(53) Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination

(53) Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination.

I den här studien fann man en signifikant men i genomsnitt i faktiska tal, inte enorm skillnad i menstruationscykel-längden mellan giftinjicerade och icke-giftinjicerade kvinnor. Man fann även att kvinnor som fick bägge giftinjektionerna under en och samma menstruationscykel uppvisade störst förlängning av cykelns längd.

Den troligaste mekanismen som kan förklara detta är förhöjda halter av stress- och reparationshormonet östrogen. Det är ju känt från flera andra referenser att giftinjektionerna leder till mycket kraftiga förhöjningar av exempelvis makrofager, på grund av att giftsprutorna orsakar omfattande “complement pathway”-angrepp och andra vävnadsskador (vilka då de måste repareras, leder till bland annat förhöjda östrogen-nivåer), samt att retinoid-aktiviteten i kroppen då måste antas öka, eftersom att försvagade cellmembran släpper in mer retinoider, vilka i sin tur ökar syntesen av bland annat östrogen.

Således utgör studien ytterligare ett bevis på att giftsprutorna skapar en signifikant inflammatorisk respons. Studiens slutkläm visar för övrigt återigen på hur tragiskt okunniga även “forskare” är – det finns ingenting positivt med att man har mätt upp en signifikant inflammatorisk respons. Det är nära att jag sätter taggen “Forskningsfusk” på eländet för denna förseelse.

https://tinyurl.com/2aeknvt4

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.