(138) Exhaled breath condensate [EBC] as a potential specimen for diagnosing COVID-19

(138) Exhaled breath condensate [EBC] as a potential specimen for diagnosing COVID-19.

I den här artikeln tar man bland annat upp att virus, komponenter av virus, och bakterier kan finnas i utandningsluften, och man föreslår därför utveckling av diagnostiska metoder som använder just utandningsluften för att detektera SARS-CoV-2. Att även komponenter av virus kan detekteras i utandningsluften antyder givetvis att även SARS-2-S-proteinet kan finnas i utandningsluften från de SARS-2-mRNA-giftinjicerade, detta då hela tanken med den här typen av giftinjektionsteknologi är att tvinga kroppen att själv tillverka S-proteinet. Den här referensen stödjer således Phraudzers egen varning om att “shedding” av S-proteinet kan förekomma från de giftinjicerade.

https://tinyurl.com/jra5zvr

(137) Proteomic characterization of human exhaled breath condensate

(137) Proteomic characterization of human exhaled breath condensate.

I den här artikeln beskriver man att cirka ~230-talet proteiner har identifierats mänsklig utandningsluft, varav flera produceras av celler i lungorna och luftvägarna.

Således har alla SARS-2-giftinjektionsfanatiker som påstår att SARS-2-S-proteinet inte kan förekomma i utandningsluften hos de giftinjicerade totalt fel – detta då vi vet från andra referenser att biodistributionen av SARS-2-mRNA-giftinjektionerna är kroppsglobal och cellerna i lungorna och luftvägarna kommer därmed också att producera SARS-2-S-proteinet post giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/7nmr5nm2

(112) Molecular and Microscopic Analysis of Bacteria and Viruses in Exhaled Breath Collected Using a Simple Impaction and Condensing Method

(112) Molecular and Microscopic Analysis of Bacteria and Viruses in Exhaled Breath Collected Using a Simple Impaction and Condensing Method.

I den här artikeln går man in på att bakterier och virus givetvis finns i utandningsluften (giftinjektionsfanatiker som vill ifrågasätta detta demolerar automatiskt sina argument för de hopplöst ineffektiva skyddsmaskerna och tygstyckena de också tenderar att springa runt med), vilket rimligen innebär att även S-proteiner kan göra det. Artikeln har dock ingenting direkt att göra med SARS-2 eller S-protein.

https://tinyurl.com/492wk8zf

(111) A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidates against Covid-19 in healthy individuals

(111) A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidates against Covid-19 in healthy individuals.

I det här dokumentet från Phraudzer själva så lyfter Phraudzer bland annat upp att shedding av giftinjektionen (mRNA-partiklar, andra substanser, plus S-proteinet och även dess subenheter) kan förekomma, i sektion 8. 3.5.1 och 8. 3.5.3 av dokumentet.

Så Phraudzer själva tar upp shedding i sina egna dokument, så Phraudzer-injektionsfanatiker som skrattar åt de som tar upp att shedding är en potentiell fara med SARS-2-giftinjektionerna, är alltså hopplöst okunniga om vad deras favorit-SARS-2-giftinjektions-tillverkare själv säger i sina egna dokument.

https://tinyurl.com/yfyaphb9

(69) Vaccine Safety FAQ

(69) Vaccine Safety FAQ.

Ett 158 sidor långt och ganska spretigt dokument med fakta om SARS-2-giftinjektionerna. Stora delar av dokumentet är fokuserad på forskningsfusk från myndigheternas och Big Phraudma-bolagens sida, samt underrapportering om de verkliga biverknings- och dödssiffrorna för SARS-2-giftinjektionerna.

Man berör även fenomen och giftinjektionsbiverkningar som ADE, den faktiska biodistributionen av mRNA-lipid-paketen, blodproppar, förhöjda D-Dimer-värden, missfall, neurologiska sjukdomar, skadliga prion-konformationer, “shedding” av S-proteinet från giftinjicerade till oskyldiga, sterilitet, med mer. Dokumentet är inte att betrakta som en vetenskaplig referens, men är en bra “inkörsport” som ställer många kritiska frågor kring giftinjektions-masspsykosen.

https://tinyurl.com/5s9jh7rz

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.