(143) Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link

(143) Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link.

I den här studien påvisar författarinnan att aS riktade mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot några områden på muskel-proteinet Titin. Detta innebär att aS inducerade av i synnerhet SARS-2-giftinjektionerna är kapabla att fästa på muskelvävnad som expresserar titin-epitopen, med “complement pathway”-attacker som följd. Detta är en tänkbar förklaring till dels Rhabdomyolysis och även vissa hjärtattacker utlösta av SARS-2-giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/v8yewjnf

(135) Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination

(135) Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination.

I den här fallrapporten beskriver man hur en äldre man utvecklade omfattande nedbrytning av musklerna (rhabdomyolysis) efter giftinjicering med Mordernas livsfarliga SARS-2-mRNA-giftinjektion. Man noterar även att rhabdomyolysis är en möjlig komplikation av SARS-CoV-2-infektioner – och det enda som är gemensamt mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-giftinjektionerna är S-proteinet – vilket i sin tur talar för att det alltså är S-proteinet som antingen direkt eller indirekt orsakar rhabdomyolysis.

https://tinyurl.com/pj7kf5ws

(129) Rhabdomyolysis

(129) Rhabdomyolysis.[En översiktsartikel från Wikipedia om tillståndet

Rhabdomyolysis, som innebär att muskelvävnad i kroppen (relativt snabbt) bryts ner. Rhabdomyolosis är en bekräftad biverkning av SARS-2-mRNA-giftinjektionerna.

Taggar: ++, Rhabdomyolysis
https://tinyurl.com/yk3evhnh

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.