(63) Patent No.: US 10,702,600 B1

(63) Patent No.: US 10,702,600 B1.

I det här patentet från Morderna, från den 7:e juli 2020, listas bland annat hur man i mRNA-injektioner mot flera virus, däribland Betacoronavirus, en kategori där SARS-CoV och SARS-CoV-2 ingår, så framgår det att man avser använda även mRNA-kod för hela och/eller delar av ett bakteriellt protein som heter flagellin.

Om detta i praktiken visar sig gälla även SARS-2-giftinjektionerna från Morderna, så innebär det att Mordernas giftsprutor alltså även innehåller mRNA-kod för bakteriella proteinet flagellin.

Flagellin i sin tur triggar TLR5, och immunförsvaret lär reagera ytterst aggressivt på celler som helt plötstligt har bakteriellt flagellin monterat i membranet – enligt patentet är syftet just att flagellin ska agera som adjuvant.

Det här patentet är för övrigt listat på Mordernas hemsida tillsammans med övriga patent som rubriken på sidan gör gällande är för “mRNA 1273”, vilket är namnet på Mordernas SARS-2-giftinjektion.

https://tinyurl.com/2s4caryr

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.