(47) Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain

(47) Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain.

I den här studien visar man att SARS-CoV-2 har svårt att ta sig in i hjärnan om infektionerna sker den naturliga vägen. Men om man injicerar viruset in i hjärnan, så orsakar det skador och död vid en hundrafalt lägre dos än den man administrerade till luftvägarna. Så även den här referensen talar starkt för att om man tar giftinjektioner som resulterar i frisatt S-protein direkt i blodomloppet, så är skador på nervsystemet och hjärnan garanterade.

https://tinyurl.com/fuc8h2jk

(20) Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus

(20) Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus.

I den här artikeln beskriver man hur ADE föreligger mellan DENV och ZIKV, därför att antikropparna för det ena viruset inte neutraliserar det andra, och då ger ADE-effekter istället. Den här artikeln sammantagen med referenserna #18 och #19 visar att de som tar giftinjektionerna mot SARS-2, riskerar att skapa ADE för både Dengue-viruset och för Zika-viruset om det vill sig illa. Artikeln har dock endast en indirekt bäring på SARS-CoV-2 och giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/yckd6kkt

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.