(81) The role of IgG Fc receptors in antibody-dependent enhancement

(81) The role of IgG Fc receptors in antibody-dependent enhancement.

I den här studien går man in på hur fenomenet ADE först upptäcktes i samband med Dengue-virus-epidemier. Man går därpå genom att SARS-1-deriverade aS ger ADE för SARS-1 via FcRIIb – som då potentiellt nedregleras. Då FcRIIb medierar immunitet mot bakterier och svampar, så kan SARS-2-giftinjektionerna alltså leda till att man via aS faciliterar infektioner av svampar och bakterier. Dessa infektioner kan pågå även subkliniskt och föråldrar och försvagar den giftinjicerade.

En annan intressant detalj är att FcR som är involverade i första hand reagerar på IgG-antikroppar, vilket är den typ som SARS-2-giftinjektionerna i första hand verkar inducera.

Så även på basis av induktionen av företrädesvis IgG verkar giftinjektionerna kunna ge ADE till SARS-CoV-2. Man bör dock notera att överensstämmelsen mellan aS för SARS-CoV och aS för SARS-CoV-2 inte är 100%, varpå man inte bör med 100%:s säkerhet föra över den här studiens slutsatser på de giftinjektions-skapade antikropparna.

https://tinyurl.com/5y2d5uex

(20) Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus

(20) Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus.

I den här artikeln beskriver man hur ADE föreligger mellan DENV och ZIKV, därför att antikropparna för det ena viruset inte neutraliserar det andra, och då ger ADE-effekter istället. Den här artikeln sammantagen med referenserna #18 och #19 visar att de som tar giftinjektionerna mot SARS-2, riskerar att skapa ADE för både Dengue-viruset och för Zika-viruset om det vill sig illa. Artikeln har dock endast en indirekt bäring på SARS-CoV-2 och giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/yckd6kkt

(19) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and Dengue viruses

(19) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and Dengue viruses.

Även den här studien påvisar likt referensen #18 korsreaktivitet mellan SARS-CoV-2 och DENV. Denna korsreaktivitet kan yttra sig på olika sätt, däribland genom “false positives” för endera viruset, men även genom att antikropparna mot ett av virusen riskerar att ge ADE till det andra viruset, och vice versa.

https://tinyurl.com/3fc5mp5p

(18) Covid-19 and dengue: Double punches for dengue-endemic countries in Asia

(18) Covid-19 and dengue: Double punches for dengue-endemic countries in Asia.

Den här artikeln handlar om att korsreaktivitet föreligger mellan antikroppar mot SARS-2 och DENV vilka ger ADE till varandra, varpå giftinjektionerna alltså riskerar att ge ADE till inte bara SARS-2 utan även till DENV. Utöver det går artikeln in på att SARS-2 skapar autoreaktiva antikroppar – vilket innebär att giftinjektionerna mot SARS-2 riskerar att göra detsamma.

https://tinyurl.com/4eheh3c3

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.