(95) The role of macrophages in the susceptibility of Fc gamma receptor IIb deficient mice to Cryptococcus neoformans

(95) The role of macrophages in the susceptibility of Fc gamma receptor IIb deficient mice to Cryptococcus neoformans.

I den här artikeln beskrivs hur möss med FcyRIIb-bortfall, får sina inre organ invaderade av svampinfektioner som de slutligen dör av. Detta har viss bäring på SARS-2-giftinjektionerna, därför att det finns en del ännu inte helt klarlagda möjligheter att aS (som giftinjektionerna försöker provocera fram) inhiberar och dysreglerar FcRIIb under ADE-processen (som vad gäller IgG-antikroppar förefaller äga rum delvis genom FcR:s).

Om det visar sig bli mekanistiskt klarlagt att Fc-gamma-RIIb faktiskt nedregleras av IgG-aS, så reducerar giftinjektionerna på den här vägen delar av immunförsvaret mot svampinfektioner, en viss tid efter senaste giftinjektionen. Nu är denna IgG-aS-medierade nedreglering av Fc-gamma-RIIb tills vidare inte att betrakta som bekräftad, så den här referensen utgör tills vidare endast en indikation på en teoretisk risk.

https://tinyurl.com/t3jfxk93

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.