(92) The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance

(92) The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance.

I den här översiktsartikeln berör man en del av de (någorlunda) kartlagda rollerna för HSP:s. HSP:s i viktkategorierna 60 och 70 verkar bland annat vara involerade i regleringen av självtolerans, ur ett autoimmunitets-perspektiv. Normalfungerande HSP:s förefaller dämpa autoreaktiva-tendenser och därmed minska potentiell inflammation. Då SARS-2-S-proteinet ju enligt referens #88 interagerar antagonistiskt med HSPA5 / GRP78, så kan det i värsta fall vara så att även HSP:s i viktklassen 60-70 (med fler) hämmas av SARS-2-S-proteinet. I så fall är SARS-2-giftinjektionerna även på det här sättet kapabla att förstärka autoimmunitet.

https://tinyurl.com/5ar5zkcy

(91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70)

(91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70).

I den här artikeln rapporterar man om försök som visar att möss vars HSP70 är blockerat eller saknas, genomlider accelererade prion-sjukdomar.

Denna artikel ska ses som ett komplement till artikeln “SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses” i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND” ovanför. Det finns redan andra indikationer (se sektionen “NEUROLOGISKA SJUKDOMAR…” på att giftinjektionerna accelerar prion-sjukdomar, detta kan vara en av anledningarna.

Det bör dock påpekas att HSP A5/GRP78 och HSP70 inte är exakt samma HSP, men de är närbesläktade och ligger i samma viktklass (vilket HSP:s tenderar att grupperas efter). Tills vidare är det därför enligt försiktighetsprincipen säkrast att anta att SARS-2-S-proteinet har en negativ verkan även på HSP70, frågan är bara till vilken grad (mindre eller mer verkan?).

Den här referensen ger således tills vidare ytterligare stöd åt existerande indikationer på att SARS-2-giftinjektionerna kan ge upphov till och kanske framför allt accelerera existerande neurodegenerativa sjukdomar där skadlig prion-bildning är en del av sjukdomsbilden.

https://tinyurl.com/4h6wm43e

(90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum

– (90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum.

I den här artikeln finns en del bakgrundsinformation om HSP A5, a.k.a. GRP78, som SARS-2-S-proteinet antagonistiskt förefaller inteagera med. GRP78 är bland annat involverat i att binda till felaktiga protein-konformationer, vilket är högst relevant då SARS-2-S-proteinet ju har visat sig ha flera regioner som strukturellt är kapabla att inducera skadliga Prion-konformationer.

SARS-2-S-proteinet visar sig alltså både kunna inducera farliga prion-bildningar, och även enligt referens #88 binda till GRP78 som ska hjälpa till att motverka dessa konstrukt. Man nämner även att GRP78 tenderar att vara dysreglerat vid tillstånd som åderförkalkning, blodproppar och autoimmunitet.

https://tinyurl.com/7wh4vyvw

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.