(84) Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda

(84) Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda.

I den här studien från Chile visar man att den kinesiska SARS-2-giftinjektionen CoronaVac – som också använder “wild type” SARS-2 – har en låg neutraliseringsförmåga mot Lambda-varianten.

Neutraliseringsförmågan hos CoronaVac-förgiftade var 3,05 gånger lägre mot Lambda-varianten, 2,33 gånger lägre mot Gamma-varianten och 2,03 gånger lägre mot Alpha-varianten – jämfört med effekten mot “wild type”-varianten. Studieförfattarna menar på att giftinjektionen CoronaVac därmed har förlorat merparten av sin effektivitet mot de vid studietillfället cirkulerande SARS-2-varianterna i Chile.

Emedan CoronaVac är en annan giftinjektionsteknologi än mRNA-giftinjektionerna, så innehåller/ger upphov till både CoronaVac och mRNA-giftsprutorna “Wild Type” SARS-2-S-proteiner. Man kan därmed utifrån den här studien göra en signifikant inferens om att även mRNA-giftsprutorna har liknande dåliga neutralisationsvärden mot Lambda, Alpha och Gamma (någonting som redan demonstreras i andra referenser).

https://tinyurl.com/4td6x7mt

(70) Reactive arthritis after COVID-19 vaccination

(70) Reactive arthritis after COVID-19 vaccination.

I den här fallrapporten beskrivs hur en ung kvinna som misshandlats med den kinesiska SARS-2-giftinjektionen CoronaVac fick artrit i ett knä. Artriten varade i knappt 3 veckor.

Den här korta fallrapporten föreslår att även den kinesiska giftinjektionens innehåll sprids över hela kroppen (stick i stäv med vad tillverkarna påstår…), och/eller att hennes artrit berodde på att giftinjektionen provocerade fram detta på autoimmun väg.

https://tinyurl.com/d2xvcjrc

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.