(177) Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States

(177) Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States.

I den här vetenskapliga studien, där man analyserar statistik på Covid-19-fall kontrasterat mot SARS-2-S-giftinjicering, så visar man på att SARS-2-S-giftinjektionerna inte lyckats dämpa smittspridningen, utan snarare påvisas en viss positiv korrelation mellan %:en SARS-2-S-giftinjicerade i en psykfolkning och förekomsten av positiva SARS-CoV-2-tester från samma psykfolkning – vilket indikerar att SARS-2-S-giftinjektionerna alltså ger ADE åt SARS-CoV-2, och därmed ökar på smittspridningen och antalet Covid-19-fall. SARS-2-S-giftinjektionerna är alltså helt verkningslösa, och/eller producerar svåra biverkningar som dessutom resulterar i RT-PCR-utslag positiva för SARS-CoV-2. Take your pick.

https://tinyurl.com/bkfts62b

(121) Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant

(121) Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant.

Den här studien visar att SARS-2-giftinjicerade som genomlider en genombrottsinfektion har samma nivåer av åtminstone Delta-varianten av SARS-CoV-2-viruset som icke-giftinjicerade som infekteras av Delta-varianten. Man ser även att RT-PCR “Cycle Threshold”-värdena ligger på <=30 för både giftinjicerade som genomlider en genombrottsinfektion av Delta, och oskyldiga icke-injicerade, vilket indikerar att SARS-2-giftinjektionerna alltså inte stoppar replikeringen av Delta-viruset hos de giftinjicerade – vilket innebär att SARS-2-giftinjicerade är lika potenta smittspridare som de oskyldiga som inte har tagit några SARS-2-giftinjektioner. Vad värre är – hela 33% av genombrottsinfektionerna har RT-PCR Ct-värden under <20, vilket innebär mycket kraftig infektion och hög viral titer.

https://tinyurl.com/khevs6wh

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.