< All Topics
Print

(67) Regulation of NF-κB in Autoimmunity

(67) Regulation of NF-κB in Autoimmunity.

I den här översiktsartikeln beskriver man hur NF-kB tenderar att dysregleras och vara kroniskt överaktiverat vid autoimmuna tillstånd. Då giftinjektionerna på flera sätt åstadkommer en pro-inflammatorisk uppreglering av NF-kB per flera olika mekanismer (SARS-2-S-proteinet aktiverar TLR2 och TLR4 (oberoende av varandra), samt leder till en ökad aktivitet hos ATR1 + Angiotensin II på grund av inhibitionen av ACE2, dels genom S-proteinerna men potentiellt även genom induktion av anti-idiotypiska antikroppar riktade mot aS), så utgör den här artikeln ytterligare bevis på att giftinjektionerna kan orsaka autoimmuna sjukdomstillstånd, sannolikt i synnerhet hos personer som är på tröskeln till att redan utveckla sådana tillstånd.

https://tinyurl.com/2p8hpu3f

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.