillverkade av Phrauzder. I den här artikeln nämner man även att patientens antikroppsprofil var likvärdig med den erhållen av SARS-2-S-giftinjektioner och ej av Covid-19-infektion – det vill säga, SARS-2-S-giftinjektionerna ger upphov till ett smalt (och ineffektivt) antikroppsbibliotek, som alltså går att separera från det breda och effektiva antikroppsbibliotek som uppstår efter en naturligt genomgången Covid-19. Så artikelförfattarna sågar alltså oavsiktligt SARS-2-S-giftinjektionernas effektivitet. Man föreslår i diskussionavsnittet att det kan vara PEG-lipiderna från SARS-2-S-giftinjektionerna, som har orsakat patientens neuropati.]
Taggar: ++, Allergi & Anafylaktisk chock, Neurologiska sjukdomar, PEG-lipider, Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/2cwaxppr
– (166) COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series. [I den här fallstudien beskrivs hur 7 personer som fick SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer eller Morderna antingen fick MS de novo eller fick MS-skov, och i ett fall hur demyeliniserande hjärninflammation samt demyeliniserande inflammation i ryggraden uppstod vilket ledde till omfattande funktionsförluster där bortfallen inkluderade synproblem, problem med tarmsystemet, instabil gång, och muskelsvaghet. I några av de ingående fallen utvecklade patienter utan tidigare autoimmuna sjukdomar autoreaktiva antikroppar, vilket starkt talar för att SARS-2-S-giftinjektionerna ledde till denna utveckling – alltså skapande av autoimmunitet och MS de novo post misshandel med SARS-2-S-giftsprutorna. ]
Taggar: ++, Autoimmunitet, CNS, Giftinjektioner (allmänt), Inflammation, Morderna, Multipel Skleros (MS), Neurologiska sjukdomar, Phraudzer, Ögonskador
https://tinyurl.com/db2ws7ds
– (171) The Effects of Aβ 1-42 Binding to the SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Subunit and Angiotensin-Converting Enzyme 2. [I den här studien beskriver man hur Aβ 1-42, en variant av Amyloid-Beta-proteinet, vilken tenderar att vara förhöjd vid Alzheimer’s Disease, förstärker bindningen mellan SARS-2-S1-proteinet och ACE2 – vilket alltså gör att RAS destabiliseras ytterligare i en pro-inflammatorisk riktning genom att ACE2 alltså blockeras ut och binds upp mer effektivt av SARS-CoV-2-S-proteinet + Aβ 1-42 vilket leder till förhöjda nivåer av AT2 vilket interagerar med ATR1 (en reaktion som i sin tur triggar upp inflammatoriska mekanismer och processer). Då det framför allt är äldre som har förhöjda halter av Aβ 1-42 i blodet, så löper alltså äldre personer som tar SARS-2-S-giftinjektionerna en större risk att få ett starkt inflammationspåslag via den nyss beskrivna pro-inflammatoriska destabiliseringen av RAS som sker då ACE2 blockeras (se även sektionen “RAS-destabilisering…” längre ner). SARS-2-S-giftinjektionerna är alltså även på detta sätt i högsta grad olämpliga och farliga för äldre personer.]
Taggar: ++, ACE2, Alzheimer’s Disease, RAS/RAAS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2krdrcub
– (190) I ett dokument från EU-myndigheten EMA, kring giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande formulering: “Reagents used in active substance manufacturing and in the establishment of the MCB and WCB are the only materials of animal origin used in the manufacture of BNT162b2. The applicant has identified contamination of the product by Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) agents as the main theoretical risk associated with these ingredients and it is deemed of minimal risk.“. Man har alltså med ämnen som kan skapa TSE – en progressiv neuro-degenerativ sjukdom som innefattar att det uppstår progressivt växande hål i hjärnan. Detta textavsnitt finns med på sidan 31 av 140 i det härunder bifogade dokumentet.
Taggar:
https://tinyurl.com/5jjkur6v
– (193) Relationship between COVID-19 infection and neurodegeneration: Computational insight into interactions between the SARS-CoV-2 spike protein and the monoamine oxidase enzymes. [I den här studien beskrivs hur “Wild Type”-S-proteinet (med några få ändringar samma som giftinjektionernas S-protein) orsakar signifikanta skiften i affiniteten hos enzymerna MAO-A och MAO-B. Dessa affinitetsförändringar leder till bland annat 1) minskad clearance av serotonin – serotonin är i sig *inte* ett “lyckohormon”, utan ett energisänkande hormon som leder till ökad laktatbildning och ofta är förhöjd hos deprimerade samt personer som begår självmord, och 2) minskad clearance av dopamin. Dopamin är bra på många sätt, men oxideras vid höga halter till metaboliter som i vissa fall är skadliga samt ger upphov till fria radikaler, vilka är ytterst skadliga för i synnerhet gråa nervceller – vissa av dessa metaboliter bedöms även kunna ge upphov till Parkinson’s Disease. De nyss beskrivna skademekanismerna torde vara mest signifikanta för mRNA-giftinjektionerna, som ju skapar temporärt höga koncentrationer av S-proteiner intra-cellulärt. Giftinjektionerna ger alltså även via MAO-destablisering hjärnskador.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/u9crr529
— (194) Potential involvement of monoamine oxidase activity in SARS-COV2 infection and delirium onset. [Den här artikeln innehåller komplementerade data om hur S-proteinet från så väl SARS-2 som därmed från giftinjektionerna, binder till MAO-A/-B.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/32e45rvm
– (226) A Case of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome Secondary to the Messenger RNA COVID-19 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en person som misshandlats med mRNA-giftinjektioner som kodar för det ytterst hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utvecklade POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) kort efter att ha förgiftats med nyss nämnda biologiska stridsmedel. POTS är ett tillstånd som bland annat innefattar att kroppen inte längre reglerar blodtrycket korrekt i vissa situationer – en slags mismatch mellan aktivitet och blodtryck.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/vr6seh9u
– (229) Transient akathisia after the SARS-Cov-2 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en kvinna som misshandlats med mRNA-giftinjektioner från Phraudzer/BioNDeath utvecklade transient akatisi, vilket är ett sjukdomstillstånd i Parkinson-klassen som innefattar ofrivilliga muskelsammandragningar och “restless”-symptom. Just den här kvinnan verkar ha haft tur i oturen, då symptomen gick över efter en kortare tid. På sociala medier finns det gott om rapporter, inklusive videovittnesmål, från personer som har fått mycket mer långvariga akatisi-tillstånd efter att ha torterats med de hälsovådliga mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer/BioNDeath. Den här fallrapporten bör läsas tillsammans med länkarna “Relationship between COVID-19 infection and neurodegeneration: Computational insight into interactions between the SARS-CoV-2 spike protein and the monoamine oxidase enzymes” och “Potential involvement of monoamine oxidase activity in SARS-COV2 infection and delirium onset” länkande ovanför, vilka alltså ger en tänkbar mekanistisk förklaring till utvecklingen av Parkinsonism efter SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/238wjen2
– (257) Guillain–Barré Syndrome Variant Occurring after SARS-CoV-2 Vaccination. [I den här fallrapporten tar man upp 4 fall av det neurologiska syndromet GBS, som liknar poliosjuka, efter administration av mRNA-giftinjektioner av vektorvirus-typ. De 4 misshandelsoffren hade förgiftats med farliga mRNA-giftinjektioner innehållande kod för hälsovådliga S-proteiner mellan 16-29 dagar innan de utvecklade GBS. Givetvis behöver man bortse från tramset i fallrapporten, om att dessa giftinjektioner ändå skulle vara säkra. Om man slår ihop alla potentiella allvarliga biverkningar, inklusive död, så är dessa giftinjektioner sammantaget livsfarliga för alla grupper.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yvbvhsxv
– (273) SARS-CoV-2 Spike Protein Disrupts Blood-Brain Barrier Integriy via RhoA Activation. [I den här studien visar man att S1-proteinet förstör integriteten i blod-hjärn-barriären, genom att aktivera RhoA via S1-proteinets interaktion med ACE2. Man klarlägger dock inte om RhoA-aktiveringen är kopplad direkt till ACE2, eller indirekt via ACE2-nedregleringen som leder till ökad ATII+ATR1-aktivitet, vilken har visats öka RhoA-aktiviteten. Sammantaget indikerar den här studien att giftinjektionerna – som kodar för S-proteinet och har demonstrerats leda till frisättning av både S- och S1-protein i blodomloppet – nedgraderar och förstör integriteten i BHB vilket givetvis kan leda till allehanda neurologiska symptom och problem.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/5n8nt2b5
– (303) Serum immune markers and disease progression in an incident Parkinson’s disease cohort (ICICLE-PD). [I den här studien påvisar man att bland annat TNF-alpha och IL-6 är förhöjda hos patienter som lider av vissa neurodegenerativa tillstånd, i det här fallet i synnerhet Parkinson’s Disease. Då S-proteinet, som alltså finns i, eller produceras på grund av, giftinjektionerna reglerar upp bland annat både IL-6 och TNF-alpha så kan man alltså konstatera att SARS-2-S-giftinjektionerna riskerar att accelerera Parkinsonism, men även accelerera uppkomsten av tillståndet.]
Taggar: ++, IL-6, Parkinson’s Disease, TNF-alpha
https://tinyurl.com/2p8huypn
– (309) SARS-CoV-2 deregulates the vascular and immune functions of brain pericytes via Spike protein. [I den här studien fann man att SARS-2-S-proteinet – bland annat – inducerar  lipidperoxidering (hint: very bad), oxidativ och nitrosativ stress. Man fann även att SARS-2-S-proteinet aktiverade den inflammatoriska mekanismen NF-kB, och att dessa stress-mekanismer förstärktes vid hypoxi. Då hypoxi ju resulterar av inflammerade kärl som korkas igen, så kan S-proteinet alltså först korka igen kapillärer på olika sätt genom induktion av blodproppar och/eller förhöjd aktivitet av inflammatoriska mediatorer, vilket resulterar i hypoxi, och därpå trigga andra inflammatoriska pathways (NF-kB, med fler) som alltså då förvärras i den syrefattiga miljön S-proteinet ställde till med. Det enda positiva den här studien fann var att S-proteinet fick pericyterna som är ansvariga för att upprätthålla BBB, att öka expressionen av ACE2, vilket i viss mån alltså kan mitigera skadorna som S-proteinet utverkar. Nettoeffekten av S-proteinet var dock alltså negativ och pro-inflammatorisk. Den här studien är ännu ett tungt dråpslag mot giftinjektions-fiaskot, då den klart och tydligt visar att SARS-2-S-proteinet är ytterst kapabelt att inducera inflammationer och skador i hjärnan. Aktiveringen av NF-kB är extra dålig om den sker i hypothalamus, som ju enligt andra referenser är ansvarigt för stora delar av systemiskt åldrande. Den här studien stödjer alltså även de referenser som föreslår att giftinjektionerna orsakar accelererat åldrande och effektuerar kastrativa effekter. ]
Taggar: ++, ACE2, BBB, Lipidperoxidering, NF-kB, ROS, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/yeyn2v7p
– (310) SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein S1 Induces Neuroinflammation in BV-2 Microglia. [I den här studien undersökte man SARS-2-S-proteinets subenhet S1 – vilken också bildas av giftinjektionerna, då en andel av det post-giftinjektionsproducerade fullängds-S-proteinet klyvs av proteaser till att bli även subenheten S1, som enligt andra referenser (se sektionen “BIODISTRIBUTION…” ovanför) hamnar i blodomloppet i mycket hög mängd några dagar post-giftinjektionerna – effekt på nervsystems egna makrofager, mikroglia-celler. Man fann att S1-proteinet ökade produktionen av flertalet inflammatoriska markörer, däribland IL-6 och TNF-alpha, som tenderar att vara förhöjda vid neurologiska sjukdomstillstånd. Utöver det så ökade aktiviteten i den inflammatoriska pathway:en NF-kB. Andra referenser visar att om NF-kB aktiveras i hypothalamus så förkortar det livslängden på organismen, och mikroglia-celler finns distribuerade i hela hjärnan. Man uppmätte även i den här studien att TLR4 aktiverades av S1-proteinet. Därmed talar även den här referensen starkt för att neurologiska sjukdomstillstånd induceras och/eller accelereras av giftinjektionerna, som leder till höga halter S- och S1-proteiner i blodet de första cirka 3-28 dagarna post varje giftinjektion.]
Taggar: ++, IL-6, Neurologiska sjukdomar, NF-kB, NLRP3 Inflammasome, SARS-CoV-2-S-protein, TLR4, TNF-alpha
https://tinyurl.com/2p8de6jn
– (313) Parkinson’s Disease and COVID-19: Role of TLR4. [I den här översiktsartikeln går författaren genom delar av det vetenskapliga underlaget kring hur SARS-CoV-2 kan leda till Parkinsonism och andra neurologiska sjukdomar, med ett fokus på TLR4. TLR4 aktiveras av SARS-CoV-2-S-proteinet, som alltså resulterar av eller finns i SARS-2-giftinjektionerna. TLR4 aktiverar i sin tur den inflammatoriska mekanismen NF-kB. Som andra källor visar, så förkortas livslängden på organismer vars hypothalamus provoceras till att aktivera NF-kB, och som ytterligare andra referenser demonstrerar, så bryts BBB ned av S-proteinet som då garanterat hamnar i hjärnan, och kan utverka livsförkortande skador per denna mekanism. Översiktsartikeln har även med referenser som visar att i cell-linjer som uttrycker TLR4 så kan SARS-2-S-proteinet inducera en ökning av ACE2-expressionen, medan andra referenser visar att andra celltyper istället nedreglerar ACE2 som följd av provokationen med S-proteinet. De fasta cellerna i kärlväggarna, exempelvis, verkar nedreglera och förlora sina ACE2, som följd av provokation med SARS-2-S-proteinet. Detta är en tung referens mot giftinjektionerna, eftersom att aktiveringen av NF-kB via TLR4 får allvarliga konsekvenser på kroppens baseline-inflammation.]
Taggar: ++, ACE2, Neurologiska sjukdomar, NF-kB, Parkinson’s Disease, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, TLR4
https://tinyurl.com/yck7wptw
– (336) Spike Proteins of SARS-CoV-2 Induce Pathological Changes in Molecular Delivery and Metabolic Function in the Brain Endothelial Cells. [I den här studien visar man att både S1-enheten och hela SARS-CoV-2-S-proteinet snabbt tas upp av cellerna i hjärnans blod-hjärn-barriär. Man visar även att mitokondrierna i dessa celler skadas och hämmas metaboliskt av såväl S1- som S-proteinet (basal-respirationen och därmed ATP-produktionen sänks av S1-enheten, medan S-proteinet sänker det totala proton-fluxet (vilket också innebär sänkt ATP-produktion)), varpå energi-underskott uppstår i cellerna, vilket i sin tur kan inducera senescens i dem, vilket delvis präglas av förlust av BBB-funktionen, vilket i sin tur innebär att molekyler som inte hör hemma i hjärnan kan läcka in i hjärnvävnaden, och då orsaka neurologiska sjukdomstillstånd och/eller inflammation i hjärnan. Man noterar även att mitokondriell dysreglering av cellerna i BBB kan leda till stroke, diabetes och cancerisering. Man visar även att S1-enheten tenderar att migrera till cellkärnan, vilket man spekulerar i kan dysreglera cellernas genetiska expression. Vidare, man finner att S1-enheten och S-proteinet på olika sätt kan disruptera transporten av molekyler genom BBB till hjärnan – S1-enheten förefaller uppreglera transporten av även molekyler med för hög vikt, medan full-längds-S-proteinet istället hämmar transporten av ämnen. Givetvis är dysreglering av den här transportfunktionen åt endera hållet potentiellt detrimental. Slutligen måste jag ge dessa koreanska forskare en eloge för att de i diskussion-avsnittet går rakt ut och säger det jag säger i den här jätte-avhandlingen – nämligen att SARS-2-S-proteinet som SARS-2-giftinjektionerna uppenbarligen inducerar skadliga förändringar i BBB och att giftinjektionernas säkerhetsdata noggrant måste utvärderas, vilket är akademiskt språk för “yo fuckheads SARS-2-giftinjektionerna skapar neurologiska sjukdomar, så kanske dags att sluta springa runt och injicera folk med dem???”. Härligt varje gång man ser att inte alla forskare är gravt förståndshandikappade och/eller korrupta avskum.]
Taggar: ++, ACE2, Mitokondrier, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2-S-protein, Stroke, Vaskulit
https://tinyurl.com/yckskb82
– (342) Unique Imaging Findings of Neurologic Phantosmia Following Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccination: A Case Report. [I den här fallstudien beskriver man några “imaging”-fynd hos en kvinna som efter att ha misshandlats med SARS-2-giftinjektioner från Phraudzer, utvecklade lukthallucinationer (phantosmia). Fynden indikerade förändringar i regionerna kring luktnerverna.]
Taggar: ++, Neurologiska sjukdomar, Phraudzer
https://tinyurl.com/mryt6b39
– (343) DNA repair factor BRCA1 depletion occurs in Alzheimer brains and impairs cognitive function in mice. [I den här referensen beskrivs hur i synnerhet brist på BRCA1 framkallar Alzheimer’s Disease. Detta sker genom att nervcellernas DNA till slut innehåller för många DSB:s (Double Strand Breaks) som förblir oreparerade på grund av brist på BRCA1. Andra referenser visar att SARS-2-giftinjektionerna nedreglerar den tillgängliga mängden BRCA1/2 och p53, allihop DNA-repareringsfunktioner – detta då S2-enheten av SARS-CoV-2-S-proteinet har visat sig interagera starkt med p53 och BRCA1/2 (förmodligen sker detta genom att S2-enheten stör funktionen i det endoplasmiska nätverket. Den här referensen förstärker således bilden av att SARS-2-giftinjektionerna kan skapa eller accelerera neurologiska sjukdomar, däribland alltså Alzheimer’s Disease.]
Taggar: ++, Alzheimer’s Disease, BRCA1/2, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/2p9bmkcx
– (361) Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines. [I den här kortare statistikgenomgången, slår artikelförfattarna fast att mainstream-“medierna” i Väst har ljugit och farit med kriminellt vilseledande formuleringar kring förekomsten av Bells pares under “studierna” av SARS-2-S-giftinjektionerna [förmodligen på uppdrag av kriminella storföretag och mäktiga sammanslutningar som bakom kulisserna tycker det är jätteroligt att förgifta allmänheten och sedan ljuga dem rakt upp i ansiktet] från Morderna och Phraudzer, vilka sedermera helt ogiltigt ledde till nödgodkännandet av dessa livsfarliga preparat. Man påvisar med korrekt information och korrekt statistiska metoder, att förekomsten av Bells pares i utvärderings-“studierna” av SARS-2-S-giftinjektionerna från tidigare nämnda tillverkare överstiger den förväntade normala förekomsten av tillståndet, med dryga 7 gånger.]
Taggar: ++, Bells pares (Bell’s palsy), Korruption, Morderna, Neurologiska sjukdomar, Obfuskation, Phraudzer, Underrapportering
https://tinyurl.com/2bk5y795

NICOTINE ACETYLCHOLINE RECEPTORS (nAChR) – INTERAKTION MED SARS-2-S-PROTEINET:

– (106) Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors. [I den här studien påvisas att SARS-CoV-2-S-proteinet är en antagonist för nAChR (det vill säga nAChR:s normala funktion störs ut och blockeras av SARS-2-S-proteinet). nAChR är involverad i att balansera och dämpa inflammationer genom att nedreglera produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner – så SARS-2-S-proteinets blockering av nAChR kan accelerera redan existerande inflammatoriska förlopp, och detta bör sättas i samband med att SARS-2-S-proteinet ju enligt flera andra referenser kan uppreglera inflammatoriska processer genom andra mekanismer. Så SARS-2-S-proteinet både höjer inflammatorisk aktivitet (genom andra mekanismer) och nedreglerar dämpningen av denna inflammatoriska aktivitet genom att hämma nAChR. Andra intressanta fynd som klart och tydligt pekar på att det här viruset är konstruerat av de kriminella psykopaterna inom amerikanska NIH, Eco”health” och CCP-kinas motsvarigheter (som ju har bekräftats samarbeta med att ta fram det här viruset) är att man i studien hittar en peptid-domän som motsvarar andra kända nAChR-toxiner (nervgifter, helt enkelt), men som inte är närvarande i andra coronavirus. Detta talar starkt för att brottslingarna som konstruerade viruset med flit har petat in denna peptid-domän, just för att erhålla en nAChR-antagonism. Det bör även noteras att mikroglia-celler – vars inflammatoriska aktivitet kraftigt uppregleras av SARS-2-S-proteinet via bland annat TLR2 och TLR4 – uttrycker nAChR – så dessa cellers inflammatoriska aktivitetet regleras kraftigt upp av SARS-2-S-proteinet, genom en samtidig induktion av inflammatoriska processer följt av nedreglering av anti-inflammatoriska mekanismer i samma celler. Nettoresultatet av detta är signifikant inflammation i hjärnan. Då SARS-2-giftinjektionerna ju innehåller mRNA-kod för SARS-2-S-proteinet så är slutsatsen av detta att SARS-2-giftinjektionerna bidrar starkt till inflammatorisk aktivitet i hjärnan, i synnerhet hos personer som redan har en förhöjd baseline-inflammation i hjärnan.]
Taggar: ++, Inflammation, nAChR, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/swwnzw6
— (107) Impact of ageing on postsynaptic neuronal nicotinic neurotransmission in auditory thalamus. [I den här artikeln beskriver man hur inhiberade och på andra sätt dysreglerade nAChR kan ge tinnitus och andra hörselnedsättningar. Så om ni hör talas om att folk får tinnitus eller andra hörselproblem efter SARS-2-giftinjektionerna så är det här en tänkbar förklaring, eftersom att bland annat referens #106 alltså visar att SARS-2-S-proteinet antagonistiskt inhiberar nAChR.]
Taggar: ++, Hörselproblem, nAChR, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/ek9fbve2
– (333) Molecular Modelling and Docking Experiments Examining the Interaction between SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein and Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors. [I den här studien fann man att SARS-CoV-2-S-proteinet (antagonistiskt) interagerar med nAChR på samma sätt som nervgiftet alpha-bungarotoxin. Alpha-bungarotoxin stör ut nAChR:s i den neuro-muskulära övergången, vilket kan orsaka muskelsvaghet och paralys. Med stöd av den här studien bör man därför för att vara på den säkra sidan, anta att SARS-2-giftinjektionerna så snart frisättningen av S-proteiner kommer igång, kan orsaka även hjärtstopp med mer genom att störa ut nAChR antagonistiskt.]
Taggar: ++, Bungarotoxin, Hjärtattacker, nAChR, Neurologiska sjukdomar, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/44v59upa
– (334) Alpha-Bungarotoxin. [I den här korta översiktsartikeln på Wikipedia beskrivs ormgiftet och tillika nervgiftet Alpha-Bungarotoxin närmre. Referens #333 visar att domäner i SARS-CoV-2-S-proteinet, specifikt belägna i S1-enheten, interagerar med nAChR:s på nästan samma sätt som Alpha-Bungarotoxin, vilket alltså innebär att SARS-2-giftinjektionerna som leder till frisättning av SARS-2-S-proteinet i blodet, har effekter som delvis liknar bett från ormar som nyttjar Alpha-Bungarotoxin.]
Taggar: ++, Bungarotoxin, nAChR
https://tinyurl.com/yc5cwbkt
– (335) Bungarotoxin. [I den här översiktsartikeln på Wikipedia beskrivs ormgifterna i klassen Bungarotoxiner i allmänhet, och det finns några pertinenta passager om Alpha-Bungarotoxin; enligt referens #333 så fungerar ju SARS-CoV-2-S-proteinet som ormgiftet A-BTX, så den här referensen kan vara intressant för injektanter som vill lära sig mer om nervgiftet de har lurat sina kroppar att framställa genom de toxiska SARS-2-mRNA-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Bungarotoxin, nAChR
https://tinyurl.com/2xc3nefb

NJURARNA SKADAS AV S-PROTEINET:

– (149) De novo vasculitis after mRNA-1273 (Moderna) vaccination. [I den här artikeln beskrivs hur några patienter utvecklar blodkärlsinflammationer (vaskulit) och njurskador efter injektioner med Mordernas SARS-2-S-giftblandning.]
Taggar: ++, aS, Morderna, Njurskador (AKI), SARS-CoV-2-S-protein, Vaskulit
https://tinyurl.com/v2jczwx9
– (150) Pathophysiology of COVID-19-associated acute kidney injury. [I den här översiktsartikeln tar man upp njurskador i samband med Covid-19, vilka uppstår dels på grund av att celler i njurarna uttrycker ACE2 och kan invaderas av SARS-CoV-2, men kanske framför allt även för att dessa ACE2 blockeras av SARS-2-S-proteinet självt (vilka kan frisättas även av en naturlig SARS-CoV-2-infektion). Man tar även upp att SARS-CoV-2-S-proteinet verkar kunna invadera vissa cell-linjer i njurarna och lungorna genom receptorn KIM-1 / TIM-1, vilket ger SARS-2-S-proteinet (från viruset och SARS-2-giftinjektionerna) ytterligare en mekanism per vilket det kan skada celler i njurarna och lungorna. Den här referensen ska sättas i samband med i synnerhet referens #149, då den gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-giftinjektionerna är just själva SARS-2-S-proteinet. Referenserna #149 och #150 stärker således avsevärt bilden av att SARS-2-giftinjektionerna kan leda till njurskador. Artikeln tar även upp och förklarar RAS/RAAS och hur detta system destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning genom ACE2-inhibitionen av SARS-2-S-proteinet.]
Taggar: ++, KIM-1 / TIM-1, Njurskador (AKI), RAS/RAAS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/kctss7mz

RAS-DESTABILISERING VIA s-PROTEINET:

Renin-Angiotensin-systemet (RAS) är del av homeostasen beträffande blodtrycket med mer. I SARS-CoV-2/Covid-19-sammanhang är det framför allt ACE2, ATR1 och Angiotensin II/1,7 som är av intresse. SARS-2-S-proteinet från både viruset och giftinjektionerna minskar mängden tillgängligt ACE2 i kroppen (delvis genom nedreglering!), vilket leder till att mer Angiotensin II kommer att interagera med ATR1 och bilda ett pro-inflammatoriskt komplex, vilket speciellt för personer i redan dåligt skick, kan trigga en inflammatorisk spiral som dödar dem.
Förkortningen RAAS förekommer också i dessa sammanhang – vilket står för Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet.

– (169) Potential detrimental role of soluble ACE2 in severe COVID-19 comorbid patients. [I den här artikeln beskriver man bland mycket annat hur SARS-2-S-proteinet kan leda till en förlust av membran-bundet ACE2 (mACE2), som då hamnar i blodomloppet – då kallas det för sACE2; soluble ACE2 – och där kan detta sACE2 dels förstärka en samtidigt pågående SARS-CoV-2-infektion (genom ADE-liknande effekter på andra celler) men även att SARS-2-S-proteinet kan inaktivera det fria ACE2 i blodomloppet (sACE2) då en typisk SARS-CoV-2-enhet har 30-40 SARS-2-S-protein monterat i sitt membran – vilket alltså då destabiliserar RAS i en pro-inflammatorisk riktning genom att ett överskott av ATII uppstår då ACE2 blockeras ut. Detta överskott av ATII kan därpå interagera med ATR1, vilket aktiverar en kaskad av inflammatorisk signalering. Man pekar i artikeln särskilt ut detta som risk post-SARS-2-S-giftinjektionerna, i synnerhet för personer med tillstånd som redan innebär ett förhöjt sACE2.]
Taggar: ++, ACE2, ADE, Angiotensin 1,7 (AT1,7), Angiotensin 2 (ATII), Angiotensin 2 Receptor 1 (ATR1), Giftinjektioner (allmänt), Inflammation, RAS/RAAS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/3xht2crd
– (170) Differential Downregulation of ACE2 by the Spike Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus and Human Coronavirus NL63. [I den här studien från 2009 som rör coronavirusen SARS-CoV och NL63 så visar man att deras respektive S-protein – som likt SARS-CoV-2 har ACE2 som en receptor – kan få mACE2 (membrane-bound ACE2) att fällas ut av cellerna, och då bli sACE2 (soluble ACE2) vilket är löst i blodomloppet. Detta destabiliserar då de ACE2-expresserande cellerna som har förlorat sitt ACE2 på detta vis, eftersom att mACE2 är aktivt i den intra-cellulära signaleringen (enligt andra källor i den här artikeln), men det destabiliserar även RAS då ACE2-expressionen nedregleras av virusens S-protein. Bägge dessa effekter – alltså utfällningen av mACE2 till sACE2 samt nedregleringen av ACE2-expressionen verkar framför allt uppstå per kontakt med SARS-S, medan NL63-S inte uppvisar samma magnitud av dessa effekter. Det bör noteras att denna artikel gäller för S-proteinen från NL63 och SARS-CoV – och i sin ensamhet gäller den här referensen bara indirekt för S-proteinet som finns på/i SARS-CoV-2 eller de nu aktuella giftinjektionerna. Men som referens #169 visar, så har man alltså uppmätt samma förlust av mACE2 till sACE2 för SARS-2-S-proteinet, så i samband med referens #169 kan man definitivt argumentera för att fynden och slutsatserna i den här referensen gäller även för SARS-2-S-proteinet, vilket i sin tur innebär att SARS-2-S-giftinjektionerna även per referens #170 ska anses leda till förlust av mACE2 till sACE2, med därpå följande ADE-effekter och RAS/RAAS-destabilisering i pro-inflammatorisk riktning som följd.]
Taggar: ++, ACE2, NL63, RAS/RAAS, SARS-CoV
https://tinyurl.com/jwz6ukhs
– (238) The pivotal link between ACE2 deficiency and SARS-CoV-2 infection. [I den här översiktsartikeln går man genom flera negativa effekter av en SARS-CoV-2-infektion, vilka beror på att ACE2 nedregleras och blockeras av virusets S-proteiner. Bland dessa negativa effekter är exempelvis diabetes typ 2, högt blodtryck, kardiovaskulära komplikationer, ARDS, med mer. Då det alltså är S-proteinet som utför dessa effekter genom blockering och därpå följande nedreglering av ACE2, så är alltså de beskrivna skadorna 100% överförbara på S-proteinet från giftinjektionerna. Dessutom – giftinjektionsmakarna har ju med flit ändrat några aminosyror i S-proteinet som giftinjektionerna ger upphov till, en av ändringarna är ju att S-proteinet inte ska genomgå “membrane clearance” för fort. Således är giftinjektionernas S-protein mer benägna att skada kroppen via ACE2-inhibition än vad S-proteinet från SARS-CoV-2-viruset är.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2p8sncuu
– (263) A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced lung injury. [I den här studien demonstrerar man att S-proteinet från SARS-CoV leder till en nedreglering av ACE2, samtidigt som expressionen av ACE kvarstår. Detta innebär alltså att S-proteinet från SARS-CoV leder till en destabilisering av RAS, och resulterar i ett överskott på ATII, vilket i sin tur reagerar med ATR1, vilket innebär ökad inflammation. Då S-proteinet från SARS-CoV är cirka 80+% identiskt med S-proteinet på SARS-CoV-2, som även giftinjektionerna alltså kodar för/innehåller, så utgör den här studien ytterligare ett bevis, om än indirekt, för att giftinjektionerna destabiliserar RAS i en pro-inflammatorisk riktning, genom nedreglering av ACE2. I en giftinjektionskontext leder detta kombinerat med biodistributionen av den skadliga mRNA-koden, till systemisk inflammation i hela kroppen under en tid post-giftinjektionerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yckk8aw3

REUMATOLOGISKA ÅKOMMOR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (191) Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander? [Den här fallrapporten handlar om en person som utvecklade Raynauds Fenomen kort efter att ha erhållit en Covid-19-giftinjektion. Dock fastslås ingen mekanism, varpå man mot bakgrund av endast denna fallrapport inte kan vara säker på att giftinjektionerna ligger bakom även detta tillstånd.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/xhhzu58n
— (192) COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome. [Den här fallrapporten, som ska ses som ett komplement till den direkt ovanstående studien, visar att Raynaud’s även kan uppstå av SARS-CoV-2-infektion. Den gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och giftinjektionerna är just S-proteinet – så alltså kan man med stöd av dessa två studier fastslå att Raynauds Fenomen är en biverkning av just själva S-proteinet i sig, och att giftinjektionerna därmed alltså kan ge Raynauds Fenomen.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/embevk7z

REVERSE TRANSCRIPTION:

– (50) SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome. [I den här studien påvisar man att SARS-CoV-2-RNA kan genomgå “reverse transcription” vilket innebär att hela eller (mer troligt) delar av RNA-koden från viruset kan skrivas in i cellernas DNA. Då även mRNA kan undergå “reverse transcription”, först då genom att konverteras till cDNA, så finns det all anledning att misstänka att giftinjektionerna skadliga mRNA-koder också kan tas upp och undergå “reverse transcription” i vissa celler, och då ingå i deras DNA-bibliotek. Detta är särskilt farligt om det inträffar hos celler i benmärgen som sitter i de fickorna där nya immunförsvarsceller selekteras fram baserat på deras “recognition of self” – om “self” helt plötsligt innefattar S-proteinet så kan det leda till att personen saknar initiala B- och T-celler som kan bekämpa infektionen. Tills vidare ska detta biverkningsspår dock ses som osannolikt, i brist på ännu mer stödjande bevisning. Men de “läkare” (inklusive exempelvis en helt okunnig kvinnlig överläkare i Stockholmsområdet) som har uttalat sig i diverse medier och påstått att risken för “reverse transcription” av mRNA, har 100% fel. Risken är absolut inte noll, och det är dessutom knappast den enda biverkningsmekanismen dessa giftinjektioner har knutna till sig.
Taggar: ++, Reverse Transcription, SARS-CoV-2, Tolerans
https://tinyurl.com/38pce5xa
– (51) Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues. [Det här är en uppföljande, uppdaterad och mer djupgående artikel och studie utförd av samma forskare som ligger bakom referensen #50 ovanför.]
Taggar: ++, Reverse Transcription, SARS-CoV-2, Tolerans
https://tinyurl.com/2p9c9w78
– (344) Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line. [I den här studien visar man att mRNA-koden för det något modifierade SARS-CoV-2-S-proteinet, från Phraudzers SARS-2-giftinjektion, alltså tas upp och inkorporeras i mänskliga lever cellers DNA-kod. Således var allt skitsnack från “läkare” (däribland en så kallad “överläkare” från Stockholm som gjorde bort sig i nationell TV), “forskare” om att SARS-2-giftsprutorna inte muterar DNA:t helt felaktigt. Detta i kombination med referenser som påvisar att korrekt TLR7- och TLR8-signalering (åtminstone delvis) uteblir är exceptionellt dåliga nyheter, då det riskerar att medföra att de som tar många giftinjektioner till slut utvecklar perifer immuntolernas (och i värsta fall även i benmärgen!) mot S-proteinet, vilket leder till permanent ACE2-ned- och dysreglering. Denna referens ska även kombineras med referenserna i sektionen “BIODISTRIBUTION…” som påvisar att den livsfarliga SARS-2-S-mRNA-koden även hamnar i äggstockarna – detta kan leda till att foster föds med DNA-kod för SARS-2-S-proteinet, som då inte längre känns igen som en fiende. Detta leder troligen till permanent ACE2-nedreglering och ACE2-dysreglering (bland annat felaktig signalering via RhoA), och uppreglering av bland annat ATR1 och NF-kB – resultatet av detta blir antingen missfall eller missbildningar och därpå ett troligen kraftigt förkortat liv för barnet. Vilka bra “experter”, “läkare”, “överläkare” och “myndig”heter vi får för våra skattemedel, eller hur?]
Taggar: ++, Phraudzer, Reverse Transcription, SARS-CoV-2-S-protein, Tolerans

SENESCENs INDUCERAD AV S-PROTEINET:

– (158) SARS-CoV-2 Spike Protein Induces Paracrine Senescence and Leukocyte Adhesion in Endothelial Cells. [I den här studien visar man att SARS-CoV-2-S-proteinet inducerar “sömnläge”/senescens hos celler i kärlväggarna, samt att de senescenta cellerna börjar programmera närliggande celler att också gå ner i viloläge och sluta fungera korrekt, även om dessa celler inte nödvändigtvis själva har kommit i direkt kontakt med SARS-CoV-2-S-proteinet. Man demonstrerar även en ökad bildning av ROS i celler som har utsatts för SARS-CoV-2-S-proteinet (hela 3 gånger högre ROS-produktion än kontroll-celler), och ökade nivåer av ROS har pro-inflammatoriska konsekvenser (förvisso inte alltid netto-negativa sådana, men i det här fallet sker ju induktionen av ROS utan en underliggande “positiv” stressor såsom exempelvis fysisk träning) och bidrar till senescens, förutom direkt skadeverkan av ROS på intra-molekylär nivå, inklusive på cellens DNA. Utöver det demonstrerar man att produktionen av VCAM-1 och ICAM-1 ställs upp i dessa celler, vilket får lymfocyter av olika slag att fastna i dem och därpå infiltrera vävnaden utan att en underliggande inflammation som behöver hanteras egentligen föreligger. Då SARS-2-S-giftinjektionerna ju innehåller alternativt ger upphov till SARS-CoV-2-S-proteiner i blodomloppet, så skapar alltså giftinjektionerna en självspridande senescens och därmed dysfunktion i kärlväggarna.]
Taggar: ++, IL-6, ROS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Senescens, Vaskulit
https://tinyurl.com/33anz89f

SHEDDING AV S-PROTEINET:

– (111) A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidates against Covid-19 in healthy individuals. [I det här dokumentet från Phraudzer själva så lyfter Phraudzer bland annat upp att shedding av giftinjektionen (mRNA-partiklar, andra substanser, plus S-proteinet och även dess subenheter) kan förekomma, i sektion 8. 3.5.1 och 8. 3.5.3 av dokumentet. Så Phraudzer-giftinjektionsfanatiker som skrattar åt de som tar upp att shedding är en potentiell fara med SARS-2-giftinjektionerna, är alltså hopplöst okunniga om vad deras favorit-SARS-2-giftinjektions-tillverkare själv säger i sina egna dokument.]
Taggar: Phraudzer, Shedding
https://tinyurl.com/yfyaphb9
— (112) Molecular and Microscopic Analysis of Bacteria and Viruses in Exhaled Breath Collected Using a Simple Impaction and Condensing Method. [I den här artikeln går man in på att bakterier och virus givetvis finns i utandningsluften (giftinjektionsfanatiker som vill ifrågasätta detta demolerar automatiskt sina argument för de hopplöst ineffektiva skyddsmaskerna och tygstyckena de också tenderar att springa runt med), vilket rimligen innebär att även S-proteiner kan göra det. Artikeln har dock ingenting direkt att göra med SARS-2 eller S-protein.]
Taggar: ++, Shedding
https://tinyurl.com/492wk8zf
— (137) Proteomic characterization of human exhaled breath condensate. [I den här artikeln beskriver man att cirka ~230-talet proteiner har identifierats mänsklig utandningsluft, varav flera produceras av celler i lungorna och luftvägarna. Således har alla SARS-2-giftinjektionsfanatiker som påstår att SARS-2-S-proteinet inte kan förekomma i utandningsluften hos de giftinjicerade totalt fel – detta då vi vet från andra referenser att biodistributionen av SARS-2-mRNA-giftinjektionerna är kroppsglobal och cellerna i lungorna och luftvägarna kommer därmed också att producera SARS-2-S-proteinet post giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Shedding
https://tinyurl.com/7nmr5nm2
– (138) Exhaled breath condensate [EBC] as a potential specimen for diagnosing COVID-19. [I den här artikeln tar man bland annat upp att virus, komponenter av virus, och bakterier kan finnas i utandningsluften, och man föreslår därför utveckling av diagnostiska metoder som använder just utandningsluften för att detektera SARS-CoV-2. Att även komponenter av virus kan detekteras i utandningsluften antyder givetvis att även SARS-2-S-proteinet kan finnas i utandningsluften från de SARS-2-mRNA-giftinjicerade, detta då hela tanken med den här typen av giftinjektionsteknologi är att tvinga kroppen att själv tillverka S-proteinet. Den här referensen stödjer således Phraudzers egen varning om att “shedding” av S-proteinet kan förekomma från de giftinjicerade.]
Taggar: ++, SARS-CoV-2, Shedding
https://tinyurl.com/jra5zvr
— (254) Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products. [I det här FDA-dokumentet beskriver man termen “shedding” som att en viss terapi – notera ordet genterapi i rubriken – överförs till andra personer från patienten. I kontexten med mRNA-giftinjektionerna så innebär det att S-proteinet som tillverkas som svar på mRNA-giftinjektionerna lämnar den giftinjicerades kropp och tas upp av andra personer. Om till och med FDA har ett dokument, och Phraudzer (se källa i den här sektionen) själva tar upp “shedding” i sin dokumentation kring giftsprutorna, så kan man givetvis sluta sig till att “shedding” av hälsovådliga S-proteiner från giftinjicerade till giftinjicerade definitivt kan äga rum. Icke-giftinjicerade har därmed all anledning att iaktta försiktighetsavstånd från de giftinjicerade under de första 3 veckorna post deras senaste giftinjektion.]
https://tinyurl.com/mpw5wa4x

SIALINSYRA – INTERAKTIONER MED S-PROTEINET:

Sialinsyra (Sialic Acid) är en komponent i beklädnaden av celler med glykoproteiner.

– (237) Bioinformatics studies on a function of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein as the binding of host sialic acid glycans. [Den här studien indikerar att SARS-CoV-2-S binder till glykaner som innehåller sialinsyra, vilka beklär celler i kroppen.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/m6ww4f5n
– (245) The role of cell surface sialic acids for SARS-CoV-2 infection. [I den här artikeln påvisar man att förekomsten av sialinsyra på och runt ACE2, sänker affiniteten för SARS-CoV och SARS-CoV-2 gentemot ACE2. Detta innebär att S-proteinet interagerar med sialinsyra på något sätt, och som ovanstående länk i sektionen föreslår, så är interaktionen i form av att SARS-2-S-proteinet binder till sialinsyra.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yc46asfj
– (248) Platelets Support Extracellular Sialyation by Supplying the Sugar Donor Substrate. [I den här studien demonstrerar man att blodplättarna förser celler med komponenter till deras sialinsyra-beklädnad. Bland annat så styr levern, tillsammans med blodplättarna (eller mer specifikt det som påverkar blodplättarna att göra så…), produktionen av röda blodkroppar och andra beståndsdelar i blodomloppet, genom att reglera sialinsyra-beklädnaden av RBC’s moderceller. Giftinjektionerna kan således destabilisera produktionen av nya röda blodkroppar, genom att giftinjektionernas S-protein har demonstrerats aktivera blodplättar + att mRNA-giftinjektionernas kodbitar kan tas upp av blodplättar och sedermera orsaka att blodplättarna hamnar under “complement pathway”-angrepp från immunförsvaret.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2myu4fbn

SKÖLDKÖRTELN INFLAMMERAS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Sköldkörteln innehåller många celler som expresserar membranbundet ACE2, varpå sköldkörteln givetvis riskerar hamna under angrepp från både SARS-2-viruset, men även från S-proteinerna som bildas av mRNA-giftinjektionerna, eller som genom vissa giftinjektionstekniker alltså injiceras direkt i blodomloppet.

– (210) Thyrotoxicosis after COVID-19 vaccination: seven case reports and a literature review. [I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av inflammerad sköldkörtel efter administration av giftinjektionerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/4srfm4u9
– (211) Three Cases of Subacute Thyroiditis Following SARS-CoV-2 Vaccine: Postvaccination ASIA Syndrome. [I den här fallrapporten beskrivs 3 fall av inflammerad sköldkörtel efter administration av giftinjektionerna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/4hfeasef
– (213) Subacute Thyroiditis After Receiving the Adenovirus-Vectored Vaccine for Coronavirus Disease (COVID-19). [I den här studien beskrivs hur en 55-årig kvinna utan tidigare problem med sköldkörteln, fick just det, efter att ha misshandlats med en giftinjektion “mot”/för SARS-2, från AstraZatanca.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/kjru5u3m
– (215) Subacute thyroiditis following COVID-19 vaccination in a 67-year-old male patient: a case report. [Den här artikeln beskriver hur en 67-årig man fick subklinisk inflammation i sköldkörteln efter att ha misshandlats med Covid-19-giftinjektioner.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/wvpcner7
– (269) Thyroid as a target of adjuvant autoimmunity/inflammatory syndrome due to mRNA-based SARS-CoV2 vaccination: from Graves’ disease to silent thyroiditis. [I den här studien går man genom några fall av sköldkörtel-problem post Convid-19-giftinjektionerna, och även en del bakgrundsfakta kring autoimmunitet efter olika slags giftinjektioner (ASIA). Samtliga fall man tar upp i studien innefattade utveckling av autoreaktiva antikroppar riktade mot sköldkörteln efter misshandeln med mRNA-giftinjektionerna – så skadebilden beror alltså inte bara på S-proteinerna och höga nivåer av autoreaktiva aS, utan tydligen har giftinjektionerna även lyckats inducera specifika antikroppar mot sköldkörteln hos de ingående patienterna. Man föreslår även att subklinisk sköldkörtel-inflammation post-giftinjektionerna förmodligen är avsevärt underdiagnosticerad.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yk7b26js

S-PROTEINETS TOXICITET & PRO-INFLAMMATORISKA EFFEKTER:

– (52) Molecular mimicry between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and mammalian proteomes: implications for the vaccine. [I den här studien undersökte man SARS-CoV-2-proteiners likhet med mänskliga proteiner. Man finner att SARS-2-S-proteinet delar inte mindre än 300+ hexapeptid-sekvenser och 27 hexapeptid-sekvenser med mänskliga protein – vilket har extremt låg sannolikt att inträffa om viruset skulle vara naturligt. Den här studien pekar alltså mycket starkt ut att viruset är skapat i ett laboratorium, och annan data pekar ju på att det är terrorister inom det amerikanska militär-industriella satanist-komplexet tillsammans med deras ondskefulla samarbetspartners i CCP som ligger bakom. Utöver det – eftersom att SARS-CoV-2-S-proteinet har så många signifikanta likheter med mänskliga proteiner, så kommer S-proteinet från giftinjektionerna att leda till att 1) de antikropparna som induceras mot S-proteinet förmodligen kommer att ha en hög grad av korsreaktivitet (vilket stöds av andra referenser) och 2) S-proteinet självt kommer att kunna dysreglera och interagera med väldigt många proteiner i kroppen, och därmed dysreglera väldigt många olika mekanismer i kroppen.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Massmord, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Terrorism
https://tinyurl.com/4tbmmf2d
– (54) New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur. [I den här radiointervjun tar Dr. Byram Bridle upp att giftinjektionerna innehåller/kodar för SARS-CoV-2-S-proteinet. Därpå beskriver Dr. Bridle att man har upptäckt att det är just SARS-2-S-proteinet som ligger bakom nästan hela biverkningsbilden bakom Covid-19. Bridle tar bland annat upp att SARS-2-S-proteinet ensamt skadar blomloppet, hjärtat, degraderar BBB och orsakar skador i hjärnan, med mer. Bridle går sedan in på data från Japans myndigheter, som visar att giftinjektionernas innehåll sprids i hela kroppen, och ackumuleras i bland annat mjälten (vilket andra referenser pekar på kan orsaka bland annat Parkinsonism, då SARS-2-S-proteinet verkar kunna inducera skadliga Prion-konformationer), benmärgen (där tolerans mot S-proteinet i värsta fall resulterar, om de platser där nya B- och T-cellers receptorer sorteras fram), levern (där bland annat MAO A och MAO B kan disrupteras av S-proteinet enligt andra referenser, vilket kan orsaka Serotonin Syndrome och/eller Parkinsonism via förhöjda nivåer av dopamin som därpå undergår autoxidation), binjuarna, äggstockarna. Bridle går därefter in på att giftinjektionerna leder till S-proteiner i blodomloppet en tid efter injektionstillfället, vilket ökar den pro-trombotiska aktiviteten i blodet och kan resultera i blodproppar. Bridle tar även upp att SARS-2-S-proteinet verkar kunna föras över till spädbarn, via modersmjölken. Bridle tar även upp att i värsta fall orsakar giftinjektionerna sterilitet hos en viss % av injektanterna.]
Taggar: Biodistribution, Blodproppar, Myokardit, Perikardit, SARS-CoV-2-S-protein, Sterilitet
https://tinyurl.com/bwev9bj9
– (55) Lipid bilayer degradation induced by SARS-CoV-2 spike protein as revealed by neutron reflectometry. [I den här studien demonstrerade man att S-proteinet degraderar cellmembran både med och utan ACE2 i närheten. Degraderingen består i att S-proteinet ensamt uppenbarligen extraherar fetter ur membran, och detta gällde för samtliga fettsyror man använde i experimentet. Denna membran-förstörande aktivitet ökar om ACE2 finns att tillgå, förmodligen inducerar ACE2 en affinitetsförändrade konformation i S-proteinet, varpå det ännu snabbare kan förstöra lipid-membran. Den här studien talar mycket starkt för att giftinjektionerna cirka 3 dagar efter senaste administrationen, orsakar omfattande överaktivitet och retinoid-toxicitet genom att degradera cellmembran, varpå bland annat retinol kan läcka in i cellerna och börja ställa till med problem.]
Taggar: ++, ACE2, Retinol & retinolsyra, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/ws8fswsd
– (56) SARS-CoV-2 Infects the Brain Choroid Plexus and Disrupts the Blood-CSF Barrier in Human Brain Organoids. [I den här studien visar man att S-proteinet monterat på SARS-2-pseudovirus kan öppna hjärnan och ryggmärgen för virus, bakterier, cytokiner, med mer. Man testar däremot inte lösa S-proteiner i den här studien. Studien utgör ytterligare bevis för att S-proteinet degraderar BBB, och att giftinjektionerna alltså skadar BBB då de innehåller alternativt kodar för SARS-2-S-proteinet.]
Taggar: ++, BBB, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/ycksm2j9
– (57) SARS-CoV-2 spike protein promotes IL-6 trans-signaling by activation of angiotensin II receptor signaling in epithelial cells. [I den här studien demonstrerade man att SARS-2-S-proteinet ensamt reglerar ned ACE2-expressionen, åstadkommer ATR1-signalering, och aktiverar de inflammatoriska pathway:s NF-kB och AP-1 genom MAPK, samt effektuerar IL-6-utsläpp från de berörda cellerna. MAPK är en slags “on/off”-switch som reglerar transkription i cellen, däribland den inflammatoriska mekanismen NF-kB, samt mekanismen AP-1 som beroende på vilken förgrening som aktiveras, är involverad i apoptos (celldöd), celldelning, senescens med mer. MAPK tenderar att vara överaktiverad åt antingen “on” eller “off”-läget, så den här studien ger ytterligare stöd åt att giftinjektionerna kan inducera och framför allt förstärka pågående cancerisering. Studien visar också klart och tydligt på att SARS-2-S-proteinet ensamt är en kraftfull inflammatorisk trigger, per flera mekanismer. Studien indikerar också att SARS-2-S-proteinet kan aktivera NF-kB i ACE2-expresserande celler även om de inte expresserar TLR-4, vilket ytterligare förstärker bilden av att SARS-2-S-proteinet triggar inflammation i hjärnan och därpå följande neurologiska sjukdomar.]
Taggar: ++, ACE2, AP-1, ATR1, IL-6, Inflammation, MAPK/ERK, Neurologiska sjukdomar, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein, Senescens
https://tinyurl.com/nfs3uw55
– (113) SARS-CoV-2 Entry Receptor ACE2 Is Expressed on Very Small CD45- Precursors of Hematopoietic and Endothelial Cells and in Response to Virus Spike Protein Activates the Nlrp3 Inflammasome. [I den här studien demonstrerar man att en typ av små stamceller som är kritiska för att reparera kroppen, förstörs av SARS-CoV-2-S-proteinet, genom tre pathways. Den första involverar blockering och nedreglering av ACE2 som då inte kan göra sitt jobb med att konvertera Angiotensin 2 till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 – detta leder till att Angiotensin 2 bildar ett inflammatoriskt komplex med ATR1 vilket visar sig uppreglera NLRP3. Den andra mekanismen man demonstrerar är att SARS-CoV-2-S-proteinets interaktion med ACE2 direkt leder till en uppreglering av NLRP3. Den tredje mekanismen är olika sorters “complement pathway”-angrepp inducerade av SARS-CoV-2-fragment. Bägge pathways som innefattar uppreglering av NLRP3 kan leda till en typ av celldöd som heter pyroptos, samt ökad inflammation. Då detta i den här studien har visats drabba stamceller kritiska för blodet och för blodkärlens strukturella integritet, så är denna mekanism givetvis oerhört allvarlig, och man kan utifrån den här studien dra slutsatsen att SARS-2-giftinjektionerna som ju kodar för SARS-CoV-2-S-proteinet först genom mekanismer delvis beskrivna här och delvis beskrivna i andra referenser, först åstadkommer skador på kärlväggarna per en större uppsättning mekanismer, och samtidigt slår ut förrådet av stamceller som krävs för att reparera de skadade kärlväggarna.]
Taggar: ++, ACE2, Angiotensin 1,7, Angiotensin 2, ATR1, MAS Receptor, NLRP3 Inflammasome, RAS/RAAS, RBC, SARS-CoV-2-S-protein, Stamceller, Vaskulit
https://tinyurl.com/4sfawvpn
– (159) SARS-CoV-2 spike promotes inflammation and apoptosis through autophagy by ROS-suppressed PI3K/AKT/mTOR signaling. [I den här studien demonstrerar man att SARS-2-S-proteinet (vilket ju skapas och frisätts (alternativt finns) av(/i) SARS-2-S-giftinjektionerna) efter upptag via ACE2-receptorer kan inducera apoptotisk autofagi, genom att öka produktionen av fria radikaler (ROS) vilket suppressserar PI3K/AKT/mTOR-systemet, vilket alltså tenderar att inducera autofagi, som i studien sedermera hade en tendens att övergå i apoptos. SARS-2-S-proteinet kan alltså dysreglera ACE2-expresserande celler till att undergå celldöd.]
Taggar: ++, ACE2, PI3K/AKT/mTOR, ROS, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/z6jrutn4
– (164) Quantitative assays reveal cell fusion at minimal levels of SARS-CoV-2 spike protein and fusion from without. [I den här studien fastslår man att även praktiskt taget “omätbara nivåer” (en formulering som används i referensen i sig!) av lösa SARS-2-S-proteiner i blodomloppet ger upphov till syncytium-formationer mellan ACE2-expresserande celler. SARS-2-S-giftinjektionerna leder alltså till omfattande vävnadsskador systemiskt genom hela kroppen på all vävnad som uttrycker ACE2, som vid kontakt med SARS-2-S-proteinet (eller genom translation av upptagen SARS-2-S-mRNA-kod) genom en serie reaktioner riskerar att fogas samman till stora ej längre korrekt fungerande cellkluster med flera cellkärnor (oavsiktliga och patologiska syncytium). Dessa oavsiktliga och patologiska syncytium är ju som nämnt i andra referenser även canceriserande samt dränerar blodet på bland annat T-celler.]
Taggar: ++, ACE2, SARS-CoV-2-S-protein, Syncytium & Syncytin-1, Vita blodkroppar (WBC)
https://tinyurl.com/6tbr2huh
– (300) SARS-CoV-2 spike protein S1 subunit induces pro-inflammatory responses via toll-like receptor 4 signaling in murine and human macrophages. [I den här studien visar man att S1-proteinet – som ingår i mRNA-giftinjektionerna – aktiverar inflammatoriska pathways såsom JNK och NF-kB, via TLR4 i makrofager. Då makrofager kan konvertera till en “odödlig” långlivad form, så kan makrofager infekterade med S-proteinet, ligga och pumpa ut inflammatoriska cytokiner i kroppen, i 18+ månader efter att de ha tagit upp S-proteinet. Detta ska sättas i samband med en av referenserna i kategorin “FORSKNINGSFUSK / OBFUSKATION” ovanför, där “forskarna” försökte påstå att det var en bra sak att vissa makrofager ökade 1000-falt efter giftinjektionerna. Den verkliga anledningen till makrofag-ökningen är alltså massiv vävnadsdestruktion, och om alla dessa nyskapade makrofager tar upp S-proteiner från den stora mängden giftsprute-förstörda celler, så har den giftinjicerade sedan flera månader eller år av höjd baseline-inflammation att “se fram emot”.]
Taggar: ++, Makrofager, MAPK/ERK, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein, TLR4
https://tinyurl.com/rjcnufap
– (62) SARS-CoV-2 spike protein binds to bacterial lipopolysaccharide and boosts proinflammatory activity. [I den här studien fann man att SARS-CoV-2-S-proteinet binder till bakteriellt LPS (endotoxin), och att kombinationen av S-proteinet + LPS mer kraftfullt aktiverade NF-kB och produktionen av cytokiner (inklusive TNF-alpha och IL-6), hos immunförsvarsceller – vilket alltså ökar inflammationsgraden. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att personer som redan har LPS i blodet (vilket man kan få bland annat om tarmsystemet är inflammerat) kan fara extra illa av giftinjektionerna som ju resulterar i en transient hög halt SARS-2-S-protein i blodet.]
Taggar: ++, AP-1, IL-6, Inflammation, LPS, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein, TNF-alpha
https://tinyurl.com/28dhvf99
– (317) SARS-CoV-2 spike protein induces inflammation via TLR2-dependent activation of the NF-κB pathway. [I den här studien demonstrerar man att SARS-2-S-proteinet inducerar inflammation via TLR2, vilken innefattar aktivering av den inflammatoriska mekanismen NF-kB, samt produktion av inflammatoriska mediatorer, däribland IL-6 och TNF-alpha.]
Taggar: ++, IL-6, NF-kB, SARS-CoV-2-S-protein, TNF-alpha, TLR2
https://tinyurl.com/hhdsrdmc
– (345) Multisystem Inflammatory Syndrome after Ad26.COV2.S vaccination. [I den här studien beskrivs hur en medelålders man som misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna från 666, utvecklade det hyperinflammatoriska tillståndet MIS-A. MIS-A och MIS-C har av sjuk”vården” och “läkare” i allmänhet antagits bero på SARS-CoV-2, men då det ju är SARS-2-virusets S-protein som är den farligaste delen på själva viruset, så borde man alltså kunna utveckla MIS-A och MIS-C av SARS-2-giftinjektionerna också. Och det är precis vad den här studien visar – att man kan få MIS-A post SARS-2-S-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, 666 (J&J), aS, Inflammation, MIS-A & MIS-C & MIS-V, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/3r5mekad
– (364) Antibody to severe acute respiratory syndrome (SARS)-associated coronavirus spike protein domain 2 cross-reacts with lung epithelial cells and causes cytotoxicity. [I den här studien visade man att antikroppar mot SARS-CoV-virusets S2-protein, är autoreaktiva, i synnerhet IgG-serien. Vid interferon-påslag så orsakades även adhesion av olika slags blodkroppar till den epitelvävnad som var huvudföremål för studien. Studien demonstrerar alltså att ett högt påslag av IgG-aS riktade mot SARS-CoV-S2-proteinet orsakar autoimmuna skador, i synnerhet i kombination med ett interferon-påslag. Då SARS-CoV och SARS-CoV-2 uppvisar stora likheter mellan respektive virus S-protein, så finns det all anledning att anta att IgG-aS riktade mot SARS-2-S2-enheten också är autoreaktiva. Dessutom visar det ju sig att SARS-2-S-giftinjektionerna framför allt skapar bAbs (vilka tenderar att gå mot SARS-2-S2-enheten) av just IgG-klass – så den här gamla referensen från 2005 utgör alltså en stark inferens riktad mot SARS-2-S-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Aut0immunitet, bAbs, IFN, Ig[X], Lungskador, nAbs, SARS-CoV
https://tinyurl.com/2p8hf8xp

STERILISERANDE EFFEKTER AV ANTI-S-ANTIKROPPAR OCH ANDRA AUTOREAKTIVA ANTIKROPPAR:

– (59) Annexin A2 on lung epithelial cell surface is recognized by severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus spike domain 2 antibodies. [I den här studien på SARS-CoV-antikroppar, så upptäckte man att de är korsreaktiva mot Annexin A2 (och att aANXA2 är korsreaktiva mot SARS-CoV-S-proteinet), vilket ökar risken för missfall och/eller total sterilisering (se referens #60). Homologin mellan SARS-CoV-S-proteinet och SARS-CoV-2-S-proteinet är cirka 80%, vilket ökar risken för att även aS för SARS-2-S-proteinet är steriliserande. Att då framtvinga produktion av fler sådana antikroppar via mRNA-giftinjektionerna kan leda till att kvinnor som tar giftinjektionerna steriliseras, åtminstone så länge som deras aS-nivåer är över ett visst (okänt och nästan garanterat individuellt) tröskelvärde där graviditeter blir omöjliga.]
Taggar: ++, aANXA2, ANXA2, aS, SARS-CoV, Sterilitet
https://tinyurl.com/3d395dv2
— (60) Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity. [I den här artikeln beskrivs hur väl expresserat ANXA2 är på celler i moderkakan och blodkärl. Man undersökte kvinnor som fått missfall, och upptäckte att cirka 15% av dem hade signifikant aANXA2-aktivitet i blodet, mot endast cirka 2% av kvinnor som ej fått missfall. Den här studien talar tillsammans med referensen #59 således för att SARS-2-S-giftinjektionerna har en steriliserande effekt på kvinnor, då referens #59 ju beskriver hur aS mot SARS-CoV-S-proteinet är korsreaktiva mot ANXA2, vilket även aS mot SARS-CoV-2-S-proteinet bör vara, på grund av likheterna mellan S-proteinerna dessa virus emellan.]
Taggar: ++, aANXA2, ANXA2, aPL, Sterilitet
https://tinyurl.com/n2axzfat
— (66) Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients. [I den här studien mätte man upp att nivån av aANXA2 var korrelerad med hur pass svår Covid-19 patienterna i studien genomled. Man beskriver även hur andra autoreaktiva antikroppar, exempelvis aPL, går att mäta upp hos många svårt Covid-19-sjuka. Då referens #59 visar att det är SARS-2-aS som driver på den autoimmuna aktiviteten riktad mot ANXA2, så stärker den här referensen ytterligare bilden av att giftinjektionerna kan skapa autoimmuna tillstånd riktade mot bland annat ANXA2 – efterrsom att den gemensamma närvarande triggern i referens #59 och referens #66 är just SARS-2-S-proteinet. Den här referensen stärker således ytterligare bilden av att giftinjektionerna skapar autoimmunitet via (bland annat) korsreaktiva antikroppar verksamma mot (bland annat) ANXA2.]
Taggar: ++, aANXA2, ANXA2, Autoimmunitet, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/867znynp
– (61) Pathophysiology of the antiphospholipid antibody syndrome. [I den här artikeln tar man upp att anti-Cardiolipin-antikroppar (aPL) kan leda till missfall, spontanaborter och sterilitet (så länge som nivåerna av aPL är tillräckligt höga), samt även att aPL kan orsaka blodproppar. Bland annat referenserna #22, #23, #24 och #25 visar att aPL-aktiviteten ökar som svar på en SARS-CoV-2-infektion, och att det verkar vara kroppens reaktion på S-proteinet som orsakar denna aPL-aktivitet. Förmodligen beror det på att aS riktade mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot aPL. Dessa referenser sammantaget utgör en stark varningssignal om att giftinjektionerna – som ju innehåller SARS-2-S-proteiner eller mRNA-kod för desamma – kan göra kvinnor (åtminstone temporärt) sterila på grund av en förhöjd aPL-aktivitet, så länge som aS-nivåerna är för höga. Giftinjektionerna måste tills vidare anses vara steriliserande.]
Taggar: ++, aPL, aS, Autoimmunitet, Sterilitet
https://tinyurl.com/dv2bzfrr
– (242) Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination. [I den här studien, som försöker bortförklara anledningar för gravida och ammande kvinnor att vara oroliga för giftinjektionerna, så påvisar man (se fig. 2 i artikeln) en signifikant förhöjd anti-Syncytin 1-aktivitet några dagar efter giftinjektionerna. Emedan anti-Syncytin 1-svaret inte är extremt högt, så är det ändå mellan cirka 1,5-5,5 gånger högre än kroppens baseline anti-Syncytin 1-aktivitet. Detta innebär att giftinjektionerna klart och tydligt har förflyttat de giftinjicerade kvinnornas kroppar i en steriliserande riktning. Det bör dessutom noteras att den här studien utfördes på Phraudzers giftinjektion, vilken alltså är svagare än exempelvis Mordernas giftinjektion, samt vissa av vektorvirus-mRNA-giftinjektionerna. Dessa andra giftinjektioner kan således väntas resultera i en mer potent steriliserande effekt genom ännu högre anti-Syncytin 1-aktivitet. I övrigt noteras att man givetvis bör bortse från den avfärdande och bortförklarande tonen i artikeln – anti-Syncytin 1-resultatet som studien påvisar är klart och tydligt och kommer att leda till en viss % missfall och åtminstone temporära steriliseringar hos en viss % av kvinnorna som tar dessa gifter.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/3hutvv6m
— (283) What Happened in Singapore? On the significance, or not, of a provisionally validated danger. [Ett välskrivet blogginlägg som går in på mekanistiska och tekniska elucidationer av bland annat ELISA-värdena för Anti-Syncytin 1-antikroppar med mer, som mättes upp i studien “Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination” (referens #242 i den här artikeln). I blogginlägget demolerar författaren ytterligare det nonsens som artikelförfattarna i den nyss nämnda studien försöker dra till med för att bortförklara de tydligt pro-steriliserande effekterna som resulterar av att anti-Syncytin 1-aktiviteten höjs med 1,5-5,5 gånger. Blogginlägget tjänstgör tillsammans med mina elucidationer för den nämnda studien, som ytterligare vindikering av Wodarg:s och Yeadon:s åsikter kring risken för anti-Syncytin 1-antikropps-medierad sterilitet till följd av SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, ELISA, Phraudzer, Sterilitet, Syncytin
https://tinyurl.com/yckwrbu5

STERILISERANDE EFFEKTER (INDIREKT) AV ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY:

Läs först genom materialet ovanför i sektionen “ANTIKROPPAR & ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY” för att bättre förstå detta avsnitt – konceptet är att SARS-2-giftinjektions-inducerade aS kan ge ADE åt SARS-CoV-2 hos de giftinjicerade genom att de flesta antikroppar som induceras av giftsprutorna är bAbs av IgG-typ, vilka har störst förmåga att exportera viruset från den initiala invasionsregionen till blodomloppet och därmed andra delar av kroppen (risken är störst en tid efter senaste SARS-2-giftinjiceringen då antikroppstitern avtar), varpå modern samt moderkakan kan infekteras, och fostret riskerar därpå att dö. SARS-2-giftinjektionerna ökar risken för ADE vilket nu är fastställt, och de ökar därmed risken för systemiska genombrottsinfektioner och fosterdöd även hos gravida kvinnor som giftinjicerade sig själva innan graviditeten.

– (139) Second-Trimester Miscarriage in a Pregnant Woman With SARS-CoV-2 Infection. [Den här fallrapporten redogör för hur en kvinna med en SARS-CoV-2-infektion dödfödde, efter att moderkakan påvisats infekterad av SARS-CoV-2. Fostret testade negativt för SARS-CoV-2 och hade inga tecken på inflammatoriska vävnadsskador, utan verkar ha avlidit för att moderkakan slutade fungera korrekt på grund av SARS-CoV-2-infektionen. Den här referensen är relevant ur ett SARS-2-giftinjektionsperspektiv därför att giftinjektionerna företrädesvis inducerar bAbs-aS av IgG-typ, vilka är mest benägna att lyckas exportera en eventuell SARS-2-infektion till blodomloppet, och leda till att andra distala vävnader fruktsamt kan invaderas.]
Taggar: ++, SARS-CoV-2, Sterilitet & Missfall
https://tinyurl.com/3tymkaec
– (140) 2019-nCoV epidemic: what about pregnancies? [I den här studien redogör man för kraftigt förhöjd incidens av fosterdöd och andra komplikationer, som följd av SARS-CoV och MERS-CoV – två coronavirus som använder samma typ av S-protein för att ansluta till värdceller som SARS-CoV-2. Den här referenser varslar om att någonting som är gemensamt virusen emellan uppenbarligen är kapabelt att inducera dessa negativa utfall.]
Taggar: ++, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, Sterilitet & Missfall
https://tinyurl.com/bzpaatdm
– (141) Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. [I den här meta-analysen går man genom komplikationer under graviditet för SARS-CoV, MERS-CoV och SARS-CoV-2, vilken sammantaget för denna klass av virus med S-proteiner, verkar resultera i ett förhöjt antal missfall, förtidiga födslar, med fler komplikationer. Att SARS-CoV, SARS-CoV-2 och MERS-CoV allihop verkar ha en hög risk för missfall och komplikationer till sig indikerar att S-proteinerna – vissa strukturella skillnader virusen emellan till trots – verkar kunna destabilisera minst en viktig parameter för foster. Detta talar för att någon del av S-proteinerna som är identisk eller nära-identisk virusen emellan inducerar någon slags adversiv faktor – andra referenser gör gällande att det exempelvis kan röra sig om induktion av aANXA2-aktivitet, aPL-aktivetet, aPF-4-aktivitet, aSyncytin-1-aktivitet.]
Taggar: ++, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, Sterilitet & Missfall
https://tinyurl.com/2xvvu8ry

T-CELLER – EFFEKTER AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (125) Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals. [I den här studien visar man att om man ger två SARS-2-giftinjektioner från giftinjektionsfirman Phraudzer till personer som redan har haft SARS-CoV-2-infektion den naturliga vägen, så förstörs delar av deras T-cellsbibliotek som etablerades av SARS-CoV-2-infektionen samt den första SARS-2-giftinjektionen. Personer som redan har haft en Covid-19-infektion innan de erbjöds att skada sig själva med SARS-2-giftinjektionerna, och som vill ta en av dessa sprutor trots risken för allvarliga biverkningar, gör alltså klokast i att bara självskada sig med en SARS-2-giftinjektion. I övrigt noteras att sedan jag först inkluderade den här länken i min artikel, så har den påstått “väl ansedda” blaskan Cell accepterat och publicerat artikeln. När jag läste genom den accepterade version, så hade dock den illicita och korrupta verksamheten Cell tvingat bort massor av kritisk information ur det som de slutligen accepterade för publikation. Korrupta Cell har därgenom begått forskningsfusk och obfuskation, vilket är anledningen till att den här referensen taggas upp även med dessa taggar – som alltså beror på Cell:s korrupta handlingar, och inte på forskarna som står bakom den länkade studien.]
Taggar: ++, aST, Forskningsfusk, Korruption, Obfuskation, Phraudzer, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/uf7kajxu
– (126) Mechanisms of T cell organotropism. [I den här artikeln – som är ett tungt dråpslag mot giftinjektioner i allmänhet – beskriver man hur T-celler som mognar som respons på ett hot som immunförsvaret reagerar på, programmeras för att migrera till den vävnaden där hotet först påträffades. Således – om man tar en efterbliven giftinjektion mot SARS-CoV-2 i armen, så kommer en signifikant del av T-cellerna som resulterar av denna giftinjektion att söka sig till huden och musklerna, som bär samma identifikationsmarkörer. Hela resonemanget bakom giftinjektioner är således smått efterblivet. Sen kan man ju å andra sidan vända lite på det här motargumentet och mena på att det ju finns forskning som visar att SARS-2-giftinjektionernas innehåll faktiskt sprids genom hela kroppen – något som giftinjektions-tillverkarna och “myndig”heterna inte velat erkänna. Så det är schack matt för giftinjektionsfanatikerna. Om de vill hävda att SARS-2-giftinjektionernas innehåll stannar i armen (vilket det alltså inte gör) så betyder det att en signifikant del av T-cellerna som SARS-2-giftsprutorna inducerar har vävnadsmarkörer som inte svarar mot SARS-2-virusets normala invasionsvägar. Och om de vill påstå att giftinjektionernas innehåll sprids genom hela kroppen så säger de ju emot vad giftinjektionstillverkarna själva samt deras slavar i “myndig”heterna har påstått.]
Taggar: ++, aST, Biodistribution, Giftinjektioner (allmänt)
https://tinyurl.com/b4n542zp
– (147) Structure-guided T cell vaccine design for SARS-CoV-2 variants and sarbecoviruses. [I den här studien så demonstrerar man att T-cells-svaret på Phraudzer-giftinjektionerna är smalare än det som erhålls via naturlig infektion, och dessutom att induktionen av CD8+ T-celler är lägre, och att merparten av T-celler som induceras av giftinjektionerna förefaller vara CD4+ T-celler. Således skapar giftinjektionerna ett undermåligt och smalt T-cells-svar jämfört med naturlig infektion.]
Taggar: ++, aST, Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/b8adswb2

VIRUS-reaktivering efter giftinjektionerna:

– (188) Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report. [I den här studien beskrivs reaktivering av Hepatit C efter giftinjektionerna. Reaktiveringen av viruset resulterade i patientens död. Giftinjektionerna har kapacitet att reaktivera flera typer av latenta virus.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/yn7tn4yj
– (189) Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2. [I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av reaktivering av herpes-viruset Varicella Zoster på grund av giftinjektionerna “mot”/för SARS-2-viruset. Giftinjektionerna kan alltså reaktivera inte bara hepatit-virus (se straxt ovanför), utan även olika typer av herpes-virus.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/2jrebkvc
– (299) Herpes zoster following BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases: a case series. [I den här studien beskriver man hur cirka 1,2% av giftinjicerade patienter i den ingående kohorten, erfor en re-aktiverad Herpes Zoster-infektion efter giftinjektionerna. Man tar i diskussionen även upp att andra injektioner mot andra virus, vilka använder en traditionell teknik, också kan leda till HZ återaktivering. ]
Taggar: ++, Autoimmunitet, Giftinjektioner (allmänt), Herpes Zoster, Phraudzer
https://tinyurl.com/mpdbez4e

ÖGONSKADOR:

– (114) Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection. [I den här studien beskrivs hur patienter fick ögonskador och/eller ögoninflammationer efter att ha misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna. Det bör dock noteras att en del patienter redan hade en historik med skador eller inflammationer i ögon innan SARS-2-giftinjektionerna. Så förutom nytillkomna skador, så följer detta mönstret etablerat i andra referenser, med att SARS-2-giftinjektionerna accelererar underliggande sjukdomar. Gissningsvis uppstår dessa ögonproblem som en kombination av transient förhöjt serum-retinol post-giftinjektionerna i kombination med inflammerade kapillärer.]
Taggar: ++, Phraudzer, Retinol & Retinolsyra, Ögonskador
https://tinyurl.com/ffakwk7m
– (166) COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series. [I den här fallstudien beskrivs bland annat hur en person som fick SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna fick en demyeliniserande hjärninflammation på synnerven. Därmed kan man anta att en signifikant % av personer som utvecklar ögonskador post-giftinjektionerna, gör det just på grund av SARS-2-S-giftinjektionerna.]
Taggar: ++, Autoimmunitet, CNS, Giftinjektioner (allmänt), Inflammation, Morderna, Multipel Skleros (MS), Neurologiska sjukdomar, Phraudzer, Ögonskador
https://tinyurl.com/db2ws7ds
– (167) Reactivation of herpes simplex keratitis following vaccination for COVID-19. [I den här fallstudien beskrivs hur en 82-årig man som haft herpes simplex keratitis för 40 år sedan, fick ett återfall en dag efter att han erhållit en SARS-2-S-giftinjektion från AstraZatanca. Detta ska ses i samband med de omfattande utbrotten av bältros efter SARS-2-S-protein-giftinjektionerna, vilket ju också orsakas av ett herpes-virus – uppenbarligen är SARS-2-S-giftinjektionerna kapabla till att återuppväcka dormanta patogener, vilket ger stöd åt bilden att SARS-2-S-giftinjektionerna har flera immunosuppressiva effekter.]
Taggar: ++, AstraZatanca, Reaktivering av patogener, V-AIDS, Ögonskador
https://tinyurl.com/a4re3jkp
– (196) Neuromyelitis Optica in a Healthy Female After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 mRNA-1273 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 46-årig kvinna utvecklade demyeliniserande sjukdomar som slog på synnerverna och ryggraden – detta kort efter giftinjektion med en mRNA-giftspruta från Morderna.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/9wxfhmwz
– (228) Acute reduction of visual acuity and visual field after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine 2nd dose: a case report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en man som misshandlats med mRNA-giftinjektioner som kodar för det hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utvecklade allvarliga synfältsnedsättningar och andra synstörningar efter den andra giftinjektionen. Mannen hade dock tur och dessa biverkningar förefaller ha gått över efter en kortare tid.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/8pz22y7k
– (280) Exacerbation of branch retinal vein occlusion post SARS-CoV2 vaccination. [I den här fallrapporten beskrivs hur två personer utvecklade ögonskador efter att ha misshandlats med mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer.]
Taggar: ++, Phraudzer, Ögonskador
https://tinyurl.com/2p855mbx
– (359) Multiple evanescent white dot syndrome following BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination. [I den här studien beskrivs hur en japansk 67-årig kvinna som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från den suspekta verksamheten Phraudzer, erhöll ögonskador och syn-nedsättning som klassificerades som MEWDS (Multiple Evanescent White Dot Syndrome) – ett tillstånd som kännetecknas bland annat av ljus-färgade störningar i synfältet i ett eller bägge ögonen.]
Taggar: ++, Phraudzer, Ögonskador
https://tinyurl.com/42e275fk

ÖVRIGA ARTIKLAR:

– (63) Patent No.: US 10,702,600 B1. [I det här patentet från Morderna, från den 7:e juli 2020, listas bland annat hur man i mRNA-injektioner mot flera virus, däribland Betacoronavirus, en kategori där SARS-CoV och SARS-CoV-2 ingår, så framgår det att man avser använda även mRNA-kod för hela och/eller delar av ett bakteriellt protein som heter flagellin. Om detta i praktiken visar sig gälla även SARS-2-giftinjektionerna från Morderna, så innebär det att Mordernas giftsprutor alltså även innehåller mRNA-kod för bakteriella proteinet flagellin. Flagellin i sin tur triggar TLR5, och immunförsvaret lär reagera ytterst aggressivt på celler som helt plötstligt har bakteriellt flagellin monterat i membranet – enligt patentet är syftet just att flagellin ska agera som adjuvant. Det här patentet är för övrigt listat på Mordernas hemsida tillsammans med övriga patent som rubriken på sidan gör gällande är för “mRNA 1273”, vilket är namnet på Mordernas SARS-2-giftinjektion.]
Taggar: ++, Adjuvanter, Flagellin, Morderna, SARS-CoV-2-S-protein, TLR5
https://tinyurl.com/2s4caryr
– (68) Antikroppar efter mild covid-19 håller i minst ett år och binder också den nya Delta-varianten. [Pressmeddelande om en studie från Danderyds Sjukhus, vilken visar att en naturlig (det vill säga, icke-modifierad av giftinjektions-inducerade antikroppar och T-celler, som är undermåliga) SARS-2-infektion ger ett skydd i minst ett år efter sjukdomen, och även att dessa antikroppar binder mot vid studietillfället cirkulerande VOC:s som Alpha och Delta. Den här studien säger alltså mot de träskallar som försöker hävda att immuniteten efter en av immunförsvaret framgångsrikt bekämpad infektion skulle vara sämre än den efter giftsprutorna, som istället visar sig vara ytterst bristfällig.]
Taggar: aS, Alpha VOC (B.1.1.7), Delta VOC (B1.617.2), SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/4b9hbd4a
– (69) Vaccine Safety FAQ. [Ett 158 sidor långt och ganska spretigt dokument med fakta om SARS-2-giftinjektionerna. Stora delar av dokumentet är fokuserad på forskningsfusk från myndigheternas och Big Phraudma-bolagens sida, samt underrapportering om de verkliga biverknings- och dödssiffrorna för SARS-2-giftinjektionerna. Man berör även fenomen och giftinjektionsbiverkningar som ADE, den faktiska biodistributionen av mRNA-lipid-paketen, blodproppar, förhöjda D-Dimer-värden, missfall, neurologiska sjukdomar, skadliga prion-konformationer, “shedding” av S-proteinet från giftinjicerade till oskyldiga, sterilitet, med mer. Dokumentet är inte att betrakta som en vetenskaplig referens, men är en bra “inkörsport” som ställer många kritiska frågor kring giftinjektions-masspsykosen.]
Taggar: ADE, Biodistribution, Blodproppar, Censur, D-Dimer, Forskningsfusk, Korruption, Massmord, Mortalitetsstudier, Neurologiska sjukdomar, Obfuskation, Prion, Shedding, Sterilitet & Missfall, Terrorism, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/5s9jh7rz
– (70) Reactive arthritis after COVID-19 vaccination. [I den här fallrapporten beskrivs hur en ung kvinna som misshandlats med den kinesiska SARS-2-giftinjektionen CoronaVac fick artrit i ett knä. Artriten varade i knappt 3 veckor. Den här korta fallrapporten föreslår att även den kinesiska giftinjektionens innehåll sprids över hela kroppen (stick i stäv med vad tillverkarna påstår…), och/eller att hennes artrit berodde på att giftinjektionen provocerade fram detta på autoimmun väg.]
Taggar: ++, Artrit, Autoimmunitet, Biodistribution, CoronaVac
https://tinyurl.com/d2xvcjrc
– (75) Trump’s doctor Vladimir Zelenko talks to Israeli politicians and health minister about vaccine. [I det här videoklippet addresserar Dr. Vladimir Zelenko israeliska politiker. Bland biverkningarna som Zelenko nämner är bland annat Antibody-Dependent Enhancement (ADE), blodproppar, myokardit, sterilitet & missfall, underrapportering av SARS-2-giftinjektionsbiverkningar (inklusive dödsfall), överdödlighet resulterande av SARS-2-giftinjektionerna, med mer. Ett sevärt videoklipp som ger en bred överblick över problemet. Zelenko går dessutom delvis in på den satanistiska mentaliteten bakom de som har utvecklat SARS-2-giftinjektionerna och nu använder dem för att avrätta och grovt misshandla vad som redan har visat sig vara mer än 1 miljon människor (se referenserna i sektionen “MORTALITETSSTUDIER”) och som i slutändan kan komma att bli miljarder förtida dödsfall.]
Taggar: ADE, Blodproppar, Massmord, Myokardit, Sterilitet & Missfall, Terrorism
https://tinyurl.com/hnxzps3w
– (76) Toxicological insights of Spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health? [(Observandum: Den här referensen hette tidigare “An insight into neurotoxic and toxicity of spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health?” och utgjordes av ett pre-print. Den har nu ersatts av den publicerade artikeln som har en annan rubrik.) I den här studien utsatte man grodyngel för fragment av SARS-CoV-2-S-proteinet, vilket inducerade olika sorters stress och produktion av ROS. S-protein-fragmenten ställde även upp aktiviteten av acetylkolinesteras.]
Taggar: ++, Neurologiska sjukdomar, ROS, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/3k84nx7s
– (116) Open Letter to Dr. Bonnie Henry from BC Physician re: Moderna Vaccine Reactions. [Öppet brev från Dr. Charles Hoffe – som var en av de första att påkalla att omfattande mikro-blodproppar i kapillärerna, enligt testindikationer, skapas hos cirka 62% av de giftinjicerade – till Kanadas sjuk”vårds”myndigheter. I brevet tar Hoffe upp inte bara mikro-blodproppar, utan även att (gravida) kvinnor (och deras foster) löper en hög risk för missfall och att kunna bli steriliserade av giftinjektionen, vilket jag har redogjort för ovanför. Hoffe nämner även att några av hans patienter fick en anafylaktisk chock i samband med administration av SARS-2-giftinjektionerna (verkar i huvudsak vara Morderna som hans patienter har attackerats med), samt att flera utvecklade olika slags neurologiska sjukdomar kort efter SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: Allergi & Anafylaktisk chock, Morderna, Neurologiska sjukdomar, Sterilitet & Missfall, Överdödlighet
https://tinyurl.com/sccvz55c
– (117) Top American doctor: COVID shots are ‘obsolete,’ dangerous, must be shut down. [Här intervjuas Dr. Peter McCullough av John-Henry Westen, rörande i huvudsak SARS-2-giftinjektionerna. Ämnen som tas upp är underrapportering av den avsevärda överdödligheten orsakad av SARS-2-giftinjektionerna; att “myndig”heter och politiker försöker undanhålla eller snacka ner och smutskasta effektiva “early treatment”-metoder mot Convid-19 (däribland exempelvis D3-vitamin, C-vitamin, men även något mer kontroversiella ämnen som Ivermectin och HCQ, och infusioner med monoklonala antikroppar), att asymptomatiska SARS-2-smittade inte sprider viruset vidare (vilket är logiskt – inga symptom = begränsad viral titer); att naturligt deriverad immunitet från en SARS-2-infektion är hållbar och steriliserande så att personer som har haft Convid-19 naturligt utan att ha tagit SARS-2-giftinjektioner inte kan bli sjuka en gång till (SARS-2-giftinjektionsfantaster som vill ifrågasätta detta bör bereda sig på att besvara det faktum att i en av referenserna här i jätteartikeln, så använder man antikroppar mot SARS-CoV från en person som hade den smittan för 17 år sedan (!), vilket alltså visar att antikroppar mot SARS-CoV finns kvar mycket länge, vilket därmed torde gälla även för det av amerikanska och kinesiska brottslingar skapade SARS-CoV-2, vilket ju uppvisar en hög grad av släktskap med SARS-CoV); att SARS-2-giftinjektionerna redan (videoklippet är från 2021-07-23) är obsoleta på grund av nya virus-mutationer (som i hög grad drivs fram av de som har tagit SARS-2-giftinjektionerna); att Phraudbook verkar ta bort konton från injektanter som avlider av SARS-2-giftinjektionerna; att det så kallade “Trusted News Initiative” sjösattes i samband med SARS-2-giftinjektionskampanjen för att ytterligare bidra till att censurera kritisk information om SARS-2-giftinjektionerna för att eliten ska ha lättare att avrätta injektanterna och samtidigt tjäna pengar på injektanterna; att SARS-2-S-proteinet (som SARS-2-giftinjektionerna alltså kodar för) mycket väl kan vara ett biologiskt vapensystem; att SARS-2-giftinjektionerna har provocerat fram de nya SARS-CoV-2-mutationerna; att SARS-2-giftinjektionerna orsakar olika slags neurologiska sjukdomar (McCullough lyfter exempelvis fram att flera personer som deltog i de första studierna på SARS-2-giftinjektionerna fick neurologiska symptom i vissa fall 9 månader efteråt); att den exceptionellt hälsovådliga mRNA-koden för SARS-2-S-proteinet kvarstår i kroppen mycket längre än naturlig mRNA-kod och förefaller ändra cellernas termodynamiska miljö i en adversiv riktning; samt att Reverse Transcription av mRNA-koden för SARS-2-S-proteinet är en reell möjlighet.]
Taggar: Giftinjektioner (allmänt), Korruption, Massmord, Neurologiska sjukdomar, Reverse Transcription, SARS-CoV-2-S-protein, Tolerans, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/m4hjkwwn
– (118) Ná þurfi hjarðónæmi með því að láta veiruna ganga. [Island överger SARS-2-giftinjektions-programmet efter att ha fått smaka på omfattande ADE-effekter. Islands chefsepidemiolog går nu ut och säger att viruset ska spridas fritt för att uppnå flockimmunitet.]
Taggar: ADE
https://tinyurl.com/2y5vhj59
– (120) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals. [I den här studien med 52238 sjuk”vårds”anställda som underlag, så fann man att inga anställda som tidigare haft en SARS-2-infektion (2579 tidigare SARS-2-smittade totalt, varav 1359 inte hade tagit SARS-2-giftinjektionerna heller) blev smittade igen under studietiden. Den här artikeln har inte direkt att göra med biverkningar från SARS-2-giftinjektionerna, utan visar att personer med naturliga infektioner har en extremt låg risk att bli smittade igen. Den här referensen kan vara bra för att hantera rabiata giftinjektions-förespråkare, vars neurologi har genomlidit ett totalhaveri och renderat dem neo-vaxschister, då delvis på grund av att SARS-2-S-proteinerna tar sig genom BBB och orsakar neurologisk inflammation, enligt andra referenser.]
Taggar: ++, Genombrottsinfektioner, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/yxkc23hd
– (121) Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. [Den här studien visar att SARS-2-giftinjicerade som genomlider en genombrottsinfektion har samma nivåer av åtminstone Delta-varianten av SARS-CoV-2-viruset som icke-giftinjicerade som infekteras av Delta-varianten. Man ser även att RT-PCR “Cycle Threshold”-värdena ligger på <=30 för både giftinjicerade som genomlider en genombrottsinfektion av Delta, och oskyldiga icke-injicerade, vilket indikerar att SARS-2-giftinjektionerna alltså inte stoppar replikeringen av Delta-viruset hos de giftinjicerade – vilket innebär att SARS-2-giftinjicerade är lika potenta smittspridare som de oskyldiga som inte har tagit några SARS-2-giftinjektioner. Vad värre är – hela 33% av genombrottsinfektionerna har RT-PCR Ct-värden under <20, vilket innebär mycket kraftig infektion och hög viral titer.]
Taggar: ++, Delta VOC (B.1.617.2), Genombrottsinfektioner, PCR, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/khevs6wh
– (122) More Dangerous Side Effects Potentially Linked To mRNA Vaccines, EU Warns. [I den här nyhetsartikeln från 2021-08-11 varnar EU:s “myndig”heter för att det kan finnas fler biverkningar att officiellt tillägga, för mRNA-giftinjektionerna. Trots dessa varningar, så fortsatte givetvis giftinjicerandet med de berörda giftsprutorna efter detta. Det här är en standardtaktik som globalister, “myndig”heter och politiker använder – man påtalar en fara för att låtsas som att man bryr sig om faran och har den under övervakning, och sen fortsätter man ändå på samma spår som renderar mer av faran, i det här fallet då fler svåra komplikationer och biverkningar – inklusive död – till följd av det omfattande angreppet med de biologiska stridsmedlen SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: Morderna, Phraudzer
https://tinyurl.com/k56jdyxn
– (124) DarkHorse Podcast with Geert Vanden Bossche & Bret Weinstein. [I denna podcast med en av världens främsta experter på vaccin, Geert Vanden Bossche, så går man genom de stora farorna med giftinjektionskampanjen mot SARS-2. Man går bland annat in på hur B-celler och T-celler selekteras fram för olika antigen (strukturer på främmande ämnen och patogener); delar av hur det icke-specifika immunförsvaret fungerar; hur mutationer drivs fram om man giftinjicerar hela populationer mitt under en pågående pandemi på grund av introduktionen av selektivt tryck mot viruset genom OAS-effekter (vilket GVB uttrycker annorlunda); hur virus bekläs med glykaner som är blodgruppsspecifika vilket gör att naturliga blodgruppsspecifika antikroppar enkelt kan neutralisera virus som sprids från en person med en blodgrupp till personer med en annan typ av blodgrupp; att det bästa är att inte ha några aS mot SARS-CoV-2 (en poäng som jag delvis gör genom att ta upp alla autoimmuna effekter av aS) eftersom att det innebär att aS då inte konkurrerar med naturliga icke-specifika antikroppar – speciellt inte LLPC:s; att giftinjektioner som inte är steriliserande inte kan avsluta [den globalist-iscensatta] SARS-CoV-2-pandemin; att Original Antigenic Sin (OAS) etableras av SARS-2-giftinjektionerna, vilket innebär att immunförsvaret får det svårt att skapa nya mer precisa antikroppar mot varianter på grund av att minnesceller från SARS-2-giftinjektionerna kallas upp och konkurrerar ut andra antikroppsserier; att upprepade giftinjiceringar med en lågkvalitativ giftinjektion inte ger en kvalitativt bättre immunförsvarsrespons; med mer. En bra video för en novis på området som vill ha en översiktlig bild av vad som pågår (även om delar av podcasten är lite mer tekniska).]
Taggar: aS, bAbs, Giftinjektioner (allmänt), Ig[X], nAbs, Original Antigenic Sin (OAS), Ospecifika immunförsvaret, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/28mebus8
– (181) Covid-19: Most symptomatic children recover within a week, study finds. [I den här studien påvisas att de flesta ungdjävlarna som råkar ut för Convid-19 och blir symptomatiska tillfrisknar inom en vecka. Endast 4,4% av ungdjävlarna som blir symptomatiska är så mer än 28 dagar. Mot bakgrund av denna data finns det givetvis INGEN ANLEDNING ÖVERHUVUDTAGET att ge giftinjektionerna även till barn.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/45an8vxf
– (183) Letter Regarding Covid-19 Vaccine Injuries Dr Patricia Lee. [Brev från en läkare i USA, till CDC och FDA, om giftinjektionsskador hon har observerat.]
https://tinyurl.com/226zdnzb
– (184) Dr. Ryan Cole – What the Vaccine spike protein does to the body… [Ett filmklipp från ett föredrag med Dr. Ryan Cole, där han går genom flera aspekter av giftinjektionernas biverkningar.]
https://tinyurl.com/ku5ucnus
– (219) COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room. [I den här artikeln förklarar man hur statistiken bakom giftinjektionernas effektivitet egentligen ser ut, genom att titta på riskreduktionen i absoluta tal. Den här artikeln är från ganska tidigt 2021, då man ännu inte hade data på att giftinjektions-antikroppssvaret avtar efter cirka 4-7 månader, men påvisar ändå på ett bra sätt hur kriminella mainstream-medier på uppdrag av kriminella Big Phraudma-företag förvillar psykfolkningen till att injicera sig med ohyggligt farliga gifter, till i stort sett ingen nytta alls. Dessutom går inte artikeln in på den mycket stora mängd mycket allvarliga biverkningar som giftinjektionerna leder till – tar man allt detta i beaktande så har giftinjektionerna givetvis en negativ så kallad “vaccine efficiency”.]
Taggar: ++,
https://tinyurl.com/nj72kk88
– (231) Heavily mutated Omicron variant puts scientists on alert. [I den här nyhetsartikeln publicerad på Nature så framgår det att den nya SARS-2-varianten Omicron bryter genom de hopplösa spillrorna av immunförsvaret som är kvar efter giftinjektionerna. Det framgår att Omicron exporterades till Hong Kong av superspridare som hade förstört sitt immunförsvar genom giftinjektionerna från Phraudzer. Så vi vet right off the bat att Phraudzer-giftinjektionerna ej är verksamma mot Omicron (and not much else either).]
https://tinyurl.com/2p8wz6cx
SPARS Pandemic Scenario. [För den som fortfarande är en naiv medelklassare så är det svårt att förstå detta – men den kriminella eliten på toppen gillar att tala om för befolkningen vad eliten tänker göra mot dem/er. John Hopkins University i USA publicerade till denna effekt, följande scenario, med en åtföljande scenario-bok: SPARS Pandemic Scenario. Länken till huvudsidan för SPARS Pandemic Scenario på Johns Hopkins Center for Health Security återfinns här: (246) https://tinyurl.com/yckdxj49 . Själva PDF-en med scenario-boken finns här (och är länkat på den nyss länkade sidan): (247) https://tinyurl.com/bddbbj2c . Här är några citat från boken, vilka mycket väl matchar den nu pågående Convid-19-cirkusen och biverkningarna från giftinjektionerna: “After showing no adverse side effects for nearly a year, several vaccine recipients slowly began to experience symptoms” – sida 60. “As time passed and more people across the United States were vaccinated, claims of adverse side effects began to emerge” – sida 59. “As the investigations grew in intensity, several high-ranking officials at the CDC and FDA were forced to step down and withdraw from government” – sida 67. “Nearing the end of 2027, reports of new neurological symptoms began to emerge.” – sida 60. “Several parents claimed that their children were experiencing neurological symptoms” – sida 59. “That month, a group of parents whose children developed mental retardation as a result of encephalitis in the wake of Corovax vaccination sued the federal government, demanding removal of the liability shield protecting the pharmaceutical companies responsible for developing and manufacturing Corovax.” – sida 59. “…the fact that the majority of US citizens willing to be vaccinated had already been immunized, the negative publicity surrounding adverse reactions had little effect on nationwide vaccination rates.” – sida 59. “As these cases emerged, patients began filing for compensation under the PREP Act. Due to lingering uncertainties over possible links between vaccination and reported neurological symptoms, their compensation requests were placed on indefinite hold, pending further data analysis” – sida 61. “This cohort, many of whom adamantly supported the Corovax vaccine initially, quickly took to social media to publicize their issues.” – sida 61. “Today, nearly five years since the St. Paul Acute Respiratory Syndrome coronavirus made its global debut, there remain human cases in 14 countries across Europe, Africa, and Asia” – sida 66. “As the pandemic tapered off, several influential politicians and agency representatives came under fire for sensationalizing the severity of the event for perceived political gain.” – sida 66. “CDC Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) identified the following priority groups for immunization: children aged 1-18, young adults 19-22 with chronic respiratory conditions, and pregnant women.” – sida 34. Med andra ord så har eliten genom detta SPARS Pandemic Scenario publicerat på Johns Hopkins, i deras värld och enligt deras religion, köpt sig fria från ansvar gentemot de av er som har blivit giftinjektions-skadade och/eller -avrättade.]
– (255) Comment to ACIP meeting of August 30, 2021 submitted by Steve Kirsch – Executive Director of the COVID-19 Early Treatment Fund. [Ett dokument med många frågeställningar och påpekanden om dödligheten för giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/2p9m8z35
– (256) Harvard Epidemiologist Says the Case for COVID Vaccine Passports Was Just Demolished. [I den här nyhetsartikeln från Augusti 2021 säger epidemiologen Martin Kulldorff vid Harvard Medical School att giftinjektions-pass inte längre kan motiveras på grund av forskningsdata från Israel, som 1) visade att giftinjektionerna helt enkelt inte fungerade för att förhindra genombrottsinfektioner hos de fullförgiftade och 2) visade att genomgången naturlig infektion var ett mycket bättre sätt att förhindra återinfektion än att hålla på med diverse hälsovådliga giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/7mc9ppan
– (274) FDA Strengthens Warning Over Severe Condition Linked to Johnson & Johnson’s COVID-19 Vaccine. [Den här nyhetsartikeln från den 15:e december 2021 beskriver att FDA har stärkt kontraindikationerna för giftinjektionen från 666.]
https://tinyurl.com/2p8wczke
– (307) Protests over post-vaccination deaths spread across South Korea. [En nyhetsartikel från den 26:e December 2021, om hur protester mot giftinjektionerna nu börjar sprida sig i Sydkorea. I Sydkorea tycker folk nämligen att det är ett problem att deras släktingar avrättas av giftinjektionerna. En annan notervärd sak i artikeln är att ledande oppositionspolitiker kräver att regeringen ska erkänna och ta biverkningarna inklusive dödsfallen på större allvar. Artikeln tillför ingenting mekanistiskt kring SARS-2-giftinjektionerna, utan är mest med för att visa för min mestadels svenska publik att man inte i alla länder är helt hjärndöda och en masse likgiltiga – som svenskar överlag verkar vara – över att ens anhöriga misshandlas, lemlästas och avrättas av kriminella giftinjektioner godkända av kriminella “myndig”heter och pushade av kriminell mainstream-media och kriminella politiker. ]
Taggar: AstraZatanca, Phraudzer, Underrapportering, Överdödlighet
https://tinyurl.com/2p8fbd94

ACKNOWLEDGEMENTS.

Klaus Bernpaintner och Max Gustaf Segerström.

TIMESTAMPS.

Förutom timestamp:et med WordProof-plugin:en, så timestamp:ar jag även genom att inkludera ett intra-dag-chart på S&P 500-terminen (ES #F) från 2022-12-07 15:16.

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.